Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Febreiro, 2020

CURSOS FORMACIÓN EGAP: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN (TIC) E VIOLENCIA DE XÉNERO

Saíu publicada a Resolución do 24 de febreiro de 2020 pola que se convocan cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación (TIC), administración electrónica e protección de datos para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional e persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia. Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200227/AnuncioO150-180220-0001_gl.pdf   Publicouse a Resolución do 24 de febreiro de 2020 pola que se convocan as actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da comunidade autónoma, así como do persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas. Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publi

CORRECCIÓN DE ERROS DA CORRECCIÓN DE ERROS DA ADXUDICACIÓN DE SUBSTITUCIÓNS DE 18 DE FEBREIRO

Publicouse a Resolución cunha nova corrección de erros en relación coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado 18 de febreiro para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na INTRANET XUDICIAL e na seguinte ligazón: https://drive.google.com/file/d/1RwpqWyS4rvS-N9GwYSYdPu65khWAfANt/view?usp=sharing

INTERVENCIÓN PROGRAMADA EN LEXNET EN TODA GALIZA E EN eFIDELIUS NOS XULGADOS DE LUGO

Hoxe mércores 26/02/2020 , a partir das 15:00h , vaise efectuar unha intervención programada no sistema de gravación de vistas eFidelius dos Xulgados de Lugo, cunha duración estimada de 3 horas . Durante a intervención non estará accesible o eFidelius web instalado nos equipos de posto de traballo persoal. Si poderán realizar gravacións desde os equipos das salas de vistas aínda que non sincronizarán co servidor central ata finalizar o proceso. O Ministerio de Xustiza informa de que, con motivo da realización de tarefas de mellora na aplicación LexNET, se vai levar a cabo unha intervención planificada desde o venres 28/02/2020 ás 20:00 h ata o domingo 01/03/2020 ás 18:00 h.

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse a Resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado 18 de febreiro para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na INTRANET XUDICIAL e na seguinte ligazón:  Ligazón Resolución adxudicación: https://drive.google.com/file/d/1Fk9l0xhtlKKAH9hgGc7jq69ERExMkSQk/view?usp=sharing Ligazón resolución corrección erros: https://drive.google.com/file/d/1s-l2HE7e4HuBR4Kx2LZMf0wuxHj7iw-x/view?usp=sharing

MANUAL OIT SOBRE A PREVENCIÓN DO ESTRES NO TRABALLO

O estrés laboral é un dos temas máis importantes en moitos países e en diferentes tipos de lugares de traballo. O estrés ten moitas consecuencias negativas, incluíndo as enfermidades circulatorias e gastrointestinais, outros trastornos físicos, psicosomáticos e psicosociais; así como baixa productividade. A OIT (Organización Internacional do Traballo) ven de publicar o manual "La prevención del estrés en el trabajo - Lista de puntos de comprobación" onde se intenta dar resposta a este problema e, sobre todo, tentar facilitar puntos de comprobación para identificar estresores na vida laboral e a mitigación dos seus efectos nocivos. Ligazón "Prevención Integral": https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2020/01/18/prevencion-estres-en-trabajo-lista-puntos-comprobacion?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_24_02_2020   Ligazón Manual OIT: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safewo

REMATE PRAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES OPOSCIÓNS CORPO DE AUXILIO XUDICIAL - OEP 2017-2018

Hoxe remata o prazo de presentación de solicitudes para poder participar nas probas selectivas para acceso ao corpo de Auxilio Xudicial convocadas pola Orde JUS/60/2020, de 15 de xaneiro. Ligazón: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/empleo-publico/oposiciones-procesos/auxilio-judicial-acceso-libre Ligazón videotutorial inscripción: https://www.youtube.com/watch?v=2YCjQjuwWa4

