Saltar ao contido principal

MESA NO MINISTERIO SOBRE APLICACIÓNS INFORMÁTICAS

O pasado día 15 de xuño celebrouse en Madrid unha reunión entre Ministerio e as organizacións sindicais máis representativas, entre elas a CIG, na que se trataron os seguintes temas con respecto ás aplicacións informáticas:


- Fiscalía: confirman que en Valladolid xa itineran todo en electrónico entre os xulgados e a Fiscalía, facendo as integracións en Fortuny dende Lexnet, e que o Ministerio afirma que o vai extender ao resto do seu territorio progresivamente. Agardemos que a Xunta tome boa nota e faga o mesmo AXIÑA.


- Formación: o Ministerio planea, no seu ámbito, no prazo de dous anos, ir incorporando progresivamente persoal de Xustiza para a formación e reducir o contrato con Indra.


-  Atendendo a peticións feitas, informan:
o   que a través de Entorno de órgano/datos del órgano pódese configurar o número de conta para que saia correctamente nos documentos.
o   que polo esquema de tramitación S99 pódese transformar un PA en Ordinario sen problema.
o   que teñen pensado implementar a aplicación para que os embargos de contas se poidan manter no tempo ata que se deixe sen efecto unha vez recibido o importe total. Neste senso teñen que facer modificacións lexislativas.


         A intervención da CIG baseouse nos seguintes puntos:


  1. Preguntamos novamente polos modelos de Minerva para os Xulgados de Vixiancia; o Ministerio contestou que as actualizacións seguirán a borrar os cambios feitos no editor (os modelos gardados), polo que están a traballar na actualización de modelos, sen concretar prazos. Habilitarán a alta de interveniente nos indultos. En xeral, manifesta que están a ultimar novas versións de Minerva e Lexnet.
Preguntamos polos criterios seguidos para conectar os Rexistros de Xestións de Penas nos territorios transferidos. Informamos de que están a enviar as comunicacións do cumplimento de penas ao servizo da comunidade con datos incompletos. Faltan os datos dos intervenientes e das executorias. Instamos a que diten as oportunas instrucións a Institucións Penitenciarias para que se completen todos os campos ou, pola contra, dende as Secretarías de Goberno se informe da posible inadmisión dos escritos. O Ministerio afirma que modificará o Lexnet de Institucións Penitenciarias para que todos os campos sexan de obrigado cumprimento.


  1. Esiximos que se incorpore na nova actualización a xeración de códigos de barras de Correos.


  1. Pedimos que os documentos de Lexnet que se teñan que anexar aos exhortos que se envían polo PNX poidan ir directamente, sen descargar a local.


  1. Tamén pedimos que se poida tramitar “en masa”, para que non haxa que facer as cedulas, dilixencias,... de unha en unha.


  1. Preguntamos polo acurtamento do tempo de carga de datos que utiliza o Minerva nos procedementos de execución social e penal.


  1. Solicitamos de novo o informe elaborado sobre os diferentes programas de xestión, contestando que deben preguntar “ás altas esferas” se nolo poden trasladar, porque aínda non se fixo público.


  1. Preguntamos polo estado das modificacións en Inforeg para poder expedir as certificacións en calquera oficina do RC independentemente do lugar onde ocorreran os feitos, tal e como informou o Ministerio dende a súa web a finais de marzo. Neste senso, informan de  que a vacatio legis é só por un ano.  1. Instamos a que se busquen outras alternativas para que, cando haxa unha solicitude de xustiza gratuita nun procedemento iniciado, non haxa que grabar todos os datos novamente para enviarllos aos Colexios profesionais, senón que se permita facer un volcado.

Comentarios

Publicacións populares deste blog

MESA SECTORIAL MINISTERIO - VINDEIRAS OPOSICIÓNS

A CIG ven de participar na Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza, xunto cos sindicatos representativos do sector (Ccoo, Ugt, Ela, así como os corporativos Csif e Staj). Nela tratouse a primeira valoración da Lei 20/2021 e o seu impacto na OEP 2019 e seguintes da Administración de Xustiza. O Ministerio de Xustiza xa está a tratar o tema coas distintas CCAA con transferencias na materia posto que a cada unha lle afecta en maior o menor medida. Respecto da promoción interna non lle ven posibles afectacións. Dende a CIG reclamamos a recuperación do 50% das prazas para a PI, así como unha convocatoria extraordinaria que permita recuperar as prazas perdidas. Como a norma afecta de xeito diferente a cada OEP, o Ministerio entende que non se poderán acumular entre elas, pero de atopar o xeito de facelo optarán por esta vía que será a máis áxil. O Ministerio entende que para a OEP do 2019 xa deberían ofertar polo sistema de concurso aquelas prazas que leven ocupadas con carácter temporal de f

POSIBLES DATAS DE EXAME DAS PROBAS DE ACCESO AOS CORPOS XERAIS - QUENDA LIBRE - SISTEMA DE OPOSICIÓN

Segundo comentou a administración, estase a valorar, como datas de posible celebración das probas selectivas para acceso polo sistema de oposición, na quenda libre, para os corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio, ben algún dos fins de semana de xuño ou de xullo, coa intención ademais de facer coincidir os exercicios dos tres corpos na mesma fin de semana. Esta información debe de tomarse coa debida cautela, posto que no desenvolvemento dos procesos de oposición están implicadas moitas administracións e polo tanto resulta difícil concertar as datas de celebración.

TOMA DE POSESIÓN DO NOVO SECRETARIO DE GOBERNO DO TSXG

O Secretario Nacional do Sector de Xustiza da CIG, Óscar Freixedo, e a Secretaria de Saúde  Laboral, Chelo Rodríguez, acudiron no día de onte, a tendendo ao convite da Ministra de Xustiza, á toma de posesión en Madrid do novo Secretario de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, Juan José Martín Álvarez, ata fai uns días Director Xeral de Xustiza. Óscar e Chelo trasladáronlle ao novo Secretario de Goberno do TSXG o seu compromiso co diálogo e a colaboración, asi como a dispoñibilidade do Sector de Xustiza da CIG para mellorar as condicións laborais das traballadoras e traballadores da xustiza galega e do servizo público que atenden.