Saltar ao contido principal

MESA TÉCNICA COA DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA

Nesta mesa técnica, celebrada o pasado xoves 12 de xaneiro, pouco ou case nada se chegou a concretar na mesma, xa que o tema principal de dita convocatoria, a nova bolsa de persoal interino, quedou simplemente na exposición xeral do proxecto presentado.
Como pronunciamento inicial solicitouse da Dirección Xeral que indicara cal era a súa postura en relación coas prolongacións de xornada retiradas (sobre todo en relación cos decanatos onde existen só dous órganos) e tamén en  canto á bolsa de horas establecidas no calendario laboral.

1) Bolsa de horas.- Seguirá tal e como esta no calendario de 2014 en tanto en canto non recuperemos os 9 días de asuntos particulares. A CIG foi a única central sindical que solicitou que se aprobara para este ano 2017 un calendario laboral, pois con este imos levar tres anos sen que se publique o mesmo.

2)  Prolongacións de xornada.- A Dirección Xeral indicou que a decisión de retirar as prolongacións de xornada obedecía ao feito de poñer ao dia as mesmas para poder controlalas (actualmente había moitas prolongacións de xornada das que non atopaban xustificación). Non obstante, indicaron que non habería problemas en voltar a solicitalas polo conducto correspondente (supoñemos que a través dos secretarios coordinadores) e, se estiveran debidamente xustificadas, non habería problema ningún en concedelas. En todo caso, pola CIG se lle fixo ver que para os decanatos onde había dous xulgados, a única xusficación era esa mesma e que, polo tanto, poucos máis argumentos habería que plasmar na petición de prolongación de xornadas. A Dirección Xeral non se mostrou contrario a estas peticións polo que deducimos que este órganos deben de simplemente solicitar a prolongación de xornada baseándoo na existencia de dous xulgados e na falta de persoal propio de decanato.

3) En canto á creación dos órganos estase totalmente a expensas do que decida o Ministerio, que é quen ten a compentencia de creación dos mesmos. A Dirección Xeral só intervirá no momento de fixar a data de consitución e entrada en funcionamento de ditos órganos. A Dirección Xeral, ante o escrito presentado pola CIG o pasado 04/01/2016, mostrou a súa inquedanza sobre como se ia artellar a creación dos novos órganos en relación cos asuntos e os sinalamentos pendentes así como co retorno de ditos expedientes aos órganos de orixe para a súa execución.

En  canto ao proxecto de Bolsa de Persoal Interino, a administración fixo unha exposición xeral daquelas modificacións contempladas no proxecto presentado e remitido o día anterior, indicando claramente que non era a súa intención mudar moito o sistema actual, por falta de recursos, pola dilación que podería supoñer e pola incertidume que podería suscitar a falta de experiencia nun novo modelo de bolsa. Conminounos seguidamente a presentar as alegacións correspondentes cara ao vindeiro día 17 para tratar artigo por artigo as modificacións que cada central sindical prantexe nas mesmas. A CIG foi a única central sindical que fixo unha valoración xeral do proxecto presentado, indicando claramente que o mesmo era demasiado conservador e que, mantén a falta de información sen mellorar a mesma, non potencia o noso idioma, sobrevalora as titulacións, só tenta correxir aqueles pequenos erros que a actual regulamentación produciu, segue mantendo unha duración de dous anos, non é unha bolsa dinámica na que se poideran incluir novos méritos e que fixera fluctuar a posición dos partícipes en base aos mesmos, etc. En definitiva, un proxecto totalmente conservador como o caracter propio do partido no goberno de Galiza.

Comentarios

Publicacións populares deste blog

MESA SECTORIAL MINISTERIO - VINDEIRAS OPOSICIÓNS

A CIG ven de participar na Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza, xunto cos sindicatos representativos do sector (Ccoo, Ugt, Ela, así como os corporativos Csif e Staj). Nela tratouse a primeira valoración da Lei 20/2021 e o seu impacto na OEP 2019 e seguintes da Administración de Xustiza. O Ministerio de Xustiza xa está a tratar o tema coas distintas CCAA con transferencias na materia posto que a cada unha lle afecta en maior o menor medida. Respecto da promoción interna non lle ven posibles afectacións. Dende a CIG reclamamos a recuperación do 50% das prazas para a PI, así como unha convocatoria extraordinaria que permita recuperar as prazas perdidas. Como a norma afecta de xeito diferente a cada OEP, o Ministerio entende que non se poderán acumular entre elas, pero de atopar o xeito de facelo optarán por esta vía que será a máis áxil. O Ministerio entende que para a OEP do 2019 xa deberían ofertar polo sistema de concurso aquelas prazas que leven ocupadas con carácter temporal de f

TOMA DE POSESIÓN DO NOVO SECRETARIO DE GOBERNO DO TSXG

O Secretario Nacional do Sector de Xustiza da CIG, Óscar Freixedo, e a Secretaria de Saúde  Laboral, Chelo Rodríguez, acudiron no día de onte, a tendendo ao convite da Ministra de Xustiza, á toma de posesión en Madrid do novo Secretario de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, Juan José Martín Álvarez, ata fai uns días Director Xeral de Xustiza. Óscar e Chelo trasladáronlle ao novo Secretario de Goberno do TSXG o seu compromiso co diálogo e a colaboración, asi como a dispoñibilidade do Sector de Xustiza da CIG para mellorar as condicións laborais das traballadoras e traballadores da xustiza galega e do servizo público que atenden.

ANUNCIO DA CONVOCATORIA DAS BOLSAS DE PERSOAL INTERINO DE XUSTIZA

No DOG do 8 de febreiro publicouse a RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia (código de procedemento XU700A). 1. O prazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles (ata o 1 de marzo) , contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. 2. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na Oficina virtual do persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web http://opax.xunta.es , accesible tamén a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal 3. Para acceder ao formulario normalizado e presentar a solicitude, deberase dispor dun usuario rexistrado na OPAX e dun certificado electrónico cualificado (DNI electrónico, tarxeta de identificación de persoal ao servizo da