LISTAXES DE APROBADOS OPOSICIÓN TRAMITACIÓN 1º E 2º EXERCICIO - OEP2017-2018

Hoxe finalmente o Ministerio correxiu o problema detectado na puntuación do segundo exercicio das probas de acceso ao corpo de Tramitación Procesual e Adminstrativa e publicou as listaxes de aprobados do primeiro e segundo exercicio, emplazando as candidatas/os que superaron ambos para o seguinte exame de Word o vindeiro 14 de marzo, ás 11:00 horas (10:00 horas en Canarias). Ligazón aprobados 1º exercicio: https://ficheros.mjusticia.gob.es/EmpleoP/PLaboral/TRAMITACION_L_APROBADOS-E1_ANEXO%20I.pdf Ligazón aprobados 2º exercicio: https://ficheros.mjusticia.gob.es/EmpleoP/PLaboral/TRAMITACION_L_APROBADOS-E2_ANEXO%20II.pdf Ligazón Acordo Tribunal: https://ficheros.mjusticia.gob.es/EmpleoP/PLaboral/ACUERDO%20APROBADOS%20PRIMER%20Y%20SEGUNDO%20EJERCICIOS%20TRAMITACION%20LIBRE.pdf

PERSOAL SELECCIONADO PARA OS CURSOS DE LINGUAXE XURÍDICA GALEGA

A EGAP ven de publicar as listaxes do persoal seleccionado para os cursos de linguaxe xurídica galega. Ligazón cursos linguaxe xurídica superior: https://egap.xunta.gal/egapolis/public/fichaSeleccionPDF?edicion=36050 Ligazón cursos linguaxe xurídica media: https://egap.xunta.gal/egapolis/public/fichaSeleccionPDF?edicion=36047

OPOSICIÓNS MÉDICOS FORENSES - APROBADOS 2º EXERCICIO ANDALUCÍA-ARAGÓN - NOVO SINALAMENTO DATAS 2º EXERCICIO

Na páxina web do Ministeiro de Xustiza publicáronse os Acordos do Tribunal Calificador, polo que se publica a relación de aspirantes que superaron o segundo exercicio da fase de oposicion, en Andalucía e Aragón e polo que se convoca para a realización do segundo exercicio para os días 3, 4 e 5 de marzo. Ligazón Acordo aspirantes aprobados 2º exercicio Andalucía-Aragón: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429863920?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAcuerdo_relaci%C3%B3n_de_aspirantes_que_superan_el_segundo_ejercicio_Andalucia_y_Arag%C3%B3n.pdf Ligazón Acordo sinalamento novas datas de exame: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429863825?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAcuerdo_convocatoria_2%C2%BA_ejercicio_3.pdf

BOLSA DE ESTUDOS DE DEREITO ADMINISTRATIVO

A EGAP convoca no DOG do 12 de febreiro unha bolsa de formación en estudos relacionados co dereito administrativo para o ano 2020. Aberto o prazo ata o 12 de marzo . Ligazón solicitude: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR770F&ano=2020&numpub=1&lang=gl Ligazón convocatoria: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200212/AnuncioO150-261219-0002_gl.pdf

CURSOS OFIMÁTICA EGAP 2020

Hoxe publícase no DOG a RESOLUCIÓN do 15 de febreiro de 2020 pola que se convocan as actividades formativas que compoñen o *Plan formativo ofimático de Galicia* para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galicia, da *Administración de xustiza,* das entidades locais e de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG). O prazo de presentación de solicitudes será de oito días a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia . As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse median - te o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes, 22 de febreiro, e ata as 23.55 horas da data de finalización, 5 de marzo . As solicitudes entenderanse

RESULTADOS PROBAS CELGA 2 e 4 COMPOSTELA E PONFERRADA

Publicada a Resolución do 17 de febreiro de 2020 , pola que se dan a coñecer os resultados definitivos das probas do Celga 2 e Celga 4 realizadas os días 16 e 17 de novembro de 2019 en Compostela e Ponferrada. Ligazón: https://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias?content=/Portal-Lingua/Contido/convocatoria/Probas/convocatoria_0021.html&utm_source=news_gal&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_lingua_gal

