Saltar ao contido principal

RECOÑECEMENTO DE OFICIO DO SUBSIDIO POR INCAPACIDADE TEMPORAL NA MUXEXU

Actualmente, o procedemento para o recoñecemento do dereito ao subsidio por incapacidade temporal tras os seis primeiros meses na devandita situación iníciase, con carácter xeral, a instancia do interesado en base ao disposto no artigo 49.2 do Regulamento do  Mutualismo Xudicial, sendo o Xerente da Mutualidade Xeral Xudicial o encargado de levar a cabo, con posterioridade, o recoñecemento do devandito dereito en base ao disposto no artigo 49.1 do  meritado corpo legal.
Con todo, detectouse que co sistema actual de retribución prodúcense atrasos na cobranza do subsidio por parte dos  mutualistas afectados, podendo incluso, a falta de petición de inicio do procedemento por parte dos mesmos, xerar a non percepción do dito subsidio, atopándonos ante un dereito dos  mutualistas que se pode ver afectado pola excesiva existencia de trámites burocráticos.

Polo tanto a MUXEXU acordou:

Primeiro.- Recoñecer de oficio o dereito dos e as  mutualistas ao subsidio por incapacidade temporal previsto no artigo 86. b) do Regulamento do  Mutualismo Xudicial, desde o sétimo mes en que se atopen en situación de incapacidade temporal e sen necesidade de petición expresa polos interesados, sempre que se cumpra cos requisitos e condicións previstos nos artigos 87 e seguintes do citado Regulamento.
Segundo.- En todo caso, para a efectividade do recoñecemento do dereito a que se refire o apartado primeiro e o consecuente pagamento da prestación, a Mutualidade Xeral Xudicial deberá ter constancia previa da concesión das pertinentes licenzas polo órgano de persoal que corresponda, segundo o establecido no artigo 83 do Regulamento do  Mutualismo Xudicial; así mesmo, deberá obrar na Mutualidade o certificado de retribucións do primeiro mes da baixa a que se refire o artigo 91.2 do Regulamento mencionado.
Terceiro.- Esta resolución entrará en vigor ao día 1 de xaneiro de 2022, dándose publicidade da mesma a través da páxina web da Mutualidade Xeral Xudicial.

Ligazón Resolución MUXEXU:

https://drive.google.com/file/d/1YzpZLTOt0bhIq7Z1i14w1yzjRAXZ6lsh/view?usp=sharing

Comentarios

Publicacións populares deste blog

POSIBLES DATAS DE EXAME DAS PROBAS DE ACCESO AOS CORPOS XERAIS - QUENDA LIBRE - SISTEMA DE OPOSICIÓN

Segundo comentou a administración, estase a valorar, como datas de posible celebración das probas selectivas para acceso polo sistema de oposición, na quenda libre, para os corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio, ben algún dos fins de semana de xuño ou de xullo, coa intención ademais de facer coincidir os exercicios dos tres corpos na mesma fin de semana. Esta información debe de tomarse coa debida cautela, posto que no desenvolvemento dos procesos de oposición están implicadas moitas administracións e polo tanto resulta difícil concertar as datas de celebración.

URXENTE !!! PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN - PETICIÓN CERTIFICACIÓN SERVIZOS PRESTADOS

Unha vez finalizados os prazos de presentación de instancias para os distintos procesos de estabilización e xa que os períodos de presentación de méritos son curtos, recomendámosvos que vaiades xuntando toda a documentación necesaria.  Para a acreditación dos servizos prestados, segundo nos informou o Ministerio de Xustiza, vai ser precisa unha certificación dos mesmos cando se traballase en territorio transferido como persoal interino ou se fixese algunha substitución.  Para evitar posibles apuros de última hora, podes ir solicitándoo xa seguindo estes doados pasos:  Accede á sede electrónica da Xunta premendo nesta ligazón:  https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/solicitude-xenerica A continuación pedirache que te identifiques cun certificado dixital (vale a tarxeta profesional) e logo haberá que incluir nos campos indicados o texto que se indica na seguinte  imaxe. Finalmente debera de asinarse e presentarse dita solicitude a fin de que logo poda ser cursada pola adminitración

COMUNICADO DA CIG ANTE A FOLGA DE XUSTIZA

Ante a información aparecida na prensa no día de hoxe sobre o anuncio por parte de varias organizacións sindicais dunha convocatoria de folga na Administración de Xustiza queremos precisar:   - Que a CIG apoia as mobilizacións que se produzan reivindicando un aumento retributivo para todos os corpos, así como o recoñecemento das funcións reais de cada un deles.   - Que apoiamos, como fixemos ate o de agora, a solicitude dunha negociación real da LOEO co Ministerio, instando a que se paralice a súa tramitación mestres esta non se produza.   - Que, en virtude diso, apoiamos e participaremos na concentración de delegados e delegadas prevista para o día 12 de abril en Madrid e todas aquelas que neste senso se produzan.   - Que a CIG non convocará folga indefinida na Administración de Xustiza en Galicia; está aínda moi recente o acontecido na folga do 2018, con consecuencias nefastas para tod@s e pensamos, porque así tamén nolo transmiten os compañeiros e compañeiras, que non debemos unirno