Saltar ao contido principal

Publicacións

MOBILIZACIÓNS EN MADRID PARA NEGOCIACIÓN DA LOEO E MELLORA DAS RETRIBUCIÓNS

   
Publicacións recentes

MESA SOBRE ACCIÓN SOCIAL 2023

Este venres, 26 de maio de 2023, celebramos coa Dirección Xeral unha videoconferencia sobre a convocatoria e criterios de repartición do Fondo de Acción Social do ano 2023 da que previamente remitíronnos o borrador da resolución que dará publicidade á referida convocatoria, non tendo prevista aínda a súa publicación no DOG. Desde a CIG queremos denunciar a pasividade coa que actúa a Dirección Xeral de Xustiza co programa da Acción Social. Ano tras ano é un copia e pega literal. O orzamento para este ano é de 21.911€ , mesma cantidade que os últimos 3 anos . Hai que facer referencia ao ano 2019 no que a cantidade do orzamento ascendía a 22.294€, 383€ máis que o orzamento proposto para este ano. Rexeitamos totalmente o borrador da Resolución proposta pola DX, xa que non se axusta a un verdadeiro programa de axudas real e efectivo. Esiximos un incremento do orzamento ao 1% da masa salarial, xa que os salarios nos últimos 3 anos subiron e non se entende como o orzamento continúa a ser e

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS - LETRAD@S - OEP 2022

Polo Ministerio de Xustiza informouse que no BOE do 25 de maio, publicouse a Orde JUS/516/2023, do 17 de maio, pola que se publica a relación provisional de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo extraordinario para acceso pola quenda libre, ao Corpo de Letradas e Letrados da Administración de Xustiza, polo sistema de concurso oposición, convocado por Orde JUS/1319/2022, do 27 de decembro.  Ligazón BOE: https://boe.es/boe/dias/2023/05/25/pdfs/BOE-A-2023-12221.pdf

PARABENS Á SUBIDA SALARIAL ACADADA EN EUSKADI

Desde CIG-Xustiza queremos parabenizar as e os compañeiras/os de Euskadi polo acordo alcanzado onte co Goberno Vasco. Dito acordo supón un aumento retributivo do 13% e recolle a reivindicación histórica do colectivo de equiparar os salarios as táboas do persoal homologado da Administración Xeral da Comunidade Autónoma Vasca. As asambleas de traballadores e traballadoras celebradas no día de onte nas 3 cidades vascas ratificaron este acordo que supón o seguinte:  • Respétase a modalidade da xornada de I persoal de xustiza con todas as súas especificidades, incluído os días que resultan do exceso. • Incremento das retribucións brutas anuais nas seguintes cantidades:   FORENSES : 3.254,76€  XESTIÓN: 4.611,32€  TRAMITACIÓN: 4.007,64€  AUXILIO: 3.461,08€ • O abono das cantidades sería un 50% a sinatura do acordo e outro 50% o 1 de xaneiro de 2024, momento no que se vería alcanzada a equiparación salarial • Recoñécese un plus salarial para as traballadoras nos Xulgados de Violencia contr

PUBLICADAS AS PLANTILLAS DE RESPOSTAS DO PRIMEIRO E SEGUNDO EXERCICIO DO CORPO DE XESTIÓN - QUENDA LIBRE - OEP 2020-2021-2022

O tribunal ven de publicar na páxina web do Ministerio de Xustiza as plantillas de respostas dos exames de acceso ao corpo de Xestión Procesual e Administrativa. Os interesados dispoñerán dun prazo de 5 días hábiles para presentar alegacións, a partir do día seguinte á súa publicación. Estas alegacións deberán ser presentadas exclusivamente a través do correo electrónico tcu.gestionlibre23@mjusticia.es Ligazón acordo tribunal: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/ACUERDO%20TRIBUNAL%20CALIFICADOR%20%C3%9ANICO%20PLANTILLA%20PROVISIONAL.pdf Ligazón respostas 1º Exercicio A: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/PLANTILLA%20PROVISIONAL%20RESPUESTAS%201%C2%BAEJERCICIO%20GESTION%20LIBRE%20MODELO-A.pdf Ligazón respostas 1º Exercicio B: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/PLANTILLA%20PROVISIONAL%20RESPUESTAS%201%C2%BAEJERCICIO%20GESTION%20LIBRE%20MODELO-B.pdf Ligazón respostas 2º Exercicio A: https://www

