jueves, 28 de diciembre de 2017

LISTAXES DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS XESTIÓN E TRAMITACIÓN PROMOCIÓN INTERNA - OEP2016

Ven de publicarse no BOE do 23 de decembro a Orde JUS/1272/2017, de 13 de diciembre, pola que se modifica a Orde JUS/930/2017, de 19 de setembro, pola que se convoca proceso selectivo para o acceso por promoción interna ao Corpo de Xestión Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, e a Orde JUS/931/2017, de 25 de setembro, pola que se convoca proceso selectivo para o acceso por promoción interna ao Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, para suprimir determinadas Unidades de Colaboración do ámbito de xestión do Ministerio de Xustiza, e se aproban provisionalmente as listaxes de admitidos e excluídos de ambos procesos.

Ligazón BOE:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15408.pdf

No hay comentarios: