Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Agosto, 2021

VACINACIÓN COVID MENORES E ESTRATEXIA DE RECAPTACIÓN DE NON VACINADOS

Está xa aberta a autocita para a vacinación COVID para os menores de máis de 12 anos. No seguinte teléfono pódense resolver incidencias sobre a vacinación: 981.215.930. Outros teléfonos: 881 542 910 - 881 542 911 - 881 542 960 - 881 546 585 - 881 542.930 - 881.002.021 Informar tamén que aquelas persoas incluídas nos grupos de priorización que non puideron vacinarse por calquera motivo e desexen vacinarse, serán recaptadas o antes posible coa vacina dispoñible, en función do contexto da pandemia. En ambos os caos poderán solicitarse as citas para a primeira dose a través da páxina web  https://cita.sergas.es , a través do portal E-Saude, https://esaude.sergas.gal ou a través da aplicación mobil do Sergas. Ligazón información Xunta: https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/61231/sanidad-abre-autocita-para-todas-las-personas-sin-vacunar-covid Ligazón Información e Cosentimento Informado: https://drive.google.com/file/d/104K1lhZIQ6nGfbItrQ8yatxdnqVFjLOG/view?usp=sharing  

COMISIÓN ACCIÓN SOCIAL. INMINENTE PUBLICACIÓN LISTAXES DEFINITIVAS

Na xuntanza da comisión de acción social 2021 celebrada o 27/08/2021, a Dirección Xeral de Xustiza ven de informar:   1- Das 133 solicitudes quedan definitivamente admitidas 129 con 137 beneficiarios (das 7 solicitudes que se denegaron provisionalmente presentaron alegacións 4, admitíndose as alegacións de 3 e quedando fora 4). 2- A resolución da DXX, unha vez aprobadas as listaxes definitivas das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do 2021, publicarase no DOG (non nos confirmaron data, pero este ano o proceso vai máis adiantado). Por causa do carácter persoal dos datos vinculados a estas, o acceso por parte da persoa interesada á información relativa á admisión ou exclusión definitiva da súa solicitude realizarase a través da OPAX.   3- A contía final das axudas tendo en conta os grados de discapacidade quedan como segue: - Do 33% ao 64%: 100,05 € - Do 65% ao 74%: 200,10 € - Do 75% en adiante: 400,20 €  Pagamento: tense que facer antes

NOVA VERSIÓN DE "MINERVA" 6.4.4.0

Estase a implantar a nova versión de Minerva nos Xulgados de toda Galicia de xeito progresivo. A versión 6.4.4.0. introduce novas funcionalidades na consulta, xestión e nas Oficinas de Rexistro e Reparto. Poderás ver estas novidades cando a versión estea actualizada no teu órgano. Ligazón: https://intranet.xustiza.gal/-/minerva-descubre-las-mejoras-de-la-nueva-version-6-4-4-0?inheritRedirect=true&redirect=%2Finicio

CURSOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS - EGAP

Convocatoria de CURSOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NIVEL BÁSICO PARA PERSOAL EMPREGADO/A PÚBLICO/A, TRABALLADOR/A POR CONTA ALLEA OU AUTÓNOMO/A, EMPRESARIO/A E PERSOA CON INQUIETUDES NO ÁMBITO DA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. O prazo de presentación de solicitudes será do 23 de agosto ao 1 de setembro de 2021 .   As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo < https://egap.xunta.gal/ matricula > desde as 9.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación. Desenvolvemento: Modalidade: teleformación. Duración: 60 horas. Edicións: tres. Datas: do 21 de setembro ao 19 de novembro de 2021. Proba final: o día 19 de novembro ás 10.00 horas. A proba final do curso realizarase ben de xeito telemático a

ADXUDICACIÓN DE DESTINOS - CORPO DE XESTIÓN - QUENDA LIBRE

O Ministerio de Xustiza ven de trasaladarnos a listaxe de adxudicación de prazas no seu territorio, das opositoras/es aprobados no corpo de Xestión Procesual e Administrativa, nas OEP 2017-2018 pola quenda libre. A seguir están as  ligazóns do resto de comunidades autónomas. Ligazón adxudicacións Ministerio: https://drive.google.com/file/d/10vAF17FZWWiZ_LXlCmv_a24-kfZxVETB/view?usp=sharing Ligazón adxudicación Andalucía: https://drive.google.com/file/d/1oZwSWJCWuSQUO1vjDLJ5ZvFYG0kFFLnG/view?usp=sharing Ligazón adxudicación Catalunya: https://drive.google.com/file/d/1wxdXCOMMI8WXM4CPhYoMAfyJ40JM_uH0/view?usp=sharing Ligazón adxudicación Cantabria: https://www.cantabria.es/documents/16602/15991530/ADJUDICACION+PLAZAS+PERSONAS.pdf/fd858eec-1cad-11f2-a438-83f65116b476?t=1628065900071 Ligazón adxudicación Pais Vasco: https://www.justizia.eus//servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DAnexo_I__C

CURSOS PREPARATORIOS CELGA 4 E CURSOS DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA GALEGA

Publicouse hoxe no DOG a RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia. Ligazón DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210813/AnuncioG0598-030821-0001_gl.html

EMPEZA A FUNCIONAR "DICIREG" NOS REXISTROS CIVÍS EN SUBSTITUCIÓN DE "INFOREG"

O novo sistema informático ven a substituir ao anterior denominado INFOREG. A implantación de DICIREG vaise levar a cabo de xeito paulatino, tendo en conta a formación previa necesaria das traballadoras/es dos corpos xerais da Administración de Xustiza e das Letradas/os Xudiciais que serán o encargados de xestionar dita aplicación. O primeiro organismo que no que se porá en marcha este novo sistema informático será a Oficina Xeral do Rexistro Civil de Madrid , ainda que a mesma non poderá realizarse de xeito efectivo ata o 27 de setembro, ás 00:00 horas. Esperemos que esta aplicación de uso obrigatorio en todo o estado contemple a variedade de liguas cooficiais de España e permita o funcionamento nunha interface en galego. Ligazón "Iberley": https://www.iberley.es/amp/noticias/comienza-implantacion-aplicacion-dicireg-oficinas-registro-civil-31180

PRAZAS VACANTES TERRITORIO MINISTERIO E INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA CONCURSAR

Segundo se publicou na páxina web do Ministerio de Xustiza , con carácter previo ao anuncio do concurso de traslados ordinario entre funcionarios dos Corpos de Xestión  PA, Tramitación  PA e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, infórmase das actuacións necesarias a realizar polos concursantes, relativas ao acceso ao sistema Cl@ve, antes do anuncio do concurso no Boletín Oficial do Estado. Igualmente danse a coñecer, a efectos meramente informativos, as prazas vacantes totais existentes na actualidade no ámbito do Ministerio de Xustiza. No ficheiro que se achega na ligazón, o número de vacantes dividiuse en tres columnas, as vacantes totais (VACANTES TOTAL), das cales se detraeron as prazas desertas que se ofreceron ou se van a ofrecer aos aspirantes aprobados ou que aproben na  OEP 2017-2018 (DESERTAS  OEP 2107-2018), e as prazas que van ser anunciadas ao concurso ordinario 2021 (VACANTES CONCURSO 2021). Se desexan realizar algunha observación sobre as prazas pódense dirixir

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na  intranet  a Resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado 29 de xullo, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información a tedes dispoñible ademais na seguinte ligazón:  https://drive.google.com/file/d/164m3sulndRK42yXBfL4D3NLWD1AE_aVM/view?usp=sharing  

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS DAS OPOSICIÓNS DE XESTIÓN - QUENDA LIBRE - OEP 2017-2018

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse a listaxe coas adxudicacións de prazas das opositoras/es que superaron o proceso selectivo de acceso ao corpo de Xestión Procesual e Administrativo, pola quenda libre, na OEP 2017-2018. De igual xeito o resto de comunidades autónomas convocantes tamén están publicando a adxudicación das súas respectivas prazas. Ligaźon Ministerio de Xustiza:  https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/ANEXO%20I%20GESTION%20LIBRE.PDF.pdf Ligazón Canarias: https://www. gobiernodecanarias.org/ justicia/documentos/20210726/ ADJUDICACION_DESTINOS_GESTION_ TURNO_LIBRE.pdf Ligazón Cantabria: https://www.cantabria.es/ documents/16602/15991530/ ADJUDICACION+PLAZAS+PERSONAS. pdf/fd858eec-1cad-11f2-a438- 83f65116b476?t=1628065900071 Ligazón Valencia: https://cjusticia.gva.es/ documents/19318332/174291103/ GESTION+TURNO+LIBRE+ ADJUDICACIONES.pdf/dcf3933b- 59e8-4ff3-b83c-ad459d9d961a Ligazón Catalunya: http://justicia.gencat.cat/ web/.content