Saltar ao contido principal

SENTENZAS SOBRE SUBSTITUCIÓNS VERTICAIS

A CIG tentou por todos os medios que aquelas compañeiras/os que están a realizar substitucións verticais cobraran o 100% das súas retribucións. Fumos os ÚNICOS que, nunha aposta arriscada pero moi meditada e ben argumentada, levamos novamente ante os tribunais de xustiza de Galiza esta reclamación histórica, xa que pola vía da negociación resultou de todo imposible acadar ningunha mellora ante a Dirección Xeral de Xustiza. Froito desta insistencia e da defensa dos nosos dereitos como traballadoras/es, foron sendas demandas presentadas en Pontevedra e Lugo, amparando ditas reclamacións nas sentenzas europeas sobre non discriminación entre retribucións do persoal titular e o persoal eventual ou interino, a fin de poder saltar e evitar a xurisprudencia que estableceu na nosa comunidade o TSX de Galiza e tamén o TSupremo. Tristemente, as nosas pretensións non fructificaron, a pesares de que nunha das sentenzas (a outra mellor non comentala, xa que de xeito ilóxico nos aplican a lei de función pública galega, da que non formamos nin sequera parte), a Maxistrada valora a nosa argumentación e ten serias dúbidas sobre o particular que sometemos ao seu ditame, pero non suficientes como para elevar consulta ao propio Tribunal Europeo, polo que finalmente se desestimaron as demandas presentadas impedíndose así, novamente, que o persoal titular que realiza substitucións cobre o 100% das restribucións da praza na que se realiza a mesma. Como vedes, a CIG non se arredou á hora de prantexar esta reclamación e o fixo do mellor xeito posible, que é moito máis do que outros poden dicir, ainda que finalmente non acadáramos o noso obxectivo. A día de hoxe, e dadas todas estas circunstancias adversas, seguiremos a intentar na mesa sectorial do Ministerio, vía modificación do Art. 74 do Regulamento de Ingreso, que se corrixa esta desigualdade.

Ligazón sentenza:

Comentarios

Publicacións populares deste blog

DECANA DE CAMBADOS (XULGADO MIXTO N.4) EXTRALIMÍTASE NA SÚA FUNCIÓN

Cando menos resulta curioso que, quen ten que ter coñecemento da lei non a aplique de xeito correcto. Onte, en plena campaña electoral na Administracion de Xustiza (cuestion que e publica e notoria no sector), a Xuiza Decana de Cambados obrigounos a ter que pedir permiso para a colocacion de publicidade sindical en dita sede xudicial.  En todo caso a Xuiza Decana podería pedir que lle comuniquemos dita distribucion e o feito de falar coas traballadoras/es (como asi fixemos), para que o mesmo interfira o menos posible na actividade xudicial, ponderando tamen a excepcionalidade da campaña electoral, pero en ningun caso estar supeditados a unha solicitude de autorizacion, porque a mesma escapa da sua competencia, xa que a distribucion de publicidade e a informacion sindical ven dada de facto pola LOLS, sen necesidade de autorizacion expresa.  Estar supeditados a unha peticion de autorizacion suporia que a dita peticion poderia ser denegada, cando unha lei organica establece claramente es…

CURSOS OBRIGATORIOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS

A Inspección de Traballo da Coruña requiriu da Xunta de Galicia que se garanta que todas/os as/os funcionarias/os reciban formación en materia de prevención de riscos laborais, de conformidade co establecido no artigo 19 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de Riscos Laborais. Esta formación ten, polo tanto, carácter obrigatorio para o persoal. Esta segunda convocatoria, que sairá previsiblemente publicada no DOG do día 14/11/2018, vai dirixida aos partidos xudiciais de Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo e Ourense. 

Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1Fesev_W7lMpk7MwAtIU1SBIwsSLIugI7/view?usp=sharing

EN GALIZA VENDÉRONNOS DESPOIS DE CONVOCAR A FOLGA, EN MADRID VENDÉRONNOS XA ANTES DE CONVOCALA.

CCOO, UGT, CSIF e STAJ unha vez máis negociaron nos despachos, de costas aos traballadores e ao resto de centrais sindicais que forman a Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza en Madrid (CIG e ELA). Negociaron, por dicir algo, e non sabemos a cambio de que, a devolución dos tres días de asuntos propios, algo que xa estaba concedido en palabras da Ministra, e nos atopamos cunha modificación da LOPX, no seu artigo 521, que é o maior retroceso en dereitos dos/as traballadores/as da Admón de Xustiza; emenda que xa introduciu o PP en febreiro de 2018.
Do mesmo xeito, non modificaron o artigo 504 que é o que regula os descontos por IT, o que suporá unha discriminación flagrante con respecto ao persoal do resto das Administracións Públicas que xa non teñen descontos neste momento. É posible que as centrais estatais, CCOO,UGT,CSIF e STAJ, coa súa corte de asesores e liberados, fosen descoñecedores do texto que se levou ao Congreso para votación?? Non.Sabemos polos grupos parlamentario…