Saltar ao contido principal

Publicacións

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO A TRAVÉS DO SPEG - A CORUÑA-FERROL

  IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2021/7139 DETALLES: SE REQUIERE 2 GESTORES PROCESALES (A2) PARA LAS LOCALIDADES DE A CORUÑA (1) Y FERROL (1). REQUISITOS: NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: DIPLOMATURA UNIVERSITARIA OU EQUIVALENTE Y TENER ACREDITADO EN SU DEMANDA DE EMPLEO LOS SIGUIENTES DOS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXÁMEN EN LAS OPOSICIONES A LAS CATEGORÍAS DE GESTIÓN PROCESAL, TRAMITACIÓN PROCESAL O AUXILIO JUDICIAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DESDE EL AÑO 2008 (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES EN LAS CATEGORÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: GESTIÓN PROCESAL, TRAMITADOR PROCESAL O AUXILIO JUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTOS REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR EN LA DEMANDA DE EMPLEO PARA INCORPORAR SU CANDIDATURA A LAS OFERTAS . EN EL CASO DE QUE NO CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA EN SU OFICINA DE EMPLEO PARA ACREDITAR ESTOS DATOS. SE ENVIARÁN 5 CANDIDATURAS POR PUESTO QUE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS POR ORDEN DE SU FECHA DE INSCRIPCIÓN EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO. DE
Publicacións recentes

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO A TRAVÉS DO SPEG - A CORUÑA-SANTIAGO-RIBEIRA

  IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2021/7123  DETALLES: SE REQUIEREN TRAMITADORES PROCESALES ( C1) PARA LAS LOCALIDADES DE A CORUÑA (3), SANTIAGO (2) Y RIBEIRA (1). REQUISITOS: NIVEL FORMATIVO: BACHILLERATO O EQUIVALENTE Y HABER ACREDITADO EN SU DEMANDA DE EMPLEO LOS SIGUIENTES DOS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAMEN EN LAS OPOSICIONES A LAS CATEGORÍAS DE GESTIÓN PROCESAL, TRAMITACIÓN PROCESAL O AUXILIO JUDICIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DESDE El AÑO 2008. ( CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES EN Las CATEGORÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: GESTIÓN PROCESAL, TRAMITACIÓN PROCESAL O AUXILIO JUDICIAL ( CODIGO 40). ESTOS REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR EN LA DEMANDA DE EMPLEO PARA INCORPORAR SU CANDIDATURA A LAS OFERTAS. EN CASO DE QUE NO CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA EN SU OFICINA DE EMPLEO PARA ACREDITAR ESTOS DATOS. SE ENVIARÁN 5 CANDIDATURAS POR PUESTO QUE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS POR ORDEN DE SU FECHA DE INSCRIPCIÓN EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DE EMPLEO. DE N

PUBLICACIÓN DE APROBADAS/OS DE TRAMITACIÓN E OFERTA DE PRAZAS - QUENDA LIBRE - OEP 2017-2018

No BOE de hoxe publicáronse as ordes polas que se publican as listaxes definitivas de aprobados do proceso seletivo para ingreso, polo sistema xeral da quenda libre, ao Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, convocado por Orden JUS/903/2019, de 9 de agosto, así como a oferta de prazas. Ligazón relación de prazas:  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-12851   Ligazón de aprobadas/os: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-12852

XUNTANZA COA NOVA MINISTRA PILAR LLOP

Como xa vos informaramos o pasado 24 de xullo, hoxe mantivemos unha xuntanza coa nova Ministra de Xustiza, Pilar Llop, na que aproveitamos para trasladarlle determinadas peticións relacionadas co persoal ao servizo da Administración de Xustiza destinado en Galiza.    Entre outras cuestións lle trasladamos a nova ministra as seguintes:   - Revisión da Lei de Demarcación e Planta para a creación de Xulgados comarcalizados exclusivos de Violencia sobre a Muller . Mantemento tamén de todos os partidos xudiciais existentes en Galiza.   - Apertura do proceso de negociación das modificacións da Lei Orgánica do Poder Xudicial contidas no Anteproxecto de "Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia".   - Instauración da carreira profesional na Administración de Xustiza. -  Unificación do complemento xeral do puesto , eliminando os criterios de poboación. -  Modificación da Orde de gardas , adecuando os horarios e tempos de descanso á nor

