Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Febreiro, 2022

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet o 25/02/2022 o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 28 de febreiro e o 1 e 2 de marzo. A solicitude poderase cubrir dixitalmente no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario que vos deixamos na ligazón e que teredes que enviar asinado por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal  Fax: 981546222 Ligazón substitucións: https://drive.google.com/file/d/1Beyt58LMxpAPITaFuVT-pqPVwy82kcwF/view?usp=sharing Ligazón formulario Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

CURSOS EGAP NOVAS TECNOLOXÍAS (TIC)

Publicouse no DOG a RESOLUCIÓN do 18 de febreiro de 2022 pola que se convocan cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación (TIC), administración electrónica e protección de datos para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, así como para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia.  Códigos cursos: CV22034 (2 Edicións) CV22035 (2 Edicións) CV22031 (3 Edicións) CV22032 CV22033 (4 Edicións) Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220225/AnuncioO150-150222-0001_gl.pdf

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - CORCUBIÓN

Identificador da oferta: 12/2022/1907 Detalles: Requirese 1 praza de auxilio xudicial (c2) para as localidade de Corcubión requisitos nivel formativo mínimo: ESO ou equivalente e ter acreditado na súa demanda de emprego os seguintes dous requisitos: a) Superación de exame nas oposicións ás categorías de xestión procesual, tramitación procesual ou auxilio xudicial da administración de xustiza dende o ano 2008. (código 39). b) Experiencia laboral mínima de 2 meses nas categorías da administración de xustiza: xestión procesual, tramitación procesual ou auxilio xudicial (código 40). Estes requisitos/códigos deben constar na demanda de emprego para incorporar a súa candidatura ás ofertas. No caso de que non consten, deberá pedir cita na súa oficina de emprego para acreditar estes datos. Enviaranse 5 candidaturas por posto que cumpran todos os requisitos por orde da súa data de inscrición nos servizos públicos de emprego. De non existir suficientes candidaturas con todos os requi

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - A CORUÑA

Identificador da oferta: 12/2022/1905 Detalles: Requírense 2 prazas de tramitador/a procesual (c1) para a localidade da Coruña requisitos nivel formativo mínimo: bacharelato ou equivalente e ter acreditado na súa demanda de emprego os seguintes dous requisitos: a) Superación de exame nas oposicións ás categorías de xestión procesual, tramitación procesual ou auxilio xudicial da administración de xustiza dende o ano 2008. (codigo 39). b) Experiencia laboral mínima de 2 meses nas categorías da administración de xustiza: xestión procesual, tramitación procesual ou auxilio xudicial (codigo 40). Estes requisitos/códigos deben constar na demanda de emprego para incorporar a súa candidatura ás ofertas. no caso de que non consten, deberá pedir cita na súa oficina de emprego para acreditar estes datos. Enviaranse 5 candidaturas por posto que cumpran todos os requisitos por orde da súa data de inscrición nos servizos públicos de emprego. De non existir suficientes candidaturas con t

OFERTA DE PRAZAS DE PESOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - VIGO

Identificador da oferta: 12/2022/1871 Detalles: Un posto de auxilio xudicial (c2) para a localidade de Vigo. Requisitos nivel formativo: graduado escolar/eso ou superior. ter acreditado na súa demanda de emprego os seguintes dous requisitos: a) superación de exame nas oposicións ás categorías de xestión procesual, tramitación procesual ou auxilio xudicial da administración de xustiza dende o ano 2008. (código 39). b) experiencia laboral mínima de 2 meses nas categorías da administración de xustiza: xestión procesual, tramitación procesual ou auxilio xudicial (código 40). Estes requisitos/códigos deben constar na demanda de emprego para incorporar a súa candidatura ás ofertas. no caso de que non consten, deberá pedir cita na súa oficina de emprego para acreditar estes datos. Enviaranse 5 candidaturas que cumpran todos os requisitos por orde da súa data de inscrición en Emprego Galicia. De non existir suficientes candidaturas con todos os requisitos, completarase, ordenadas pola súa dat

PRÓXIMA PUBLICACIÓN RESOLUCIÓN DEFINITIVA CONCURSO DE TRASLADOS

O Ministerio de Xustiza comunicou que está prevista para o 14 de marzo a publicación no BOE da resolución definitiva do concurso de traslados. Os ceses terán lugar: O día 18 de marzo o corpo de tramitación. O día 25 de marzo os corpos de xestión e auxilio. Ligazón folla informativa: https://drive.google.com/file/d/1y8GEjJZ_Cq01JVaFAtdnqC5waYZz8Rya/view?usp=sharing

