Saltar ao contido principal

MESA SECTORIAL MINISTERIO DE XUSTIZA - Día 21-5-2007

Os temas tratados na mesa sectorial do Ministerio de Xustiza celebrada na tarde do 21/5/2007 resúmense nos seguintes puntos:


 1. Xulgados de Violencia de Xenero.- Este punto da orde do día afectaba aos Secretarios Xudiciais de todo o estado e aos funcionarios da Admón. de Xustiza do ámbito non transferido (Non afectaría aos funcionarios de Galicia). A proposta do Ministerio pasaba polo pagamento dun complemento de productividade diferenciado para cada un dos corpos e segundo a carga de traballo dos distintos órganos con competencia en materia de violencia de xénero. A proposta foi rexeitada de forma unánime por todos os sindicatos e a CIG propuxo que se fixara un complemento específico determinado para ese tipo de órganos, diferenciado en base as cargas de traballo pero lineal para todos os corpos (Secretarios, M.Forenses, Xestores, Tramitadores e Auxilio) desvinculandoo como complemento de productividade, polo que desta forma non quedaría suxeito á prestación efectiva do servizo que prantexaba o Ministerio, sendo deste xeito posible a súa consolidación nas futuras RPT'S. Así mesmo solicitouse que se aplicaran compensacións horarias para o caso de exceso de horas traballadas na xornada laboral. Finalmente o Ministerio quedou de remitir nova proposta intentando achegar posturas para tentar chegar a un acordo final sobre este punto, pospoñendose a negociación á vindeira xuntanza.

 2. Decreto de postos tipo de Secretarios Xudiciais.- O Ministerio prantexou un proxecto de Real Decreto polo que se establecen os postos tipo do corpo de Secretarios Xudiciais para aplicar nas novas RPT'S, fixando a asignación inicial do complemento específico. Neste punto da orde do día tampouco se acadou consenso para sacar adiante a proposta ministerial, pois todas as centrais sindicais opuxémonos ao mantemento dos grupos poboacionais e as grandes diferencias existentes no complemento específico entre os diferentes postos prantexados. Ademais diso, a CIG propuxo a equiparación de todos ao grupo I de poboación (Madrid e Barcelona), fixar unha contía diaria para o pagamento das substitucións (con independencia do tempo e motivo das mesmas) e a entrada en vigor deste Real Decreto para todos ao mesmo tempo, pois o Ministerio pretendía facelo efectivo de forma inmediata tan só aos Secretarios de Goberno e Secretarios Coordinadores, pospoñendo o pagamento ao resto a entrada en vigor das RPT'S. O Ministerio quedou de prantexar nova proposta para tentan achegar posturas.

 3. Proxecto de prestacións complementarias da MUGEJU.- O Ministerio informou que se fixeron as xestións oportunas ante a MUGEJU, tras a petición sindical unánime realizada na anterior xuntanza, de retirar o proxecto de reducción e novas prestacións da MUGEJU, co que a partir de agora mantéñense as que estaban en vigor ata o de agora.

 4. Varios.- Neste apartado a CIG formulou ao Director Xeral as seguintes preguntas:

   - Informatización dos Rexistros Civis de toda Galicia: O Ministerio informou que efectivamente a Subdireción de Informática estaba bastante retrasada na implantación da aplicación informática para os Rexistros Civil de Galicia pero que tentaría axilizarse ao máximo posible a mesma, indicando incluso a posible data para o inicio daquela nunha próxima xuntanza.

   - Control horario dos Secretarios Xudiciais por parte das CC.AA.: O Ministerio informou que este tema tratarase nunha próxima conferencia sectorial ao existir peticións neses senso por parte dalgunhas CC.AA.

   - Solicitouse a convocatoria urxente dunha mesa monográfica para a negociación dunhas novas bases para as oposicións aos distintos corpos da Admón. de Xustiza, así como para tratar a situación de “desfeita” do actual proceso selecitvo en aras de solucionalo neste intre a fin de evitar a xudicialización e futuras sentenzas desfavorables para a administración.

   - Solicitouse finalmente a reforma urxente da LOPX para posibilitar a percepción dos trienios por parte dos interinos da Admón. de Xustiza, ante o informe desfavorable da Avogacía do Estado que indica a imposibilidade do pagamento deste concepto retributivo sen que se leve a cabo a citada reforma. O Ministerio comprometeuse na mesa, e así consta, a instar a reforma con efectos desde o 13/5/2007.

Comentarios

Publicacións populares deste blog

COMUNICADO DA CIG ANTE A FOLGA DE XUSTIZA

Ante a información aparecida na prensa no día de hoxe sobre o anuncio por parte de varias organizacións sindicais dunha convocatoria de folga na Administración de Xustiza queremos precisar:   - Que a CIG apoia as mobilizacións que se produzan reivindicando un aumento retributivo para todos os corpos, así como o recoñecemento das funcións reais de cada un deles.   - Que apoiamos, como fixemos ate o de agora, a solicitude dunha negociación real da LOEO co Ministerio, instando a que se paralice a súa tramitación mestres esta non se produza.   - Que, en virtude diso, apoiamos e participaremos na concentración de delegados e delegadas prevista para o día 12 de abril en Madrid e todas aquelas que neste senso se produzan.   - Que a CIG non convocará folga indefinida na Administración de Xustiza en Galicia; está aínda moi recente o acontecido na folga do 2018, con consecuencias nefastas para tod@s e pensamos, porque así tamén nolo transmiten os compañeiros e compañeiras, que non debemos unirno

MOBILIZACIÓNS EN MADRID SOBRE NEGOCIACIÓN DA LOEO, DETALLE DE FUNCIÓNS E MELLORAS SALARIAIS

  As/os delegadas/os da CIG Xustiza estiveron esta mañá na concentración convocada diante do Ministerio en Madrid apoiando as mobilizacións que se están a levar a cabo solicitando a paralización da tramitación da LOEO, unha regulación máis detallada das funcións dos distintos corpos así como un aumento salarial acorde a esas funcións.

NOVOS PERMISOS FAMILIARES EBEP

Mentras non se mude a OPAX haberá que facer a petición dos permisos a través dos modelos que vos deixamos na ligazón. Ligazón folla informativa e modelos: https://drive.google.com/file/d/1MPr5QqScvQRMwysy7gh6SzErzD0lrRKo/view?usp=sharing