Saltar ao contido principal

RECOÑECEMENTO DE OFICIO DO SUBSIDIO POR INCAPACIDADE TEMPORAL NA MUXEXU

Actualmente, o procedemento para o recoñecemento do dereito ao subsidio por incapacidade temporal tras os seis primeiros meses na devandita situación iníciase, con carácter xeral, a instancia do interesado en base ao disposto no artigo 49.2 do Regulamento do  Mutualismo Xudicial, sendo o Xerente da Mutualidade Xeral Xudicial o encargado de levar a cabo, con posterioridade, o recoñecemento do devandito dereito en base ao disposto no artigo 49.1 do  meritado corpo legal.
Con todo, detectouse que co sistema actual de retribución prodúcense atrasos na cobranza do subsidio por parte dos  mutualistas afectados, podendo incluso, a falta de petición de inicio do procedemento por parte dos mesmos, xerar a non percepción do dito subsidio, atopándonos ante un dereito dos  mutualistas que se pode ver afectado pola excesiva existencia de trámites burocráticos.

Polo tanto a MUXEXU acordou:

Primeiro.- Recoñecer de oficio o dereito dos e as  mutualistas ao subsidio por incapacidade temporal previsto no artigo 86. b) do Regulamento do  Mutualismo Xudicial, desde o sétimo mes en que se atopen en situación de incapacidade temporal e sen necesidade de petición expresa polos interesados, sempre que se cumpra cos requisitos e condicións previstos nos artigos 87 e seguintes do citado Regulamento.
Segundo.- En todo caso, para a efectividade do recoñecemento do dereito a que se refire o apartado primeiro e o consecuente pagamento da prestación, a Mutualidade Xeral Xudicial deberá ter constancia previa da concesión das pertinentes licenzas polo órgano de persoal que corresponda, segundo o establecido no artigo 83 do Regulamento do  Mutualismo Xudicial; así mesmo, deberá obrar na Mutualidade o certificado de retribucións do primeiro mes da baixa a que se refire o artigo 91.2 do Regulamento mencionado.
Terceiro.- Esta resolución entrará en vigor ao día 1 de xaneiro de 2022, dándose publicidade da mesma a través da páxina web da Mutualidade Xeral Xudicial.

Ligazón Resolución MUXEXU:

https://drive.google.com/file/d/1YzpZLTOt0bhIq7Z1i14w1yzjRAXZ6lsh/view?usp=sharing

Comentarios

Publicacións populares deste blog

MESA SECTORIAL MINISTERIO - VINDEIRAS OPOSICIÓNS

A CIG ven de participar na Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza, xunto cos sindicatos representativos do sector (Ccoo, Ugt, Ela, así como os corporativos Csif e Staj). Nela tratouse a primeira valoración da Lei 20/2021 e o seu impacto na OEP 2019 e seguintes da Administración de Xustiza. O Ministerio de Xustiza xa está a tratar o tema coas distintas CCAA con transferencias na materia posto que a cada unha lle afecta en maior o menor medida. Respecto da promoción interna non lle ven posibles afectacións. Dende a CIG reclamamos a recuperación do 50% das prazas para a PI, así como unha convocatoria extraordinaria que permita recuperar as prazas perdidas. Como a norma afecta de xeito diferente a cada OEP, o Ministerio entende que non se poderán acumular entre elas, pero de atopar o xeito de facelo optarán por esta vía que será a máis áxil. O Ministerio entende que para a OEP do 2019 xa deberían ofertar polo sistema de concurso aquelas prazas que leven ocupadas con carácter temporal de f

TOMA DE POSESIÓN DO NOVO SECRETARIO DE GOBERNO DO TSXG

O Secretario Nacional do Sector de Xustiza da CIG, Óscar Freixedo, e a Secretaria de Saúde  Laboral, Chelo Rodríguez, acudiron no día de onte, a tendendo ao convite da Ministra de Xustiza, á toma de posesión en Madrid do novo Secretario de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, Juan José Martín Álvarez, ata fai uns días Director Xeral de Xustiza. Óscar e Chelo trasladáronlle ao novo Secretario de Goberno do TSXG o seu compromiso co diálogo e a colaboración, asi como a dispoñibilidade do Sector de Xustiza da CIG para mellorar as condicións laborais das traballadoras e traballadores da xustiza galega e do servizo público que atenden.

ANUNCIO DA CONVOCATORIA DAS BOLSAS DE PERSOAL INTERINO DE XUSTIZA

No DOG do 8 de febreiro publicouse a RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia (código de procedemento XU700A). 1. O prazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles (ata o 1 de marzo) , contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. 2. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na Oficina virtual do persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web http://opax.xunta.es , accesible tamén a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal 3. Para acceder ao formulario normalizado e presentar a solicitude, deberase dispor dun usuario rexistrado na OPAX e dun certificado electrónico cualificado (DNI electrónico, tarxeta de identificación de persoal ao servizo da