PETICIÓN DE ELABORACIÓN DUN PROTOCOLO DE ACOSO LABORAL EN XUSTIZA

O pasado día 26 de xaneiro, por esta central sindical,  presentouse por rexistro electrónico  escrito diríxido á Dirección xeral de Xustiza (podedes visualizalo na ligazón) no que se solicitaba: Que se teña por presentado este escrito ante a Dirección Xeral de Xustiza e, polas razóns expostas, se proceda a elaboración dun protocolo de acoso laboral para a Administración de Xustiza en Galiza, tratado e aprobado nun Comité de Seguridade e Saúde propio dos funcionarios de xustiza, así como a elaboración dun documento de coordinación co CXPX e co Ministerio de Xustiza. Non tendo a día de hoxe contestación á solicitude presentada, é polo que, SOLICITAMOS  A URXENTE CONVOCATORIA DO COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE E SE INCLÚA COMO PUNTO DA ORDE DO DÍA: Elaboración dun protocolo de acoso laboral para a Administración de Xustiza en Galiza. Ligazón escrito presentado: https://drive.google.com/file/d/1dWUWNEjA4imFfqUy8qJwa4gQS4cabWZo/view?usp=sharing

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - A CORUÑA, SANTIAGO E PADRÓN

Identificador da oferta: 12/2022/1554 Detalles: REQUÍRENSE 4 POSTOS DE TRAMITADOR/A PROCESUAL (C1) PARA AS LOCALIDADES DA CORUÑA, SANTIAGO DE COMPOSTELA E PADRÓN. REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: BACHARELATO OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE N

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - XESTIÓN - O BARCO DE VALDEORRAS

Identificador da oferta: 12/2022/1544 Detalles: XESTIÓN PROCESUAL (A2) PARA A LOCALIDADE DE O BARCO DE VALDEORRAS REQUISITOS NIVEL FORMATIVO: DIPLOMATURA UNIVERSITARIA OU SUPERIOR TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTOS REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 5 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - XESTIÓN - LUGO

Identificador da oferta: 12/2022/1525 Detalles: XESTOR PROCESUAL  PARA LUGO ------ NIVEL FORMATIVO: DIPLOMADO, LICENCIADO OU GRADUADO UNIVERSITARIO ------ TER ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS DOUS SEGUINTES REQUISITOS: (A) SUPERACIÓN DALGÚN EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL ------ ESTES REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON FIGUREN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ------ ENVIARÁNSE 5 CANDIDATOS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS E POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO. ------ DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENADAS POLA SÚA DATA DE I

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - VIGO

Identificador da oferta: 12/2022/1523 Detalles: UN POSTO DE AUXILIO XUDICIAL (C2) PARA A LOCALIDADE DE VIGO. REQUISITOS NIVEL FORMATIVO: GRADUADO ESCOLAR/ESO OU SUPERIOR. TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 5 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENAD

CURSOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

Publicouse no DOG a  RESOLUCIÓN do 24 de xaneiro de 2022 pola que se convocan cursos de prevención de riscos laboráis de nivel básico para persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoa con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais. Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220217/AnuncioO150-240122-0001_gl.pdf

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet a Resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado 10 de febreiro, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. Podedes comprobar tamén dita adxudicación na ligazón que vos deixamos abaixo.  A incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución.  Para a formalización desta incorporación expedirase dilixencia de constancia asinada polo/a superior funcional e pola persoa adxudicataria, dilixencia que deberá ser remitida á Dirección Xeral de Xustiza por correo electrónico ao enderezo servicio.persoal.xustiza@xunta.gal nesa mesma data.  A renuncia á substitución adxudicada pola presente Resolución, será penalizada coa imposibilidade de obter unha nova substitución durante o período dun ano.  Ligazón:  https://drive.google.com/file/d/1u03AMIxbkSSFfxzoIcIxrNntT_2UDhVZ/view?usp=drivesdk