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO A TRAVÉS DO SPEG - FERROL

Identificador de la oferta: FERROL 12/2021/7112 Detalles: AUXILIO XUDICIAL PARA FERROL NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: ESO OU EQUIVALENTE. TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS:1) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL,TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008 (CÓDIGO 39). 2) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORIAS ANTERIORES (CÓDIGO 40). ESTOS REQUISITOS DEBEN DE CONSTAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO.NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRIPCIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO.DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS, COMPLETÁRASE, ORDENADAS POR SÚA DATA DE INSCRIPCIÓN , COAS CANDIDATURAS QUE TEÑAN ACREDITADO O REQUISITO DE EXPERIENCIA (40) E POSTERIORMENTE COAS CANDIDATURAS QUE TEÑAN ACREDITADO A SUPERACIÓN DE EX

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet o 29/07/2021, o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 30 de xullo, 2 e 3 de agosto. A solicitude poderase cubrir e asinar dixitalmente no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do  Anexo II bis  que aparece abaixo na ligazón, e que teredes que enviar asinado, a través de calquera  un  dos seguintes medios:   Correo electrónico:  servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222 Ligazón   prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/1IKhw0cW6NiyWoN-Fafo8ShlHy5z-aNlk/view?usp=sharing   Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS E MÉRITOS TRAMITACIÓN - QUENDA LIBRE - OEP 2017-2018

CORPO DE TRAMITACION PROCESUAL E ADMINISTRATIVA, ACCESO LIBRE, OPE XUSTIZA 2017/2018: RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS E DE MÉRITOS TRAMITACIÓN, QUENDA LIBRE. Ligazón: https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/empleo-publico/acceso-libre/tramitacion-procesal18

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO A TRAVÉS DO SPEG - VILAGARCÍA DE AROUSA

Identificador de la oferta: Vilagarcía de Arousa (2 PRAZAS) 12/2021/7058 Detalles: TRAMITACIÓN PROCESUAL (C1) PARA A LOCALIDADE DE VILAGARCÍA DE AROUSA REQUISITOS NIVEL FORMATIVO: BACHARELATO OU SUPERIOR TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 10 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS R

A NOVA MINISTRA DE XUSTIZA CONVOCA Á CIG A UNHA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN

Representantes de CIG- Xustiza, como integrante da Mesa Sectorial de Xustiza,  manterán o xoves día 29 unha entrevista de presentación coa nova Ministra Pilar Llop.   Correo recibido: _"Siguiendo indicaciones de la Ministra de_ _Justicia, Dª Pilar Llop y, con el fin de establecer un primer contacto, que será el primero de otros que se irán celebrando, les convoco a una reunión en la sede de este Ministerio (San Bernardo, 45) el día 29 de julio a las 13:30 horas._  _Esperamos su confirmación, así como los nombres de las personas que asistirán._ _Atentamente,_ _Jefa de Secretaría de la Ministra de Justicia" Desde a CIG-  Xustiza trasladarémoslle á Ministra todas as reivindicacións das traballadoras/es    e as  carencias da Administración de Xustiza en Galiza.

ADIANTO DO NÚMERO DE PRAZAS DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2021

O Ministerio de Xustiza ven de adiantarnos unha aproximación do número de prazas que se prantexa convocar para a OEP 2021. En principio o Ministerio prantexaría unha OEP de 1.080 prazas de M.Forenses, Xestores, Tramitadores e Auxilios na quenda libre e 259 prazas na promoción interna.

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - LALÍN

Identificador de la oferta: Lalín 12/2021/6777 Detalles: TRAMITADOR PROCESUAL: NIVEL FORMATIVO: BACHARELATO OU SUPERIOR. ACREDITAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO ALGÚN DOS SEGUINTES REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DALGÚN EXAME NAS OPOSICIÓNS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA, ACREDITABLE CON CERTIFICACIÓN DAS UNIDADES DE PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA. Cargo: TÉCNICOS DE SERVIZOS XURÍDICOS E/OU SIMILARES

PUBLICACIÓN NO DOG DA RESOLUCIÓN PROVISIONAL DA ACCIÓN SOCIAL 2021

Publicada no DOG a RESOLUCIÓN do 13 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes provisionais das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2021 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.     O prazo de reclamación será de dez días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación (4 de agosto). Ligazón:                                                    https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210722/AnuncioG0595-140721-0001_gl.pdf