Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Abril, 2022

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - OURENSE

Identificador da oferta: 12/2022/4439 Detalles: Auxilio Xudicial (C2) para a localidade de Ourense. Requisitos: 1. Nivel formativo: Graduado escolar/ESO ou superior. 2. Ter acreditado na súa demanda de emprego os seguintes dous requisitos: a) Superación de exame nas oposicións ás categorías de Xestión Procesual, Tramitación Procesual ou Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza dende o ano 2008. (Código 39). b) Experiencia laboral mínima de 2 meses nas categorías da administración de xustiza: Xestión Procesual, Tramitación Procesual ou Auxilio Xudicial (Código 40). Estes 2 requisitos/códigos deben constar na demanda de emprego para incorporar a súa candidatura ás ofertas. No caso de que non consten, deberá pedir cita na súa oficina de emprego para acreditar estes datos. Enviaranse 5 candidaturas que cumpran todos os requisitos por orde da súa data de inscrición en Emprego Galicia. De non existir suficientes candidaturas con todos os requisitos, completarase, or

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - PONTEVEDRA

Identificador da oferta: 12/2022/4385 Detalles: Un posto de Auxilio Xudicial (C2) para a provincia de Pontevedra. Requisitos nivel formativo: Graduado Escolar/ESO ou superior. Ter acreditado na súa demanda de emprego os seguintes dous requisitos: a) Superación de exame nas oposicións ás categorías de Xestión Procesual, Tramitación Procesual ou Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza dende o ano 2008. (Código 39). b) Experiencia laboral mínima de 2 meses nas categorías da administración de xustiza: Xestión Procesual, Tramitación Procesual ou Auxilio Xudicial (Código 40). Estes requisitos/códigos deben constar na demanda de emprego para incorporar a súa candidatura ás ofertas. no caso de que non consten, deberá pedir cita na súa oficina de emprego para acreditar estes datos. Enviaranse 10 candidaturas que cumpran todos os requisitos por orde da súa data de inscrición en Emprego Galicia. De non existir suficientes candidaturas con todos os requisitos, completaras

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - XESTIÓN - LALÍN, MARÍN E CAMBADOS

Identificador da oferta: 12/2022/4390 Detalles: Tres postos de Xestión Procesual (A2) para Lalín, Marín e Cambados. Requisitos nivel formativo: Diplomatura universitaria ou superior. Ter acreditado na súa demanda de emprego os seguintes dous requisitos: a) Superación de exame nas oposicións ás categorías de Xestión Procesual, Tramitación Procesual ou Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza dende o ano 2008. (Código 39). b) Experiencia laboral mínima de 2 meses nas categorías da administración de xustiza: Xestión Procesual, Tramitación Procesual ou Auxilio Xudicial (Código 40). Estes requisitos/códigos deben constar na demanda de emprego para incorporar a súa candidatura ás ofertas. No caso de que non consten, deberá pedir cita na súa oficina de emprego para acreditar estes datos. Enviaranse 10 candidaturas que cumpran todos os requisitos por orde da súa data de inscrición en Emprego Galicia. De non existir suficientes candidaturas con todos os requisitos, complet

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - PONTEVEDRA

Identificador da oferta: 12/2022/4388 Detalles: Dous postos de Tramitación Procesual (C1) para a provincia de Pontevedra. Requisitos nivel formativo: Bacharelato ou superior. Ter acreditado na súa demanda de emprego os seguintes dous requisitos: a) Superación de exame nas oposicións ás categorías de Xestión Procesual, Tramitación Procesual ou Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza dende o ano 2008. (Código 39). b) Experiencia laboral mínima de 2 meses nas categorías da administración de xustiza: Xestión Procesual, Tramitación Procesual ou Auxilio Xudicial (Código 40). Estes requisitos/códigos deben constar na demanda de emprego para incorporar a súa candidatura ás ofertas. no caso de que non consten, deberá pedir cita na súa oficina de emprego para acreditar estes datos. Enviaranse 10 candidaturas que cumpran todos os requisitos por orde da súa data de inscrición en Emprego Galicia. De non existir suficientes candidaturas con todos os requisitos, completarase, ord

CORRECCIÓN DE ERROS DA CONVOCATORIA DE COMISIÓNS DE SERVIZO

Advertidos erros na anterior convocatoria, publicouse unha subsanación da Resolución do 26 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1u1m3b3K7jgyDBQIljiCIZEzpVCNdpVCO/view?usp=sharing

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet o 26/04/2022 o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 27, 28 e 29 de abril. A solicitude poderase cubrir dixitalmente no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario que vos deixamos na segunda ligazón e que teredes que enviar asinado por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal  Fax: 981546222  Ligazón substitucións: https://drive.google.com/file/d/1iZ51EKGUbKlUGoXjWPRjMEwNi9_a-CK1/view?usp=sharing Ligazón formulario Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

