Saltar ao contido principal

NOMEAMENTO FUNCIONARIAS/OS DE CARREIRA E ADXUDICACIÓN DE DESTINO - XESTION - QUENDA LIBRE - OEP 2017-2018

Tal e como vos informaramos anteriormente, hoxe saen publicadas no BOE as ordes de nomeamento e adxudicación de destinos as xestoras/es que aprobaron as últimas oposicións, pola quenda libre, da oferta de emprego público 2017-2018. 

Ligazón Orde nomeamento:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14827.pdf

 

Ligazón Orde adxudicación destinos territorio Ministerio:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14828.pdf

Ligazón Orde adxudicación destinos Euskadi:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14830.pdf

Ligazón Orde adxudicación destinos Catalunya:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14831.pdf

Ligazón Orde adxudicación destinos Andalucia:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14832.pdf

Ligazón Orde adxudicación Asturias:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14833.pdf

Ligazón Orde adxudicación destinos Cantabria:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14834.pdf 

Ligazón Orde adxudicación destinos A Rioxa:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14835.pdf

Ligazón Orde adxudicación destinos Comunitat Valenciana:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14836.pdf

Ligazón Orde adxudicación destinos Aragón:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14837.pdf

Ligazón Orde adxudicación destinos Canarias:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14838.pdf

Ligazón Orde adxudicación destinos Nafarroa:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14839.pdf

Ligazón Orde Adxudicación destinos Madrid:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14840.pdf

 

 

Comentarios

Publicacións populares deste blog

PROBLEMAS SELECCIÓN PERSOAL INTERINO POLO SPEG

Ante os diversos criterios aplicados polas respectivas delegacións de xustiza, a CIG solicitou á dirección xeral unha xuntanza da mesa paritaria de persoal interino da Administración de Xustiza, co fin de acadar  un acordo para fixar uns criterios comúns a seguir para as seleccións, a través do SPEG, de dito persoal. Toda vez que dita reunión está adiada sen data concreta para a súa celebración, por medio desta nova facemos chegar a todas as interesadas/os nos procesos de selección que se levan a cabo polos servizos de xustiza das catro provincias galegas, un modelo de escrito de queixa para que o enviedes, tanto a través do portal de transparencia da Xunta de Galiza como  da páxina da actual Valedora do Pobo (María Dolores Fernández Galiño), a fin de que dunha vez por todas a Dirección Xeral de Xustiza fixe criterios de selección que respecten os principios de publicidade, mérito e capacidade que se establecen na Constitución Española e no TREBEP. Ligazón correos petición mesa interin

SENTENZA ESTIMATORIA CARREIRA PROFESIONAL XUNTA

O TSXG ven de estimar COMPLETAMENTE a demanda interposta pola CIG contra a Orde de Carreira Profesional, pactada por UXT, CCOO e Xunta e, en concordancia, ven de acordar o dereito do persoal laboral temporal e funcionario interino a participar na Carreira Profesional. Houbo condena en custas para  a Xunta.  Esta é unha importante Sentenza, que terá repercusións en múltiplos casos individuais, así como noutras normas como a da traxectoria profesional do sector de Xustiza. Deste xeito, non haberá discriminacións na carreira profesional para o persoal eventual, tal e como SPJ-USO, UXT e CCOO asinaron no seu día. Alguén ten que ir quitando o lixo que outros van deixando polo camiño, colgándose continuamente medallas polos seus logros, sen importar a quen deixan atrás.

POSIBLES PRAZAS VACANTES CONCURSO DE TRASLADOS 2021 - LISTAXES PROVISIONAIS

A Xunta de Galiza acaba de comunicarnos as prazas provisionais que a administración autonómica considera que deben ser convocadas no vindeiro concurso de traslados para o seu análise e posibilidade de engádega doutras que por algún motivo a propia a adminsitración non se percatara de incluir. Ligazón prazas Xestión: https://drive.google.com/file/d/1XEeaNYzVqtJd60XTtPDuOsewXDapTPNi/view?usp=sharing Ligazón prazas Tramitación: https://drive.google.com/file/d/13jXih_XDf6NLUiR1v00lW4SOfacS1BCa/view?usp=sharing Ligazón prazas Auxilio: https://drive.google.com/file/d/1arA7N7Ue4geuuJJ-XSSq0dlzCViGQrD8/view?usp=sharing