Saltar ao contido principal

MESA SECTORIAL 24-ABRIL-2012


A XANELA DA XUSTIZA

MESA SECTORIAL 24-ABRIL-2012

MODIFICACIÓNS CADROS DE PERSOAL

    A Dirección Xeral convocou onte, día 24, unha mesa para prantexar de xeito oficial o plan de modificación dos cadros de persoal de determinados órganos xudiciais a fin de cumprir co requisito legal antes da convocatoria do concurso de traslados. A nosa sorpresa foi grande cando, ademais das xa coñecidas reformas anunciadas para os xulgados de paz e as audiencias provinciais, a administración trasladounos un proxecto que abarcaba tamén a gran parte dos xulgados do contencioso, aos xulgados de instrución da Coruña e a tres dos xulgados de familia exclusivos existentes na nosa comunidade.
O prantexamento da administración, segundo manifestou, pasa por unificar e igualar os cadros de persoal do mesmo tipo de órganos afectados por esta modificaión. Este obxectivo, en principio, irá conseguíndose a medio e longo prazo a través das vacantes que se vaian producindo nos concursos de traslados, que non serán anunciadas, e así obter o crédito necesario para a creación de novas prazas noutros servizos. Este foi o caso do presente concurso de traslados no que xa hai prazas vacantes en xulgados de paz que non serán anunciadas. Tamén podería darse o caso dalgunha reordenación de efectivos, pero este tipo de actuación ten actualmente algunhas restricións ao non estar redactada a correspondente RPT.

  Por todo iso, a CIG manifestou que, antes de entrar a negociar calquera tipo de modificación ou futura reordenación de efectivos dos órganos afectados, deben quedar moi claros os criterios e xustificación para ditas modificacións así como ir acompañado o proxecto dos custes económicos e novas prazas que se pretenden crear, a fin de non perder nin un só euro no capítulo I de retribucións. O que non se vai a consentir e que coa minoración se deterioren os servizos públicos ou non se creen co crédito obtido novas prazas cunhas premisas moi claras, tales como equilibrio entre o número de persoal de cada corpo, que sexa en todo caso a poboación onde se reduce a que se beneficie (agás loxicamente o xulgados de paz, pois nas poboacións das súas sedes non hai outros órganos que se puideran ver beneficiados), preferible a reordenación fronte a amortización-creación, etc. Este plan de modificacións dos cadros de persoal ten un risco que debe eliminarse ou reducirse á mínima expresión, que non é outro que a administración “debuxe” uns cadros de persoal menores e logo non leve a cabo as creacións correspondentes noutros servizos, e aí sobre todo é onde debemos incidir e asegurar o noso posicionamento inflexible, ademais de cuestionar algunha das reducións prantexadas.
Os primeiros xulgados que verán incrementado o seu cadro de persoal serán os de Viveiro e Sarria. A CIG tamén solicitou que se reforzara tamén os xulgados de Vilagarcía, pois o xulgado de Vilanova, que pertence ao partido xudicial, ten previsto menguar o seu cadro de persoal ao amortizarse unha vacante.
A CIG tamén volveu a incidir en que é necesario unificar criterios e facer que os servizos comúns (tanto notificacións-embargos como rexistro-reparto) funcionen de xeito uniforme en toda a comunidade autónoma e sexan reforzados con novas creacións.

SUBSTITUCIÓNS VERTICAIS

  En canto ao problema suscitado polo persoal interino que recorreu a modificación da norma de substitucións, ao non estar dacordo coa nova redacción dada, o TSX Galiza ditou un auto que estableceu a nulidade do complemento a pagar pola diferencia salarial existente entre os corpos que se substitúen. Por parte da CIG solicitouse da administración que recorrese dito auto e que, en todo caso, a asesoría xurídica buscase a solución para acadar o pagamento do citado complemento por outra vía, pois entendemos que a igual traballo igual retribución e, polo tanto, as compañeiras e compañeiros que están a realizar substitucións teñen dereito ás retribucións íntegras do corpo no que están a substituir, xa que logo podería entenderse que a administración estaría a acadar un enriquecemento ilícito ao aforrarse cartos dunha praza que está dotada orzamentariamente con un salario superior.

