Saltar ao contido principal

MESA MUXEXU MADRID - XANEIRO 2019 - APROBACIÓN RPT

Onte asistimos unha reunión na sede da Mutualidade, congratulándonos de que por fin se fixese a luz sobre un organismo que leva todos estes anos de democracia desenvolvéndose de xeito escuro; situación esta á que non se lle quere poñer remedio.
Iniciada a reunión, con apenas documentación, esperabamos que se entrara nunha negociación da RPT das prazas da MUGEJU abertas ao persoal da Admón. de Xustiza. Se partimos da base de que no preámbulo do proxecto de Orde que nos foi entregado fálase da “especial cualificación das tarefas profesionais do persoal ao seu servizo”... e que “co devir do tempo deu lugar a un cadro de persoal conformado por persoal interino altamente cualificado”, temos o primeiro dato do que foi a reunión. 

O proxecto de Orde, contempla o 100% das prazas singularizadas e para seren cubertas por concurso específico cuns requisitos e méritos que só posúen os que alí traballan, que practicamente ningún traballador da Admón. de xustiza posúe e, o que é máis grave, sen posibilidade de adquirilos. 

Por outra banda, na súa intención de non incrementar o gasto, temos uns postos de moi alta cualificación que non están dotados orzamentariamente e nos que  non se corresponden as esixencias coas retribucións.

Ante a petición reiterada da negociación real da RPT, a escusa proporcionada pola Xerencia e tamén polo Ministerio foi a de desvincular MUXEXU da Admón. de Xustiza e considerala coma un Organismo Autónomo, cunha negociación atípica,  polo que se lle aplicaría o artigo 520.2 da LOPX, considerando como requisito a audiencia previa ás organizacións sindicais e non a negociación. 

A CIG solicitou a retirada desta proposta e a convocatoria dunha negociación real, con documentación, que recollera a porcentaxe de postos, dentro do cadro de persoal de MUXEXU, abertos á Admón. de Xustiza, características,  localización dos postos, complementos a percibir, requisitos e méritos, a valoración do idioma propio, postos xenéricos a cubrir en concurso ordinario e prazas nas sete cidades de Galiza. Coidamos que nada disto vai ser atendido dada a postura de asentimento ás teses da Xerente por parte do Ministerio na figura do subdirector, vulnerandose así a negociación colectiva de xeito tan flagrante, o que de por si é moi grave, consideraando que esta RPT carece de todos os requisitos necesarios para ser aprobada.  

En definitiva a reunión foi un intento de lavado de cara dun Organismo Autónomo do Ministerio de Xustiza  que leva con prácticas caciquís e completamente opaco durante moitos anos, no que a igualdade, mérito e capacidade que rexen o acceso á función pública está completamente ausente, e que con esta “proposta” se lle quere dar carta de natureza legal e democrática.

Comentarios

Publicacións populares deste blog

MESA SECTORIAL MINISTERIO - VINDEIRAS OPOSICIÓNS

A CIG ven de participar na Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza, xunto cos sindicatos representativos do sector (Ccoo, Ugt, Ela, así como os corporativos Csif e Staj). Nela tratouse a primeira valoración da Lei 20/2021 e o seu impacto na OEP 2019 e seguintes da Administración de Xustiza. O Ministerio de Xustiza xa está a tratar o tema coas distintas CCAA con transferencias na materia posto que a cada unha lle afecta en maior o menor medida. Respecto da promoción interna non lle ven posibles afectacións. Dende a CIG reclamamos a recuperación do 50% das prazas para a PI, así como unha convocatoria extraordinaria que permita recuperar as prazas perdidas. Como a norma afecta de xeito diferente a cada OEP, o Ministerio entende que non se poderán acumular entre elas, pero de atopar o xeito de facelo optarán por esta vía que será a máis áxil. O Ministerio entende que para a OEP do 2019 xa deberían ofertar polo sistema de concurso aquelas prazas que leven ocupadas con carácter temporal de f

TOMA DE POSESIÓN DO NOVO SECRETARIO DE GOBERNO DO TSXG

O Secretario Nacional do Sector de Xustiza da CIG, Óscar Freixedo, e a Secretaria de Saúde  Laboral, Chelo Rodríguez, acudiron no día de onte, a tendendo ao convite da Ministra de Xustiza, á toma de posesión en Madrid do novo Secretario de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, Juan José Martín Álvarez, ata fai uns días Director Xeral de Xustiza. Óscar e Chelo trasladáronlle ao novo Secretario de Goberno do TSXG o seu compromiso co diálogo e a colaboración, asi como a dispoñibilidade do Sector de Xustiza da CIG para mellorar as condicións laborais das traballadoras e traballadores da xustiza galega e do servizo público que atenden.

ANUNCIO DA CONVOCATORIA DAS BOLSAS DE PERSOAL INTERINO DE XUSTIZA

No DOG do 8 de febreiro publicouse a RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia (código de procedemento XU700A). 1. O prazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles (ata o 1 de marzo) , contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. 2. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na Oficina virtual do persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web http://opax.xunta.es , accesible tamén a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal 3. Para acceder ao formulario normalizado e presentar a solicitude, deberase dispor dun usuario rexistrado na OPAX e dun certificado electrónico cualificado (DNI electrónico, tarxeta de identificación de persoal ao servizo da