Saltar ao contido principal

OPOSICION PROMOCION INTERNA

A CIG. ante o cúmulo de irregulariadades que se produciron nos exames de promoción interna, tanto no de Tramitación como no de Xestión, viuse na necesidade de impugnalos e pedir a anulación do caso práctico de Xestión.

Tamén pensamos, e así o solicitamos, que de acordar o Tribunal a repetición dos mesmos os gastos de desprazamento dos opositores deberán correr de conta da entidade convocate, o Ministerio de Xustiza.


As irregulariadades detectadas e denunciadas pola CIG, son entre outras:


CORPO DE TRAMITACION


  • FILTRACION DE PARTE DO EXAMEN.

O noso Sindicato dous días antes da celebracióndo segundo exercicio tivo coñecemento da filtración, alomenos na Coruña, do contido das normas previas para o desenvolvemento do exercicio, filtacións que acabaron en poder de numerosos opositores. Ante tales feitos vímonos obrigados a poñer esta circunstancia en coñecemento do Sr. Presidente da Unidade Colaboradora de A Coruña a medio de escrito datado o día 12/4/07, no que figuraban os parámetros, en relación co procesamento de textos que se ía esixir aos aspirantes, así como que a resolución a transcribir sería un AUTO. No escrito xa solicitábamos que se tomasen as medidas necesarias e se depurasen as responsabilidades oportunas.


O día do exame confirmáronse as nosas sospeitas e o exame foi un auto de procesamento e os parámetros foron os expostos no nose escrito de denuncia, polo que queda demostrada sobradamente a filtación.  • INCUMPRIMETO DO CHAMAMENTO ÚNICO.

En Madrid e Barcelona efectuáronse dous chamamentos, os aspirantes convocados para o segundo fixeron o exame as 15 horas, estando convocados para as 12 e mentras esperaban tiveron a oportunidade de ter os móbiles encendidos e comunicarse cos opositores que xa realizaron o exame, co que isto supón.


Esta denuncia xa fixera o CIG antes remitindo un escrito ao Tribunal Central de Madrid, podese ver deste mesmo blog.  • CRITERIOS DESIGUALES NAS DISTINTAS SEDES DE EXAMES.

Dependendo das sedes concedénronse tempos diferentes que debian dar os opositores/as para formatear o texto, en algúns casos cinguíronse as instruccións e concederon 5 minutos, noutros 10 e noutros descontaron 5 minutos dos 15 que lle daban para a realización do exame, deixando unicamente 10 para a transcrición do texto, esta cuestión influirá sen dúbida no resultado final da oposición.  • ACTIVACION AUTOMATICA DA FUNCION DE CORRECCION ORTOGRAFICA.

En moitos dos ordenadores estaba activada a función de corrección ortográfica, cando se trataba de transcribir un texto no que a comisión de faltas penalizaba.


Estas foron algunhas das moitas detectadas.


NO CORPO DE XESTION


O caso practico versaba na súa totalidade sobre un suposto relativo a cuestións procesais nos denominados xuízos rápidos, e como queira que en ningún dos temas do programa aparecía esta clase de xuízo, sí que aparecía no temario de libres. Pensamos que ésta é unha cuestión o suficientemente grave para a impugnación (o Tribunal non se pode inventar un tema que non figure na convocatoria).


Estas cuestións lévannos cada vez mais ao convencimento do acertada da nosa proposta, que fixéramos no seu día cando se estaba a negociar o que posteriormente seria a actual Lei do Poder Xudicial, a nosa proposta era "QUE OS SINDICATOS DEBERIAMOS DE SER MEMBROS DO TRIBUNAL CON VOZ PERO SEN VOTO", unicamente estar presentes co fin de fiscalizar o seu labor pero sen participar como un membro máis e así poder denunciar estas irregularidades que tanto perxudican aos traballadoras e traballadores, e crean unha grande inseguridade e desánimo.

Comentarios

Publicacións populares deste blog

MESA SECTORIAL MINISTERIO - VINDEIRAS OPOSICIÓNS

A CIG ven de participar na Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza, xunto cos sindicatos representativos do sector (Ccoo, Ugt, Ela, así como os corporativos Csif e Staj). Nela tratouse a primeira valoración da Lei 20/2021 e o seu impacto na OEP 2019 e seguintes da Administración de Xustiza. O Ministerio de Xustiza xa está a tratar o tema coas distintas CCAA con transferencias na materia posto que a cada unha lle afecta en maior o menor medida. Respecto da promoción interna non lle ven posibles afectacións. Dende a CIG reclamamos a recuperación do 50% das prazas para a PI, así como unha convocatoria extraordinaria que permita recuperar as prazas perdidas. Como a norma afecta de xeito diferente a cada OEP, o Ministerio entende que non se poderán acumular entre elas, pero de atopar o xeito de facelo optarán por esta vía que será a máis áxil. O Ministerio entende que para a OEP do 2019 xa deberían ofertar polo sistema de concurso aquelas prazas que leven ocupadas con carácter temporal de f

TOMA DE POSESIÓN DO NOVO SECRETARIO DE GOBERNO DO TSXG

O Secretario Nacional do Sector de Xustiza da CIG, Óscar Freixedo, e a Secretaria de Saúde  Laboral, Chelo Rodríguez, acudiron no día de onte, a tendendo ao convite da Ministra de Xustiza, á toma de posesión en Madrid do novo Secretario de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, Juan José Martín Álvarez, ata fai uns días Director Xeral de Xustiza. Óscar e Chelo trasladáronlle ao novo Secretario de Goberno do TSXG o seu compromiso co diálogo e a colaboración, asi como a dispoñibilidade do Sector de Xustiza da CIG para mellorar as condicións laborais das traballadoras e traballadores da xustiza galega e do servizo público que atenden.

ANUNCIO DA CONVOCATORIA DAS BOLSAS DE PERSOAL INTERINO DE XUSTIZA

No DOG do 8 de febreiro publicouse a RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia (código de procedemento XU700A). 1. O prazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles (ata o 1 de marzo) , contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. 2. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na Oficina virtual do persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web http://opax.xunta.es , accesible tamén a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal 3. Para acceder ao formulario normalizado e presentar a solicitude, deberase dispor dun usuario rexistrado na OPAX e dun certificado electrónico cualificado (DNI electrónico, tarxeta de identificación de persoal ao servizo da