Saltar ao contido principal

REFORMA DO ARTIGO 521 DA LOPX

 

A REFORMA DO ARTIGO 521 DA LOPX.


 


Na mesa sectorial do pasado día 27 de outubro celebrada en Madrid, o Ministerio presentou aos Sindicatos integrantes da mesma, entre os que estaba a CIG, unha proposta de acordo no que se comprometía a levar ao Consello de Ministros unha modificación do Regulamento de Ingreso, concretamente do Art. 39, e engadirlle un 39 bis, coa fin de rectificar a agresión aos dereitos de tódolos funcionarios e funcionarias ao Servizo da Administración de Xustiza que, como consecuencia da brutal reforma do Art. 521 da Lei Orgánica do Poder Xudicial, fora aprobada o pasado 15 de outubro cos votos a favor do PSOE e do PP.  Por parte do Ministerio déusenos un prazo de 10 minutos, na propia mesa, para que estudaramos o texto do acordo e decidísemos se o aceptabamos ou non; ante esa situación, e dado que a CIG non coñecía o contido do documento e o calado do mesmo, xa lle manifestamos nese mesmo momento ao Ministerio que non o aceptabamos. A mesma postura mantiveron as centrais sindicais ELA e CSIF, mentres que o resto de centrais, é dicir, CC.OO., UXT e STAJ eran totalmente favorables ao acordo prantexado e estaban dispostos a asinarlo naquel momento (agás UXT que puxo certos reparos e pedía 24 horas para asinalo); así as cousas, o acordo foi asinado por CCOO, UXT e STAJ na mañá do día seguinte (28 de outubro).


 


Se analizamos o Acordo polo miúdo, para a CIG e inasumible, pois, en primeiro termo, dubidamos da súa eficacia e pensamos que o modificado pola reforma da lei Orgánica do Poder Xudicial non poder ser contrarreformado aos 15 días por un regulamento, dado que, de ser así , para que se fixo entón a reforma da Lei Orgánica? Cabe polo tanto preguntarse por que o Ministerio, no momento da sinatura, se compromete a darlle traslado do acordo ás Comunidades Autónomas; non sería máis fácil que o publicara no BOE ou que nin tan sequera tiveran chegado ao acordo co PP para reformar o artigo 521?.


 


            Pese a todo e, de ser ou non posible a contrarreforma da reforma (que xa o tempo dará a razón a cada quen), o que sí e certo é que os nosos dereitos seguen aldraxados, pois no acordo asinado non se reformou o artigo 65 “redistribución de efectivos” polo que agora se poderán adscribir por necesidades do servizo aos funcionarios que ocupen con carácter definitivo postos xenéricos a outros da mesma natureza do mesmo centro de destino (UPADs da mesma localidade – ata o de agora unicamente nos podían adscribir na mesma orde xurisdicional). Polo que no mellor dos casos podemos pedir para onde desexemos que despois xa nos redistribuirán para onde lles pete.


 


            O curioso deste caso é que o Goberno consegue nun prazo de 15 días dous acordos moi curiosos e totalmente contrapostos. O PSOE (Partido do Goberno) pacta co PP a reforma da Lei Orgánica do Poder Xudicial  e o Goberno do PSOE, pacta con algúns Sindicatos a contrarreforma do pactado polo PSOE e o PP no parlamento español.


 

            Polo todo isto, é evidente que CIG non vai asinar o Acordo, nin o fará no futuro, pois supón, no noso parecer, un retroceso nos nosos dereitos e, dende agora, manifestamos que continuaremos loitando para que os mesmos avancen e nunca retrocedan como así pretenden outros.

Comentarios

Publicacións populares deste blog

MESA SECTORIAL MINISTERIO - VINDEIRAS OPOSICIÓNS

A CIG ven de participar na Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza, xunto cos sindicatos representativos do sector (Ccoo, Ugt, Ela, así como os corporativos Csif e Staj). Nela tratouse a primeira valoración da Lei 20/2021 e o seu impacto na OEP 2019 e seguintes da Administración de Xustiza. O Ministerio de Xustiza xa está a tratar o tema coas distintas CCAA con transferencias na materia posto que a cada unha lle afecta en maior o menor medida. Respecto da promoción interna non lle ven posibles afectacións. Dende a CIG reclamamos a recuperación do 50% das prazas para a PI, así como unha convocatoria extraordinaria que permita recuperar as prazas perdidas. Como a norma afecta de xeito diferente a cada OEP, o Ministerio entende que non se poderán acumular entre elas, pero de atopar o xeito de facelo optarán por esta vía que será a máis áxil. O Ministerio entende que para a OEP do 2019 xa deberían ofertar polo sistema de concurso aquelas prazas que leven ocupadas con carácter temporal de f

TOMA DE POSESIÓN DO NOVO SECRETARIO DE GOBERNO DO TSXG

O Secretario Nacional do Sector de Xustiza da CIG, Óscar Freixedo, e a Secretaria de Saúde  Laboral, Chelo Rodríguez, acudiron no día de onte, a tendendo ao convite da Ministra de Xustiza, á toma de posesión en Madrid do novo Secretario de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, Juan José Martín Álvarez, ata fai uns días Director Xeral de Xustiza. Óscar e Chelo trasladáronlle ao novo Secretario de Goberno do TSXG o seu compromiso co diálogo e a colaboración, asi como a dispoñibilidade do Sector de Xustiza da CIG para mellorar as condicións laborais das traballadoras e traballadores da xustiza galega e do servizo público que atenden.

ANUNCIO DA CONVOCATORIA DAS BOLSAS DE PERSOAL INTERINO DE XUSTIZA

No DOG do 8 de febreiro publicouse a RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia (código de procedemento XU700A). 1. O prazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles (ata o 1 de marzo) , contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. 2. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na Oficina virtual do persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web http://opax.xunta.es , accesible tamén a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal 3. Para acceder ao formulario normalizado e presentar a solicitude, deberase dispor dun usuario rexistrado na OPAX e dun certificado electrónico cualificado (DNI electrónico, tarxeta de identificación de persoal ao servizo da