Saltar ao contido principal

A CIG REITERA QUE SE REALICEN CORRECTAMENTE AS COTIZACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL NO CONCURSO DE TRASLADOS

Ante a problemática detectada outros anos e, da que é coñecedora o Ministerio de Xustiza porque así llo ten comunicado en varias ocasións este sindicato, tanto por escrito como a través da Mesa Sectorial, en relación co concurso de traslados e as tomas de posesión entre distintas comunidades autónomas, no caso das trabajadoras/es pertencentes ao rexime xeral  da Seguridade Social, ao non recoller a tempo as datas de posesión e cesamento para que exista unha continuidade real nas cotizacións efectuadas e reflectidas na vida laboral, a CIG ten presentado ante o Ministerio de Xustiza e a Xunta de Galicia sendos escritos nos que volve a advertir desta problemática, a fin de que na propia resolución do concurso se estableza a obriga de que a comunidade cesante deba comunicar á comunidade receptora, no día seguinte ao cesamento, todos e cada un dos datos necesarios para que esta proceda a dar de alta desde ese momento as traballadoras/es que tiveran obtido destino no concurso de traslados e non provocar lagoas nas cotizacións.

Ligazón escrito presentado:

Comentarios

Publicacións populares deste blog

RESOLUCIÓN DO MINISTERIO DE XUSTIZA FRONTE A CRISE DO CORONAVIRUS - NA XUNTA SEGUIMOS NAS BERZAS

O Ministerio de Xustiza acaba de dictar e difundir unha Resolución de aplicación ao persoal dos Corpos Xerais, Médicos Forenses, Letrados da Administración de Xustiza, Corpos Especiais e Persoal non Transferido do seu territorio, de xeito mimético á que dictou a Administración Xeral do Estado, a fin de minimizar a máis que probable influencia do Coronavirus na Administración de Xustiza, sobre todo facendo fincape nos servizos que teñen unha atención ao público moi directa (Rexistros Civis, Imelgas e Servizos Comúns, por exemplo) ou que teñen moito persoal no seu cadro de traballadores (Fiscalías).  A estas alturas do problema nin a Dirección Xeral de Xustiza nin a Xunta de Galiza, como máximo órgano directivo, dictou este tipo de Resolución no noso ámbito, polo que as traballadoras/es da Administración de Xustiza estamos a quedar sen unha protección específica e clara fronte ao Coronavirus. E mentras, outros fachendeando da chegada e instalación de dispensadores do xel hidroalcoholico.

VIDEOCONFERENCIA CO MINISTRO DE XUSITZA - NOVO REAL DECRETO DE MEDIDAS URXENTES

Hoxe, xunto coas organizacións sindicais CSI-F, STAJ, CCOO, UXT e ELA mantivemos unha videoconferencia co Ministro de Xustiza. O ministro pivotou a súa intervencion sobre tres cuestións de vital importancia para enfrontrar os seguintes meses coas suficientes garantías para evitar a propagación do virus, o que precisamente incide de xeito fundamental na distancia que debería manter o persoal na súa futura volta ao traballo. 
Á vista do manifestado, o Ministerio de Xustiza quere publicar unha norma, con caracter urxente, que teña unha duración temporal de ata os tres meses posteriores á suspensión do estado de alarma, na que básicamente se adopten tres  medidas fundamentais para poder realizar a desescalada e reincorporación do persoal coas suficientes garantías.
Primeira: Sen prexuízo de ir potenciando a funcionalidade do teletraballo, dado o tempo que requerirá o total desenvovemento desta medida, a primeira das cuestións  expostas foi recoller a posibilidade de implementar que parte d…