Saltar ao contido principal

PLATAFORMA SINDICAL UNITARIA

De forma conxunta todos os Sindicatos integrantes da Mesa Sectorial de Xustiza, vimos de presentar a Conselleria de Presidencia, Administracións Publicas e Xustiza da Xunta de Galiza a seguinte PLATAFORMA UNITARIA:

CSI-CSIF; CCOO; UGT; CIG; SPJ-USO

PLATAFORMA SINDICAL UNITARIA POLA MELLORA DO SERVIZO PÚBLICO DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA EN GALICIA E POLA EQUIPARACIÓN DE RETRIBUCIÓNS CO RESTO DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Os Sindicatos CSI-CSIF, CCOO, UGT, CIG e SPJ-USO, como representantes da totalidade dos funcionarios ao servizo da administración de Xustiza en Galicia, presentamos onte, 31 de xaneiro, ao Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, unha Plataforma Sindical Unitaria pola mellora do servizo público da Xustiza en Galicia e pola equiparación retributiva co resto das comunidades autónomas. Dende esta Plataforma esiximos as seguintes reivindicacións:

1.- CADROS DE PERSOAL E EMPREGO

a) Consolidación e ampliación de todos os cadros de persoal

b) Oferta de emprego público: convocatoria de procesos selectivos na nosa comunidade

c) Negociación das bolsas de provisión de postos temporais

2.- PLANTA XUDICIAL

a) Implantación das Agrupacións de Xulgados de Paz.- Solicitamos a convocatoria de concursos específicos que aseguren o correcto funcionamiento destes órganos, así como unha regulación detallada das condicións de traballo nos mesmos, e todo iso sobre a base dunha concreción das RPT.

b) Solicitamos a creación das Unidades Administrativas da Administración de Xustiza en Galicia, e esiximos que se doten con preferencia dos funcionarios de xustiza.

c) Órganos de nova creación: Esiximos unha negociación real e efectiva da súa programación anual.

3.- ACCIÓN SOCIAL E PRESTACIÓNS SOCIAIS

a) Esiximos o aumento progresivo da cantidade adicada á acción social ata chegar cando menos ao 1% da masa salarial, cun incremento mínimo anual do 0,3% da devandita masa.

b) Pedimos que se estableza un premio para o momento da xubilación dos funcionarios ao servizo da administración de xustiza, tal e como se ten previsto noutras administracións públicas.

4.- PERMISOS, VACACIONS E LICENCIAS.

Solicitamos que se desenvolva unha regulación específica que refunda a normativa estatal e autonómica, en materia de permisos, vacacións e licencias, sempre que supoña unha mellora nas condicións reguladas na lexislación propia dos funcionarios ao servizo da Admón de Xustiza, todo iso sen prexuízo da súa actualización cando calquera das ditas normas fosen modificadas.

5.- MELLORAS ECONÓMICAS

Co fin de acadar a equiparación retributiva co resto de Comunidades Autónomas con traspasos de xestión, e como medida de recuperación da perda do poder adquisitivo que vimos soportando ano tras ano, esiximos un incremento do complemento transitorio autonómico de 480 € lineais para os tres Corpos, ata alcanzar os 800 €.

6- NEGOCIACIÓN REAL DAS NOSAS CONDICIÓNS DE TRABALLO

a) Negociación do Calendario Laboral.

b) Negociación da regulación e compensación económica dos horarios especiais, prolongacións de xornada e penosidade.

c) Cumprimento efectivo da normativa vixente en materia de saúde laboral.

d) Publicación e desenvolvemento do decreto de expurgo.

e) Potenciación tanto da Formación Continua como a de Reciclaxe. Formación especifica para os Médicos Forenses.

f) Negociación das condicions de traballo dos Imelgas, Rexistros Civis, Xulgados de Menores, Penais e Fiscalias

g) Potenciación e normalización do uso do galego na Admón. de Xustiza

Comentarios

Publicacións populares deste blog

MESA SECTORIAL MINISTERIO - VINDEIRAS OPOSICIÓNS

A CIG ven de participar na Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza, xunto cos sindicatos representativos do sector (Ccoo, Ugt, Ela, así como os corporativos Csif e Staj). Nela tratouse a primeira valoración da Lei 20/2021 e o seu impacto na OEP 2019 e seguintes da Administración de Xustiza. O Ministerio de Xustiza xa está a tratar o tema coas distintas CCAA con transferencias na materia posto que a cada unha lle afecta en maior o menor medida. Respecto da promoción interna non lle ven posibles afectacións. Dende a CIG reclamamos a recuperación do 50% das prazas para a PI, así como unha convocatoria extraordinaria que permita recuperar as prazas perdidas. Como a norma afecta de xeito diferente a cada OEP, o Ministerio entende que non se poderán acumular entre elas, pero de atopar o xeito de facelo optarán por esta vía que será a máis áxil. O Ministerio entende que para a OEP do 2019 xa deberían ofertar polo sistema de concurso aquelas prazas que leven ocupadas con carácter temporal de f

TOMA DE POSESIÓN DO NOVO SECRETARIO DE GOBERNO DO TSXG

O Secretario Nacional do Sector de Xustiza da CIG, Óscar Freixedo, e a Secretaria de Saúde  Laboral, Chelo Rodríguez, acudiron no día de onte, a tendendo ao convite da Ministra de Xustiza, á toma de posesión en Madrid do novo Secretario de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, Juan José Martín Álvarez, ata fai uns días Director Xeral de Xustiza. Óscar e Chelo trasladáronlle ao novo Secretario de Goberno do TSXG o seu compromiso co diálogo e a colaboración, asi como a dispoñibilidade do Sector de Xustiza da CIG para mellorar as condicións laborais das traballadoras e traballadores da xustiza galega e do servizo público que atenden.

AGRADECEMENTO AS TRABALLADORAS/ES POLO SEU VOTO NAS RECENTES ELECCIÓNS

A CIG quere dar as grazas a todas e todos @s que participastes nas eleccións ás Xuntas de Persoal da Admón de Xustiza, en especial aos que depositastes a vosa confianza en nós. Vistos os resultados, agás en   Ourense que aínda non se celebraron,   queremos manifestar que   o voso apoio nos vai facer un pouco máis fortes, e esa forza ímola empregar, coma sempre, libres, sen ataduras e cun espíritu crítico,   en tratar de mellorar as condicións de traballo de todas e todos, en tratar de conseguir que se respecten os nosos dereitos e que esta xustiza do noso país mellore e sexa un mellor servizo público. Toca seguir loitando, que é algo que facemos con agrado   esperando non defraudar e conseguir ser cada vez un pouquiño máis referente neste sector,   do mesmo xeito que somos referente nos distintos eidos da nosa Galiza.