RESULTADOS DEFINITIVOS PROBAS DE OBTENCIÓN CERTIFICADOS CELGA 2, 3 E 4

Publicáronse na web www.lingua.gal os resultados definitivos das probas para a obtención dos Certificado de Lingua Galega Celga 2, Celga 3 e Celga 4.  Ligazón Celga 2 Compostela: https://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=6633650&name=DLFE-23886.pdf Ligazón Celga 2 Ponferrada: https://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=6633650&name=DLFE-23885.pdf Ligazón Celga 3 Compostela: https://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=6633651&name=DLFE-23889.pdf Ligazón Celga 3 Ponferrada: https://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=6633651&name=DLFE-23888.pdf Ligazón Celga 4 Compostela: https://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=6633652&name=DLFE-23892.pdf Ligazón Celga 4 Ponferrada: https://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=6633652&name=DLFE-23891.pdf

OFERTA DE PRAZAS OPOSICIÓN AUXILIO - TERRITORIO MINISTERIO

O Ministerio de Xustiza ven de publicar na súa páxina a listaxe de prazas que se ofertarán as opositoras/es do corpo de Auxilio Xudicial que realizaron as probas de acceso polo territorio non transferido. Ligazón oferta de prazas: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/ANEXO%20I%20AU%20LIBRE%202017%202018.PDF Ligazón paxina Ministerio: https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/empleo-publico/Auxilio-Judicial-Oferta-plazas-OEP-2017-2018  

MODIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DE SUBSTITUCIÓNS

Modifícase a Resolución do 7 de maio de 2008 de substitucións nos seguintes termos: Primeiro. O artigo cuarto queda redactado como segue: «Cuarto. Requisitos dos solicitantes Poderán solicitar as substitucións, con exención de funcións nos seus postos, os funcionarios de carreira dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza con destino en órganos radicados na Comunidade Autónoma de Galicia que estean en situación de activo, prestando efectivamente servizos en xulgados, tribunais, fiscalías ou outros órganos da Administración de xustiza, e leven un mínimo de seis meses continuados no posto de traballo desde o cal participan na convocatoria, ben sexa con carácter definitivo, ben provisional. No caso das substitucións verticais, para ser nomeado substituto no corpo inmediatamente superior será preciso estar en situación de servizo activo nun posto de traballo dalgún dos centros de destino a que se refire o anterior parágrafo e estar en posesión da titulación aca

FORMACIÓN PRESENCIAL PARA A ADMINISTRACIÓN XUDICIAL ELECTRÓNICA

O 14 de febreiro comeza o Plan de Reforzo Presencial do coñecemento AXE nos órganos da Administración de Xustiza en Galicia. A partir deste día, haberá actividades presenciais cos seguintes obxectivos: Consolidar o coñecemento e uso operativo da AXE. Difundir boas prácticas e eliminar outras que teñen impacto sobre a correcta constitución do expediente xudicial electrónico, en base aos informes e auditorías de bo uso das ferramentas da AXE. Indicar onde atopar os recursos formativos e de apoio dispoñibles online e recoller as túas inquedanzas e necesidades formativas. Contidos do Plan de Reforzo Presencial: Repaso de uso do tramitador MINERVA Rexistro con NIG único. Revisión e aclaración do concepto. Procedementos inhibidos. A importancia da calidade dos datos dos participes e intervenientes nos expedientes. Dar de alta e asignar ben. Datos identificadores cubertos. O uso de axenda de sinalamentos. Obrigatoriedade e impactos do mal uso. Como integrar documentos escanea

INMINENTE PUBLICACIÓN DA MODIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DE SUBSTITUCIÓNS

Unha vez trasladadas as nosas alegacións ao respecto, mañá está prevista a publicación no Diario Oficial de Galicia da Resolución do 7 de febreiro de 2022, da dirección Xeral de Xustiza, pola que se modifica a Resolución do 7 de maio de 2008 na que se regulan as substitucións entre funcionarios ao Servizo da Administración de Xustiza en Galicia, e na que se elimina o requisito de permanecer 6 meses continuados no posto de traballo no caso de persoas que cesen nunha substitución por incorporación do/da titular ou remate da causa que a motivou. 

