Saltar ao contido principal

MESA SOBRE OFERTA DE EMPREGO ANO 2008

A  Administración asumíu que os últimos procesos selectivos foron moi longos, pero achacárono á fase de concurso, dado que as diferentes Administracións retrasáronse moito en enviar as certificacións de servizos prestados, e por iso, eliminan ese requisito facendo que sexa o propio opositor o que faga unha declaración sobre os servizos prestados.


 


Por outra banda, asume o compromiso de que o tribunal calificador único, na primeira reunión, fixe un calendario aproximado de realización de exercicios, pero non vai constar nas bases; ao noso comentario de se van respetar os prazos do mesmo xeito que os establecidos nas anteriores convocatorias, non houbo resposta.


 


Comprometeronse a unha maior coordinación coas Comunidades Autónomas para que non haxa os desfases deste proceso pasado.


 


Parecelles digna de estudo a proposta feita por un sindicato de, no futura facer as convocatorias escalonadamente, primeiro secretarios, logo xestores, despois tramitación e por último auxilio, co fin de evitar que queden prazas desertas porque os opositores aproban máis dun proceso.


 


En canto a poder presentarse tanto á quenda libre como á promoción interna, que non porque non.


 


En canto aos temarios, a pesar de recoñecer que son “manifiestamente mejorables”, non os van modificar para esta convocatoria, pensarano para a próxima. O que si farán será fixar o temario a data da publicación da convocatoria, de feito que non afecten posteriores modificacións lexislativas. Non se aceptou tampouco a nosa proposta de limitar os temas para cada exercicio.


 


Acerca do segundo exercicio de xestión, promoción interna, non hai cambios: nin se vai eliminar, nin se vai cambiar o tema da lectura, porque, tras consultar á Comisión de Selección, considérase unha garantía (¿) para os opositores.


 


Curso práctico: como o regulamento pon que ten que ser selectivo, así será mentres non se cambie; o que si se reduce é a duración, pero por unha mera cuestión económica, non por facernos un favor.


Aínda que consideran razonable a petición de que cada un poida facer o curso no seu ámbito de destino, na práctica non pode ser. O que si farán será buscar os coordinadores o máis próximos posibles aos opositores (outra vez por unha cuestión meramente económica, para aforrar dietas).


O tema do cumplimento do RD sobre dietas vanno incluir na convocatoria.


 


Exames:


-         non se vai a ofrecer copias dos seus exames aos opositores porque teñen un millón de follas de exame xa compradas e non teñen autocopiativa.


-         non van facilitar copia do exame a aqueles que a pidan porque senón, ao parecer, imos ir todos en tromba a pedila.


Baremos:


-         aceptouse a nosa solicitude de puntuar na promoción interna ter aprobado exames das súas convocatorias anteriores, tanto na quenda libre como na interna.


-         Puntuarase a substitución no corpo de acceso.


-         Os dous anos contarán dende a data de toma de posesión, non dende a da resolución do nomeamento, como pediamos.


-         Non se accedeu a fixar que todos os exercicios terán lugar á mesma hora, alegando falta de medios nos exercicios de informática.


-         Non se aceptou outorgar unha puntuación distinta aos xuices substitutos (actualmente teñen a misma consideración que quen preste servizos noutra Administración ou quen sexe persoal laboral) en base a que queren favorecer a carreira dentro da Administración de Xustiza


 


A excusa para non facer cambios foi que están constrinxidos pola LOPX e polo Regulamento de Ingreso; todas as centrais sindicais solicitaron un compromiso no sentido de ter pronto mesas para abordar as modificacións necesarias deses textos legais, pero a resposta da Administración  foi bastante morna e, realmente, non se comprometeu a nada. Así que os veremos na próxima co mesmo panorama.


 
NOTA INFORMATIVA REFERENTE A REUNION
ESCRITO PRESENTADO POLA CIG na mesa de negociación

Comentarios

Publicacións populares deste blog

MESA SECTORIAL MINISTERIO - VINDEIRAS OPOSICIÓNS

A CIG ven de participar na Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza, xunto cos sindicatos representativos do sector (Ccoo, Ugt, Ela, así como os corporativos Csif e Staj). Nela tratouse a primeira valoración da Lei 20/2021 e o seu impacto na OEP 2019 e seguintes da Administración de Xustiza. O Ministerio de Xustiza xa está a tratar o tema coas distintas CCAA con transferencias na materia posto que a cada unha lle afecta en maior o menor medida. Respecto da promoción interna non lle ven posibles afectacións. Dende a CIG reclamamos a recuperación do 50% das prazas para a PI, así como unha convocatoria extraordinaria que permita recuperar as prazas perdidas. Como a norma afecta de xeito diferente a cada OEP, o Ministerio entende que non se poderán acumular entre elas, pero de atopar o xeito de facelo optarán por esta vía que será a máis áxil. O Ministerio entende que para a OEP do 2019 xa deberían ofertar polo sistema de concurso aquelas prazas que leven ocupadas con carácter temporal de f

TOMA DE POSESIÓN DO NOVO SECRETARIO DE GOBERNO DO TSXG

O Secretario Nacional do Sector de Xustiza da CIG, Óscar Freixedo, e a Secretaria de Saúde  Laboral, Chelo Rodríguez, acudiron no día de onte, a tendendo ao convite da Ministra de Xustiza, á toma de posesión en Madrid do novo Secretario de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, Juan José Martín Álvarez, ata fai uns días Director Xeral de Xustiza. Óscar e Chelo trasladáronlle ao novo Secretario de Goberno do TSXG o seu compromiso co diálogo e a colaboración, asi como a dispoñibilidade do Sector de Xustiza da CIG para mellorar as condicións laborais das traballadoras e traballadores da xustiza galega e do servizo público que atenden.

ANUNCIO DA CONVOCATORIA DAS BOLSAS DE PERSOAL INTERINO DE XUSTIZA

No DOG do 8 de febreiro publicouse a RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia (código de procedemento XU700A). 1. O prazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles (ata o 1 de marzo) , contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. 2. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na Oficina virtual do persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web http://opax.xunta.es , accesible tamén a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal 3. Para acceder ao formulario normalizado e presentar a solicitude, deberase dispor dun usuario rexistrado na OPAX e dun certificado electrónico cualificado (DNI electrónico, tarxeta de identificación de persoal ao servizo da