APLICACIÓN DA LEI 1/2012 DE MEDIDAS DO EMPREGO DA XUNTA

   A Dirección Xeral de Xustiza informou que, en principio, o único aspecto que podería afectar aos traballadores de xustiza, dos contemplados na lei 1/2012, sería o da redución do capítulo de Acción Social, do que se manterán as axudas previstas para persoas con discapacidades. En canto ao resto de medidas, a dirección xeral informou a Función Pública de Galicia que todo o persoal de xustiza está amparado polo estatuto xurídico establecido na LOPX e, polo tanto, ata que non se modifique a mesma non se poden adoptar. Debemos agardar á decisión de Función Pública para saber si finalmente o persoal interino se verá afectado pola regulamentación de baixas de enfermidade e demais medidas fixadas na expresada lei.

VARIOS

Neste punto a CIG reiterou a petición relativa á expedición, por parte de Función Pública, da correspondente certificación para o persoal de xustiza, que lle permita seguir obtendo aos compañeiros a redución do importe do viaxe en autobús a Santiago coa empresa encargada de dito servizo.
Tamén solicitamos que se formara ao persoal no relativo ao envío, recepción e distribución dos exhortos que se están a realizar por vía telemática.
A administración manifestou que vai realizar unha experiencia piloto sobre impresión de carátulas en cartolina a fin de tentar unificar o seu deseño, cor e contido. Tamén vai establecer un protocolo para a devolución de material de oficina defectuoso e publicar, nese eido, o gasto trimestral de cada órgano.

Comentarios

Publicacións populares deste blog

MESA SECTORIAL MINISTERIO - VINDEIRAS OPOSICIÓNS

A CIG ven de participar na Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza, xunto cos sindicatos representativos do sector (Ccoo, Ugt, Ela, así como os corporativos Csif e Staj). Nela tratouse a primeira valoración da Lei 20/2021 e o seu impacto na OEP 2019 e seguintes da Administración de Xustiza. O Ministerio de Xustiza xa está a tratar o tema coas distintas CCAA con transferencias na materia posto que a cada unha lle afecta en maior o menor medida. Respecto da promoción interna non lle ven posibles afectacións. Dende a CIG reclamamos a recuperación do 50% das prazas para a PI, así como unha convocatoria extraordinaria que permita recuperar as prazas perdidas. Como a norma afecta de xeito diferente a cada OEP, o Ministerio entende que non se poderán acumular entre elas, pero de atopar o xeito de facelo optarán por esta vía que será a máis áxil. O Ministerio entende que para a OEP do 2019 xa deberían ofertar polo sistema de concurso aquelas prazas que leven ocupadas con carácter temporal de f

TOMA DE POSESIÓN DO NOVO SECRETARIO DE GOBERNO DO TSXG

O Secretario Nacional do Sector de Xustiza da CIG, Óscar Freixedo, e a Secretaria de Saúde  Laboral, Chelo Rodríguez, acudiron no día de onte, a tendendo ao convite da Ministra de Xustiza, á toma de posesión en Madrid do novo Secretario de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, Juan José Martín Álvarez, ata fai uns días Director Xeral de Xustiza. Óscar e Chelo trasladáronlle ao novo Secretario de Goberno do TSXG o seu compromiso co diálogo e a colaboración, asi como a dispoñibilidade do Sector de Xustiza da CIG para mellorar as condicións laborais das traballadoras e traballadores da xustiza galega e do servizo público que atenden.

ANUNCIO DA CONVOCATORIA DAS BOLSAS DE PERSOAL INTERINO DE XUSTIZA

No DOG do 8 de febreiro publicouse a RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia (código de procedemento XU700A). 1. O prazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles (ata o 1 de marzo) , contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. 2. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na Oficina virtual do persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web http://opax.xunta.es , accesible tamén a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal 3. Para acceder ao formulario normalizado e presentar a solicitude, deberase dispor dun usuario rexistrado na OPAX e dun certificado electrónico cualificado (DNI electrónico, tarxeta de identificación de persoal ao servizo da