CURSOS DA EGAP 2022 DAS ENTIDADES PÚBLICAS INSTRUMENTAIS E INSTITUCIONAIS

No DOG do 15/02/2022 publicouse a RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2022 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional. Tamén se imparten dous cursos para o persoal de xustiza. Ligazón DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220215/AnuncioO150-070222-0001_gl.pdf

RESOLUCIÓN CONCURSO DE LETRADAS/OS - DECEMBRO DE 2021

Publicouse no BOE a Orde JUS/91/2022, de 4 de febreiro, pola que se resolve o concurso de traslado, convocado por Orde JUS/1507/2021, de 21 de decembro, para a provisión de prazas do Corpo de Letrados da Administración de Xustiza. Ligazón: https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/14/pdfs/BOE-A-2022-2252.pdf

MODIFICACIÓN ADXUDICACIÓN SUBSTITUCIÓNS 04/02/2022

Producida a desocupación de diversos postos susceptibles de cobertura mediante substitución entre titulares, e non existindo candidatos/as nas respectivas unidades, ou non sendo posible a súa cobertura por persoal do órgano, procedeuse o 04/02/2022 á publicación das prazas na intranet xudicial durante os días 07, 08 e 09 de febreiro. Logo da revisión das peticións recibidas nesta Dirección Xeral, e debido á renuncia á realización da substitución da persoa adxudicataria, acordouse nova resolución que podedes ves na ligazón. Ligazón modificación substitucións: https://drive.google.com/file/d/1fI88vdmc1JpfIttCbet63sgoY2siR93v/view?usp=sharing

CURSOS PREPARATORIOS OBTENCIÓN CERTIFICADOS CELGA

Publicouse no DOG, o 14/02/2022, a RESOLUCIÓN do 26 de xaneiro de 2022, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4. Ligazón DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220214/AnuncioG0598-260122-0002_gl.pdf

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

P ublicouse na   intranet   a Resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado 4 de febreiro, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares.Podedes tamén comprobar dita adxudicación na ligazón que vos deixamos abaixo.  A incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución.  Para a formalización desta incorporación expedirase dilixencia de constancia asinada polo/a superior funcional e pola persoa adxudicataria, dilixencia que deberá ser remitida á Dirección Xeral de Xustiza por correo electrónico servicio.persoal.xustiza@xunta.gal nesa mesma data.  A renuncia á substitución adxudicada pola presente Resolución, será penalizada coa imposibilidade de obter unha nova substitución durante o período dun ano. Ligazón:  https://drive.google.com/file/d/1pE9wVvZMY58V1rKqLPatMe6-xwQsZv0P/view?usp=drivesdk

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet o 10/02/2022 o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 11, 14 e 15 de febreiro. A solicitude poderase cubrir dixitalmente no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario que vos deixamos na ligazón e que teredes que enviar asinado por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal  Fax: 981546222 Ligazón substitucións: https://drive.google.com/file/d/1p-TRmsfoaOqNBKP-ML3Ii8IHJbyOeM-T/view?usp=sharing Ligazón formulario Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

AS XUÍZAS/ES DE VIGO E CORUÑA PIDEN A IMPLANTACIÓN INMEDIATA DAS GRADAS DE 24 HORAS

As xuntas sectoriais de xuízas/es de instrución demandan da Xunta que se faga efectiva, “de maneira inmediata”, a partida orzamentaria necesaria para a implantación das gradas de 24 horas en Vigo e na Coruña, pois o Ministerio de Xustiza xa incluíu a partida correspondente nos orzamentos do estado para 2022. Lembran que son os únicos partidos xudiciais do Estado que, coas súas características, carecen do sistema de quenda rotatoria diario e realizan gardas semanais. O TSXG xa informara en 2019 de forma favorable á implantación desta medida, que conta tamén co aval do  CXPX .

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - MOS

  IDENTIFICADOR DA OFERTA: 12/2022/1252 DETALLES: UN POSTO DE AUXILIO XUDICIAL (C2) PARA A LOCALIDAD DE MOS. REQUISITOS NIVEL FORMATIVO: GRADUADO ESCOLAR/ESO OU SUPERIOR. TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 5 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENADAS POLA SÚA DATA

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - VIGO

IDENTIFICADOR Da OFERTA: 12/2022/1251 DETALLES: UN POSTO DE TRAMITACIÓN PROCESUAL (C1) PARA A LOCALIDAD DE VIGO. REQUISITOS NIVEL FORMATIVO: BACHARELATO OU SUPERIOR. TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 5 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENADAS POLA SÚA DATA DE I

FORMACIÓN CONTINUA DE IDIOMAS - EGAP

A EGAP convoca 51 edicións e 2085 prazas en cursos de inglés, francés, alemán, portugués, italiano e lingua de signos dirixidos ao persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional de Galicia, da Administración de xustiza, das entidades locais de Galicia, e de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema Universitario de Galicia. Matrícula aberta desde as 8 horas do 10 de febreiro ata as 23.55 horas do 23 de febreiro. Ligazón: https://egap.xunta.gal/fichanova/id/3866

