Saltar ao contido principal

Publicacións

CORRECCIÓN ERROS CONVOCATORIA COMISIÓNS DE SERVIZO 17-03-2023

Saíu publicada na  intranet  a Resolución do 20 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se corrixen erros da Resolución de 17 de marzo de 2023 para a  provisión en comisión de servizo  de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza. Ligazón: https://ficheiros-web.xunta.gal/xustiza/persoal/comisions-servizo/230317-resolucion-comisions-servizo-correccion.pdf
Publicacións recentes

CURSOS DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E PROTECCIÓN DE DATOS

A EGAP convoca 55 edicións en materia de tecnoloxías da información e da comunicación (TIC), administración electrónica e protección de datos, dirixidas ao persoal ao servizo da administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da administración institucional, así como o persoal empregado público e persoas que integran as bolsas de interinos dos corpos de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial da Administración de Xustiza, dependente da Comunidade Autónoma de Galicia. Matrícula dispoñible desde as 8 horas do 18 de marzo ata as 23.55 horas do 27 de marzo na área de matrícula da EGAP . Ligazón: https://egap.xunta.gal/ fichanova/id/4191 Ligazón convocatoria DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230317/AnuncioO150-100323-0001_gl.pdf Ligazón matrícula: https://egap.xunta.gal/matricula/

OFERTA DE PRAZAS EN COMISIÓN DE SERVIZOS - CONVOCATORIA 17-03-2023

Saíu publicada na intranet a Resolución do 17 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza. O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días hábiles (ata o 24 de marzo de 2023) contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria na intranet e na páxina web da consellaría. Para realizar a solicitude debe facerse clic na opción do menú da OPAX que figura baixo a epígrafe "Provisión de postos-Comisións de servizo". A seguir elixirase como tipo de solicitude "Solicitude de comisións de servizo" e, finalmente, elixirase a data da convocatoria para logo facer clic no botón "Crear" para que se nos mostre a instancia completa cos seus datos persoais. A instancia debe ser gravada primeiramente e quedará así en formato borrador ata que se proceda a asinar e

CURSOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

Publicouse no DOG a RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2023 pola que se convocan os cursos de prevención de riscos laborais de nivel básico para persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoa con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais. Ligazón DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230316/AnuncioO150-070323-0001_gl.pdf

ESPECIALIDADE DAS TOMAS DE POSESIÓN NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA O 28 DE MARZO

Na localidade de Vigo o día 28 de marzo é inhábil, polo que se informa que todo o persoal funcionario que desexe tomar posesión nesa data noutras localidades da provincia de Pontevedra, deberá comunicalo ó Servizo de Xustiza de Vigo, aos efectos de enviarlles, con anterioridade, o documento de toma de posesión, que será asinado dixitalmente polo persoal o día 28 de marzo e remitido nesa mesma data ao Servizo de Xustiza por correo electrónico.

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN - CONVOCATORIA 15/03/2023

Publicouse na   intranet   o 15 /3 /2023 o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 16, 17 e 20 de marzo. A solicitude poderá cubrirse no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II da Resolución do 18 de maio de 2022 que vos deixamos na ligazón e que, unha vez asinado co certificado dixital profesional (mentres non se habilite a opción de solicitude por medio da OPAX), a teredes que remitir a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, empregando o modelo de solicitude xenérica PR004A. Ligazón oferta prazas substitución: https://drive.google.com/file/d/1YRESAWpE4BnX7dPr9CVyUtcvb3F6OF1n/view?usp=sharing Ligazón Anexo II: https://drive.google.com/file/d/1h5GLlqe8AEjFH-FWZ_VmyD0QPMEoR3ZK/view?usp=sharing Ligazón solicitude xenérica PR004A: https://sede.xunta.gal/detalle-p

CONVOCATORIA DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA

A EGAP convoca no DOG do 10 de marzo un total de 173 actividades de formación continua dirixidas ao persoal ao servizo da Administración xeral autonómica de Galicia, da Administración institucional e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico; con algunhas actividades abertas tamén ao persoal da Administración de xustiza de Galicia. As actividades concretas correspóndense cos códigos FC23113, FC23114 e FC23115. Poden consultarse no Anexo II da convocatoria, na columna "Persoal destinatario". Matrícula aberta desde as 8 horas do 11 de marzo ata as 23.59 horas do 20 de marzo en  https://egap.xunta.gal/matricula Máis información en  https://egap.xunta.gal/fichanova/id/4182

