Saltar ao contido principal

MANTENSE O RECORTE DO 4% PARA O 2014


A Área Pública da CIG reclama a recuperación do poder adquisitivo e a reposición completa da paga extra dos empregados/as públicos/as

A central sindical oporase ás políticas continuistas de destrución de servizos públicos anunciadas por Feijoo e advirte que dará unha resposta contundente ás mesmas

Antes as declaracións realizadas á prensa polo Presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, en referencia ao mantemento dos recortes salariais e laborais para os empregados/as ao servizo das administracións nos orzamentos da Xunta e do goberno español para 2014, a Área Pública da CIG (Ensino, Saúde e Administración) advirte que, de confirmarse, estas medidas recibirán unha resposta adecuada e contundente por parte da central sindical.

A decisión de manter o recorte salarial aínda non foi comunicada á representación do persoal, pero Núñez Feijoo xa a da por feita ante a opinión pública. Do mesmo xeito, o Presidente da Xunta ten a valentía de adiantar que a nivel do estado o goberno manterá a conxelación dos salarios. Unha medida á que a central sindical tamén se oporá.

Neste senso, cando se convoque á representación social ás mesas de negociación para os Orzamentos Xerais do Estado e os Orzamentos da Xunta, dende a Área Pública da CIG reclamarase, novamente, a recuperación do poder adquisitivo do conxunto dos traballadores/as públicos cando menos dende o ano 2010.

E no caso concreto da Xunta de Galiza, exixirase a reposición das pagas extraordinarias ao 100% para 2014 e a reposición do 4% (de promedio) do salario perdido neste ano 2013. Cómpre lembrar que as empregadas e empregados públicos dependentes da administración estatal e doutras administracións (local, Correos, entes públicos, etc.) non foron vítimas este ano do recorte do 40% en cada unha das pagas extraordinarias, tal como aconteceu co persoal da administración autonómica.

Para Área Pública da CIG este recorte carece de calquera tipo de xustificación, xa que se entende que dende a administración central se distribuíron os fondos necesarios para cubrir o abonamento completo das pagas extraordinarias a todos os traballadores/as da administración galega.

Unha vez máis, Núñez Feijoo abandeira as políticas de austeridade do PP e vai un paso máis alá na rebaixa dos dereitos laborais, contradicindo as medidas recollidas no programa electoral do PPdeG ou as declaracións realizadas polo propio presidente da Xunta hai unhas semanas na televisión.

A Área Pública da CIG, á vista das políticas continuistas de recortes adiantadas nos medios, reitera a súa oposición á imposición das taxas de reposición do 0%, á conxelación de ofertas de emprego públicas, amortizacións de vacantes, á non cobertura de prazas vacantes e á non regularización de prazas estruturais necesarias para a administración en todos os seus ámbitos (ensino, saúde, servizos sociais, etc.).

A central sindical reclama a recuperación de todos os dereitos adquiridos ao longo destes anos polos traballadores/as das administracións públicas, denunciando e avisando que o mantemento destas políticas neoliberais no ámbito público, suporán un afondamento na destrución, deterioro e eliminación dos servizos públicos nos momentos nos que, precisamente, deberían ser potenciados.

Sendo conscientes do deterioro e desaparición que xa padecemos en servizos esenciais como saúde, ensino, universidades, servizos sociais básicos, etc., a continuidade destas medidas concluirá o proceso acelerado de privatización e afondará máis na grave situación destes servizos públicos, que afectan non só as condicións laborais do persoal, senón, principalmente, á calidade e atención que reciben todos os cidadáns e cidadás.

Galiza, a 13 de setembro de 2013

Comentarios

Publicacións populares deste blog

MESA SECTORIAL MINISTERIO - VINDEIRAS OPOSICIÓNS

A CIG ven de participar na Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza, xunto cos sindicatos representativos do sector (Ccoo, Ugt, Ela, así como os corporativos Csif e Staj). Nela tratouse a primeira valoración da Lei 20/2021 e o seu impacto na OEP 2019 e seguintes da Administración de Xustiza. O Ministerio de Xustiza xa está a tratar o tema coas distintas CCAA con transferencias na materia posto que a cada unha lle afecta en maior o menor medida. Respecto da promoción interna non lle ven posibles afectacións. Dende a CIG reclamamos a recuperación do 50% das prazas para a PI, así como unha convocatoria extraordinaria que permita recuperar as prazas perdidas. Como a norma afecta de xeito diferente a cada OEP, o Ministerio entende que non se poderán acumular entre elas, pero de atopar o xeito de facelo optarán por esta vía que será a máis áxil. O Ministerio entende que para a OEP do 2019 xa deberían ofertar polo sistema de concurso aquelas prazas que leven ocupadas con carácter temporal de f

POSIBLES DATAS DE EXAME DAS PROBAS DE ACCESO AOS CORPOS XERAIS - QUENDA LIBRE - SISTEMA DE OPOSICIÓN

Segundo comentou a administración, estase a valorar, como datas de posible celebración das probas selectivas para acceso polo sistema de oposición, na quenda libre, para os corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio, ben algún dos fins de semana de xuño ou de xullo, coa intención ademais de facer coincidir os exercicios dos tres corpos na mesma fin de semana. Esta información debe de tomarse coa debida cautela, posto que no desenvolvemento dos procesos de oposición están implicadas moitas administracións e polo tanto resulta difícil concertar as datas de celebración.

URXENTE !!! PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN - PETICIÓN CERTIFICACIÓN SERVIZOS PRESTADOS

Unha vez finalizados os prazos de presentación de instancias para os distintos procesos de estabilización e xa que os períodos de presentación de méritos son curtos, recomendámosvos que vaiades xuntando toda a documentación necesaria.  Para a acreditación dos servizos prestados, segundo nos informou o Ministerio de Xustiza, vai ser precisa unha certificación dos mesmos cando se traballase en territorio transferido como persoal interino ou se fixese algunha substitución.  Para evitar posibles apuros de última hora, podes ir solicitándoo xa seguindo estes doados pasos:  Accede á sede electrónica da Xunta premendo nesta ligazón:  https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/solicitude-xenerica A continuación pedirache que te identifiques cun certificado dixital (vale a tarxeta profesional) e logo haberá que incluir nos campos indicados o texto que se indica na seguinte  imaxe. Finalmente debera de asinarse e presentarse dita solicitude a fin de que logo poda ser cursada pola adminitración