Saltar ao contido principal

MESA SECTORIAL DE XUSTIZA DO 19 DE DECEMBROEste luns día 19 tivo lugar unha Mesa de negociación entre as centrais sindicais e a Dirección Xeral sobre os seguintes puntos do día:

1. CREACIÓN DE NOVOS XULGADOS  E COMISIÓNS DE SERVIZO PARA DOTALOS
            A DX puxo sobre a mesa a posibilidade de crear o Xulgado do Social nº 6 de A Coruña cun só auxilio e crear o outro no servizo de apoio, posibilidade que rexeitamos de plano. Tamén solicitamos a creación de tantas prazas de auxilio nos servizos de apoio daquelas localidades nas que crearon e van crear novos órganos.
            En canto ás comisións de servizo, aceptáronse varias das alegacións feitas por este sindicato (único que as remitiu previamente por escrito á Admón.) en canto a darlle preferencia ao persoal destinado en Galicia  e cubrir con substitucións as prazas dos adxudicatarios.
            Nembargante, a DX non soubo precisar a data de entrada en funcionamento dos mesmos.
2.  CONSOLIDACIÓN DE PRAZAS DE REFORZO
            A vindeira semana terá lugar outra reunión para falar da intención da DX de crear prazas en varios órganos que teñen na actualidade persoal interino de reforzo (ente eles, Decanatos e Imelga), por considerar necesaria a ampliación do cadro de persoal. Para iso, a CIG solicitoulle, unha vez máis, a relación de prazas que se veñen amortizando nos últimos anos.
3. GARDAS DOS MÉDICOS FORENSES
            Neste punto, a CIG volveu a solicitar, por  enésima vez, as gardas de 24 horas para Vigo e A Coruña, por considerar que é o único xeito de solucionar toda a problemática que se está a ocasionar con motivo dos descansos obrigatorios. Sen embargo, a DX segue enrocada na súa negativa con falsos argumentos e teima en andar con parches que só van perpetuar a complicada situación  actual.

4. PRÓRROGA DA ACTUAL BOLSA DE PERSOAL INTERINO
            Ante a vontade da DX de prorrogar a bolsa vixente, a CIG solicitou que se comece xa coa negociación dunha nova orde que recolla as modificacións interesadas por este sindicato e  rexeitou a eliminación da preferencia de titulares sobre interinos nos casos de cambio de situación xurídica recollidos no apartado 1 do artigo 21 da presente bolsa; de feito, a DX comprometeuse a aplicar este criterio en varios casos que se están a producir na actualidade. Unha vez identificadas as prazas que se atopen  nesta situación (rondan a decena), ofertaranse para a súa cobertura mediante  substitución.

5. VARIOS
            A CIG solicitou o apoio da DX na negociación coa Xunta da creación dos novos equipos psicosociais do IMELGA.
Ademais, pediu explicacións sobre a falta de información ás centrais sindicais da marcha das obras da Fábrica de Tabacos de A Coruña e denunciou que se están a facer as ubicacións dos distintos órganos sen escoitar á representación do persoal que maioritariamente vai empregar as instalacións, o que seguro que provoca á hora do traslado desagradables sorpresas. O único que o Director puido aclarar foi que se prevé o fin das obras para febreiro, sen poder precisar a data do traslado.
A petición da CIG, a D.X. compremeteuse a dictarlle  instrucións ás habilitacións provinciais,  para que nos casos de traslado de provincia por substitución,  a regularización da nómina non se liquide ata que conste a alta na provincia de destino.

Comentarios

Publicacións populares deste blog

MESA SECTORIAL MINISTERIO - VINDEIRAS OPOSICIÓNS

A CIG ven de participar na Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza, xunto cos sindicatos representativos do sector (Ccoo, Ugt, Ela, así como os corporativos Csif e Staj). Nela tratouse a primeira valoración da Lei 20/2021 e o seu impacto na OEP 2019 e seguintes da Administración de Xustiza. O Ministerio de Xustiza xa está a tratar o tema coas distintas CCAA con transferencias na materia posto que a cada unha lle afecta en maior o menor medida. Respecto da promoción interna non lle ven posibles afectacións. Dende a CIG reclamamos a recuperación do 50% das prazas para a PI, así como unha convocatoria extraordinaria que permita recuperar as prazas perdidas. Como a norma afecta de xeito diferente a cada OEP, o Ministerio entende que non se poderán acumular entre elas, pero de atopar o xeito de facelo optarán por esta vía que será a máis áxil. O Ministerio entende que para a OEP do 2019 xa deberían ofertar polo sistema de concurso aquelas prazas que leven ocupadas con carácter temporal de f

TOMA DE POSESIÓN DO NOVO SECRETARIO DE GOBERNO DO TSXG

O Secretario Nacional do Sector de Xustiza da CIG, Óscar Freixedo, e a Secretaria de Saúde  Laboral, Chelo Rodríguez, acudiron no día de onte, a tendendo ao convite da Ministra de Xustiza, á toma de posesión en Madrid do novo Secretario de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, Juan José Martín Álvarez, ata fai uns días Director Xeral de Xustiza. Óscar e Chelo trasladáronlle ao novo Secretario de Goberno do TSXG o seu compromiso co diálogo e a colaboración, asi como a dispoñibilidade do Sector de Xustiza da CIG para mellorar as condicións laborais das traballadoras e traballadores da xustiza galega e do servizo público que atenden.

ANUNCIO DA CONVOCATORIA DAS BOLSAS DE PERSOAL INTERINO DE XUSTIZA

No DOG do 8 de febreiro publicouse a RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia (código de procedemento XU700A). 1. O prazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles (ata o 1 de marzo) , contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. 2. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na Oficina virtual do persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web http://opax.xunta.es , accesible tamén a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal 3. Para acceder ao formulario normalizado e presentar a solicitude, deberase dispor dun usuario rexistrado na OPAX e dun certificado electrónico cualificado (DNI electrónico, tarxeta de identificación de persoal ao servizo da