Saltar ao contido principal

MESA SECTORIAL MADRID SOBRE INCAPACIDADES TEMPORAIS - 19-06-2013

   O pasado mércores 19 de xuño tivo lugar en Madrid a mesa sectorial de xustiza na que se intentou negociar o catálogo de supostos nos que as incapacidades temporais por enfermidade común non suporían desconto ningún en nómina. Pois ben, a negociación en nada ou en pouco mellorou a proposta que tiñamos sobre a mesa en Galiza por parte da Dirección Xeral de Xustiza xa que, o que ía ser un catálogo, quedou reducido a seis supostos xerais (hospitalización, intervención cirúrxica, radio e quimioterapia, xestación ou lactación, violencia de xénero e persoal con discapacidade recoñecida superior ao 33%). Se ben é certo que o Ministerio viu con bos ollos algunha das propostas de engádega de máis supostos, a súa marxe de manobra é pequeno fronte ao MAP, polo que a alternativa que prantexaron pasaría por detallar máis polo miúdo, en instrucións posteriores, os casos que se poderían encadrar dentro dos supostos xerais abrindo máis o abano de posibilidades.
   O único positivo é que no territorio Ministerio tanto os funcionarios dos corpos xerais como os Secretarios Xudiciais van ter o mesmo réxime.
   No noso caso, en Galiza, visto que a proposta ministerial non mellora a proposta da Consellería, por parte da CIG propuxémoslle a administración ter nesta vindeira semana unha xuntanza para mellorar, dentro do posible, a proposta galega (que tamén ten o seu pequeno marxe de manobra ao depender a resolución da mesma consellería para o persoal de Autonómica como para o de Xustiza), intentando meter algún suposto máis, así como que exista o compromiso por parte da administración de facer posteriormente unha instrución sobre os supostos que poderían ser encadrados dentro dun abano maior nos supostos xerais.
   En canto a Pre-IT, e dicir, os días anteriores que se poden gozar antes de ter que coller obrigatoriamente a baixa, o Ministerio dixo que ía agardar ata que o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas dite a resolución oportuna nese senso aínda que é consciente que xa houbo Comunidades Autónomas que regulamentaron dita cuestión así como as das baixas, de diferente xeito ao fixado polo Ministerio.

Comentarios

Publicacións populares deste blog

MESA SECTORIAL MINISTERIO - VINDEIRAS OPOSICIÓNS

A CIG ven de participar na Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza, xunto cos sindicatos representativos do sector (Ccoo, Ugt, Ela, así como os corporativos Csif e Staj). Nela tratouse a primeira valoración da Lei 20/2021 e o seu impacto na OEP 2019 e seguintes da Administración de Xustiza. O Ministerio de Xustiza xa está a tratar o tema coas distintas CCAA con transferencias na materia posto que a cada unha lle afecta en maior o menor medida. Respecto da promoción interna non lle ven posibles afectacións. Dende a CIG reclamamos a recuperación do 50% das prazas para a PI, así como unha convocatoria extraordinaria que permita recuperar as prazas perdidas. Como a norma afecta de xeito diferente a cada OEP, o Ministerio entende que non se poderán acumular entre elas, pero de atopar o xeito de facelo optarán por esta vía que será a máis áxil. O Ministerio entende que para a OEP do 2019 xa deberían ofertar polo sistema de concurso aquelas prazas que leven ocupadas con carácter temporal de f

POSIBLES DATAS DE EXAME DAS PROBAS DE ACCESO AOS CORPOS XERAIS - QUENDA LIBRE - SISTEMA DE OPOSICIÓN

Segundo comentou a administración, estase a valorar, como datas de posible celebración das probas selectivas para acceso polo sistema de oposición, na quenda libre, para os corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio, ben algún dos fins de semana de xuño ou de xullo, coa intención ademais de facer coincidir os exercicios dos tres corpos na mesma fin de semana. Esta información debe de tomarse coa debida cautela, posto que no desenvolvemento dos procesos de oposición están implicadas moitas administracións e polo tanto resulta difícil concertar as datas de celebración.

TOMA DE POSESIÓN DO NOVO SECRETARIO DE GOBERNO DO TSXG

O Secretario Nacional do Sector de Xustiza da CIG, Óscar Freixedo, e a Secretaria de Saúde  Laboral, Chelo Rodríguez, acudiron no día de onte, a tendendo ao convite da Ministra de Xustiza, á toma de posesión en Madrid do novo Secretario de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, Juan José Martín Álvarez, ata fai uns días Director Xeral de Xustiza. Óscar e Chelo trasladáronlle ao novo Secretario de Goberno do TSXG o seu compromiso co diálogo e a colaboración, asi como a dispoñibilidade do Sector de Xustiza da CIG para mellorar as condicións laborais das traballadoras e traballadores da xustiza galega e do servizo público que atenden.