Saltar ao contido principal

RETENCIÓN PAGA EXTRA E BAIXAS ENFERMIDADE (ILT)

   Postos en comunicación co Subdirectora Xeral de Xustiza, pola mesma se nos comunica, con todas as cautelas e se non hai orde en contrario á volta de setembro que, en principio, tanto no tema da retención da paga extra de nadal na nómina mensual, como no tema das baixas por enfermidade, seguirase aplicando o establecido na LOPX ata a súa modificación (probablemente antes de final de ano).
   No caso da paga extra, dado que entenden que, dun xeito ou outro, nola van a quitar este ano,  xa procederon este mes a variar as retencións por IRPF, baixando as porcentaxes correspondentes, pero non deron instrucións ningunha de proceder á retención mensual. Isto non quere dicir que, se finalmente se produce a dedución mensual da extra ou en decembro a dedución total, no momento no que teñamos a primeira nómina na que varíe o soldo, vexamos as posibilidades de recurrila, ben polos efectos retroactivos, ben pola desigualdade co resto de funcionarios públicos, ben porque a LOPX ainda non teña sido modificada. En tanto en canto non se teña a nómina, non se pode recorrer nada e é mellor non realizar nese senso ningunha petición que abra a vía administrativa e poida producir unha perda do dereito ao recurso contencioso-administrativo.
   En canto á baixa por enfermidade común, como xa se dixo, de momento non hai instruccións de variar o criterio fixado por aplicación do noso estatuto xurídico (LOPX), polo que seguimos a manter o "statu quo" e o 100% das retribucións dende o primeiro día.

Comentarios

Publicacións populares deste blog

DECANA DE CAMBADOS (XULGADO MIXTO N.4) EXTRALIMÍTASE NA SÚA FUNCIÓN

Cando menos resulta curioso que, quen ten que ter coñecemento da lei non a aplique de xeito correcto. Onte, en plena campaña electoral na Administracion de Xustiza (cuestion que e publica e notoria no sector), a Xuiza Decana de Cambados obrigounos a ter que pedir permiso para a colocacion de publicidade sindical en dita sede xudicial.  En todo caso a Xuiza Decana podería pedir que lle comuniquemos dita distribucion e o feito de falar coas traballadoras/es (como asi fixemos), para que o mesmo interfira o menos posible na actividade xudicial, ponderando tamen a excepcionalidade da campaña electoral, pero en ningun caso estar supeditados a unha solicitude de autorizacion, porque a mesma escapa da sua competencia, xa que a distribucion de publicidade e a informacion sindical ven dada de facto pola LOLS, sen necesidade de autorizacion expresa.  Estar supeditados a unha peticion de autorizacion suporia que a dita peticion poderia ser denegada, cando unha lei organica establece claramente es…

CURSOS OBRIGATORIOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS

A Inspección de Traballo da Coruña requiriu da Xunta de Galicia que se garanta que todas/os as/os funcionarias/os reciban formación en materia de prevención de riscos laborais, de conformidade co establecido no artigo 19 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de Riscos Laborais. Esta formación ten, polo tanto, carácter obrigatorio para o persoal. Esta segunda convocatoria, que sairá previsiblemente publicada no DOG do día 14/11/2018, vai dirixida aos partidos xudiciais de Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo e Ourense. 

Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1Fesev_W7lMpk7MwAtIU1SBIwsSLIugI7/view?usp=sharing

EN GALIZA VENDÉRONNOS DESPOIS DE CONVOCAR A FOLGA, EN MADRID VENDÉRONNOS XA ANTES DE CONVOCALA.

CCOO, UGT, CSIF e STAJ unha vez máis negociaron nos despachos, de costas aos traballadores e ao resto de centrais sindicais que forman a Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza en Madrid (CIG e ELA). Negociaron, por dicir algo, e non sabemos a cambio de que, a devolución dos tres días de asuntos propios, algo que xa estaba concedido en palabras da Ministra, e nos atopamos cunha modificación da LOPX, no seu artigo 521, que é o maior retroceso en dereitos dos/as traballadores/as da Admón de Xustiza; emenda que xa introduciu o PP en febreiro de 2018.
Do mesmo xeito, non modificaron o artigo 504 que é o que regula os descontos por IT, o que suporá unha discriminación flagrante con respecto ao persoal do resto das Administracións Públicas que xa non teñen descontos neste momento. É posible que as centrais estatais, CCOO,UGT,CSIF e STAJ, coa súa corte de asesores e liberados, fosen descoñecedores do texto que se levou ao Congreso para votación?? Non.Sabemos polos grupos parlamentario…