Saltar ao contido principal

Publicacións

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO XUSTIZA 2022 - ESTABILIZACIÓN

ESTABILIZACIÓN:     Ligazón Excel procesos estabilización : https://drive.google.com/file/d/1P0Xwcl6k1VwiJ4hri06U-Q3lEyvc_uPb/view?usp=sharing  
Publicacións recentes

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO XUSTIZA 2022 - QUENDA LIBRE E PROMOCIÓN INTERNA

QUENDA LIBRE:   PROMOCIÓN INTERNA:     

OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO ESTATAL

No BOE do 25 de maio saiu publicada a oferta pública de emprego ordinaria de 2022 e a de estabilización derivada da Lei 20/21. Ligazón BOE oferta ordinaria: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8549.pdf Ligazón BOE oferta estabilización: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8550.pdf

LISTAXES DEFINITIVAS E AULAS E LUGARES DE CELEBRACIÓN PROBAS OBTENCIÓN CERTIFICADOS CELGA

Portas de entrada e aulas CELGA 4 IES Antonio Fraguas de Santiago de Compostela Porta A: aulas 0 - 11 Porta B: aulas 12 – 23 Listaxes aulas proba escrita 28 de maio Celga 4 Santiago de Compostela Listaxes aulas proba escrita 29 de maio Celga 4 Santiago de Compostela EOI de Ponferrada Porta única Listaxes aulas proba escrita 28 de maio Celga 4 Ponferrada Listaxes aulas proba escrita 29 de maio Celga 4 Ponferrada Datas de realización das probas - Celga 4, en Santiago de Compostela e en Ponferrada: 28 de maio de 2022, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F e G. 29 de maio de 2022, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R e S. – Celga 3, en Santiago de Compostela e en Ponferrada: 4 de xuño de 2022, para todas as persoas admitidas. – Celga 2, en Santiago de Compostela e en Ponferrada: 5 de xuño de 2022,

TOMA DE POSESIÓN DO NOVO SECRETARIO DE GOBERNO DO TSXG

O Secretario Nacional do Sector de Xustiza da CIG, Óscar Freixedo, e a Secretaria de Saúde  Laboral, Chelo Rodríguez, acudiron no día de onte, a tendendo ao convite da Ministra de Xustiza, á toma de posesión en Madrid do novo Secretario de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, Juan José Martín Álvarez, ata fai uns días Director Xeral de Xustiza. Óscar e Chelo trasladáronlle ao novo Secretario de Goberno do TSXG o seu compromiso co diálogo e a colaboración, asi como a dispoñibilidade do Sector de Xustiza da CIG para mellorar as condicións laborais das traballadoras e traballadores da xustiza galega e do servizo público que atenden.

POSIBLES INCIDENCIAS NA OPAX AO SOLICITAR COMISIÓNS DE SERVIZO

A administración, unha vez máis, pon a funcionar un sistema informático sen comunicalo previamente e dar unhas instrucións precisas para realizar as peticións de comisións de servizo a través da OPAX, o que se traduce en erros na propia aplicación e dúbidas á hora de realizar as peticións. Segundo puidemos verificar as dúas incidencias que se poderían dar nas solicitudes serían: 1) Non esta ben explicado se a documentación que se ten que achegar ten que facerse unha vez asinada e presentada a solicitude ou se, pola contra, debe de achegarse a documentación antes de asinar e presentar a solicitude. 2) O arquivo PDF xerado pola aplicación non coincide cos datos gravados pola mesma, polo que xurdían dúbidas sobre que datos ían a manexarse finalmente. O CAU indicou que "...os datos rexistrados no sistema son os correctos...a corrección do PDF necesita unha nova versión...". Polo tanto, aínda que o PDF non recolla exactamente os datos gravados o sistema si o fai polo que a solicit

OFERTA DE PRAZA DE PERSOAL INTERINO SPEG - MÉDICO FORENSE - SANTIAGO

Identificador da oferta: 12/2022/5437 Detalles: Requírese 1 posto de Médico Forense para a localidade de Santiago de Compostela. Requisitos: nivel formativo: Licenciatura / grao en mediciña e ter acreditado na súa demanda de emprego os seguintes dous requisitos: A) Superación de exame nas oposicións da Administración de Xustiza dende o ano 2008. (Código 39). B) Experiencia laboral mínima de 2 meses nas categorías da Administración de Xustiza (Código 40). Estes requisitos/códigos deben constar na demanda de emprego para incorporar a súa candidatura ás ofertas. No caso de que non consten, deberá pedir cita na súa oficina de emprego para acreditar estes datos. Enviaránse 5 candidaturas por posto que cumpran todos os requisitos por orde da súa data de inscrición nos servizos públicos de emprego. De non existir suficientes candidaturas con todos os requisitos, completarase, ordenadas pola súa data de inscrición nos servizos publicos de emprego, coas candidaturas que teña

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - A CORUÑA E SANTIAGO

Identificador de la oferta: 12/2022/5436 Detalles: Requírense 3 postos de Tramitador/a Procesual (C1) para as localidades de A Coruña(1) e Santiago de Compostela (2) requisitos nivel formativo mínimo: Bacharelato ou equivalente e ter acreditado na súa demanda de emprego os seguintes dous requisitos: A) Superación de exame nas oposicións ás categorías de Xestión Procesual, Tramitación Procesual ou Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza dende o ano 2008. (Código 39). B) Experiencia laboral mínima de 2 meses nas categorías da Administración de Xustiza: Xestión Procesual, Tramitación Procesual ou Auxilio Xudicial (Código 40). Estes requisitos/códigos deben constar na demanda de emprego para incorporar a súa candidatura ás ofertas. No caso de que non consten, deberá pedir cita na súa oficina de emprego para acreditar estes datos. Enviaránse 5 candidaturas por posto que cumpran todos os requisitos por orde da súa data de inscrición nos servizos públicos de emprego

