Saltar ao contido principal

MESA SECTORIAL – 20/11/2008

MESA SECTORIAL – 20/11/2008Na MESA SECTORIAL celebrada onte en Santiago chegáronse aos seguintes acordos:
  1. Asináronse as actas onde se recolle o acordo de aumento retributivo para o ano 2009. Segundo o Subdirector de MM.PP., dito acordo xa foi remitido ao Consello da Xunta a fin de ser aprobado antes de que finalice este ano. Esperemos non ter problemas para a percepción de dito incremento salarial.  1. En breve serán publicadas no DOG a Orde e a Resolución de interinos e concesión de permisos e licenzas, respectivamente, logo dunha longa negociación coa administración.

En permisos e licenzas foron recollidos, nunha única norma que facilitará a súa localización, todos aqueles máis favorables que nos son de aplicación consonte ao Estatuto Básico do Empregado Público e a Lei da Función Pública Galega. A proposta da CIG conseguiuse incluir a equiparación das parellas de feito que estiveran sen inscribir nun rexistro de parellas ao resto de parellas de feito e matrimonios, aos efectos da petición de permisos e licenzas.


Na regulación das novas bolsas de interinos, entre outras novidades, cabe salientar as seguintes:


1. Tentáronse corrixir os erros máis importantes de que adoecía a anterior regulamentación, a fin de facer máis axil a xestión e nomeameto de dito persoal.


2. Estableceuse a posibilidade da comarcalización, e dicir, posibilidade de elección de comarca de preferencia.


3. Auméntouse de xeito considerable o número de compoñentes das bolsas (tramitación e auxilio) debido ao efecto rebote das substitucións verticais.


4. Permitiuse no mesmo corpo o cambio de bolsa dentro da Comunidade Autónoma por modificación do enderezo de residencia.


5. Regularizouse definitivamente a aquel persoal interino que non posue a titulación correspondente para o corpo que se desempeña.


6. Establecéronse e xeito máis concreto as causas e preferencias de cese tanto entre interinos como entre titulares e interinos.

  1. Constatouse na mesa a problemática existente nas atribucións de funcións do corpo de auxilio judicial e todas as centrais sindicais coincidimos en indicar que dita problemática ven dada pola negativa da administración á creación dos servizos comúns de auxilio judicial. Quedouse de realizar unha xuntanza para analizar en profundidade o tema e prantexar as posibles solucións ao mesmo. A CIG, como noutras ocasións, propuso que as retribucións para o caso de atribución de funcións fora diaria por analoxía as retribucións dos Secretarios Xudiciais en casos similares.

Por parte da CIG, así mesmo, fíxoselle chegar a petición de que a resolución de substitucións debe ser aplicada na súa totalidade e proceder a nomear substitucións horizontais antes de proceder ao nomeamento de pesoal interino.
  1. En canto aos órganos de nova creación, preguntouse sobre a ubicación dos mesmos, dada a escaseza de espazos nos edificios xudiciais, remitíndosenos por parte da Dirección Xeral á Secretaría Xeral da Consellería que é a encargada das obras e infraestructuras xudiciais. Coma sempre na administración de xustiza imos por detrás das necesidades reais de espazo

Así mesmo a CIG fixo fincape que na maioría de órganos creados redúcense nos seus cadros de persoal o número de traballadores, sen que esta reducción se reflicta na creación de prazas nos servizos comúns e decanatos co que se consegue a saturación deste últimos.
  1. En canto ao sistema de gardas nos órganos xudiciais solicitouse para Vigo e Coruña que a totalidade do cadro de persoal entre de garda ordinaria debido a sobrecarga de traballo que se rexistra neste servizo e ante a imposibilidade de momento de poder acceder ás gardas de 24 horas debido aos módulos de traballo fixados polo CXPX.