RESOLUCIÓN DE ADXUDICACIÓN DAS COMISIÓNS DE SERVIZO PARA O MERCANTIL 3 DA CORUÑA

Nesta data publicouse a Resolución do 8 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria, en comisión de servizo, de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, no Xulgado do mercantil nº3 da Coruña, órgano de nova creación, efectuada por Resolución do 19 de xaneiro de 2022. Ligazón: https://cpxt.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/conselleria-3/non-indexar/220208-resolucion-adxudicacion-comisions-servizo.pdf

PRAZO DE PRESCRICIÓN DA SOLICITUDE DO SUBSIDIO DE XUBILACIÓN DA MUXEXU

Publicouse a Circular Nº 100, da Xerencia da Mutualidade Xeral Xudicial, sobre o prazo de prescrición aplicable á solicitude do subsidio de xubilación previsto no artigo 103.3 do Regulamento do  Mutualismo Xudicial. Ligazón Circular: https://www.mugeju.es/sites/default/files/archivos/resolucion-boe-circular-normativa/CIRCULAR%20100.pdf Ligazón solicitude subsidio de xubilación: https://www.mugeju.es/index.php/prestaciones/otras-prestaciones/auxilios-economicos-de-atencion-al-pensionista/subsidio-de

ANUNCIO DA CONVOCATORIA DAS BOLSAS DE PERSOAL INTERINO DE XUSTIZA

No DOG do 8 de febreiro publicouse a RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia (código de procedemento XU700A). 1. O prazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles (ata o 1 de marzo) , contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. 2. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na Oficina virtual do persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web http://opax.xunta.es , accesible tamén a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal 3. Para acceder ao formulario normalizado e presentar a solicitude, deberase dispor dun usuario rexistrado na OPAX e dun certificado electrónico cualificado (DNI electrónico, tarxeta de identificación de persoal ao servizo da

CONVOCATORIA CURSOS DE LINGUAXE XURÍDICA GALEGA(PERSOAL DE DENTRO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA)

Publicouse no DOG do 7 de febreiro a Resolución  pola que se convocan cursos de linguaxe da xu rídica galega para persoal ao servizo da Administración de xustiza que preste  servizos dentro da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022 a) O persoal que desexe participar nos cursos convocados nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula telemática na páxina web da EGAP https://egap.xunta.gal/matricula , non sendo admisibles outras formas de solicitude. As solicitudes cubertas adecuadamente entenderanse presentadas na EGAP no enderezo indicado, unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación. As persoas que, de seren seleccionadas, desexen recibir os correspondentes avisos deberán facilitar unha conta de correo electrónico e un número de teléfono móbil. b) Cada persoa só poderá solicitar unha edición dos cursos convocados. c) A falsidade ou a ocultación de datos esenciais para a selección das persoas aspirantes dará lugar á exclusión automática do curso

CONVOCATORIA DE CURSOS DE LINGUAXE XURÍDICA (PERSOAL DE FORA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA)

Publicouse no DOG do 7 de febreiro a Resolución pola que se convocan cursos de linguaxe da xu rídica galega para persoal ao servizo da Administración de xustiza que preste  servizos fóra da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022. a) O prazo de presentación de solicitudes será desde as 8:00 horas do 8 de febreiro de 2022 ata as 14:00 horas do 17 de febreiro de 2022. b) O persoal que desexe participar nos cursos convocados nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula telemática na páxina web da EGAP   https://egap.xunta.gal/matricula , non sendo admisibles outras formas de solicitude. As solicitudes cubertas adecuadamente entenderanse presentadas na EGAP no enderezo indicado unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación. As persoas que, de seren seleccionadas, desexen recibir os correspondentes avisos deberán facilitar unha conta de correo electrónico e un número de teléfono móbil. No prazo de presentación de solicitudes establecido na letra a) des

NOVA OFERTA DE PRAZAS PARA SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet o 04/02/2022 o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 7, 8 e 9 de febreiro. A solicitude poderase cubrir dixitalmente no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario que vos deixamos na ligazón e que teredes que enviar asinado por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal  Fax: 981546222 Ligazón substitucións: https://drive.google.com/file/d/1mhcdDQWccu3qIbc6TqmsiVA-ERecCG7B/view?usp=drivesdk Ligazón formulario Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - A CORUÑA, COMPOSTELA E CARBALLO

