Saltar ao contido principal

REFORMA LOPX - NOVA MESA PARA TENTAR PRESENTAR EMENDAS NO SENADO

Este martes pasado celebrouse na sede do Ministerio reunión da mesa de traballo que tiña como obxecto a negociación da reforma da LOPX. A CIG reiterou e mantivo o seu posicionamento sobre as propostas xa realizadas no seu día, entre as que cabe salientar as seguintes: 
 -Opuxémonos á proposta de que se reduza a promoción interna ordinaria ao 30% das prazas a convocar. 
-Tamén solicitamos que a ausencia xustificada por enfermidade ou accidente que non exceda de tres días non leve consigo redución retributiva. 
- Nos opuxemos á existencia dun proceso disciplinario específico para Secretarios. 
- Pedimos unha revisión do alcance do centro de destino, solicitando a súa limitación para os efectos de facilitar a mobilidade voluntaria. 
- Respecto do pagamento do 100% nas substitucións o Director comprometeuse a tratalo no desenvolvemento do Regulamento. 
- Que o sistema de acceso sexa por oposición, salvo en ocasións excepcionais, tal como figura agora, petición na que quedamos totalmente sós. 
- Pedimos a transferencia plena ás CCAA, incluíndo tamén o corpo de secretarios xudiciais. 
- Solicitamos que se aproveitara a lei para suprimir o criterio de vencemento obxectivo das custas procesuais, polo menos en materias de persoal, algo dunha importancia crucial para a tutela xudicial efectiva dos nosos dereitos laborais.

Comentarios

Publicacións populares deste blog

MESA SECTORIAL MINISTERIO - VINDEIRAS OPOSICIÓNS

A CIG ven de participar na Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza, xunto cos sindicatos representativos do sector (Ccoo, Ugt, Ela, así como os corporativos Csif e Staj). Nela tratouse a primeira valoración da Lei 20/2021 e o seu impacto na OEP 2019 e seguintes da Administración de Xustiza. O Ministerio de Xustiza xa está a tratar o tema coas distintas CCAA con transferencias na materia posto que a cada unha lle afecta en maior o menor medida. Respecto da promoción interna non lle ven posibles afectacións. Dende a CIG reclamamos a recuperación do 50% das prazas para a PI, así como unha convocatoria extraordinaria que permita recuperar as prazas perdidas. Como a norma afecta de xeito diferente a cada OEP, o Ministerio entende que non se poderán acumular entre elas, pero de atopar o xeito de facelo optarán por esta vía que será a máis áxil. O Ministerio entende que para a OEP do 2019 xa deberían ofertar polo sistema de concurso aquelas prazas que leven ocupadas con carácter temporal de f

POSIBLES DATAS DE EXAME DAS PROBAS DE ACCESO AOS CORPOS XERAIS - QUENDA LIBRE - SISTEMA DE OPOSICIÓN

Segundo comentou a administración, estase a valorar, como datas de posible celebración das probas selectivas para acceso polo sistema de oposición, na quenda libre, para os corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio, ben algún dos fins de semana de xuño ou de xullo, coa intención ademais de facer coincidir os exercicios dos tres corpos na mesma fin de semana. Esta información debe de tomarse coa debida cautela, posto que no desenvolvemento dos procesos de oposición están implicadas moitas administracións e polo tanto resulta difícil concertar as datas de celebración.

URXENTE !!! PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN - PETICIÓN CERTIFICACIÓN SERVIZOS PRESTADOS

Unha vez finalizados os prazos de presentación de instancias para os distintos procesos de estabilización e xa que os períodos de presentación de méritos son curtos, recomendámosvos que vaiades xuntando toda a documentación necesaria.  Para a acreditación dos servizos prestados, segundo nos informou o Ministerio de Xustiza, vai ser precisa unha certificación dos mesmos cando se traballase en territorio transferido como persoal interino ou se fixese algunha substitución.  Para evitar posibles apuros de última hora, podes ir solicitándoo xa seguindo estes doados pasos:  Accede á sede electrónica da Xunta premendo nesta ligazón:  https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/solicitude-xenerica A continuación pedirache que te identifiques cun certificado dixital (vale a tarxeta profesional) e logo haberá que incluir nos campos indicados o texto que se indica na seguinte  imaxe. Finalmente debera de asinarse e presentarse dita solicitude a fin de que logo poda ser cursada pola adminitración