RESOLUCIÓN DEFINITIVA CONCURSO DE TRASLADOS - CORPOS XERAIS - CONVOCATORIA 18/08/2022

Publicouse no DOG a RESOLUCIÓN do 23 de febreiro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados ordinario para prazas vacantes entre persoal funcionario dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza, anunciado pola Resolución do 18 de agosto de 2022. Ligazón DOG: https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/10/pdfs/BOE-A-2023-6304.pdf Ligazón documentación a presentar: https://cig-xustiza.blogspot.com/2023/03/tramites-e-documentacion-presentar-no.html Ligazón instrucións cesamentos e tomas de posesión: https://drive.google.com/file/d/1hys_gRXElRCIvBlhqjHhAzjI85weuEf9/view?usp=sharing   Ligazón modelo datos persoais e bancarios: https://drive.google.com/file/d/1l3Nr3HJUAjyh2BzFigSgT1momTrRbC_X/view?usp=sharing   Ligazón modelo 145 IRPF: https://www.agenciatributaria.es/static_files/Sede/Procedimiento_ayuda/G603/mod145_gl_es.pdf  

MESA SECTORIAL GALIZA - 09-03-2023

Este 9 de de marzo celebrouse Mesa Sectorial, cunha ampla orde do día, pero só con algunhas decisións firmes.   Protocolo de Acoso.- A parte social aceptamos o borrador que se presentou de novo cunha modificación, que foi a de retirar do documento que a D.Xeral cualifique, se se cumpren os criterios para ser considerado un caso de acoso, de xeito previo á fase de investigación, e co compromiso da Admón, a petición da CIG, de presentar o máis axiña posible un borrador de acoso sexual e por razón de sexo, que se uniría a este aprobado e conformaría un protocolo máis completo, ademáis do Plan de Igualdade.   Xulgados de Violencia.- Como onte foi 8 de marzo e tocaba facer declaracións a prol da muller, o Sr Rueda saíu na prensa para propoñer a creación dun xulgado exclusivo de Violencia para Santiago, que abranga as comarcas de Padrón, Negreira e Ribeira. Mentres tanto non hai demasiada proposta para que nos xulgados con competencia en violencia se amañe algo.

"O PESO DA XUSTIZA" E AS HUMIDADES NA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

A CIG ven de reiterar a denuncia que fixo o pasado 23 de novembro de 2022, na que se comunicaba a filtración de auga polo tellado da Audiencia Provincial de Pontevedra, debido ás choivas e á falta de mantemento do mesmo. No seu día colocouse unha bolsa negra, a fin de evitar as filtracións de auga na cuberta do tellado da Audiencia, á que se lle puxo un ladrillo, a modo de contrapeso. Este sistema artesanal, máis ben propio dunha fabela, estaría xustificado nun primeiro momento puntual, a fin de evitar que seguira caendo auga, pero entendemos que despois de máis de dous meses, isto xa debería de estar arranxado.  Ao día seguinte, segundo o correo electrónico remitido polo Xefe Territorial o  8/3/2023,  en relación co escrito presentado, informóusenos que a empresa adxudicataria do contrato de mantemento de edificios xudiciais (Ingesan) estaba realizando xa as xestións necesarias para solucionar este tema. Nos vindeiros días procederase á instalación dun andamio para executar a citad

MOBILIZACIÓNS 10 DE MARZO - DIA DA CLASE OBREIRA GALEGA

    Este ano 2023 chamamos a facer do 10 de Marzo unha xornada de mobilización en todas as comarcas de Galiza ante as amezas que temos por diante e ante a necesidade de continuar na resposta fronte a grave crise actual. As medidas postas en marcha polo Goberno español e galego resultan insuficientes, e mesmo inexistentes, mentres o capital está tirando proveito da carestía da vida, obtendo millonarios beneficios a conta do saqueo ao pobo traballador e as maiorías sociais. Velaí os históricos beneficios da banca e das empresas enerxéticas. https://www.cig.gal/nova/a- cig-conmemorara-o-dia-da- clase-obreira-galega-con- mobilizacions-en-todas-as- comarcas.html