NOVA CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE PRAZAS EN COMISIÓN DE SERVIZOS

Publicouse a Resolución do 26 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza. O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria na intranet da Administración de Xustiza ( http://intranet.xustiza.gal ) e mais na web da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo ( https://cpapx.xunta.gal/comisions-de-servizo ).  En tanto non se habilite a presentación a través da OPAX, as solicitudes dirixiranse á Dirección Xeral de Xustiza e presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través da solicitude xenérica ( código PR004A ), achegando o modelo que se inclúe como Anexo II, debidamente cumprimentado e asinado. Ligazón https://cpxt.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/conselleria-3/D.X

WEBINARIO CARA A UNHA REFORMA DO SISTEMA DE ACCESO AO EMPREGO PÚBLICO

WEBINARIO CARA A UNHA REFORMA DO SISTEMA DE ACCESO AO EMPREGO PÚBLICO Data: xoves 19 de maio Modo de impartición: telepresenza. Horario: das 12.00 ás 14.00 horas. Inscrición: desde as 8 horas do 26 de abril ata as 23.55 horas do 11 de maio. Ligazón EGAP: https://egap.xunta.gal/fichanova/id/3953

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet a Resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado  de 19 de abril, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. Podedes comprobar tamén dita adxudicación na ligazón que vos deixamos abaixo.  A incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución.  Para a formalización desta incorporación expedirase dilixencia de constancia asinada polo/a superior funcional e pola persoa adxudicataria, dilixencia que deberá ser remitida á Dirección Xeral de Xustiza por correo electrónico ao enderezo servicio.persoal.xustiza@xunta.gal nesa mesma data.  A renuncia á substitución adxudicada pola presente Resolución, será penalizada coa imposibilidade de obter unha nova substitución durante o período dun ano.  Ligazón:  https://drive.google.com/file/d/1IvtAs1qptX8QebghQYylXQSv3v17mWwQ/view?usp=sharing

ALERTA: CHAMADAS FRAUDULENTAS DESDE O NÚMERO 901 400 100

Chamadas fraudulentas procedentes dun número 901 pertencente ao Ministerio Sanidade. O equipo de resposta ante incidentes do Ministerio de Sanidade alerta sobre un incidente de suplantación de identidade do Ministerio, desde o día 19 de abril de 2022, no que os usuarios particulares están a recibir chamadas desde o número 901 400 100 (número lexítimo do servizo de atención ao cidadán do Ministerio de Sanidade), requirindo unha serie de datos persoais que non se corresponden con calquera xestión administrativa levada a cabo polo Ministerio nin por ningún dos Organismos adscritos. A oficina de atención ao cidadán do Ministerio de Sanidade informa que non se realizan chamadas, nin se envían mensaxes de texto, desde o número 901 400 100, polo que se roga a todo aquel que o reciba que rexeite calquera chamada procedente dese número e non achegue ningún dato que se solicite. Ligazón MUXEXU: https://www.mugeju.es/noticias/2022-04/alerta-llamadas-fraudulentas

LICITACIÓN DA DIXITALIZACIÓN DE SESENTA NOVAS SALAS DE VISTA

A Xunta licitará este ano a dixitalización de 60 novas salas de vista para completar a total implantación de sistemas dixitais nos xulgados galegos. A dixitalización das salas permite a gravación dos xuízos conforme os requirimentos das leis procesuais, así como mostrar ás partes, declarantes e persoas que se atopen na sala os contidos multimedia almacenados, utilizar a cámara cenital instalada, capturar a imaxe dun obxecto que se deposite na mesa do Tribunal e exhibila a través da televisión e realizar videoconferencias, ademais de mellorar a seguridade, privacidade e intimidade das testemuñas protexidas, dos menores, mulleres vítimas de violencia de xénero ou doutras persoas que o Tribunal decida. Ligazón: https://www.xustiza.gal/novas/-/nova/X68246/xunta-licitara-dixitalizacion-novas-salas-para-completar-este-ano-total-implantacion

PUBLICACIÓN DEFINITIVA COMISIÓNS DE SERVIZO CORPOS DE XESTIÓN E TRAMITACIÓN

Publicouse a Resolución do 25 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolven as adxudicacións definitivas de postos do corpo de xestión procesual e administrativa e do corpo de tramitación procesual e administrativa convocados pola Resolución do 30 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza. Ligazón: https://cpxt.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/conselleria-3/non-indexar/concursos-traslados/2204019-definitiva-CXPA-CTPA.pdf

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS OPE 2021 - LETRADOS ADMÓN. XUSTIZA

Publicouse no BOE a Orde  JUS/348/2022, do 20 de abril, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos ao proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre e promoción interna, no Corpo de Letrados da Administración de Xustiza, convocado por Orde  JUS/1523/2021, do 3 de decembro. Ligazón BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/25/pdfs/BOE-A-2022-6614.pdf

CAMBIO DE XUICES POR CONCURSO NOS XULGADOS DE GALIZA.

