Saltar ao contido principal

Publicacións

PUBLICACIÓN DEFINITIVA ADXUDICACIÓN PRAZAS EN COMISIÓN DE SERVIZOS - CONVOCATORIA 13/06/2022

Publicouse na intranet a Resolución do 1 de xullo de 2022, pola que se publican as listaxes definitivas de adxudicación das prazas convocadas, para a súa provisión en comisión de servizos, por Resolución do 13 de xuño de 2022. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1v3ET004bDnByZWDz_ugkBt24BgVDZ4PI/view?usp=drivesdk
Publicacións recentes

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet a resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado  21 de xuño, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. Podedes comprobar tamén dita adxudicación na ligazón que vos deixamos abaixo.   A incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución. Para a formalización desta incorporación expedirase dilixencia de constancia asinada polo/a superior funcional e pola persoa adxudicataria, dilixencia que deberá ser remitida á Dirección Xeral de Xustiza por correo electrónico ao enderezo servicio.persoal.xustiza@xunta.gal nesa mesma data.   A renuncia á substitución adxudicada pola presente Resolución, será penalizada coa imposibilidade de obter unha nova substitución durante o período dun ano.  Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1yzg0Qk788pFLo3JIKwgoJ5ykQjzfLbOr/view?usp=sharing

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - ARZÚA

Identificador da oferta: 12/2022/7695 Detalles: REQUIRESE 1 POSTO DE TRAMITADOR/A PROCESUAL (C1) PARA A LOCALIDADE DE ARZÚA REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: BACHARELATO OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TO

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - XESTIÓN - RIANXO

Identificador da oferta: 12/2022/7690 Detalles: REQUIRESE 1 POSTO DE XESTOR/A PROCESUAL (A2) PARA AS LOCALIDADE DE RIANXO REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: DIPLOMATURA UNIVERSITARIA OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDID

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - MONFORTE DE LEMOS

Identificador da oferta: 12/2022/7673 Detalles: TRAMITADOR PROCESUAL PARA MONFORTE DE LEMOS -------- NIVEL FORMATIVO: BACHARELATO OU EQUIVALENTE -------- TER ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS DOUS SEGUINTES REQUISITOS: (A) SUPERACIÓN DALGÚN EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL -------- ESTES REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON FIGUREN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. -------- ENVIARÁNSE 5 CANDIDATOS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS E POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO. -------- DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENADAS POLA SÚA DATA DE

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - VIGO E PONTEVEDRA

Identificador da oferta: 12/2022/7643 Detalles: DOUS POSTOS DE AUXILIO XUDICIAL (C2) PARA AS LOCALIDADES DE VIGO E PONTEVEDRA. REQUISITOS NIVEL FORMATIVO: GRADUADO ESCOLAR/ESO OU SUPERIOR. TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 10 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS

O PRIMEIRO INTERINO DE XUSTIZA, AFILIADO DA CIG, QUE COBRA A TRAXECTORIA DENDE XANEIRO DE 2020

Grazas a unha sentenza da CIG, un interino de Xustiza acaba de cobrar o grao I  da traxectoria profesional dende xaneiro de 2020. Achegámosvos como proba, na folla informativa, a primeira parte da nómina. En total uns 2.166,62 euros brutos, sen incluir os xuros.  En días pasados o Tribunal Supremo inadmitiu o recurso da Xunta contra as sentenzas do TSXG que recoñecían o dereito do persoal interino da Administración Autonómica ao cobro desta retribución, tal e como xa avisamos que ocorrería. A intención da Xunta sempre foi exclusivamente dilatoria porque tamén eles sabían que o Supremo ía proceder á inadmisión. Cómpre agora que desista do recurso contra as sentenzas da Administración de Xustiza, que como dixo a CIG nunca debe interpoñer, pero como as custas non as vai pagar quen tomou a decisión senón que as pagaremos tod@s @s galeg@s, non pasará nada. Nestes momentos a Administración autonómica anda querendo negociar un novo acordo de carreira; dende CIG Xustiza volvemos a solicitar qu

PUBLICADA A CONVOCATORIA DE ACCIÓN SOCIAL 2022

Publicouse no DOG a RESOLUCIÓN do 9 de xuño de 2022 , da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade á convocatoria e aos criterios de repartición do Fondo de Acción Social do ano 2022 para o persoal ao servizo da Administración de Xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia. O prazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles (ata o 20 de xullo) contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia . As persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente o formulario electrónico da solicitude a través da OPAX (Oficina Virtual do Persoal da Administración de Xustiza), no enderezo web https://www.xunta.es/sxpa/AIX/ E moi importante que non vos esquezades de validar a solicitude pois se non, doutro xeito, quedará en borrador e terase por non presentada.  Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220629/AnuncioV0654-140622-0004_gl.pdf  

