Saltar ao contido principal

NOTA INFORMATIVA CONXUNTA MESA SECTORIAL DE XUSTIZA

Aquí vos deixamos a nota informativa da xuntanza mantida o 27 de outubro co Conselleiro de Presidencia, Admóns. Públicas e Xustiza e a subseguinte mesa sectorial na que, entre outros destacamos os seguintes temas:
1) Estamos pendentes de fixar os novos cadros de persoal para os órganos de nova creación que entrarán en funcionamento a finais de decembro, así como de determinar o sistema de comisións de servizo para a súa dotación.
A petición da CIG existe a posibilidade de que as comisións de servizo se abran a todo o territorio do estado.
Ainda que todas as centrais sindicais mantivemos a mesma postura de que os cadros de persoal foran exactamente iguais aos existentes nas actualidade, pola CIG propúxose que, en todo caso, se non se chegaran a dotar os órganos cos mesmos cadros de persoal, as prazas se creasen nos servizos de apoio, servizos comúns de notificacións e decanatos, a fin de non perder ningunha creación.
2) Atrasos 4º punto : A administración recoñece o pagamento do Complemento Xeral de Posto (CXP) dende xaneiro do 2007 e o faran efectivo no primeiro trimestre do 2011 a aquelas/es que xa o reclamaron e aos que nestas datas lles chegara a correspondente notificación de aceptación dos seus pedimentos; o resto de compañeiras/os que non fixeran a reclamación deberán solicitalo expresamente por escrito.
Con respecto ao persoal destinado nos Servizos de Apoio dependentes dos Decanatos, Servizos Comúns de Notificacións e Secretarías de Paz, aos que se lles nega este punto, a DXX non cambia de postura e manifestan que o que nos queda é a vía contenciosa. Non obstante a CIG fixo chegar unha petición de retroactividade da Orde de 19 de xaneiro de 2010 (DOG 22/01/2010) a fin de que este problema non teña que chegar á xurisdicción contenciosa; solución que non foi mal vista polo administración.
3) Formación Minerva NOX : Pretenden darlle continuidade aos cursos que se están a impartir nestes intres.Tamén se incorporará aos mesmos o persoal das Audiencias Provinciais e do TSXG. 
4) A Orde que regulará os horarios e o calendario laboral tratarase no próximo grupo de traballo fixado para o vindeiro xoves 4 de novembro.
Ao día seguinte desta xuntanza a CIG solicitou unha mesa de negociación onde se fixen definitivamente os cadros de persoal dos órganos de nova creación, a posibilidade de creación de prazas nos servizos comúns, decanatos e servizos de apoio, se vexan as bases da convocatoria de comisións de servizo e se concreten as prazas a ofertar ao turno libre de xestión e a prazas que van quedar para o vindeiro concurso de traslados.
Así mesmo se solicitou unha xuntanza da mesa paritaria de interinos a fin de fixar criterios uniformes sobre determinadas cuestións e tamén para a reordenación que se vai levar a cabo con motivo da incorporación ás listas de reserva de persoas baremadas, actualmente fora das listas, a fin de completar o número de membros destas.

Comentarios

Publicacións populares deste blog

POSIBLES DATAS DE EXAME DAS PROBAS DE ACCESO AOS CORPOS XERAIS - QUENDA LIBRE - SISTEMA DE OPOSICIÓN

Segundo comentou a administración, estase a valorar, como datas de posible celebración das probas selectivas para acceso polo sistema de oposición, na quenda libre, para os corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio, ben algún dos fins de semana de xuño ou de xullo, coa intención ademais de facer coincidir os exercicios dos tres corpos na mesma fin de semana. Esta información debe de tomarse coa debida cautela, posto que no desenvolvemento dos procesos de oposición están implicadas moitas administracións e polo tanto resulta difícil concertar as datas de celebración.

URXENTE !!! PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN - PETICIÓN CERTIFICACIÓN SERVIZOS PRESTADOS

Unha vez finalizados os prazos de presentación de instancias para os distintos procesos de estabilización e xa que os períodos de presentación de méritos son curtos, recomendámosvos que vaiades xuntando toda a documentación necesaria.  Para a acreditación dos servizos prestados, segundo nos informou o Ministerio de Xustiza, vai ser precisa unha certificación dos mesmos cando se traballase en territorio transferido como persoal interino ou se fixese algunha substitución.  Para evitar posibles apuros de última hora, podes ir solicitándoo xa seguindo estes doados pasos:  Accede á sede electrónica da Xunta premendo nesta ligazón:  https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/solicitude-xenerica A continuación pedirache que te identifiques cun certificado dixital (vale a tarxeta profesional) e logo haberá que incluir nos campos indicados o texto que se indica na seguinte  imaxe. Finalmente debera de asinarse e presentarse dita solicitude a fin de que logo poda ser cursada pola adminitración

COMUNICADO DA CIG ANTE A FOLGA DE XUSTIZA

Ante a información aparecida na prensa no día de hoxe sobre o anuncio por parte de varias organizacións sindicais dunha convocatoria de folga na Administración de Xustiza queremos precisar:   - Que a CIG apoia as mobilizacións que se produzan reivindicando un aumento retributivo para todos os corpos, así como o recoñecemento das funcións reais de cada un deles.   - Que apoiamos, como fixemos ate o de agora, a solicitude dunha negociación real da LOEO co Ministerio, instando a que se paralice a súa tramitación mestres esta non se produza.   - Que, en virtude diso, apoiamos e participaremos na concentración de delegados e delegadas prevista para o día 12 de abril en Madrid e todas aquelas que neste senso se produzan.   - Que a CIG non convocará folga indefinida na Administración de Xustiza en Galicia; está aínda moi recente o acontecido na folga do 2018, con consecuencias nefastas para tod@s e pensamos, porque así tamén nolo transmiten os compañeiros e compañeiras, que non debemos unirno