CURSOS DE IDIOMAS E DE LINGUAXE DE SIGNOS - EGAP

Hoxe publícase no DOG a RESOLUCIÓN do 13 de febreiro de 2020 pola que se convocan as actividades de formación continua en materia de idiomas para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galicia, da Administración de xustiza, das entidades locais e de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG). O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 28 de febreiro de 2020. As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. Ligazón: https://www.xunt

ERRO LISTAXES DE APROBADOS 1º E 2º EXERCICIO TRAMITACIÓN - QUENDA LIBRE - OEP2017-2018

NOTA INFORMATIVA TRAMITACIÓN LIBRE Con relacion a listaxe  de aprobados do primeiro e segundo exercicios do Corpo de Tramitación, turno libre, comunicase que, ao terse producido un erro no cálculo das preguntas non acertadas do segundo exercicio, anulase dita relación. Tan pronto se solucione dicha incidencia se colgarán las listas completas. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖ No dia hoxe publicaranse as listaxes a de aprobados dos dous primeiros exercicios das probas selectivas para acceso ao corpo de Tramitación Procesual e Administrativa pola quenda libre pero, debido a o erro de puntuacion indicado, anularonse dtas listaxes. Asi   mesmo fixouse que o  terceiro exercicio terá  lugar o día 14 de marzo de 2020 , sábado, ás 11:00 horas (10:00 horas en Canarias) . Os lugares nos que se celebrará dito exercicio publicaranse proximamente na páxina web do Ministerio de Xustiza . Ligazón acordo Tribunal: https://ficheros.mjusticia.gob.es/EmpleoP/PSelectivos/903_2019/ACUERDO-APROBADOS-P

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Public ou se na INT RANET o 18 / 02/2020, o aviso d e prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes compro bar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de sol icitudes será o 19, 20 e 21 de febreiro . A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222 Ligazón prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/1mss84Gj5LyeMEipe_wqm6iedyv3jihsk/view?usp=sharing Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

COMISIÓN DE SERVIZOS FISCALÍA DE OURENSE E LUGO

Veñen de convocarse dúas prazas en comisión de servizos na Fiscalía Provincial de Ourense e de Lugo para o posto de SECRETARIO/A FISCAL XEFE PROVINCIAL. Prazo de solicitudes ata o 28 de febreiro de 2020. Ligazón Ourense: http://www.xunta.es/comisions/ConsultarAnuncio.do?id=20093 Ligazón Lugo: http://www.xunta.es/comisions/ConsultarAnuncio.do?id=20162

O MINISTRO PRESENTA A AXENDA DO PLAN XUSTIZA 2030

O Ministro de Xustiza, Juan Carlos Campo, pediu este luns altura de miras para alcanzar un gran acordo na XIV lexislatura que converta á xustiza “nun verdadeiro servizo público” que os cidadáns perciban como algo “propio e próximo”. Durante a súa comparecencia na Comisión de Xustiza para explicar as liñas xerais da política do seu departamento, Campo pediu un esforzo conxunto en torno ao Plan Xustiza 2030 que permitirá colocar a Administración de Xustiza a un nivel de desenvolvemento equiparable ao doutros servizos públicos avanzados, como a Seguridade Social ou a Axencia Tributaria.  Ligazón "NOTICIAS JURÍDICAS": http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14895-el-ministro-de-justicia-presenta-su-proyecto-de-reforma-de-la-justicia-/

ESPECIALIZACIÓN DE 33 XULGADOS DO PENAL EN VIOLENCIA DE XÉNERO

A Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial acordou propoñer a especialización de 33 Xulgados do Penal para o axuizamento e execución de asuntos de violencia sobre a muller e a creación de sete novos órganos xudiciais tamén para este fin. Ligazón "NOTICIAS JURÍDICAS": http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14888-el-cgpj-propone-especializar-33-juzgados-de-lo-penal-para-enjuiciar-delitos-de-violencia-de-gamp;eacute;nero/