CONVOCATORIA DE BOLSAS DE PERSOAL INTERINO EN NAFARROA

Convocatoria 2022 para a constitución de listaxes de contratación temporal para a Administración de Xustiza en Nafarroa. Ligazón: https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Convocatoria-2022-para-la-constitucion-de-listas-de-contratacion-temporal-para-la-Administracion-de-Justicia-en-Navarra?back=true&pageBackId=5722676

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet o 27/06/2022 o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 28, 29 e 30 de xuño. A solicitude poderase cubrir dixitalmente no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II Bis que vos deixamos na segunda ligazón, e que unha vez asinado tamén dixitalmente, mentres non se habilite a opción de solicitude por medio da OPAX, teredes qeu remitir a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, empregando o modelo de solicitude xenérica PR004A. Ligazón oferta prazas substitución: https://drive.google.com/file/d/1E5OFxUnhyJXlDe-fjWlMpdftjPLvMpXI/view?usp=sharing Ligazón Anexo II Bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing Ligazón solicitude xenérica PR004A: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR004A

RESOLUCIÓN PROVISIONAL COMISIÓNS DE SERVIZO - CONVOCATORIA 13/06/2022

Saíu publicada na intranet e na páxina web da consellería a Resolución do 27 de xuño de 2022 , da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 13 de xuño de 2022. As persoas interesadas poderán formular reclamacións no prazo de 3 días hábiles (30 de xuño), contado desde a publicación desta resolución na intranet de Xustiza e mais na web da Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1bEmS68MJ_kEvZKr7Ru1CizER_pE0s0IL/view?usp=sharing

POR FIN CONSEGUIUSE MANDAR UN EXPEDIENTE DIXITAL ENTRE DISTINTAS PLATAFORMAS

Para o Director Xeral de Transformación Dixital da Administración de Xustiza, Sr. Aitor Cubo, é todo un logro que no século XXI por fin se poida mandar un expediente dixital dende unha comunidade autónoma ao Tribunal Supremo. E todo isto sen ruborizarse nin o máis mínimo, nin entonar o mea culpa nin o dos seus antecesores no cargo. O Minsterio, na mal chamada co-gobernanza coas comunidades autónomas, segue a teimar en manter 9 aplicativos de xestión diferentes en todo o territorio do estado forzando a interoperabilidade efectiva dos mesmos no canto de optar por una aplicativo moderno e único para todo o territorio como se fixo con FORTUNY e con DICIREG. Ligazón CONFILEGAL: https://confilegal.com/20220625-los-diferentes-sistemas-de-gestion-procesal-de-la-justicia-por-fin-hablan-entre-ellos/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=una_sentencia_del_supremo_abre_el_camino_para_que_los_autonomos_paguen_el_iva_cuando_lo_hayan_cobrado&utm_term=2022-06-27

MIGRACIÓN DA INFORMACIÓN DO SISTEMA SIRAX1 AO SIRAX2

A Dirección Xeral de Xustiza ven de comunicar, en relación á migración dá información de SIRAX1 a SIRAX2, que a información de interese sobre a migración pode consultarse na seguinte ligazón: https://intranet.xustiza.gal/-/sirax-migracion-dá-informacion-de-sirax1-a-sirax2-ou-24-06-2022?inheritRedirect=true&redirect=%2Finicio Sobre posibles incidencias que poidan acontecer, na mesma ligazón infórmase dás opción de soporte que ten habilitado ou Ministerio de Xustiza. Estas son:  CAU do Ministerio https://portalcau.xustiza.es/webtier-9.62/ess.do Correo electrónico (cau@justicia.es)  Teléfono  913859800

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - M.FORENSES - FERROL

Identificador da oferta: 12/2022/7380 Detalles: REQUIRESE 1 POSTO DE MEDICO FORENSE (A1) PARA A LOCALIDADE DE FERROL REQUISITOS NIVEL FORMATIVO: LICENCIADO OU GRAO EN MEDICINA E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS DE XUSTIZA (CODIGO 39) B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES (CÓDIGO 40) ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENADAS POLA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO, COAS CANDIDATURAS QUE TEÑAN ACREDITADO O REQUISITO DE EXPERIENCIA (40) E POSTERIORMENTE COAS CANDIDATURAS QUE TEÑAN ACREDITADO A

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - A CORUÑA, COMPOSTELA E RIBEIRA

Identificador da oferta: 12/2022/7376 Detalles: REQUIRENSE 3 POSTOS DE TRAMITADOR/A PROCESUAL (C1) PARA AS LOCALIDADES DE CORUÑA, SANTIAGO E RIBEIRA REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: BACHARELATO OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SUFI

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - XESTIÓN - FERROL

Identificador da oferta: 12/2022/7373 Detalles: REQUIRESE 1 POSTO DE XESTOR/A PROCESUAL (A2) PARA A LOCALIDADE DE FERROL REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: DIPLOMATURA UNIVERSITARIA OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDA

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - VIGO E PONTEVEDRA

Identificador da oferta: 12/2022/7374 Detalles: DOUS POSTOS DE AUXILIO XUDICIAL (C2) PARA AS LOCALIDADES DE VIGO E PONTEVEDRA. REQUISITOS NIVEL FORMATIVO: GRADUADO ESCOLAR/ESO OU SUPERIOR. TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 10 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, C

RESOLUCIÓN DA MUXEXU PARA FIXAR AS CANLES PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PRESTACIÓNS

Publicouse no BOE do 23 de xuño a Resolución de 9 de xuño de 2022 , da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se establecen as vías para a presentación de solicitudes de prestacións complementarias. Básicamente nesta nova resolución modifica as vías de presentación de solicitudes en formato papel fixados nos apartados  4.1 e 4.2 do ordinal primeiro da Resolución de 4 de decembro de 2019 e agora universaliza a presentación on line das solicitudes os 365 días do ano, a través da sede electrónica, pero tamén permite a presentación de solicitudes en formato papel durante todos os días hábiles do ano, eliminando así a restricción anterior. Ligazón Resolución: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/23/pdfs/BOE-A-2022-10406.pdf Ligazón MUXEXU: https://www.mugeju.es/ noticias/2022-06/resolucion- presentacion-solicitudes- prestaciones

CONVOCATORIA DE ACTIVIDADES DO PLAN DE FORMACIÓN TRANSVERSAL - SEGUNDO SEMESTRE DE 2022 - CEX

Por Resolución de data 17 de xuño de 2022 , o Centro de Estudos Xurídicos convoca prazas en seis actividades do Plan de Formación Transversal para o primeiro semestre de 2022, dirixidas a todos os corpos, e detalladas nos Anexos I e II que se acompañan máis abaixo. Cabe destacar a incorporación a esta convocatoria de máis de 20.000 prazas para a formación en idiomas estranxeiros (inglés, francés, alemán, italiano e portugués), á que terán acceso todas as carreiras e corpos que se forman no  CEJ. Esta formación abarcará dos niveis A1 a  C1 do Marco Común Europeo de Linguas (no caso de inglés ampliarase ata  C2), permitirá aos seus participantes avanzar ao seu propio ritmo no proceso de aprendizaxe e traballar as catro competencias lingüísticas principais: comprensión oral e escrita, así como expresión oral e escrita. Presentación de solicitudes: vía sede virtual do  CEJ ata o 1 de xullo ás 14.00 h. Ligazón Anexo I Actividades convocadas: https://www.cej-mjusticia.es/sites/default/files/

LISTAXES DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS - PROMOCIÓN INTERNA - TRAMITACIÓN - OEP 2019

Publicada na páxina web do Ministerio e no BOE do 22 de xuño a  Orde  JUS/564/2022, do 13 de xuño, pola que se aproba a relación provisional de admitidos/ as e excluídos/ as no proceso selectivo para acceso, por promoción interna, no Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, convocado por Orde  JUS/242/2022, do 24 de marzo. Ligazón BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-A-2022-10320.pdf Ligazón listaxes: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/Relaci%C3%B3n%20Provisional%20de%20aspirantes%20admitidos%20y%20excluidos_Tramitaci%C3%B3n%20PA%20PI.pdf

LISTAXES DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS - PROMOCIÓN INTERNA - XETIÓN - OEP 2019

Publicada na páxina web do Ministerio e no BOE do 22 de xuño a Orde  JUS/563/2022, do 13 de xuño, pola que se aproba a relación provisional de admitidas/os e excluídas/os no proceso selectivo para acceso, por promoción interna, ao Corpo de Xestión Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, convocado por Orde  JUS/241/2022, do 24 de marzo. Ligazón BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-A-2022-10319.pdf Ligazón listaxes: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/Relaci%C3%B3n%20Provisional%20de%20aspirantes%20admitidos%20y%20excluidos_Gesti%C3%B3n%20PA%20PI.pdf