Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Abril, 2019

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Public ou se na INT RANET o día 08/ 04/2019 o aviso d e prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes compro bar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de sol icitudes será o 9, 10  e 11 de abril . A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222 Ligazón prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/1_si9cqgr6rn8pJrwSWy6k48m6qn3FvYB/view?usp=sharing Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwG

OPOSICIÓNS ACCESO CORPO DE LETRADOS ADMÓN. DE XUSTIZA

Orde JUS/402/2019, de 19 de marzo, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral da quenda de acceso libre e de promoción interna, no Corpo de Letrados da Administración de Xustiza. As/os que desexen participar neste proceso selectivo deberán cumprimentar o modelo oficial de solicitude de admisión a probas selectivas na Administración Pública (modelo 790-código 007, en cuxa parte superior figura «Solicitud de admisión a pruebas selectivas de la Administración Pública y liquidación de la tasa de derechos de examen»), que estará dispoñible no punto de acceso xeral ( www.administracion.gob.es ), en castelán e nas demais linguas oficiais das Comunidades Autónomas.   A inscrición neste proceso selectivo, para o acceso pola quenda de promoción interna, realizarase unicamente por vía electrónica (o que comprenderá a cumprimentación da instancia, o pagamento da taxa e súa presentación). A presentación da solicitude realizaras

OPOSICIÓNS ACCESO CORPOS XESTIÓN E TRAMITACIÓN POR PROMOCIÓN INTERNA - OEP 2017-2018

Orde JUS/403/2019, de 21 de marzo, pola que se convoca proceso selectivo para o acceso, por promoción interna, ao Corpo de Xestión Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza. https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5167.pdf Orde JUS/404/2019, de 21 de marzo, pola que se convoca proceso selectivo para o acceso, por promoción interna, ao Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza. https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5168.pdf As/os que desexen participar neste proceso selectivo deberán cumprimentar o modelo oficial de solicitude de admisión a probas selectivas na Administración Pública (modelo 790-código 007, en cuxa parte superior figura «Solicitud de admisión a pruebas selectivas de la Administración Pública y liquidación de la tasa de derechos de examen»), que estará dispoñible no punto de acceso xeral ( www.administracion.gob.es ), en castelán e nas demais lin

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

O  8 de abril , publicouse a resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado día 1 abril, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial ou nas seguintes ligazóns: https://drive.google.com/file/d/1rRXT2JPKbZIgUG7MmXp2cPm823QLdwum/view?usp=sharing

RESOLUCIÓN DEFINITIVA CONCURSO DE TRASLADOS LETRADOS ADMÓN. DE XUSTIZA

O Ministerio de Xustiza ven de comunicar que  a publicación da resolución definitiva do concurso de traslados do corpo de Letrados da Admón. de Xustiza farase previsiblemente o día 22 de abril, para que o periodo de toma de posesión e cesamento non coincida coa Semana Santa.

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Public ou se na INT RANET o día 01/ 04/2019 o aviso d e prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes compro bar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de sol icitudes será o 2, 3  e 4 de abril . A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222 Ligazón prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/1AuGE5lD9KPxoZ2QNwvVsH0cGw57j5H6d/view?usp=sharing Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

O  1 de abril , publicáronse a s resolucións coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado día 22 de marzo , para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial ou na seguinte ligazón: https://drive.google.com/file/d/1L7v7sqMGJ0S5SXT68obQAyUm6rWI7ZcB/view?usp=sharing