martes, 9 de enero de 2018

ASPIRANTES APROBADOS NO PRIMEIRO EXERCICIO DE ACCESO POLA QUENDA LIBRE AO CORPO DE LETRADOS DA ADMÓN. DE XUSTIZA

Hoxe publicouse na páxina web do Ministerio de Xustiza a relación de aspirantes que teñen superado o primeiro exercicio das probas selectivas para ingreso no corpo de Letrados da Admón. de Xustiza pola quenda libre, así como a data de inicio dos exames orais do segundo exercicio que comenzarán a partires do 15 de xaneiro de 2018.

Ligazón listaxe:

No hay comentarios: