Saltar ao contido principal

CONTROL HORARIO


Con motivo da mesa de negociación convocada para o vindeiro día 4 acerca da implantación do sistema de control horario, este sindicato ven de prantexar as seguintes alegacións ao proxecto:
“ALEGACIONS QUE FORMULA A CONFEDERACION INTERSINDICAL GALEGA (CIG), A CONVOCATORIA PARA ENTREGA DE TARXETAS DE CONTROL HORARIO:
  • Non nos parece o xeito adecuado de proceder que se convoque a todo o persoal para facer o reparto de tarxetas e para unha sesión de formación sen que previamente fose convocada a Mesa Sectorial de Negociación. Interesamos pois que sexa suspendida a convocatoria de entrega de tarxetas e que se convoque a Mesa Sectorial.
  • Tampouco nos parece de recibo que o control horario non sexa para todos e cada un dos integrantes da Oficina Xudicial, onde tamén están incluídos os SECRETARIOS. Así consta no art. 1.2 da Orde de 26 de maio de 2006 pola que se aproba o calendario laboral e os horarios das oficinas xudiciais (“ Serán tamén de aplicación para os secretarios xudiciais destinados nesa comunidade autónoma”) de conformidade co establecido no apartado 2.2 da resolución do 15 de xullo de 2005 da Secretaría de Xustiza, que establece que “ Aos secretarios xudiciais dependentes do Ministerio de Xustiza, cando estean destinados no ámbito dunha comunidade autónoma con competencias asumidas, seralles de aplicación o calendario laboral e os horarios fixos, flexibles, e de atención ao público e profesionais que aprobe o órgano competente da respectiva comunidade autónoma. Interesamos pois que o control horario se faga extensible tamén ao Corpo de Secretarios.
  • Interesamos da Dirección Xeral de Xustiza que de agora en diante tódalas comunicación referentes ao cumprimento de horarios, se consideren cono información reservada e teñan o mesmo tratamento que as nóminas, é dicir, que se fagan chegar aos interesados persoal e confidencialmente.
  • Por último, a Dirección Xeral de Xustiza deberá garantir que os edificios xudiciais teñan as portas de entrada abertas e con todas as medidas de seguridade en pleno funcionamento entre as 08:00 e as 20:00 horas de luns a venres.”

Comentarios

Publicacións populares deste blog

COMUNICADO DA CIG ANTE A FOLGA DE XUSTIZA

Ante a información aparecida na prensa no día de hoxe sobre o anuncio por parte de varias organizacións sindicais dunha convocatoria de folga na Administración de Xustiza queremos precisar:   - Que a CIG apoia as mobilizacións que se produzan reivindicando un aumento retributivo para todos os corpos, así como o recoñecemento das funcións reais de cada un deles.   - Que apoiamos, como fixemos ate o de agora, a solicitude dunha negociación real da LOEO co Ministerio, instando a que se paralice a súa tramitación mestres esta non se produza.   - Que, en virtude diso, apoiamos e participaremos na concentración de delegados e delegadas prevista para o día 12 de abril en Madrid e todas aquelas que neste senso se produzan.   - Que a CIG non convocará folga indefinida na Administración de Xustiza en Galicia; está aínda moi recente o acontecido na folga do 2018, con consecuencias nefastas para tod@s e pensamos, porque así tamén nolo transmiten os compañeiros e compañeiras, que non debemos unirno

MOBILIZACIÓNS EN MADRID SOBRE NEGOCIACIÓN DA LOEO, DETALLE DE FUNCIÓNS E MELLORAS SALARIAIS

  As/os delegadas/os da CIG Xustiza estiveron esta mañá na concentración convocada diante do Ministerio en Madrid apoiando as mobilizacións que se están a levar a cabo solicitando a paralización da tramitación da LOEO, unha regulación máis detallada das funcións dos distintos corpos así como un aumento salarial acorde a esas funcións.

NOVOS PERMISOS FAMILIARES EBEP

Mentras non se mude a OPAX haberá que facer a petición dos permisos a través dos modelos que vos deixamos na ligazón. Ligazón folla informativa e modelos: https://drive.google.com/file/d/1MPr5QqScvQRMwysy7gh6SzErzD0lrRKo/view?usp=sharing