  IDENTIFICADOR DA OFERTA: 12/2022/999 DETALLES: REQUIRESE 6 POSTOS DE TRAMITADOR/A PROCESUAL (C1) PARA AS LOCALIDADES DA CORUÑA, SANTIAGO DE COMPOSTELA E CARBALLO REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: BACHARELATO OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SUFICI

CÚMPRESE O DITO POLA CIG NA TRAXECTORIA PROFESIONAL

A pesares dos moitos e furibundos ataques lanzados desde as centrais sindicais asinantes do acordo da traxectoria profesional en xustiza, estase a ver como, pouco a pouco, vanse cumprindo todas e cada unha das afirmacións realizadas pola CIG, en base as sentenzas gañadas, tanto no ámbito autonomico como no propio ámbito da xustiza. A CIG pelexou dende un primeiro momento por que se fixera un acordo igualitario para todas as traballadoras/es da Admón. de Xustiza, que non discriminara a ninguen e, soamente a través dos tribunais, fumos quen de ir acadando o noso obxectivo. Coa recente modificación da Lei de Emprego Publico de Galiza vaise achandando de xeito definitivo a posibilidade de que o persoal interino poida conquerir, en iguadade de condicións que o persoal de carreira, o acceso á traxectoria profesional. E certo que a lei de emprego publico non nos é directamente aplicable pero isto e un paso fundamental para que a Direccion Xeral de Xustiza abandone os recursos de casacion pres

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - PONTEVEDRA, REDONDELA E PONTEAREAS

  IDENTIFICADOR DA OFERTA: 12/2022/972 DETALLES: TRES POSTOS DE TRAMITACIÓN PROCESUAL (C1) PARA AS LOCALIDADES DE PONTEVEDRA, REDONDELA E PONTEAREAS. REQUISITOS NIVEL FORMATIVO: BACHARELATO OU SUPERIOR. TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 15 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMP

A CIG REXEITA A NOVA REDACCIÓN DA REGULAMENTACIÓN DE SUBSTITUCIÓNS

A CIG rexeita a nova redacción do artigo cuarto da normativa de substitucións e solicita que se elimine o requisito dos seis meses en todo caso. Tamén solicitamos a eliminación dese requisito para as comisións de servizo, dado que estas posibilitan que xente destinada fóra de Galiza poida regresar antes; a persistencia deste requisito favorece a non cobertura das prazas O posicionamento da CIG e a redacción proposta baseanse nos seguintes argumentos: 1.- Non se penaliza así só a aquelas persoas que por vontade propia renuncien ao posto, senón tamén, entre outras, a aquelas persoas que se moven nun concurso de traslados mentres non leven 6 meses no novo posto.   2.- Se o que se quere é penalizar á xente que cesa por vontade propia, só se precisa aplicar o xa disposto no artigo sétimo apartado 2 : “En todo caso, a renuncia a unha substitución, unha vez adxudicada esta, será penalizada coa imposibilidade de obter unha nova substitución durante o período dun ano”.   3.- Pode dar lugar a si

CAMPAÑA ANUAL DE VIXILANCIA DA SAÚDE - RECOÑECEMENTOS MÉDICOS

No DOG do 1 de febreiro publicouse a RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, pola que se dá publicidade á campaña da vixilancia periódica da saúde para o ano 2022 no ámbito da Administración xeral da Xunta de Galicia. A inscrición previa realizarase de forma telemática no formulario de petición de recoñecemento, que está dispoñible no Portax (Portal do empregado público da Xunta de Galicia) ou do Opax (Oficina virtual do persoal da Administración de xustiza).   A inscrición debe incluír todos os datos que figuren no formulario. A falta dalgún deles impedirá a tramitación da solicitude.   Toda inscrición xerará un xustificante do consentimento, que se deberá presentar o día  concertado para realizar a vixilancia da saúde.   O prazo de inscrición rematará transcorridos 4 meses contados a partir do día seguinte  ao da publicación da resolución no DOG (ATA O 2 DE XUÑO) , agás para o persoal de nova incorporación

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE OFIMÁTICA - EGAP - PERSOAL ADMON. DE XUSTIZA

No DOG do 1 de febreiro de 2022 publicouse a RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2022 pola que se convocan as actividades que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galicia, da Administración de xustiza e das entidades locais, así como para o persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG). Ligazón DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220201/AnuncioO150-200122-0001_gl.pdf