PROBLEMATICA NOS CESAMENTOS DO PERSOAL INTERINO

Ante a problemática xurdida co criterio adoptado de xeito unilateral pola Dirección Xeral de Xustiza, sobre a forma de proceder nos cesesamentos do persoal interino afectado pola resolución do concurso de traslado e destinado naqueles órganos onde non existe RPT, coa finalidade ofrecer a maior transparencia posible, vimos de solicitarlle a administración autonómica que se publique o máis axiña posible, na intranet, os códigos de todas as prazas ofertadas no concurso, así como os nomes das persoas que actualmente as están ocupando e as adxudicatarias definitivas.

PUBLICACIÓN DEFINITIVA RESOLUCIÓN CONCURSO DE TRASLADOS

Publicouse no DOG a Resolución do 24 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados para prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestion procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza, anunciado por Resolución do 25 de xuño de 2019. Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/ Publicados/2020/20200218/ AnuncioG0244-070220-0001_gl. pdf

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse a Resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado 7 de febreiro para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na INTRANET XUDICIAL e na seguinte ligazón:  https://drive.google.com/file/d/1KlmVEfSGVHg3hRsxhI7BzEfNEZ0r4-_0/view?usp=sharing

CURSOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

Publicada no DOG de hoxe a RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2020 pola que se convocan *cursos de prevención de riscos laborais*, nivel básico, para persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoa con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.   Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/ Publicados/2020/20200217/ AnuncioO150-070220-0001_gl.pdf

SEDES DE EXAME DO TERCEIRO EXERCICIO DE XESTIÓN - QUENDA LIBRE - OEP2017-2018

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o acordo do Tribunal Único da oposición ao corpo de Xestión pola quenda libre (OEP2017-2018), polo que se fixan as sedes do terceiro exercicio. Ligazón: https://ficheros.mjusticia.gob.es/EmpleoP/PSelectivos/764_2019/SEDES-TERCER-EJERCICIO.pdf

RETRIBUCIÓNS GALIZA 2020 - ACTUALIZACIÓN SUBIDA 2%

  Ligazón cadro de retibucións: https://drive.google.com/file/d/1dKEdmcBa2ia77E1rUVj1HyDyEBaE551u/view?usp=sharing Ligazón Orde confección nóminas 2020 (actualizada): https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200211/AnuncioCA01-300120-0001_gl.pdf

INCIDENCIA PROGRAMA DE CONTROL HORARIO KRONOS

Segundo se publicou na intranet onte, detectouse unha incidencia de carácter xeral no sistema de control horario Kronos. Actualmente, só permite realizar a fichaxe a través da aplicación instalada no PC do posto de traballo. As usuarias/os dispoñen do acceso directo á dita aplicación no escritorio do seu equipo.

INSTRUCIÓN RELATIVA AO CONCURSO DE TRASLADOS

O vindeiro 18 de febreiro publicarase no BOE e mais no DOG a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se resolve definitivamente o concurso de traslado para prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza, anunciado mediante Resolución do 25 de xullo de 2019. Conforme a referida resolución, dítanse as seguintes instrucións: 1.- Cesamentos  Tramitación procesual e administrativa: 21 de febreiro de 2020.  Xestión procesual e administrativa e mais auxilio xudicial: 25 de febreiro de 2020. 2.- Tomas de posesión O persoal adxudicatario de prazas na mesma localidade onde presta servizos disporád 3 días hábiles para a súa incorporación ao novo destino e de 8 días se hai cambio de localidade, e de 20 días hábiles ou un mes segundo a comunidade de procedencia. Os prazos empezarán a contar dende o día seguinte á data do cesamento

