miércoles, 11 de abril de 2018

CORRECCIÓN DE ERROS NA PUBLICACIÓN DAS SUBSTITUCIÓNS DO 09/04/2018

Dado que se detectou un erro material na publicación de data do 09/04/2018, de cobertura mediante substitución entre titulares dunha praza do Xdo. do Mercantil núm. 3 de Pontevedra, procédese á súa corrección coa seguinte publicación na intranet.

Ligazón corrección de erros:
https://drive.google.com/file/d/1_wbJ7MDjhp9HZYFoqEHn4aand47Cmyqz/view?usp=sharing

No hay comentarios: