Saltar ao contido principal

Publicacións

ADXUDICACIÓN DE DESTINOS - CORPO DE TRAMITACIÓN - QUENDA LIBRE - OEP 2017-2018

O Ministerio de Xustiza ven de publicar na súa páxina web as adxudicacións de destinos as opositoras/es aprobados no corpo de Tramitación Procesual e Administrativa da quenda libre da OEP 2017-2018. Ligazón Orde: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/ORDEN%20TR%20LIBRE%20DG.PDF.pdf Ligazón adxudicacións Ministerio: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/ANEXO%20I%20TR%20LIBRE%20BOE%20OEP%202017%202018.PDF.pdf   Ligazón adxudicacións Andalucía: https://www.juntadeandalucia.es/justicia/portal/adriano/.content/recursosexternos/danexotramitacinprocesaldesin.pdf Ligazón adxudicacións Catalunya: http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/serveis/treballar_depart/oposicions/adjudicacio-definitiva-tpa.pdf Ligazón adxudicacións Comunitat Valenciana: https://cjusticia.gva.es/documents/19318332/172847044/ANEXO+I++ADJUD.+TRAM+LIBRE+.pdf/6f0e74e1-6942-4bbd-af89-a10fdc227a2c Ligazón adxudicacións Euskadi: https://www.justizia.eus//servlet/Sa
Publicacións recentes

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN - OFERTA 08-10-2021

P ublicouse na intranet  a Resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado 8 de outubro, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. Podedes tamén comprobar dita adxudicación na ligazón que vos deixamos abaixo. A  incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución. Para a formalización desta incorporación expedirase dilixencia de constancia asinada polo/a superior funcional e pola persoa adxudicataria, dilixencia que deberá ser remitida á Dirección Xeral de Xustiza por correo electrónico servicio.persoal.xustiza@xunta.gal nesa mesma data. A renuncia á substitución adxudicada pola presente Resolución, será penalizada coa imposibilidade de obter unha nova substitución durante o período dun ano.   Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1wpcrPc2mxv7YUaRu9PHLs8iNPjtp4Ui4/view?usp=drivesdk

COMUNICACIÓNS BIDIRECCIONAIS ENTRE A FISCALÍA E OS XULGADOS DE LUGO

O día 18 de outubro comezan as comunicacións telemáticas bidireccionais a través de Lexnet coa Fiscalía, no Xulgado de Instrución 3 para os xuízos leves e as súas execucións e no Xulgado de Primeira Instancia e Instrución de Becerreá para todos os procedementos da orde penal. Ligazón: https://intranet.xustiza.gal/documents/20562/75972/EXPEDI_1.PDF/6c9402c9-753c-4d6a-a05b-697bd49bf5eb  

NOTA IMPORTANTE SOBRE O "ASISTENTE DE INSCRICIÓN" NO CONCURSO DE TRASLADOS

O Ministerio de Xustiza ven de coumunicar que, segúndo a nota informativa que se achega na ligazón e que tamén poderedes atopar na páxina web do ministerio, deben aclararse diversos aspectos do acceso ao “Asistente de Inscrición” do concurso de traslados a través dos certificados electrónicos profesionais a fin de que o persoal teña a seguridade de que a súa instancia foi tramitada de xeito correcto. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1rsta7GwZVETHzHGKRZYegU91IGnebwbx/view?usp=sharing  

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - XESTIÓN - A CORUÑA

Identificador da oferta: 12/2021/10388 Detalles: REQUÍRESE 1 XESTOR/A PROCESUAL (A2) PARA A LOCALIDADE DA CORUÑA. REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: DIPLOMATURA UNIVERSITARIA OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CO

NOMEAMENTO E ADXUDICACIÓN DE DESTINOS - CORPO DE TRAMITACIÓN - QUENDA LIBRE - OEP 2017-2018

O Ministerio de Xustiza ven de comunicar que o nomeamento como funcionarias/os de carreira e a adxudicación de destinos das opositoras/es do corpo de Tramitación Procesual e Administrativa, quenda libre, da OEP 2017-2018, que superaron os procesos selectivos, farase pública no BOE do 29 de outubro de 2021.

OFERTA DE PRAZAS PERSOAL INTERINO SPEG - O PORRIÑO - AUXILIO

Identificador da oferta: 12/2021/10285 Detalles: UNHA PRAZA DE AUXILIO XUDICIAL (C2) PARA O XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2 NA LOCALIDADE DE O PORRIÑO. REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: ESO OU EQUIVALENTE TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDI

SOLICITUDE DE UBICACIÓN DO REXISTRO CIVIL DE VIGO

Desde a CIG vense reiterado, de igual xeito que se fixo desde a Xunta de Persoal, que a ubicación do Rexistro Civil non pode ser no edificio do casco vello onde actualmente está o SCNE e o reforzo do xulgado de cláusulas hipotecarias, posto que dito edificio non se adapta ao servizo que se ten que prestar desde o Rexistro Civil e mesmo os seus espazos de traballo quedarían excesivamente xustos para o cadro de persoal existente na actualidade, sen contar coa ubicación accesible dos libros que aínda non están dixitalizados, cuestión case imposible de acadar nun edificio que é completamente acristalado. Pola nosa banda instamos a Dirección Xeral de Xustiza a que retome a idea de ubicación do Rexistro Civil no novo edificio xudicial do antigo "Hospital Xeral", pois entendemos que habería espazo suficiente para levar a cabo a mesma, máxime se temos en conta que a comisaría da policía autonómica non debería de estar nese novo emprazamento, cando os funcionarios xudiciais imos deixa

LISTAXES DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS ACCESO AS PROBAS CELGA 2, 3 E 4 - NOVEMBRO 2021

Veñen de publicarse as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas nas probas de novembro de 2021 para a obtención do Celga 2, 3 e 4. Remate do prazo de presentación de emendas: 25 de outubro de 2021. Ligazón: https://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias?content=/Portal-Lingua/Contido/convocatoria/Probas/convocatoria_0024.html&utm_source=news_gal&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_lingua_gal  

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - OURENSE - XESTIÓN

Identificador de la oferta: 12/2021/10271 Detalles: XESTIÓN PROCESUAL (A2) PARA A LOCALIDADE DE OURENSE REQUISITOS NIVEL FORMATIVO: DIPLOMATURA UNIVERSITARIA OU SUPERIOR TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTOS REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 5 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENADA

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - REDONDELA - AUXILO XUDICIAL

Identificador da oferta: 12/2021/10265 Detalles: UNHA PRAZA DE AUXILIO XUDICIAL (C2) PARA O XULGADO DE 1ª INSTANCIA OU INSTRUCCIÓN DE REDONDELA REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: ESO OU EQUIVALENTE TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUIS

CONVOCATORIA CONCURSO DE TRASLADOS CORPOS XERAIS

Hoxe foi publicada a RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso de traslados prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de Xustiza. Todas as solicitudes dos modelos V1, V2 e V3 confeccionaranse de forma telemática a través do asistente de inscrición. Todas as funcionarias/os que participen no presente concurso de traslados entre funcionarios dos corpos de xestión, tramitación e auxilio polo ámbito da Comunidade Autónoma de  Galicia deberán cubrir a solicitude por medios telemáticos entrando na web do Ministerio de Xustiza, no seguinte enderezo:  https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/empleo-publico/concursos-traslados/concurso-de-traslados-ordinario-gestion-tramitacion-y-auxilio-2021 Unha vez que entren na devandita páxina, premerán na ligazón que aparece nela co nome «G.T.A. Concurso de t

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - VERÍN

Identificador da oferta: 12/2021/10217 Detalles: TRAMITACIÓN PROCESUAL (C1) PARA A LOCALIDADE DE VERÍN REQUISITOS: 1. NIVEL FORMATIVO: BACHARELATO OU SUPERIOR 2. TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES 2 REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 5 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENADAS POL

CONCURSO DE TRASLADOS - VACANTES TERRITORIO MINISTERIO E CÓDIGOS DE RESULTAS

O Ministerio de Xustiza ven de publicar na súa páxina web a Orde que vai rexir o vindeiro concurso de traslados e, ao mesmo tempo, publicou as vacantes existentes no seu territorio e os códigos de resultas de todo o estado A data de publicación prevista no BOE e o 13 de outubro de 2021. Ligazón: https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/empleo-publico/concursos-traslados/concurso-de-traslados-ordinario-gestion-tramitacion-y-auxilio-2021

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet o 08/10/2021, o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 11, 13 e 14 de outubro. A solicitude poderase cubrir e asinar dixitalmente no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do  Anexo II bis  que aparece abaixo na ligazón, e que teredes que enviar asinado, a través de calquera  un  dos seguintes medios:   Correo electrónico:  servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222 Ligazón   prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/1vNxKAI88LJesacrHuVHjPfSZSuOTcvah/view?usp=sharing   Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing  

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - A CORUÑA - ORDES - NEGREIRA

Identificador de la oferta: 12/2021/10173 Detalles: REQUIRENSE 3 AUXILIOS XUDICIAIS (C2) PARA AS LOCALIDADES DA CORUÑA, ORDES E NEGREIRA. REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: ESO OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURA

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - A CORUÑA

Identificador de la oferta: 12/2021/10172 Detalles: REQUIRENSE 3 TRAMITADORES/AS PROCESUAIS (C1) PARA A LOCALIDADE DA CORUÑA REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: BACHARELATO OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN - OFERTA 01/10/2021

Publicouse na intranet a Resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado 1 de outubro, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. Podedes tamén comprobar dita adxudicación na ligazón que vos deixamos abaixo. A incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución. Para a formalización desta incorporación expedirase dilixencia de constancia asinada polo/a superior funcional e pola persoa adxudicataria, dilixencia que deberá ser remitida á Dirección Xeral de Xustiza por correo electrónico servicio.persoal.xustiza@xunta.gal nesa mesma data. A renuncia á substitución adxudicada pola presente Resolución, será penalizada coa imposibilidade de obter unha nova substitución durante o período dun ano.   Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1bfPRmkLAW14G2TllASUura8yaHHTtZ2Y/view?usp=sharing

NOVO ARCO DE SEGURIDADE PARA O EDIFICIO XUDICIAL DA PARDA

Despois de varias protestas realizadas por esta central sindical (aínda que outros parecen querer colgarse a medalla), conseguiuse que a administración autonómica tomase a decisión de adquirir e ubicar un novo arco e escaner de seguridade na entrada ao servizo do xulgado de instrución de garda en Pontevedra, a fin que o acceso dos cidadáns a dito servizo se faga coas mesmas garantías de seguridade que si se fixese pola porta principal do edificio xudicial. Ligazóns de reclamacións formuladas: https://pontevedraviva.com/ xeral/54924/cig-denuncia- precariedad-medios-seguridad- juzgados-pide-xunta-medidas- urgentes/ https://www.lavozdegalicia.es/ amp/noticia/pontevedra/ pontevedra/2021/06/26/ denuncian-falta-arco- seguridad-escaner-juzgado- guardia-pontevedres/0003_ 202106P26C2993.htm

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - CHANTADA

  IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2021/10145 DETALLES: TRAMITACIÓN PROCESUAL PARA CHANTADA ------ NIVEL FORMATIVO: BACHARELATO OU EQUIVALENTE ------ TER ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS DOUS SEGUINTES REQUISITOS: (A) SUPERACIÓN DALGÚN EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL ------ ESTES REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON FIGUREN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ------ ENVIARÁNSE 5 CANDIDATOS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS E POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO. ------ DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENADAS POLA SÚA DATA DE INSCRIPCIÓN NO SERVIZO PÚBLICO