Saltar ao contido principal

RECOÑECEMENTO DE OFICIO DO SUBSIDIO POR INCAPACIDADE TEMPORAL NA MUXEXU

Actualmente, o procedemento para o recoñecemento do dereito ao subsidio por incapacidade temporal tras os seis primeiros meses na devandita situación iníciase, con carácter xeral, a instancia do interesado en base ao disposto no artigo 49.2 do Regulamento do  Mutualismo Xudicial, sendo o Xerente da Mutualidade Xeral Xudicial o encargado de levar a cabo, con posterioridade, o recoñecemento do devandito dereito en base ao disposto no artigo 49.1 do  meritado corpo legal.
Con todo, detectouse que co sistema actual de retribución prodúcense atrasos na cobranza do subsidio por parte dos  mutualistas afectados, podendo incluso, a falta de petición de inicio do procedemento por parte dos mesmos, xerar a non percepción do dito subsidio, atopándonos ante un dereito dos  mutualistas que se pode ver afectado pola excesiva existencia de trámites burocráticos.

Polo tanto a MUXEXU acordou:

Primeiro.- Recoñecer de oficio o dereito dos e as  mutualistas ao subsidio por incapacidade temporal previsto no artigo 86. b) do Regulamento do  Mutualismo Xudicial, desde o sétimo mes en que se atopen en situación de incapacidade temporal e sen necesidade de petición expresa polos interesados, sempre que se cumpra cos requisitos e condicións previstos nos artigos 87 e seguintes do citado Regulamento.
Segundo.- En todo caso, para a efectividade do recoñecemento do dereito a que se refire o apartado primeiro e o consecuente pagamento da prestación, a Mutualidade Xeral Xudicial deberá ter constancia previa da concesión das pertinentes licenzas polo órgano de persoal que corresponda, segundo o establecido no artigo 83 do Regulamento do  Mutualismo Xudicial; así mesmo, deberá obrar na Mutualidade o certificado de retribucións do primeiro mes da baixa a que se refire o artigo 91.2 do Regulamento mencionado.
Terceiro.- Esta resolución entrará en vigor ao día 1 de xaneiro de 2022, dándose publicidade da mesma a través da páxina web da Mutualidade Xeral Xudicial.

Ligazón Resolución MUXEXU:

https://drive.google.com/file/d/1YzpZLTOt0bhIq7Z1i14w1yzjRAXZ6lsh/view?usp=sharing

Comentarios

Publicacións populares deste blog

NOVOS PERMISOS FAMILIARES EBEP

Mentras non se mude a OPAX haberá que facer a petición dos permisos a través dos modelos que vos deixamos na ligazón. Ligazón folla informativa e modelos: https://drive.google.com/file/d/1MPr5QqScvQRMwysy7gh6SzErzD0lrRKo/view?usp=sharing

ERRO MONUMENTAL NAS VACANTES DO VINDEIRO CONCURSO DE TRASLADOS

A media mañá de hoxe venres recibimos unha chamada da Subdirectora Xeral de Persoal da Adminstración de Xutiza de Galiza informándonos de que se vai ver modificada a lista de vacantes que se ofertarán no concurso. A razón é que se convocaron para a oposición un maior número de prazas das que agora teñen dispoñibles para outorgar destino, polo que se tivo que tomar a decisión de retirar do concurso aquelas prazas que non tiveran sido cubertas a resultas no do ano pasado. Entendemos que é un problema grave ao que a Dirección Xeral ten que buscar solución e que ningún aprobado/a se debe ver prexudicado/a pola mala previsión das persoas responsables, pero ofertando un menor número de prazas estase aminorando tamén a posibilidade de que os compañeiros e compañeiras que están destinados/as fóra de Galiza ou lonxe do seu domicilio poidan acadar unha praza máis próxima. Denunciamos polo tanto o mal facer da Administración neste caso así como o prexuízo que se está a causar ás persoas que quere

RESULTADOS ELECCIÓNS SINDICAIS 2023

Como sabedes, onte celebráronse eleccións sindicais na Administración de Xustiza en Galiza. Os resultados para a CIG non foron satisfactorios porque, ainda que se ben aumentamos en votos, perdemos unha delegad@ na provincia da Coruña e outra na de Pontevedra. Queremos felicitar aos compañeiros/as de Lugo que, con 4 delegad@s, son a forza maioritaria nesa provincia.  Os/ as demais abrimos un momento de reflexión sobre o traballo realizado e a maneira de melloralo de cara a conseguir unha maior confianza por parte dos/as traballadores/as de Xustiza. Queremos agradecer tamén a todos aqueles e aquelas que confiastes en nós e nos destes o voso voto. Por vós seguiremos loitando da maneira que nos caracteriza e intentando que o noso traballo chegue a máis xente. "Non podemos cambiar o mundo, pero o mundo non nos vai cambiar a nós".