Saltar ao contido principal

CURSOS DE FORMACION CONTINUA PARA O ANO 2008

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA ANO 2008

O pasado día 8 de febreiro celebrouse unha mesa de formación na que se intentou perfilar a convocatoria de cursos de formación para todo este ano. Solicitouse da Administración que a convocatoria sexa única e os cursos se realicen dun xeito máis organizado que nos pasados anos. Nesta ocasión, tal e como se viña solicitando por parte deste sindicato hai tempo, os cursos teñen unha maior duración e son eminentemente de teleformación, co fin de que os poidan realizar o maior número de xente.

Celebraranse ademáis dous cursos que figuran na taboa, con contido aínda por determinar, dirixidos aos médicos forenses.

De cara ao vindeiro plan de formación para o ano 2009, a CIG propuxo cursos cunha maior duración e calidade, orientados á formación interna, e que inclúan, ademáis de temas procesuais, temas de dereito substantivo.

FORMADORES

No DOG do día 28 de novembro de 2007 publicouse unha resolución da EGAP pola que se constitúe unha base de datos de formadores na que deberán estar inscritos todos aqueles que queiran impartir cursos de formación.

COORDINADORES

A CIG propuxo que se constitúa unha bolsa de coordinadores, para que quen o desexe poida inscribirse para facer labores de coordinación retribuidas e se abandone así o sistema de “a dedo” que existe actualmente.

En principio, os cursos serán os seguintes:

Curso sobre organización xudicial e estatuto xurídico do persoal ao servizo da Administración de Xustiza

30 horas

200 alumnos

Teleformación

Curso básico de xurisdición civil

35 horas

200 alumnos

Teleformación

Procesos civís e últimas reformas

40 horas

200 alumnos

Teleformación

Curso básico xurisdición civil: a execución

40 horas

200 alumnos

Teleformación

Procesos especiais

35 horas

200 alumnos

Teleformación

Xurisdición voluntaria

40 horas

200 alumnos

Teleformación

Curso de Dereito Civil de Galicia

40 horas

200 alumnos

Teleformación

Procesos penais nos xulgados de instrución

50 horas

200 alumnos

Teleformación

Procesos penais en fases posteriores á instrución

50 horas

200 alumnos

Teleformación

Servizo de garda nos Xulgados de Instrución

20 horas

75 alumnos

Teleformación

Teoría e práctica procesual na xurisdición social

40 horas

200 alumnos

Teleformación

Teoría e práctica procesual na xurisdición contencioso-administrativa

40 horas

200 alumnos

Teleformación

Rexistro civil

40 horas

200 alumnos

Teleformación

Curso de xestión da Administración de Xustiza

40 horas

180 alumnos

Teleformación

Habilidades de relación e atención ao público

12 horas

60 alumnos

Presencial

Correo electrónico corporativo, rede de xustiza, punto neutro xudicial e páxinas webs institucionales

12 horas

60 alumnos

Presencial

Curso básico de inglés

48 horas

A celebración deste curso non está confirmada, así como a súa modalidade

Comentarios

Publicacións populares deste blog

MESA SECTORIAL MINISTERIO - VINDEIRAS OPOSICIÓNS

A CIG ven de participar na Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza, xunto cos sindicatos representativos do sector (Ccoo, Ugt, Ela, así como os corporativos Csif e Staj). Nela tratouse a primeira valoración da Lei 20/2021 e o seu impacto na OEP 2019 e seguintes da Administración de Xustiza. O Ministerio de Xustiza xa está a tratar o tema coas distintas CCAA con transferencias na materia posto que a cada unha lle afecta en maior o menor medida. Respecto da promoción interna non lle ven posibles afectacións. Dende a CIG reclamamos a recuperación do 50% das prazas para a PI, así como unha convocatoria extraordinaria que permita recuperar as prazas perdidas. Como a norma afecta de xeito diferente a cada OEP, o Ministerio entende que non se poderán acumular entre elas, pero de atopar o xeito de facelo optarán por esta vía que será a máis áxil. O Ministerio entende que para a OEP do 2019 xa deberían ofertar polo sistema de concurso aquelas prazas que leven ocupadas con carácter temporal de f

POSIBLES DATAS DE EXAME DAS PROBAS DE ACCESO AOS CORPOS XERAIS - QUENDA LIBRE - SISTEMA DE OPOSICIÓN

Segundo comentou a administración, estase a valorar, como datas de posible celebración das probas selectivas para acceso polo sistema de oposición, na quenda libre, para os corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio, ben algún dos fins de semana de xuño ou de xullo, coa intención ademais de facer coincidir os exercicios dos tres corpos na mesma fin de semana. Esta información debe de tomarse coa debida cautela, posto que no desenvolvemento dos procesos de oposición están implicadas moitas administracións e polo tanto resulta difícil concertar as datas de celebración.

URXENTE !!! PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN - PETICIÓN CERTIFICACIÓN SERVIZOS PRESTADOS

Unha vez finalizados os prazos de presentación de instancias para os distintos procesos de estabilización e xa que os períodos de presentación de méritos son curtos, recomendámosvos que vaiades xuntando toda a documentación necesaria.  Para a acreditación dos servizos prestados, segundo nos informou o Ministerio de Xustiza, vai ser precisa unha certificación dos mesmos cando se traballase en territorio transferido como persoal interino ou se fixese algunha substitución.  Para evitar posibles apuros de última hora, podes ir solicitándoo xa seguindo estes doados pasos:  Accede á sede electrónica da Xunta premendo nesta ligazón:  https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/solicitude-xenerica A continuación pedirache que te identifiques cun certificado dixital (vale a tarxeta profesional) e logo haberá que incluir nos campos indicados o texto que se indica na seguinte  imaxe. Finalmente debera de asinarse e presentarse dita solicitude a fin de que logo poda ser cursada pola adminitración