Saltar ao contido principal

MESA DE TRABALLO COA XUNTA DIA 17-2-2010

Mesa de traballo sobre a nova oficina xudicial (NOX):

 

         No día  17/02/2010 celebrouse a segunda reunión do grupo de traballo sobre a implantación da nova oficina xudicial, empezando a tratarse o tema das Unidades Administrativas e, entregándose por parte da administración determinada documentación sobre os cadros de persoal existentes en toda a comunidade autónoma e as RPT’s prantexadas para estas novas oficinas. Como é lóxico, o tema non puido rematar, quedando  todos emprazados para o vindeiro día 25/02/2010 a fin de continuar a negociación do resto de aspectos.  Debemos ter en conta que esta reforma da oficina xudicial, posiblemente sexa a máis importante levada a cabo dende fai séculos na Admón.de Xustiza, polo que debemos facer as cousas  sen presas pero sen pausas e procurando acertar o máis posible no deseño da dita oficina xudicial.

 

Ampliación dos cadros de persoal:


Como xa vos informaramos anteriormente, da documentación trasladada pola Dirección Xeral aos sindicatos o pasado 12/02/2010 constatouse que existen na actualidade un total de 133 reforzos nos órganos xudiciais de Galiza. Concedido prazo de alegacións a fin de tomar unha decisión sobre a consolidación de gran parte destes efectivos e poder sacar os mesmos no vindeiro concurso de traslados, por parte da CIG solicitáronse  108 prazas en toda a Comunidade Autónoma (55 na Coruña, 12 en Lugo, 8 en Ourense e 33 en Pontevedra) ademais da ampliación inmediata dos Servizos Comúns de Apoio e de Notificacións e Embargos nas sete grandes cidades. Algunhas destas prazas solicitadas nin sequera  son reforzos actualmente se non que resultan necesarias polo reducido número de funcionarios do cadro de persoal dos órganos (Exemplo: Xulgados de Ponteareas onde se solitou un incremento de 2 tramitadores por cada órgano ou A.P. Sección 6ª de Vigo con 1 xestor e 3 tramitadores)

 

Concurso de traslados:


Este sindicato solicitou da administración autonómica, co beneplácito do resto de centrais sindicais representantes do 100% do persoal de xustiza de Galiza, que se fagan as xestións oportunas perante o Ministerio de Xustiza para poder retrasar o concurso de traslados o xusto para que as compañeiras/os da quenda de promoción interna da convocatoria do ano 2008 (a piques de aprobar) poidan participar no citado concurso e obter destino definitivo. A administración autonómica comprometeuse polo tanto a facer as xestións necesarias perante o Ministerio a fin de obter o retraso do concurso. Os argumentos esgrimidos pola CIG foron os seguintes:

 

1)    Neste intres, a promoción tanto da quenda libre como quenda de acceso restrinxido dos opositores da promoción do ano 2006 (última que tomou posesión), de ter obtido destino no seu momento ou no último concurso de traslados,  atópanse conxelados nos seus respectivos postos de traballo sen posibilidade de concursar, polo que en ningún caso eles poderían verse beneficiados polo concurso de traslados actual (máis ben prexudicados, pois as prazas non solicitadas neste concurso pasarán a oposición por considerarse desertas).

2)    Así mesmo están a piques de resolverse as quendas de acceso restrinxido aos corpos de Xestión e Tramitación convocadas no ano 2008, polo tanto, se por parte da administración  se desexa realmente favorecer a efectiva promoción interna aos corpos superiores e que non se xeneren un número desproporcionado de excedentes por prestar servizos noutros corpos da administración, sería convinte acelerar ao máximo ditos procesos e retrasar o xusto o concurso de traslados a fin de permitir a participación de ditos opositores no mesmo, conseguíndose deste xeito que estes obtiveran destino e praza no corpo superior, de no ter optado xa no seu día na propia promoción.

3)    A medida prantexada xenera tres beneficios claros. En primeiro lugar, os funcionarios da administración de xustiza ven colmadas as súas expectativas de ascenso real aos corpos superiores nun posto cercano a o seu lugar de residencia actual; en segundo lugar, xenéranse máis prazas nos corpos inferiores, o que facilita un maior e mellor movemento nos outros corpos, conseguíndose cubrir un maior número de prazas e que as que efectivamente poidan considerarse desertas e pasar a oposición sexan realmente as non solicitadas por ningún funcionario; e, en terceiro lugar, a posibilidade de obter máis tempo para poder aprobar as ampliacións dos cadros de persoal pratexadas con motivo dos reforzos de longa duración existentes na comunidade autónoma.

 

Galiza, 17 de febreiro de 2010.


Comentarios

Publicacións populares deste blog

MESA SECTORIAL MINISTERIO - VINDEIRAS OPOSICIÓNS

A CIG ven de participar na Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza, xunto cos sindicatos representativos do sector (Ccoo, Ugt, Ela, así como os corporativos Csif e Staj). Nela tratouse a primeira valoración da Lei 20/2021 e o seu impacto na OEP 2019 e seguintes da Administración de Xustiza. O Ministerio de Xustiza xa está a tratar o tema coas distintas CCAA con transferencias na materia posto que a cada unha lle afecta en maior o menor medida. Respecto da promoción interna non lle ven posibles afectacións. Dende a CIG reclamamos a recuperación do 50% das prazas para a PI, así como unha convocatoria extraordinaria que permita recuperar as prazas perdidas. Como a norma afecta de xeito diferente a cada OEP, o Ministerio entende que non se poderán acumular entre elas, pero de atopar o xeito de facelo optarán por esta vía que será a máis áxil. O Ministerio entende que para a OEP do 2019 xa deberían ofertar polo sistema de concurso aquelas prazas que leven ocupadas con carácter temporal de f

TOMA DE POSESIÓN DO NOVO SECRETARIO DE GOBERNO DO TSXG

O Secretario Nacional do Sector de Xustiza da CIG, Óscar Freixedo, e a Secretaria de Saúde  Laboral, Chelo Rodríguez, acudiron no día de onte, a tendendo ao convite da Ministra de Xustiza, á toma de posesión en Madrid do novo Secretario de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, Juan José Martín Álvarez, ata fai uns días Director Xeral de Xustiza. Óscar e Chelo trasladáronlle ao novo Secretario de Goberno do TSXG o seu compromiso co diálogo e a colaboración, asi como a dispoñibilidade do Sector de Xustiza da CIG para mellorar as condicións laborais das traballadoras e traballadores da xustiza galega e do servizo público que atenden.

ANUNCIO DA CONVOCATORIA DAS BOLSAS DE PERSOAL INTERINO DE XUSTIZA

No DOG do 8 de febreiro publicouse a RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia (código de procedemento XU700A). 1. O prazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles (ata o 1 de marzo) , contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. 2. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na Oficina virtual do persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web http://opax.xunta.es , accesible tamén a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal 3. Para acceder ao formulario normalizado e presentar a solicitude, deberase dispor dun usuario rexistrado na OPAX e dun certificado electrónico cualificado (DNI electrónico, tarxeta de identificación de persoal ao servizo da