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO - AUXILIO - A CORUÑA, BETANZOS E CULLEREDO

Identificador da oferta: 12/2022/5431 Detalles: Requírense 3 postos de Auxilio Xudicial (C2) para as localidades de Coruña, Betanzos e Culleredo. Requisitos nivel formativo mínimo: ESO ou equivalente e ter acreditado na súa demanda de emprego os seguintes dous requisitos: A) Superación de exame nas oposicións ás categorías de Xestión Procesual, Tramitación Procesual ou Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza dende o ano 2008. (Código 39). B) Experiencia laboral mínima de 2 meses nas categorías da administración de xustiza: xestión procesual, tramitación procesual ou auxilio xudicial (Codigo 40). Estes requisitos/códigos deben constar na demanda de emprego para incorporar a súa candidatura ás ofertas. No caso de que non consten, deberá pedir cita na súa oficina de emprego para acreditar estes datos. Enviaranse 5 candidaturas por posto que cumpran todos os requisitos por orde da súa data de inscrición nos servizos públicos de emprego. De non existir suficientes

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - VIGO E O PORRIÑO

Identificador da oferta: 12/2022/5396 Detalles: Tres postos de Tramitación Procesual (C1) para as localidades de Vigo e O Porriño. Requisitos nivel formativo: Bacharelato ou superior. Ter acreditado na súa demanda de emprego os seguintes dous requisitos: a) Superación de exame nas oposicións ás categorías de Xestión Procesual, Tramitación Procesual ou Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza dende o ano 2008. (Código 39). b) Experiencia laboral mínima de 2 meses nas categorías da Administración de Xustiza: Xestión Procesual, Tramitación Procesual ou Auxilio Xudicial (Código 40). Estes requisitos/códigos deben constar na demanda de emprego para incorporar a súa candidatura ás ofertas. No caso de que non consten, deberá pedir cita na súa oficina de emprego para acreditar estes datos. Enviaranse 15 candidaturas que cumpran todos os requisitos por orde da súa data de inscrición en Emprego Galicia. De non existir suficientes candidaturas con todos os requisitos, com

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - PONTEVEDRA

Identificador da oferta: 12/2022/5394 Detalles: Un posto de Auxilio Xudicial (C2) para a localidade de Pontevedra. Requisitos nivel formativo: graduado escolar/ESO ou superior. Ter acreditado na súa demanda de emprego os seguintes dous requisitos: a) Superación de exame nas oposicións ás categorías de Xestión Procesual, Tramitación Procesual ou Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza dende o ano 2008. (Código 39). b) Experiencia laboral mínima de 2 meses nas categorías da Administración de Xustiza: Xestión Procesual, Tramitación Procesual ou Auxilio Xudicial (Código 40). Estes requisitos/códigos deben constar na demanda de emprego para incorporar a súa candidatura ás ofertas. No caso de que non consten, deberá pedir cita na súa oficina de emprego para acreditar estes datos. Enviaranse 5 candidaturas que cumpran todos os requisitos por orde da súa data de inscrición en Emprego Galicia. De non existir suficientes candidaturas con todos os requisitos, completarase, o

COMUNICADO DESMONTANDO AS TÁCTICAS CACIQUÍS DE SPJ-USO

Ante o furibundo ataque perpetrado contra nós polo seudo-sindicato SPJ-USO, na súa nota informativa do 13 de maio, a CIG non pode deixar que se siga a mentir e se nos ataque dese xeito, polo que nos vemos na obriga de realizar este comunicado para desmontar, unha por unha, o feixe de mentiras verquidas na citada nota informativa ao máis puro estilo caciquil e servil que ven amosando esta central sindical, actuando como un verdadeiro sindicato de empresa. Primeiro.- A CIG ten que recorrer nos tribunais o incumprimento da legalidade por parte da administración, ao negarse esta a acatar a mesma a través da vía negociadora. Nós non quixeramos ter que recorrer aos tribunais pero a administración, coa complacencia e beneplácito de sindicatos como SPJ-USO, saca adiante normativas que incumpren a legalidade e que este sindicato vende como logros dunha aparente negociación colectiva, que non o é en absoluto. Segundo.- A CIG non recorreu a traxectoria profesional como tal, se non que simple

NOVA CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PRAZAS EN COMISIÓN DE SERVIZOS

Publicouse a Resolución do 18 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza. O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria na intranet da Administración de Xustiza ( http://intranet.xustiza.gal ) e mais na web da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo ( https://cpxt.xunta.gal/xustiza/persoal/comisions-servizo ).  Para realizar a solicitude debe facerse clic na opción do menú da OPAX que figura baixo a epígrafe "Provisión de postos-Comisións de servizo". A seguir elixirase como tipo de solicitude "Solicitude de comisións de servizo" e, finalmente, elixirase a data da convocatoria para logo facer clic no botón "Crear" para que se nos mostre a instancia completa cos

RESOLUCIÓN PROVISIONAL COMISIÓNS DE SERVIZO IMELGA - CONVOCATORIA 08-04-2022

Saiu publicada na intranet a Resolución do 16 de maio da Dirección Xeral de Xustiza pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo en comisión de servizos, entre persoal funcionario al servicio de la Administración de Justicia para os Imelgas da Coruña e Lugo, convocados por Resolución do 8 de abril.  Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1FhZctMDcifs9-bZ6WuAvKCh7MAVAMt1Y/view?usp=drivesdk