CURSOS DE LINGUAXE XURÍDICA GALEGA

A EGAP convoca cursos de linguaxe administrativa e xurídica galega tanto para persoal ao servizo das distintas administracións da Comunidade Autónoma de Galicia coma para persoal ao servizo da Administración de xustiza que preste servizos fóra da Comunidade Autónoma de Galicia. https://egap.xunta.gal/fichanova/id/3205 Ligazón Resolución curso persoal da Comunidade Autónoma: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200210/AnuncioO150-310120-0001_gl.pdf Ligazón Resolución curso persoal de fora da Comunidade Autónoma: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200210/AnuncioO150-310120-0002_gl.pdf

RECORDATORIO FINALIZACIÓN PRAZO ELECCIÓN BOLSA DE INTERINOS GALIZA

Recordámosvos que o día 11 de febreiro finaliza o prazo para presentar as solicitudes de elección da bolsa de interinos. É moi importante ter en conta que non basta con gravar os datos na aplicación . Co simple gravado de datos xérase unicamente un borrador, que hai que validar e presentar, sexa electronicamente, con certificado dixital ou DNI electrónico, ou manualmente, en calquera dos lugares do artigo 16.4 da Lei 39/2015 do Procedemento administrativo común das Administracións Públicas. A consecuencia de non presentar a elección da bolsa en prazo, segundo o artigo 10.2 da Resolución do 18 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia é a desistencia dos aspirantes de todas as súas solicitudes.

CORRECCIÓN DE ERROS ADXUDICACIÓN COMISIÓNS DE SERVIZO

Publicouse na intranet a corrección de erros relativa á Resolución do 4 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria, en comisión de servizo, de postos vacantes de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, efectuada por Resolución do 25 de novembro de 2019.  Ligazón Resolución corrección de erros: https://drive.google.com/file/d/1v_re_BPbkKMVUPYsT2R5sWDmYEdshgZt/view?usp=sharing

ADXUDICACIÓN COMISIÓNS DE SERVIZO - NOVEMBRO 2019

Foi publicada no día de hoxe a Resolución de 4 de febreiro de 2020 coas adxudicacións das comisións de servizo convocadas por Resolución do 25 de novembro de 2019 . https://cpapx.xunta.gal/c/ document_library/get_file? file_path=/portal-cpapx/D.X. Xustiza/ConcursoTraslados/ adxudicacion-comision- servizos.pdf Nota informativa para o persoal adxudicatario con destino noutra comunidade autónoma Documentación e trámites necesarios Persoal procedente de fóra da comunidade autónoma de Galicia Deberán achegar a Xefatura territorial que corresponda mediante correo electrónico a seguinte documentación (fotocopia DNI, ficha de recollida de datos (personais e bancarios) e a fotocopia da tarxeta sanitaria (unicamente para ingresos posteriores a 01/01/2011) e tarxeta de MUGEJU. O resto da documentación poderán presentala na delegación correspondente o día da toma de posesión. 1) Fotocopia do DNI 2) Ficha de recollida de datos (persoais e bancarios) 3) Fotoc

RECOÑECEMENTOS MÉDICOS - CAMPAÑA DE VIXILANCIA DA SAÚDE

No DOG do día 4 de febreiro, publícase a convocatoria para anotarse, de xeito voluntario, aos recoñecementos médicos periódicos. ATENCIÓN:   1) A inscrición realizarase a través do enlace dispoñible na OPAX (https://www.xunta.es/sxpa/AIX/) 2) O prazo de inscrición será de 2 meses desde o día seguinte á publicación no DOG, é dicir, ata o 5 de abril de 2020 . Ligazón Resolución: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200204/AnuncioG0244-290120-0002_gl.pdf

OBTENCIÓN CERTIFICADO COMPETENCIAS DIXITAIS EN OFIMÁTICA

No DOG de onte, 3 de febreiro, publicouse a Resolución do 24 de xaneiro de 2020 pola que se efectúa unha convocatoria para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática, tras o seguimento dun curso de preparación na modalidade de teleformación. Ligazón Resolución: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0177-200120-0001_gl.pdf