Saltar ao contido principal

PUBLICACIÓN PROVISIONAL MÉRITOS PROMOCIÓN INTERNA XESTIÓN - OEP 2019-2020-2021

1º. Unha vez cargados de oficio, por unha banda, e recibidos por outra os méritos a que se fai referencia na Base I-B, fase de concurso, do Anexo I da convocatoria do proceso selectivo de Xestión Promoción interna, e de conformidade co establecido na base 7.3, acórdase publicar a través do aplicativo informático de méritos, a relación de aspirantes coa valoración provisional de méritos da fase de concurso, con indicación da puntuación obtida en cada apartado e a total, así como o manual de usuario para efectuar alegacións.
 

2º. Os aspirantes dispoñerán dun prazo de dez días hábiles a contar desde o día 10 ao 24 de maio, ambos inclusive, para efectuar as alegacións pertinentes.
Comunícase que non serán comprobadas as alegacións presentadas relativas a aqueles méritos cuxa puntuación chegase á máxima posible.
No caso de alegacións relativas ao mérito de servizos prestados, deberase presentar certificado dos mesmos no que conste toda a súa vida laboral completa.
 

3º. As alegacións presentaranse a través dun aplicativo informático, no que poderán acceder pulsando no seguinte URL, seguindo os pasos que se indiquen: https://pubwebseal.xustiza.es/sap/public/sap/bc/webdynpro/sap/zasistente_co_gta_acceso


4º Finalizado devandito prazo e vistas e resoltas as alegacións, o Tribunal publicará a relación coa valoración definitiva da fase de concurso.

Ligazón páxina Ministerio:

https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/empleo-publico/promocion-interna/gestion-procesal-administrativa-marzo

Ligazón listaxe:

https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/Copia%20de%20GESTION%20PI%20AST%20PROV.pdf

Ligazón manual reclamacións:

https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/MANUAL_USUARIO_ALEGACIONES.pdf 

 

Comentarios

Publicacións populares deste blog

MESA SECTORIAL MINISTERIO - VINDEIRAS OPOSICIÓNS

A CIG ven de participar na Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza, xunto cos sindicatos representativos do sector (Ccoo, Ugt, Ela, así como os corporativos Csif e Staj). Nela tratouse a primeira valoración da Lei 20/2021 e o seu impacto na OEP 2019 e seguintes da Administración de Xustiza. O Ministerio de Xustiza xa está a tratar o tema coas distintas CCAA con transferencias na materia posto que a cada unha lle afecta en maior o menor medida. Respecto da promoción interna non lle ven posibles afectacións. Dende a CIG reclamamos a recuperación do 50% das prazas para a PI, así como unha convocatoria extraordinaria que permita recuperar as prazas perdidas. Como a norma afecta de xeito diferente a cada OEP, o Ministerio entende que non se poderán acumular entre elas, pero de atopar o xeito de facelo optarán por esta vía que será a máis áxil. O Ministerio entende que para a OEP do 2019 xa deberían ofertar polo sistema de concurso aquelas prazas que leven ocupadas con carácter temporal de f

POSIBLES DATAS DE EXAME DAS PROBAS DE ACCESO AOS CORPOS XERAIS - QUENDA LIBRE - SISTEMA DE OPOSICIÓN

Segundo comentou a administración, estase a valorar, como datas de posible celebración das probas selectivas para acceso polo sistema de oposición, na quenda libre, para os corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio, ben algún dos fins de semana de xuño ou de xullo, coa intención ademais de facer coincidir os exercicios dos tres corpos na mesma fin de semana. Esta información debe de tomarse coa debida cautela, posto que no desenvolvemento dos procesos de oposición están implicadas moitas administracións e polo tanto resulta difícil concertar as datas de celebración.

URXENTE !!! PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN - PETICIÓN CERTIFICACIÓN SERVIZOS PRESTADOS

Unha vez finalizados os prazos de presentación de instancias para os distintos procesos de estabilización e xa que os períodos de presentación de méritos son curtos, recomendámosvos que vaiades xuntando toda a documentación necesaria.  Para a acreditación dos servizos prestados, segundo nos informou o Ministerio de Xustiza, vai ser precisa unha certificación dos mesmos cando se traballase en territorio transferido como persoal interino ou se fixese algunha substitución.  Para evitar posibles apuros de última hora, podes ir solicitándoo xa seguindo estes doados pasos:  Accede á sede electrónica da Xunta premendo nesta ligazón:  https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/solicitude-xenerica A continuación pedirache que te identifiques cun certificado dixital (vale a tarxeta profesional) e logo haberá que incluir nos campos indicados o texto que se indica na seguinte  imaxe. Finalmente debera de asinarse e presentarse dita solicitude a fin de que logo poda ser cursada pola adminitración