Saltar ao contido principal

REQUERIMENTOS ESPECIFICOS WORD 2010 TERCEIRO EXERCICIO PROBAS SELECTIVAS TRAMITACIÓN

O contido versará sobre coñementos teóricos básicos do programa Microsoft Word 2010. A título orientativo: uso e memorización de iconas da barra de ferramentas e uso de combinacións de teclas para métodos abreviados, fontes, marxes (superior, inferior, dereito e esquerdo), tipo de fonte, tamaño de fonte, negrita, suliñado, cursiva, alineación do texto (centrada e/ou xustificada do) texto, ortografía, fórmulas, paxinación do documento, espaciado (interlineado sinxelo ou espaciado posterior), parágrafos, nota ao pe de páxina.

Sobre un texto breve, o examen consistirá en 15 preguntas ordinarias máis 2 de reserva. Serán preguntas tipo test, con catro respostas alternativas, das cales só unha será a correcta.

Comentarios

Publicacións populares deste blog

COMUNICADO DA CIG ANTE A FOLGA DE XUSTIZA

Ante a información aparecida na prensa no día de hoxe sobre o anuncio por parte de varias organizacións sindicais dunha convocatoria de folga na Administración de Xustiza queremos precisar:   - Que a CIG apoia as mobilizacións que se produzan reivindicando un aumento retributivo para todos os corpos, así como o recoñecemento das funcións reais de cada un deles.   - Que apoiamos, como fixemos ate o de agora, a solicitude dunha negociación real da LOEO co Ministerio, instando a que se paralice a súa tramitación mestres esta non se produza.   - Que, en virtude diso, apoiamos e participaremos na concentración de delegados e delegadas prevista para o día 12 de abril en Madrid e todas aquelas que neste senso se produzan.   - Que a CIG non convocará folga indefinida na Administración de Xustiza en Galicia; está aínda moi recente o acontecido na folga do 2018, con consecuencias nefastas para tod@s e pensamos, porque así tamén nolo transmiten os compañeiros e compañeiras, que non debemos unirno

MOBILIZACIÓNS EN MADRID SOBRE NEGOCIACIÓN DA LOEO, DETALLE DE FUNCIÓNS E MELLORAS SALARIAIS

  As/os delegadas/os da CIG Xustiza estiveron esta mañá na concentración convocada diante do Ministerio en Madrid apoiando as mobilizacións que se están a levar a cabo solicitando a paralización da tramitación da LOEO, unha regulación máis detallada das funcións dos distintos corpos así como un aumento salarial acorde a esas funcións.

NOVOS PERMISOS FAMILIARES EBEP

Mentras non se mude a OPAX haberá que facer a petición dos permisos a través dos modelos que vos deixamos na ligazón. Ligazón folla informativa e modelos: https://drive.google.com/file/d/1MPr5QqScvQRMwysy7gh6SzErzD0lrRKo/view?usp=sharing