Solicitouse así mesmo que se estableza un acordo (a semellanza co fixado en Catalunya) para retribuir correctamente os distintos servizos de garda


Na Coruña, a partires do 1 de Janeiro de 2009 será de aplicación a dobre garda xa vixente na actualidade en Vigo.
  1. En rogos e preguntas por parte da administración indicóusenos que non se ia contestar ao recurso prantexado pola CIG contra a creación dos perfis nas fiscalias de determinados postos que cotempla a norma ISO. A CIG entende que ditos perfis non foron negociados pola administración e que os mesmos deben formar parte da RPT correspondente, sen que quepa a súa dotación na actualidade ao carecer desta última ferramenta.

Preguntada a administración se estaba enterada da CONVOCATORIA DE OPOSICIÓNS para este ano 2008 indicóusenos que se enterou neste mesmo día da súa publicación no BOE. A CIG recriminoulle á Directora Xeral o seu poco peso específico tanto a nivel da propia Consellería de Xustiza como a nivel do Ministerio de Xustiza e que era unha vergonza que unha administración convocante se enterara, sen ningún tipo de antelación, da convocatoria de oposicións para o acceso ao corpo de xestión na nosa Comunidade Autónoma (así tamén saiu o concurso de traslados).


Pola CIG preguntouse finalmente se se ian manter as quendas dos rexistros civis. A administración indicou que en principio se manterían as mesmas en identicas condicións, poidendo os novos traballadores dos rexistros civis entrar a formar parte daquelas en canto remataran as vixentes.

Comentarios

Publicacións populares deste blog

MESA SECTORIAL MINISTERIO - VINDEIRAS OPOSICIÓNS

A CIG ven de participar na Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza, xunto cos sindicatos representativos do sector (Ccoo, Ugt, Ela, así como os corporativos Csif e Staj). Nela tratouse a primeira valoración da Lei 20/2021 e o seu impacto na OEP 2019 e seguintes da Administración de Xustiza. O Ministerio de Xustiza xa está a tratar o tema coas distintas CCAA con transferencias na materia posto que a cada unha lle afecta en maior o menor medida. Respecto da promoción interna non lle ven posibles afectacións. Dende a CIG reclamamos a recuperación do 50% das prazas para a PI, así como unha convocatoria extraordinaria que permita recuperar as prazas perdidas. Como a norma afecta de xeito diferente a cada OEP, o Ministerio entende que non se poderán acumular entre elas, pero de atopar o xeito de facelo optarán por esta vía que será a máis áxil. O Ministerio entende que para a OEP do 2019 xa deberían ofertar polo sistema de concurso aquelas prazas que leven ocupadas con carácter temporal de f

TOMA DE POSESIÓN DO NOVO SECRETARIO DE GOBERNO DO TSXG

O Secretario Nacional do Sector de Xustiza da CIG, Óscar Freixedo, e a Secretaria de Saúde  Laboral, Chelo Rodríguez, acudiron no día de onte, a tendendo ao convite da Ministra de Xustiza, á toma de posesión en Madrid do novo Secretario de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, Juan José Martín Álvarez, ata fai uns días Director Xeral de Xustiza. Óscar e Chelo trasladáronlle ao novo Secretario de Goberno do TSXG o seu compromiso co diálogo e a colaboración, asi como a dispoñibilidade do Sector de Xustiza da CIG para mellorar as condicións laborais das traballadoras e traballadores da xustiza galega e do servizo público que atenden.

ANUNCIO DA CONVOCATORIA DAS BOLSAS DE PERSOAL INTERINO DE XUSTIZA

No DOG do 8 de febreiro publicouse a RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia (código de procedemento XU700A). 1. O prazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles (ata o 1 de marzo) , contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. 2. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na Oficina virtual do persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web http://opax.xunta.es , accesible tamén a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal 3. Para acceder ao formulario normalizado e presentar a solicitude, deberase dispor dun usuario rexistrado na OPAX e dun certificado electrónico cualificado (DNI electrónico, tarxeta de identificación de persoal ao servizo da