LUGARES, DATAS E HORA DE EXAME PROBAS CELGA 1

As persoas candidatas deben presentarse no lugar e día de realización das probas entre as 8.30 e as 8.45 horas, provistas de DNI, NIE ou pasaporte e bolígrafo azul ou negro. Celga 1 Santiago de Compostela 3 de xuño de 2023, para todas as persoas admitidas. Escola Galega de Administración Púbica (EGAP), rúa Madrid 2-4 Proba escrita Comezará ás 9.00 horas. Uns días antes da realización da proba, publicaranse nesta páxina web www.lingua.gal a porta de acceso e a aula que lle corresponde a cada persoa. Proba oral A proba oral será a continuación da proba escrita. Os chamamentos faranse en quendas de 15-20 minutos, por orde alfabética. Comezarán pola letra V, agás o día 14 de maio que comezarán pola letra H e poderán prolongarse ata a tarde. Ligazón Portal da Lingua Galega: https://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias?content=/Portal-Lingua/Contido/convocatoria/Probas/convocatoria_0027.html&utm_source=news_gal&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_lingu

PUBLICADAS AS PLANTILLAS DE RESPOSTAS DOS EXAMES DE AUXILIO - QUENDA LIBRE - OEP 2020-2021-2022

O tribunal ven de publicar na páxina web do Ministerio de Xustiza as plantillas de respostas dos exames de acceso ao corpo de Auxilio Xudicial. Os interesados dispoñerán dun prazo de 5 días hábiles para presentar alegacións, a partir do día seguinte á súa publicación. Estas alegacións deberán ser presentadas de acordo co  Regulamento de actuación e funcionamento do sector publico por medios electrónicos (Real Decreto 203/2021, do 30 de marzo), utilizando os rexistros electrónicos que se ofrecen desde as Administracións Públicas, dirixindo o escrito a: EA0041037 - Procesos Selectivos Administración de Xustiza. Ligazón acta tribunal: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/Acta%20TCU%20Auxilio%20Judicial.%20Plantilla%20provisional%20respuestas%20correctas.pdf Ligazón respostas Test A: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/Plantilla_respuestas_Test_A.pdf Ligazón respostas Test B: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublic

DISTRIBUCIÓN DE AULAS DOS EXAMES DE TRAMITACIÓN

Publicáronse na páxina web do Ministerio de Xustiza a distribución por aulas dos exames do corpo de tramitación procesual e administrativa do 27.05.2023, convocados pola Orden JUS/1254/2022, de 7 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para acceso, por el sistema general de acceso libre, a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.  Ligazón Tramitación quenda xeral:   https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/TRAMITACION%20LIBRE%20AULAS%20A%20CORU%C3%91A%20TURNO%20GENERAL.pdf Ligazón Tramitación quenda persoas con discapacidade: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/TRAMITACION%20LIBRE%20AULAS%20A%20CORU%C3%91A%20CUPO%20RESERVA%20PERSONAS%20CON%20DISCAPACIDAD.pdf

