Saltar ao contido principal

MESA SECTORIAL MADRID - TRASLADO PROPOSTA TELETRABALLO

No día de hoxe tivo lugar, co Minisiterio de Xustiza, a xuntanza da Mesa Sectorial na que se nos trasladou as centrais sindicais alí presentes o proxecto de resolución pola que o dito ministerio pretende regular o teletraballo na Administración de Xustiza. Para a administración esta é unha norma que neste momento só pretende poñer os piares básicos da regulamentación deste xeito de traballar, pero co afán de ir mellorando e moldeando a mesma, dun xeito máis amplo, nun futuro a medio prazo.

Na intervención realizada pola CIG lle trasladamos ao Ministerio as seguintes cuestións a ter en conta no desenvolvemento de dita regulamentación, a expensas de precisar máis nas alegacións que nos comprometemos a remitir por escrito antes da vindeira xuntanza o xoves 10 de decembro.

1) Incidimos, como tamén fixemos en Galiza, na necesidade imperiosa de deixar de gastar os cartos de formación en cursos que só serven para agrandar o currículo, e adicar ditos recursos a capacitar dixitalmente a todo o persoal da Administración de Xustiza, para que con dita formación o dito persoal poida afrontar correctamente os retos futuros. É inaudito que a dia de hoxe aínda haxa maxistrados que carecen dun certificado dixital.En definitiva, non se pode empezar a facer a casa polo tellado. Aínda non traballamos ben nos propios órganos xudiciais e o Ministeiro pretende conseguir que se poida traballar ben fora de ditos órganos.

2) Necesiadade dunha plataforma única de xestión procesual ou, no caso de ser varias, que sexan interoperables e compatibles entre elas.

3) Nesta regulamentación non debe de facerse mención ao teletraballo como unha medida de conciliación. Do mesmo xeito, o texto ten que ser realizado nunha linguaxe inclusiva.  Así memso deben de facerse estudos frecuentes do impacto de xénero da implantación deste novo xeito de traballo, tendo en conta ademáis que a maioría do persoal da Administración de Xustiza é feminino.

4) Deben de avaliarse correctamente os postos de traballo no eido da prevención de riscos laborais.

5) Ten que fixarxe claramente que postos ou funcións poden ser susceptibles de ser realizadas mediante teletraballo.

6) Deben de manterse informadas ás centrais sindicais sobre a implanción e desenvovemento desta medida e permitirlles participar naqueles foros que poidan incidir na regulamentación deste xeito de traballo.

7) Ten que asegurarse neste proxecto a dispoñibilidade de medios para a realización do teletraballo, máis ala de que haxa 17 comunidades autónomas coas súas peculiaridades. Desde logo, todos os medios tecnolóxicos empregados deben ser faciitados pola administración e garantir non só a seguridade se non tamén a privacidade do novo centro de traballo. En definitiva, deben de facilitarse equipos informáticos portátiles, telefonia baixo IP, etc que permita realizar o traballo como si se fixera de xeito presencial nos órganos xudiciais.

8) Debe de quedar claras as expresións usadas no texto acerca de horario de audiencia pública, horario de atención ao público, horario fixo, horario flexible, etc.

9) A administración ten que recoller no texto que para excluir a unha traballador/a dunha situación de teletraballo debe de facerse a través dun expediente contradictorio.

10) Finalmente incidimos na posibilidade de regulamentar as condicións do teletraballo en situacións de emerxencia e de como se poderían crear grupos burbulla nos distintos órganos, a fin de que o servizo se poidera seguir prestando a pesares da dita situación de emerxencia.

Comentarios

Publicacións populares deste blog

MESA SECTORIAL MINISTERIO - VINDEIRAS OPOSICIÓNS

A CIG ven de participar na Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza, xunto cos sindicatos representativos do sector (Ccoo, Ugt, Ela, así como os corporativos Csif e Staj). Nela tratouse a primeira valoración da Lei 20/2021 e o seu impacto na OEP 2019 e seguintes da Administración de Xustiza. O Ministerio de Xustiza xa está a tratar o tema coas distintas CCAA con transferencias na materia posto que a cada unha lle afecta en maior o menor medida. Respecto da promoción interna non lle ven posibles afectacións. Dende a CIG reclamamos a recuperación do 50% das prazas para a PI, así como unha convocatoria extraordinaria que permita recuperar as prazas perdidas. Como a norma afecta de xeito diferente a cada OEP, o Ministerio entende que non se poderán acumular entre elas, pero de atopar o xeito de facelo optarán por esta vía que será a máis áxil. O Ministerio entende que para a OEP do 2019 xa deberían ofertar polo sistema de concurso aquelas prazas que leven ocupadas con carácter temporal de f

TOMA DE POSESIÓN DO NOVO SECRETARIO DE GOBERNO DO TSXG

O Secretario Nacional do Sector de Xustiza da CIG, Óscar Freixedo, e a Secretaria de Saúde  Laboral, Chelo Rodríguez, acudiron no día de onte, a tendendo ao convite da Ministra de Xustiza, á toma de posesión en Madrid do novo Secretario de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, Juan José Martín Álvarez, ata fai uns días Director Xeral de Xustiza. Óscar e Chelo trasladáronlle ao novo Secretario de Goberno do TSXG o seu compromiso co diálogo e a colaboración, asi como a dispoñibilidade do Sector de Xustiza da CIG para mellorar as condicións laborais das traballadoras e traballadores da xustiza galega e do servizo público que atenden.

ANUNCIO DA CONVOCATORIA DAS BOLSAS DE PERSOAL INTERINO DE XUSTIZA

No DOG do 8 de febreiro publicouse a RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia (código de procedemento XU700A). 1. O prazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles (ata o 1 de marzo) , contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. 2. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na Oficina virtual do persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web http://opax.xunta.es , accesible tamén a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal 3. Para acceder ao formulario normalizado e presentar a solicitude, deberase dispor dun usuario rexistrado na OPAX e dun certificado electrónico cualificado (DNI electrónico, tarxeta de identificación de persoal ao servizo da