Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Marzo, 2018

LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS - AUXILIO XUDICIAL - OEP2016

Publicouse a Orde JUS/258/2018, de 12 de marzo , pola que se aproba a relación Provisional de admitidos e excluídos do proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza. Ligazón listaxes provisionais: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428732449?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DRelacion_provisional_admitidos_y_excluidos_Auxilio_Judicial.pdf

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS - XESTIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA E DATAS DE EXAME - OEP2016

No boe de hoxe, 16 de marzo, sae publicada a Orde JUS/255/2018, de 15 de marzo , pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos as probas seletivas para acceso ao corpo de Xestión Procesual e Administrativa, pola quenda libre, e se fixa para a realización dos exercicios primeiro e segundo, de conformidade co establecido na base 7.3. da Orde de convocatoria, o vindeiro día 24 de marzo de 2018, ás 9.:30 horas (8:30 horas en Canarias) , nos lugares que se indican no anexo III.

NOVA CONVOCATORIA DO COMITÉ DE FOLGA 19 DE MARZO - SEGURAMENTE UN CARPINTEIRO SERÍA MÁIS SENSATO QUE @S INTERLOCUTOR@S DA XUNTA

DATA DO PRIMEIRO EXERCICIO - OPOSICIÓNS TRAMITACIÓN - QUENDA LIBRE - OEP 2016

Segundo indica o Ministerio de Xustiza na súa páxina web, debido a circunstancia que afectan á organización do proceso seletivo para o acceso ao Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa, non resulta posible manter a previsión inicial do sábado 7 de abril como data para a celebración  do primeiro exercicio (probas tipo test, teórica e práctica), por lo que, a nova data fixada ao efecto será a do SÁBADO 12 DE MAIO.

CAMBIAMOS DE NEGOCIADOR PERO AS ACTITUDES DA XUNTA NON MUDARON

CRONOGRAMA DE MOBILIZACIÓNS FOLGA - MARZO 2018

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS - OPOSICIÓNS TRAMITACION - QUENDA LIBRE - OEP2016

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse hoxe a relación Provisional de Admitidos e Excluidos para ingreso no Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa, quenda de acceso libre, da oferta de emprego público de 2016, convocada por  O rde JUS/1166/2017, de 24 de novembro, (BOE de 30 de novembro) Ligazón listaxe de admitidos e excluídos: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428716594?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DRelacion_provisional_admitidos_y_excluidos_Tramitacion_procesal_y_Administrativa_acceso_libre.pdf Ligazón de causas de exclusión: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428716595?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DRelacion_de_las_causas_de_exclusion.pdf

NOTAS SEGUNDO EXERCICIO OPOSICIÓNS TRAMITACIÓN - PROMOCIÓN INTERNA - OPE2016

Na páxina web do Ministerio de Xustiza ven de publicarse o Acordo de 8 de marzo, polo que se establecen as puntuacións mínimas para superar o segundo exercicio e se fan públicas as relacións de aspirantes que veñen de superar a fase de oposición. Ligazón acordo: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428716544?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAcuerdo_de_8_de_marzo.pdf Ligazón relación de aprobados 2º Exercicio: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428716545?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAnexo_I_Relacion_aprobados_segundo_ejercicio.pdf Ligazón aprobados base de oposición: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428716546?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAnexo_II_Relacion_aprobados_f

COMUNICADO DE APOIO DA ASOCIACIÓN PROFESIONAL E INDEPENDENTE DE FISCAIS

"La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha emplazado al Gobierno gallego "a que abandone su posición obstructiva" en la mesa de negociación de la huelga de la Administración de Justicia en Galicia. APIF manifiesta en un comunicado su preocupación "por el enrocamiento de la postura de la Xunta de Galicia ante las legítimas pretensiones de los funcionarios que trabajan para la Administración de Justicia en la Comunidad autónoma". Los fiscales consideran "legítimas" las dos pretensiones principales de los funcionarios en huelga, "que son la inmensa mayoría", indican. En primer lugar, consideran que "es absolutamente lógico" que se les equipare en lo relativo a las bajas por enfermedad a los jueces, magistrados y fiscales, "al estar estatutariamente regulados en la Ley Orgánica del Poder Judicial", destacan. Además, señalan que el nivel retributivo de los funcionarios de la Adminis

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS OFERTADAS EN SUBSITUCIÓN

O  7 de marzo s aí ron as resolucións coa adxudicacións das últimas prazas publicadas o pasado 25 de xanei ro e 16 de febreiro, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial (2 5 /01/2 018) - (16-02-2018) ou na seguinte ligazón: https://drive.google.com/file/d/1FqgHUSu99N6xQXEKpMf0oUdl44KW0eXC/view?usp=sharing

COMUNICADO DO COMITÉ DE FOLGA TRAS A COMPARECENCIA NO PARLAMENTO DO CONSELLEIRO

MESA SECTORIAL DE MADRID - REXISTRO CIVIL

CARTA DO CONSELLEÍRO SR. RUEDA E CONTESTACIÓN Á MESMA