Saltar ao contido principal

MESA SECTORIAL DIA 15-10-2007

Celebrouse a Mesa Sectorial sinalada para o dia 15-10-2007 coa seguinte orde do día:

 • Lectura e aprobación das actas das mesas sectoriais de data 19 de xullo e 4 de outubro de 2007.
 • Apertura Rexistros Civís polas tardes
 • Substitucións e atribucións
 • Información programa Novas Tecnoloxías 2007
 • Rogos e preguntas

O resultado da mesma foi o seguinte:

 1. Substitucións verticais e atribución de funcións: Finalmente parece ser que neste tema estase en vías de acadar un acordo coa administración, pendente da definitiva redacción da Resolución reguladora da mesma, que permitirá acadar o pagamento do 100% nas substitucións verticais e de 100 euros por 15 días de dispoñibilidade nas atribucións de funcións (desempeño conxunto de funcións). Entre outros detalles, a administración quedou pendente de concretar os efectos económicos retroactivos da citada Resolución e, dende a parte sindical, insistiuse na premura de tempo para que se leve a cabo a efectiva implantación do sistema de substitucións e a súa remuneración en forma. Non obstante o anterior a CIG trasladou a administración a necesidade de dotar aos servizos de apoio dun maior número de traballadores nos cadros de persoal, posto que entendemos que é a solución máis correcta e efectiva para solucionar os problemas de substitucións de corta duración.
 2. Horario de apertura polas tardes dos Rexistros Civís: Por fin a Administración entendeu que previamente a poñer en marcha unha medida deste tipo deben negociarse no só os aspectos económicos se non que tamén deben regulamentarse concretamente todos aqueles que inflúen na implantación dunha medida deste tipo. Nesta reunión discutiuse a redacción da Resolución reguladora deste horario especial. Por parte da CIG fíxose fincapé nunha prestación do servizo de Rexistro Civil con calidade, que a elección de dito horario especial, dentro da voluntariedade da medida, debe ser con preferencia do persoal adscrito ao Rexistro Civil e que as quendas de cinco tardes e un sábado deben ser realizadas ao longo do mes e non nunha semana en concreto, a elección dos interesados, tamén pedimos que se concreten escrupulosamente as funcións que se realizarán polas tardes. Feitas as alegacións pertinentes quedouse por parte da Administración en trasladar o antes posible o novo texto da Resolución a fin de axilizar no posible a posta en funcionamento deste servizo. Como xa se trasladara anteriormente os importes a percibir pola prestación deste horario especial serán de 48 euros/dia (luns a venres) o que da un montante de 240 euros e 80 euros/día polo sábado coas conseguintes compensacións horarias, no seu caso.
 3. Novas Tecnoloxías: Por parte do Subdirector deuse conta das últimas novas producidas neste aspecto que se concretan en:
 • - Futura implantación de Minerva nos xulgados, dados os bos resultados obtidos no Xulgado de Ordes.
 • - Entrega do calendario de formación e entrada en funcionamento de Inforeg, aplicación específica dos Rexistros Civís.
 • - Implantación dos sistema de videoconferencia.
 • - Informatización dos Xulgados de Paz a partires de xaneiro de 2008.

Comentarios

Publicacións populares deste blog

COMUNICADO DA CIG ANTE A FOLGA DE XUSTIZA

Ante a información aparecida na prensa no día de hoxe sobre o anuncio por parte de varias organizacións sindicais dunha convocatoria de folga na Administración de Xustiza queremos precisar:   - Que a CIG apoia as mobilizacións que se produzan reivindicando un aumento retributivo para todos os corpos, así como o recoñecemento das funcións reais de cada un deles.   - Que apoiamos, como fixemos ate o de agora, a solicitude dunha negociación real da LOEO co Ministerio, instando a que se paralice a súa tramitación mestres esta non se produza.   - Que, en virtude diso, apoiamos e participaremos na concentración de delegados e delegadas prevista para o día 12 de abril en Madrid e todas aquelas que neste senso se produzan.   - Que a CIG non convocará folga indefinida na Administración de Xustiza en Galicia; está aínda moi recente o acontecido na folga do 2018, con consecuencias nefastas para tod@s e pensamos, porque así tamén nolo transmiten os compañeiros e compañeiras, que non debemos unirno

MOBILIZACIÓNS EN MADRID SOBRE NEGOCIACIÓN DA LOEO, DETALLE DE FUNCIÓNS E MELLORAS SALARIAIS

  As/os delegadas/os da CIG Xustiza estiveron esta mañá na concentración convocada diante do Ministerio en Madrid apoiando as mobilizacións que se están a levar a cabo solicitando a paralización da tramitación da LOEO, unha regulación máis detallada das funcións dos distintos corpos así como un aumento salarial acorde a esas funcións.

NOVOS PERMISOS FAMILIARES EBEP

Mentras non se mude a OPAX haberá que facer a petición dos permisos a través dos modelos que vos deixamos na ligazón. Ligazón folla informativa e modelos: https://drive.google.com/file/d/1MPr5QqScvQRMwysy7gh6SzErzD0lrRKo/view?usp=sharing