Saltar ao contido principal

PUBLICADAS LISTAXES DEFINITIVAS ACCION SOCIAL 2012

   O DOG (Diario Oficial de Galicia) publica hoxe unha resolución mediante a cal se aproban as listaxes definitivas  das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do programa III (discapacidades) do Fondo de Acción Social do ano 2012 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza en Galiza. Os solicitantes recibirán unha comunicación persoal na que se lles informará do contido da resolución do seu caso, en aplicación da Lei Orgánica de Protección de Datos, por tratarse de información de carácter persoal.
   Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpor un recurso de resposición ante a Dirección Xeral de Xustiza no prazo dun mes ou ben presentar unha impugnación ante o xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte da publicación desta resolución.


Comentarios

Publicacións populares deste blog

COMUNICADO DA CIG ANTE A FOLGA DE XUSTIZA

Ante a información aparecida na prensa no día de hoxe sobre o anuncio por parte de varias organizacións sindicais dunha convocatoria de folga na Administración de Xustiza queremos precisar:   - Que a CIG apoia as mobilizacións que se produzan reivindicando un aumento retributivo para todos os corpos, así como o recoñecemento das funcións reais de cada un deles.   - Que apoiamos, como fixemos ate o de agora, a solicitude dunha negociación real da LOEO co Ministerio, instando a que se paralice a súa tramitación mestres esta non se produza.   - Que, en virtude diso, apoiamos e participaremos na concentración de delegados e delegadas prevista para o día 12 de abril en Madrid e todas aquelas que neste senso se produzan.   - Que a CIG non convocará folga indefinida na Administración de Xustiza en Galicia; está aínda moi recente o acontecido na folga do 2018, con consecuencias nefastas para tod@s e pensamos, porque así tamén nolo transmiten os compañeiros e compañeiras, que non debemos unirno

MOBILIZACIÓNS EN MADRID SOBRE NEGOCIACIÓN DA LOEO, DETALLE DE FUNCIÓNS E MELLORAS SALARIAIS

  As/os delegadas/os da CIG Xustiza estiveron esta mañá na concentración convocada diante do Ministerio en Madrid apoiando as mobilizacións que se están a levar a cabo solicitando a paralización da tramitación da LOEO, unha regulación máis detallada das funcións dos distintos corpos así como un aumento salarial acorde a esas funcións.

NOVOS PERMISOS FAMILIARES EBEP

Mentras non se mude a OPAX haberá que facer a petición dos permisos a través dos modelos que vos deixamos na ligazón. Ligazón folla informativa e modelos: https://drive.google.com/file/d/1MPr5QqScvQRMwysy7gh6SzErzD0lrRKo/view?usp=sharing