Saltar ao contido principal

MESA DE ACCIÓN SOCIAL 2021

Hoxe 5 de maio celebrouse coa Dirección Xeral unha videoconferencia sobre a convocatoria e criterios de repartición do Fondo de Acción Social do ano 2021, previamente remitíronnos o borrador da Resolución que da publicidade á referida convocatoria, prevéndose a súa publicación entre 15 días e un mes.
A CIG manifestou que para a elaboración de programas de acción social, é necesario o incremento do orzamento do Fondo de acción Social ao 1% da masa salarial, ao considerar que o actual é totalmente insuficiente para a elaboración dunha programación axeitada e realista, baste lembrar que no ano 2011 a cantidade destinada ao Fondo de acción social era de 220.984 € e aínda así non se alcanzaba nin o 0.5 % da masa salarial, contía que se minorou un 2000% a 11.400 € no ano 2012 coa desculpa da crise e xa non se volveron recuperar as cantidades anteriores.
De feito, fixemos notar ante esta mesa que a partida orzamentaria prevista de 21.911,00€ para o ano 2021 é a mesma que a axuda do programa de atención de persoas discapacitadas do fondo de acción social do ano 2020, non producíndose incremento algún o que supón unha minoración do 1,72% con respecto ao ano 2019 (o fondo de acción social neste ano acendía a 22.294 €), e iso sen contar que a inflación anual estimada do IPC é do 1,3% (de acordo co indicador adiantado elaborado polo INE a 30 de marzo de 2021).


CONTÍA DAS AXUDAS TENDO EN CONTA O GRAO DE DISCAPACIDADE:
- Do 33% ao 64%: 300 €
- Do 65% ao 74%: 600 €
- Do 75% en diante: 1.200 €
 

Estes importes poderanse ver reducidos ou incrementados proporcionalmente a causa do número de instancias presentadas ata que o montante global nos supere os 21.911,00€.
As axudas denegadas en anos anteriores que como consecuencia de resolución xudicial ou administrativa foran acollidas favorablemente pagaranse con cargo ao presente Fondo de Acción Social.
A axuda pagarase na conta consignada para o ingreso da nómina.
 

SOLICITUDES E PRESENTACIÓN:
As persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente o formulario electrónico da solicitudea través da OPAX.
A forma de presentación será telemática agás das excepcións recollidas na resolución pendente de publicar.
O prazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles contados a partir do díaseguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.
O prazo máximo para resolver as solicitudes será de 6 meses.

Comentarios

Publicacións populares deste blog

MESA SECTORIAL MINISTERIO - VINDEIRAS OPOSICIÓNS

A CIG ven de participar na Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza, xunto cos sindicatos representativos do sector (Ccoo, Ugt, Ela, así como os corporativos Csif e Staj). Nela tratouse a primeira valoración da Lei 20/2021 e o seu impacto na OEP 2019 e seguintes da Administración de Xustiza. O Ministerio de Xustiza xa está a tratar o tema coas distintas CCAA con transferencias na materia posto que a cada unha lle afecta en maior o menor medida. Respecto da promoción interna non lle ven posibles afectacións. Dende a CIG reclamamos a recuperación do 50% das prazas para a PI, así como unha convocatoria extraordinaria que permita recuperar as prazas perdidas. Como a norma afecta de xeito diferente a cada OEP, o Ministerio entende que non se poderán acumular entre elas, pero de atopar o xeito de facelo optarán por esta vía que será a máis áxil. O Ministerio entende que para a OEP do 2019 xa deberían ofertar polo sistema de concurso aquelas prazas que leven ocupadas con carácter temporal de f

TOMA DE POSESIÓN DO NOVO SECRETARIO DE GOBERNO DO TSXG

O Secretario Nacional do Sector de Xustiza da CIG, Óscar Freixedo, e a Secretaria de Saúde  Laboral, Chelo Rodríguez, acudiron no día de onte, a tendendo ao convite da Ministra de Xustiza, á toma de posesión en Madrid do novo Secretario de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, Juan José Martín Álvarez, ata fai uns días Director Xeral de Xustiza. Óscar e Chelo trasladáronlle ao novo Secretario de Goberno do TSXG o seu compromiso co diálogo e a colaboración, asi como a dispoñibilidade do Sector de Xustiza da CIG para mellorar as condicións laborais das traballadoras e traballadores da xustiza galega e do servizo público que atenden.

ANUNCIO DA CONVOCATORIA DAS BOLSAS DE PERSOAL INTERINO DE XUSTIZA

No DOG do 8 de febreiro publicouse a RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia (código de procedemento XU700A). 1. O prazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles (ata o 1 de marzo) , contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. 2. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na Oficina virtual do persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web http://opax.xunta.es , accesible tamén a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal 3. Para acceder ao formulario normalizado e presentar a solicitude, deberase dispor dun usuario rexistrado na OPAX e dun certificado electrónico cualificado (DNI electrónico, tarxeta de identificación de persoal ao servizo da