O MAL ENDÉMICO DOS XULGADOS MIXTOS

Esta ben podería ser unha denuncia sobre os problemas que existen en calquera dos órganos xudiciais mixtos das vilas galegas, tal e como xa reflectimos en outras novas como o caso de Ortigueira na provincia da Coruña ou o de Viveiro na provincia de Lugo, entre outros moitos, pero no presente caso os afectados son os órganos da provincia de Pontevedra.  A administración segue a manter uns cadros de persoal exiguos nos órganos das vilas o que leva aparellado que, fronte a unha carga de traballo elevada, ditos órganos non poidan asumir a mesma e a tramitación dos expedientes se vexa retrasada por meses. Dunha vez por todas a administración vai ter que poñerse mans á obra para reforzar os cadros de persoal deses órganos xudiciais, ben con persoal de reforzo, ben con prolongacións de xornada ou, o que sería máis lóxico, negociar un aumento dos cadros de persoal dos xulgados mixtos para poder asumir esa carga de traballo. Ligazón escrito de denuncia: https://drive.google.com/file/d/1xLhEUyBx

ACTUALIZACIÓN DO SISTEMA MINERVA

Estase a levar a cabo a instalación da nova versión de Minerva Exe 6.9.3.0 e Datosmin 4.12.1.0 . Podes consultar as follas de novidades a continuación: Folla de novidades Minerva v.6.9.3.0 Folla de novidades Minerva v.6.9.3.0 (Esquemas de tramitación) Ata o momento foron actualizadas as sedes de Corcubión, Lalin, Fonsagrada, Caldas, Muros, Arzúa, Becerreá, Negreira, Noia, Ordes e Ortigueira. A planificación prevista para o resto de sedes é a seguinte: DATA SEDE 24/05/2023 Ribadavia, Sarria, Vilagarcia de Arousa 25/05/2023 Vilalba, Viveiro, Xinzo de Limia 31/05/2023 A Estrada, A Pobra de Trives, Bande 01/06/2023 Celanova, Chantada, Mondoñedo 06/06/2023 O Carballiño, Ponteareas, Ribeira 07/06/2023 Tui, Cangas, Carballo 08/06/2023 Marín, O Barco de Valdeorras, O Porriño 13/06/2023 Padrón, Redondela, Monforte de Lemos 14/06/2023 Verín, Betanzos, Cambados 15/06/2023 Aud. Pontevedra, TSXG 20/06/2023 Ferrol 21/06/2023 Santiago 22

AMPLIACIÓN DO PRAZO DE ALEGACIÓNS NA PROMOCIÓN INTERNA DO CORPO DE XESTIÓN

O Tribunal das probas selectivas para o corpo de Xestión Procesual e Administrativa, pola quenda de promoción interna, ven de publicar unha NOTA INFORMATIVA na que indica que "Advertidos erros en relación cos servizos prestados facilitados polas administracións competentes, este Tribunal puxo en coñecemento das mesmas ás persoas aspirantes afectadas polos erros detectados. En todo caso e, para garantir o dereito das persoas aspirantes a presentar os escritos de alegacións pertinentes, con motivo da causa referida, enténdese necesario ampliar o prazo outorgado inicialmente para a presentación de alegacións, en dez días hábiles, sendo o último día de prazo para ese efecto, o día do 7 de xuño do ano en curso, inclusive. Ligazón: https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/empleo-publico/promocion-interna/gestion-procesal-administrativa-marzo

DISTRIBUCIÓN DE AULAS DOS EXAMES DE AUXILIO E XESTIÓN

Publicáronse na páxina web da consellería as listaxes da distribución por aulas dos exames do corpo de auxilio xudicial do 20.05.2023 e do corpo de xestión procesual e administrativa do 21.05.2023 convocados pola Orden JUS/1254/2022, de 7 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para acceso, por el sistema general de acceso libre, a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.  Ligazón Xestión quenda xeral (Facultade Dereito): https://conselleriadepresidencia.xunta.gal/documents/non-indexar/76940/79686/lista-turno-xeral-xestion.pdf?version=1.0 Ligazón Xestión quenda persoas con discapacidad (Facultade Dereito): https://conselleriadepresidencia.xunta.gal/documents/non-indexar/76940/79686/lista-turno-discapacidade-xestion.pdf?version=1.0   Ligazón Auxilio quenda xeral (Facultade de Dereito - Facultade de Ciencias Políticas): https://conselleriadepresidencia.xunta.gal/documents/non