CONTINÚAN DURANTE MARZO AS CHARLAS SOBRE CIBERSEGURIDADE

Abrese o prazo de inscrición para asistir ás  charlas en liña sobre ciberseguridade dirixidas aos distintos perfís profesionais da Administración de xustiza en Galicia, a fin de acompañalos no desenvolvemento das súas competencias en materia de ciberseguridade e protección de datos, axudarlles a identificar os aspectos que poidan supoñer un risco para a seguridade da información no exercicio das súas funcións e contribuír a mellorar o seu nivel de coñecemento en cuestións vinculadas á seguridade da información e á protección de datos. Preme aquí para consultar o índice de contidos Esta charla en materia de ciberseguridade está destinada aos distintos perfís da Administración de xustiza en Galicia,  e impartirase por videoconferencia nas seguintes datas e localizacións: 03/03/2023 A Coruña Resto de persoal da Admón. de xustiza 10/03/2023 Pontevedra Resto de persoal da Admón. de xustiza 17/03/2023 Ourense Resto de persoal da Admón. de xustiza 21/03/2023 Lugo Res

TRÁMITES E DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO CONCURSO DE TRASLADOS

Persoal procedente de fóra da Comunidade Autónoma de Galicia Fotocopia do DNI. Cesamento. Certificado ou copia dos trienios recoñecidos. Ficha de recollida de datos (persoais e bancarios). Fotocopia da tarxeta sanitaria onde conste o núm. de afiliación da Seguridade Social (unicamente para ingresos posteriores ao 01/01/2011) e fotocopia da tarxeta da Muxexu. Certificación das vacacións e días de asuntos particulares gozados na Administración da que procedan. A certificación deberá indicar os días de vacacións e asuntos particulares correspondentes a 2023 que, de ser o caso, estean pendentes de gozar por razóns xustificadas. Modelo 145 (IRPF ). Persoal con destino na Comunidade Autónoma de Galicia Fotocopia do DNI. Ficha de recollida de datos (persoais e bancarios).   Persoal que obtén destino fóra da Comunidade Autónoma de Galicia O persoal que obteña un novo destino fóra da Comunidade Autónoma de Galicia, no momento de formalización do cesamento, deberá facer entrega d

RESOLUCIÓN DEFINITIVA CONCURSO ESPECÍFICO PRAZAS DE FISCALÍA DE LUGO E OURENSE

Saíu publicada a Resolución do 23 de febreiro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso específico de méritos para a provisión, polo sistema de concurso específico, de  postos de traballo singularizados nas oficinas fiscais de Galicia. Ligazón DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230307/AnuncioV0654-270223-0002_gl.pdf

8 DE MARZO - A CRISE NON A IMOS PAGAR AS TRABALLADORAS

 

INSTRUCIÓNS SOBRE A BOLSA DE LETRAD@S SUBSTITUTOS.

O Ministerio citounos na mañá do luns 6 de marzo para abordar certas cuestións sobre a regulación e funcionamento tanto da vindeira bolsa ordinaria de substitucións como da extraordinaria ou urxente do corpo de LAX. Nese sentido, con respecto á primeira, aclarouse: - que a preferencia do persoal do corpo de xestión será durante toda a vixencia das bolsas e non só no primeiro chamamento. - que quen cese se incorporará ao final da lista por orde cronolóxico de cesamento, salvo que non teña completado catro meses de servizo entre todos os destinos; nese caso volverá ocupar o posto que lle correspondía antes do nomeamento. - que cando se produzan vacantes na lista principal, cubriranse coas integrantes do cupo de reserva ata completar o número total de prazas. En canto ás bolsas extraordinarias ou de urxencia, estableceuse: - que se ordenarán incluíndo primeiro ás persoas solicitantes que pertenzan como funcionario titular do corpo de xestión procesual e administrativa, e