miércoles, 3 de enero de 2018

CONCURSO DE TRASLADOS: OLLO COAS TOMAS DE POSESIÓN DO PERSOAL TITULAR QUE PERTENCE NA ACTUALIDADE AO RÉXIME XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL E NON A DEREITOS PASIVOS

Ante a problematica das tomas de posesion para as traballadoras/es pertencentes ao rexime xeral da Seguridade Social e dada a  inflexibilidade da TXSS (na actualidade moito mais agravada), dende a CIG diriximos un escrito ao Ministerio de Xustiza  para que na Resolución do concurso se estableza que a data de cesamento so teña efectos para o inicio do computo do prazo posesorio, polo que este debería ser RETRIBUÍDO e COTIZADO pola comunidade de orixe ou, como mal menor, que na antedita Resolución do concurso se estableza que a comunidade cesante está obrigada a comunicar á comunidade receptora, no dia seguinte ao cesamento, todos e cada un dos datos necesarios para poder dar de alta as traballadoras e traballadores do rexime xeral, para que non se produzan discordancias entre os efectos das altas entre distintas comunidades autonomas, xa que logo na TXSS so hai un prazo de poucos dias para dar o alta, o que se contradí claramente, por exemplo, co prazo de 20 días posesorios.

Ligazón escrito presentado:

No hay comentarios: