Saltar ao contido principal

QUE FACER ANTE UN POSIBLE CONTAXIO POR CORONAVIRUS OU CONTACTO ESTREITO CON PERSOA CONTAXIADA

A asistencia sanitaria da enfermidade por infección por coronavirus COVID-19 está cuberta a todos os mutualistas de MUXEXU, tanto se están adscritos aos servizos públicos de saúde das Comunidades Autónomas ou a Entidades Médicas privadas. 
 
Que facer se se teñen síntomas compatibles con COVID-19? 
 
Se ten síntomas compatibles cunha infección respiratoria aguda de aparición súbita que cursa con febre, tose ou sensación de falta de aire, dor de garganta, perda de olfacto, perda do gusto, etc, tivese ou non contacto con persoas que foron diagnosticadas de COVID-19, permaneza na súa casa, íllese no seu domicilio, non se desprace a un servizo de urxencias e: 
1) Se está adscrito ao servizo público de saúde da Comunidade autónoma, póñase en contacto cos teléfonos habilitados pola Comunidade autónoma e siga as súas instrucións. (Ver teléfonos máis abaixo). 
2) Se está adscrito a unha Entidade Medica privada, póñase en contacto co teléfono do Centro de coordinación de urxencias da súa entidade Médica, para que avalíen a súa situación, practiquen as probas de detección do coronavirus que procedan e fagan o seguimento da súa situación. (Ver teléfonos máis abaixo). 
 
Que facer se non se teñen síntomas compatibles con COVID-19, pero se estivo en contacto estreito cunha persoa diagnosticada de COVID-19? 
 
Entendese por “contacto estreito” calquera persoa convivente ou que proporciona coidados ou que ten contactos físicos cun caso diagnosticado de COVID-19; calquera persoa que estivese no mesmo lugar que un caso diagnosticado de COVID-19, a unha distancia menor de dous metros e durante máis de 15 minutos; calquera persoa situada nun radio de dous asentos ao redor dun caso diagnosticado de COVID-19, nun avión, tren, ou outro medio de transporte. 
A procura e identificación dos contactos estreitos corresponde aos servizos de Saúde Pública das Comunidades Autónomas. Cando a Saúde Pública un médico notifica o diagnóstico dun caso de COVID-19, ponse en marcha un proceso de procura e identificación de contactos estreitos, polo que será Saúde Pública da súa Comunidade Autónoma a que se poñerá en contacto con vostede independentemente da súa adscrición ao Servizo público de saúde ou a Entidade Médica privada, para determinar as medidas e as probas para realizar segundo os protocolos establecidos pola Comunidade Autónoma. 
 
Teléfonos dos Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas:
 
Comunidad AutónomaTeléfono de información
Andalucía 955.545.060
Aragón 976.696.382
Asturias 900.878.232 / 984.100.400 / 112
Canarias 900.112.061
Cantabria 900.612.112
Castilla La Mancha 900.122.112
Castilla León 900.222.000
Cataluña 061
Ceuta 900.720.692
C.Madrid 900.102.112
C.Valenciana 900.300.555
Extremadura 112
Galicia 900.400.116
Islas Baleares 061
La Rioja 941.298.333
Melilla 112
Murcia 900.121.212
Navarra 948.290.290
País Vasco 900.203.050

 

Teléfonos de las entidades médicas privadas:

  Teléfono de urgencias Teléfono de información Página WEB.
ASISA 900.900.118 902.010.010 www.asisa.es
CASER 900.342.234 901.332.233 www.caser.es
DKV 900.300.799 902.499.600 www.dkvseguros.com/mugeju
MAPFRE 900.122.122 902.204.060 www.mapfre.com/salud
NUEVA MUTUA SANITARIA 800.654.365 91.290.8075 www.nuevamutuasanitaria.es/mugeju
SANITAS 900.842.025 902.500.742 www.sanitas.es/mugeju
SEGURCAIXA-ADESLAS 900.322.237 902.200.200 www.adeslas.es

 

Comentarios

Publicacións populares deste blog

PROBLEMAS SELECCIÓN PERSOAL INTERINO POLO SPEG

Ante os diversos criterios aplicados polas respectivas delegacións de xustiza, a CIG solicitou á dirección xeral unha xuntanza da mesa paritaria de persoal interino da Administración de Xustiza, co fin de acadar  un acordo para fixar uns criterios comúns a seguir para as seleccións, a través do SPEG, de dito persoal. Toda vez que dita reunión está adiada sen data concreta para a súa celebración, por medio desta nova facemos chegar a todas as interesadas/os nos procesos de selección que se levan a cabo polos servizos de xustiza das catro provincias galegas, un modelo de escrito de queixa para que o enviedes, tanto a través do portal de transparencia da Xunta de Galiza como  da páxina da actual Valedora do Pobo (María Dolores Fernández Galiño), a fin de que dunha vez por todas a Dirección Xeral de Xustiza fixe criterios de selección que respecten os principios de publicidade, mérito e capacidade que se establecen na Constitución Española e no TREBEP. Ligazón correos petición mesa interin

SENTENZA ESTIMATORIA CARREIRA PROFESIONAL XUNTA

O TSXG ven de estimar COMPLETAMENTE a demanda interposta pola CIG contra a Orde de Carreira Profesional, pactada por UXT, CCOO e Xunta e, en concordancia, ven de acordar o dereito do persoal laboral temporal e funcionario interino a participar na Carreira Profesional. Houbo condena en custas para  a Xunta.  Esta é unha importante Sentenza, que terá repercusións en múltiplos casos individuais, así como noutras normas como a da traxectoria profesional do sector de Xustiza. Deste xeito, non haberá discriminacións na carreira profesional para o persoal eventual, tal e como SPJ-USO, UXT e CCOO asinaron no seu día. Alguén ten que ir quitando o lixo que outros van deixando polo camiño, colgándose continuamente medallas polos seus logros, sen importar a quen deixan atrás.

POSIBLES PRAZAS VACANTES CONCURSO DE TRASLADOS 2021 - LISTAXES PROVISIONAIS

A Xunta de Galiza acaba de comunicarnos as prazas provisionais que a administración autonómica considera que deben ser convocadas no vindeiro concurso de traslados para o seu análise e posibilidade de engádega doutras que por algún motivo a propia a adminsitración non se percatara de incluir. Ligazón prazas Xestión: https://drive.google.com/file/d/1XEeaNYzVqtJd60XTtPDuOsewXDapTPNi/view?usp=sharing Ligazón prazas Tramitación: https://drive.google.com/file/d/13jXih_XDf6NLUiR1v00lW4SOfacS1BCa/view?usp=sharing Ligazón prazas Auxilio: https://drive.google.com/file/d/1arA7N7Ue4geuuJJ-XSSq0dlzCViGQrD8/view?usp=sharing