Saltar ao contido principal

QUE FACER ANTE UN POSIBLE CONTAXIO POR CORONAVIRUS OU CONTACTO ESTREITO CON PERSOA CONTAXIADA

A asistencia sanitaria da enfermidade por infección por coronavirus COVID-19 está cuberta a todos os mutualistas de MUXEXU, tanto se están adscritos aos servizos públicos de saúde das Comunidades Autónomas ou a Entidades Médicas privadas. 
 
Que facer se se teñen síntomas compatibles con COVID-19? 
 
Se ten síntomas compatibles cunha infección respiratoria aguda de aparición súbita que cursa con febre, tose ou sensación de falta de aire, dor de garganta, perda de olfacto, perda do gusto, etc, tivese ou non contacto con persoas que foron diagnosticadas de COVID-19, permaneza na súa casa, íllese no seu domicilio, non se desprace a un servizo de urxencias e: 
1) Se está adscrito ao servizo público de saúde da Comunidade autónoma, póñase en contacto cos teléfonos habilitados pola Comunidade autónoma e siga as súas instrucións. (Ver teléfonos máis abaixo). 
2) Se está adscrito a unha Entidade Medica privada, póñase en contacto co teléfono do Centro de coordinación de urxencias da súa entidade Médica, para que avalíen a súa situación, practiquen as probas de detección do coronavirus que procedan e fagan o seguimento da súa situación. (Ver teléfonos máis abaixo). 
 
Que facer se non se teñen síntomas compatibles con COVID-19, pero se estivo en contacto estreito cunha persoa diagnosticada de COVID-19? 
 
Entendese por “contacto estreito” calquera persoa convivente ou que proporciona coidados ou que ten contactos físicos cun caso diagnosticado de COVID-19; calquera persoa que estivese no mesmo lugar que un caso diagnosticado de COVID-19, a unha distancia menor de dous metros e durante máis de 15 minutos; calquera persoa situada nun radio de dous asentos ao redor dun caso diagnosticado de COVID-19, nun avión, tren, ou outro medio de transporte. 
A procura e identificación dos contactos estreitos corresponde aos servizos de Saúde Pública das Comunidades Autónomas. Cando a Saúde Pública un médico notifica o diagnóstico dun caso de COVID-19, ponse en marcha un proceso de procura e identificación de contactos estreitos, polo que será Saúde Pública da súa Comunidade Autónoma a que se poñerá en contacto con vostede independentemente da súa adscrición ao Servizo público de saúde ou a Entidade Médica privada, para determinar as medidas e as probas para realizar segundo os protocolos establecidos pola Comunidade Autónoma. 
 
Teléfonos dos Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas:
 
Comunidad AutónomaTeléfono de información
Andalucía 955.545.060
Aragón 976.696.382
Asturias 900.878.232 / 984.100.400 / 112
Canarias 900.112.061
Cantabria 900.612.112
Castilla La Mancha 900.122.112
Castilla León 900.222.000
Cataluña 061
Ceuta 900.720.692
C.Madrid 900.102.112
C.Valenciana 900.300.555
Extremadura 112
Galicia 900.400.116
Islas Baleares 061
La Rioja 941.298.333
Melilla 112
Murcia 900.121.212
Navarra 948.290.290
País Vasco 900.203.050

 

Teléfonos de las entidades médicas privadas:

  Teléfono de urgencias Teléfono de información Página WEB.
ASISA 900.900.118 902.010.010 www.asisa.es
CASER 900.342.234 901.332.233 www.caser.es
DKV 900.300.799 902.499.600 www.dkvseguros.com/mugeju
MAPFRE 900.122.122 902.204.060 www.mapfre.com/salud
NUEVA MUTUA SANITARIA 800.654.365 91.290.8075 www.nuevamutuasanitaria.es/mugeju
SANITAS 900.842.025 902.500.742 www.sanitas.es/mugeju
SEGURCAIXA-ADESLAS 900.322.237 902.200.200 www.adeslas.es

 

Comentarios

Publicacións populares deste blog

POSIBLES DATAS DE EXAME DAS PROBAS DE ACCESO AOS CORPOS XERAIS - QUENDA LIBRE - SISTEMA DE OPOSICIÓN

Segundo comentou a administración, estase a valorar, como datas de posible celebración das probas selectivas para acceso polo sistema de oposición, na quenda libre, para os corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio, ben algún dos fins de semana de xuño ou de xullo, coa intención ademais de facer coincidir os exercicios dos tres corpos na mesma fin de semana. Esta información debe de tomarse coa debida cautela, posto que no desenvolvemento dos procesos de oposición están implicadas moitas administracións e polo tanto resulta difícil concertar as datas de celebración.

URXENTE !!! PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN - PETICIÓN CERTIFICACIÓN SERVIZOS PRESTADOS

Unha vez finalizados os prazos de presentación de instancias para os distintos procesos de estabilización e xa que os períodos de presentación de méritos son curtos, recomendámosvos que vaiades xuntando toda a documentación necesaria.  Para a acreditación dos servizos prestados, segundo nos informou o Ministerio de Xustiza, vai ser precisa unha certificación dos mesmos cando se traballase en territorio transferido como persoal interino ou se fixese algunha substitución.  Para evitar posibles apuros de última hora, podes ir solicitándoo xa seguindo estes doados pasos:  Accede á sede electrónica da Xunta premendo nesta ligazón:  https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/solicitude-xenerica A continuación pedirache que te identifiques cun certificado dixital (vale a tarxeta profesional) e logo haberá que incluir nos campos indicados o texto que se indica na seguinte  imaxe. Finalmente debera de asinarse e presentarse dita solicitude a fin de que logo poda ser cursada pola adminitración

COMUNICADO DA CIG ANTE A FOLGA DE XUSTIZA

Ante a información aparecida na prensa no día de hoxe sobre o anuncio por parte de varias organizacións sindicais dunha convocatoria de folga na Administración de Xustiza queremos precisar:   - Que a CIG apoia as mobilizacións que se produzan reivindicando un aumento retributivo para todos os corpos, así como o recoñecemento das funcións reais de cada un deles.   - Que apoiamos, como fixemos ate o de agora, a solicitude dunha negociación real da LOEO co Ministerio, instando a que se paralice a súa tramitación mestres esta non se produza.   - Que, en virtude diso, apoiamos e participaremos na concentración de delegados e delegadas prevista para o día 12 de abril en Madrid e todas aquelas que neste senso se produzan.   - Que a CIG non convocará folga indefinida na Administración de Xustiza en Galicia; está aínda moi recente o acontecido na folga do 2018, con consecuencias nefastas para tod@s e pensamos, porque así tamén nolo transmiten os compañeiros e compañeiras, que non debemos unirno