Saltar ao contido principal

PAPEL CERO SI - PAPEL CERO NON

Poderíase facer unha canción infantil con este estribillo, da cantidade de veces que os politicos, tanto de ámbito estatal como de ámbito autonómico, teñen repetido esta expresión do papel CERO na Administración de Xustiza que, de tanto repetilo, vai camiño de converterse nun mantra.
Perplexos estamos como, no mesmo día, no periódico da "Voz de Galicia", saen publicadas dúas noticias totalmente contradictorias a unha da outra.A primeira indica que se imprime na Administración de Xustiza (supoñemos que en Vigo) a cantidade de 1.000.000 de folios ao mes e, pola outra banda, hai un único xulgado desta cidade (e mesmo en toda a Comunidade Autónoma)  que consegue aforrar a impresión de 1000 folios ao día. Máis aló das cifras, o máis salientable e triste das noticias e que a día de hoxe non está implementado o expediente dixital nin o papel cero (e tampouco se lle espera). Resulta, cando menos curioso, que o xulgado pioneiro e que foi quen de ir aforrando 1000 folios ao día intentando dende fai ano e medio implementar o expediente dixital, fai un mes que lle puideron instalar o visor informático do expediente dixital; vamos que durante máis de 15 meses o xulgado "pioneiro" estivo, como se dí comúnmente, a velas vir. Estes son os medios cos que contamos na xustiza e cos que día a día temos que bregar para controlar aos ladrons de guante branco (banqueiros) e aos ladróns de guante negro e aqueles outros que non levan guantes, véxase, políticos corruptos.

Ligazóns "Voz de Galicia":


Comentarios

Publicacións populares deste blog

MESA SECTORIAL MINISTERIO - VINDEIRAS OPOSICIÓNS

A CIG ven de participar na Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza, xunto cos sindicatos representativos do sector (Ccoo, Ugt, Ela, así como os corporativos Csif e Staj). Nela tratouse a primeira valoración da Lei 20/2021 e o seu impacto na OEP 2019 e seguintes da Administración de Xustiza. O Ministerio de Xustiza xa está a tratar o tema coas distintas CCAA con transferencias na materia posto que a cada unha lle afecta en maior o menor medida. Respecto da promoción interna non lle ven posibles afectacións. Dende a CIG reclamamos a recuperación do 50% das prazas para a PI, así como unha convocatoria extraordinaria que permita recuperar as prazas perdidas. Como a norma afecta de xeito diferente a cada OEP, o Ministerio entende que non se poderán acumular entre elas, pero de atopar o xeito de facelo optarán por esta vía que será a máis áxil. O Ministerio entende que para a OEP do 2019 xa deberían ofertar polo sistema de concurso aquelas prazas que leven ocupadas con carácter temporal de f

POSIBLES DATAS DE EXAME DAS PROBAS DE ACCESO AOS CORPOS XERAIS - QUENDA LIBRE - SISTEMA DE OPOSICIÓN

Segundo comentou a administración, estase a valorar, como datas de posible celebración das probas selectivas para acceso polo sistema de oposición, na quenda libre, para os corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio, ben algún dos fins de semana de xuño ou de xullo, coa intención ademais de facer coincidir os exercicios dos tres corpos na mesma fin de semana. Esta información debe de tomarse coa debida cautela, posto que no desenvolvemento dos procesos de oposición están implicadas moitas administracións e polo tanto resulta difícil concertar as datas de celebración.

URXENTE !!! PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN - PETICIÓN CERTIFICACIÓN SERVIZOS PRESTADOS

Unha vez finalizados os prazos de presentación de instancias para os distintos procesos de estabilización e xa que os períodos de presentación de méritos son curtos, recomendámosvos que vaiades xuntando toda a documentación necesaria.  Para a acreditación dos servizos prestados, segundo nos informou o Ministerio de Xustiza, vai ser precisa unha certificación dos mesmos cando se traballase en territorio transferido como persoal interino ou se fixese algunha substitución.  Para evitar posibles apuros de última hora, podes ir solicitándoo xa seguindo estes doados pasos:  Accede á sede electrónica da Xunta premendo nesta ligazón:  https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/solicitude-xenerica A continuación pedirache que te identifiques cun certificado dixital (vale a tarxeta profesional) e logo haberá que incluir nos campos indicados o texto que se indica na seguinte  imaxe. Finalmente debera de asinarse e presentarse dita solicitude a fin de que logo poda ser cursada pola adminitración