Publicouse o Orde de 21 de abril de 2022, por la que se destina ás Xuizas/es que se relacionan, como consecuencia do concurso resolto por Acordo da Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial: O xuíz do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 de Redondela, pasará a desempeñar a praza no Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 3 de Carballo. A xuíza  do  Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2 do Porriño, pasará a desempeñar a praza no Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 de Lena, con competencia en materia de violencia sobre a muller. Ligazón BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/25/pdfs/BOE-A-2022-6605.pdf

XUNTANZA COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL

Onte, 21 de abril, celebrouse unha reunión do Comité de Seguridade e Saúde Laboral (CSSL) no que se trataron os seguintes temas: - Proposta de Protocolo de acoso laboral e outras condutas discriminatorias. - Os datos COVID actuais. - Dotación de desfibriladores. - Teletraballo. - Cidade da Xustiza de Vigo. - Obras pendentes en edificios xudiciais. - Aplicación do Real decreto 286/2022, sobre a non obrigatoriedade do uso de máscaras. Ligazón folla informativa: https://drive.google.com/file/d/1BbkQwfKecMV4B_yJDU9PyldMKWbW6S8Y/view?usp=sharing  

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - ORDES E COMPOSTELA

Identificador da oferta: 12/2022/4164 Detalles: Requírense 4 postos de traballo de Auxilio Xudicial (C2) para as localidades de Ordes (1 posto) e Santiago de Compostela (3 postos) requisitos nivel formativo mínimo: ESO ou equivalente e ter acreditado na súa demanda de emprego os seguintes dous requisitos: a) Superación de exame nas oposicións ás categorías de Xestión Procesual, Tramitación Procesual ou Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza dende o ano 2008. (Código 39). b) Experiencia laboral mínima de 2 meses nas categorías da administración de xustiza: Xestión Procesual, Tramitación Procesual ou Auxilio Xudicial (Código 40). Estes requisitos/códigos deben constar na demanda de emprego para incorporar a súa candidatura ás ofertas. No caso de que non consten, deberá pedir cita na súa oficina de emprego para acreditar estes datos. Enviaranse 5 candidaturas por posto que cumpran todos os requisitos por orde da súa data de inscrición nos servizos públicos de e

MODIFICACIÓN DA REGULAMENTACIÓN DOS SERVIZOS COMÚNS DE APOIO

Publicouse no DOG a RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se modifica a Resolución do 9 de decembro de 2003 pola que se constitúen os servizos comúns de apoio das cidades da Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo.   Ligazón DOG:  https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220422/AnuncioG0595-130422-0001_gl.pdf

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - VIGO-PONTEVEDRA-CAMBADOS

Identificador de la oferta:          12/2022/4121 Detalles: Tres postos de Auxilio Xudicial (c2) para as localidades de Vigo, Pontevedra e Cambados. Requisitos nivel formativo: Graduado Escolar/ESO ou superior. Ter acreditado na súa demanda de emprego os seguintes dous requisitos: a) Superación de exame nas oposicións ás categorías de Xestión Procesual, Tramitación Procesual ou Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza dende o ano 2008. (Código 39). b) Experiencia laboral mínima de 2 meses nas categorías da administración de xustiza: Xestión Procesual, Tramitación Procesual ou Auxilio Xudicial (Código 40). Estes requisitos/códigos deben constar na demanda de emprego para incorporar a súa candidatura ás ofertas. No caso de que non consten, deberá pedir cita na súa oficina de emprego para acreditar estes datos. Enviaranse 15 candidaturas que cumpran todos os requisitos por orde da súa data de inscrición en Emprego Galicia. De non existir suficientes candidaturas con

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - XESTIÓN - PONTEVEDRA

Identificador da oferta: 12/2022/4120 Detalles: Un posto de Xestión Procesual (A2) para a provincia de Pontevedra. Requisitos nivel formativo: Diplomatura universitaria ou superior. Ter acreditado na súa demanda de emprego os seguintes dous requisitos: a) Superación de exame nas oposicións ás categorías de xestión procesual, tramitación procesual ou auxilio xudicial da administración de xustiza dende o ano 2008. (Código 39). b) Experiencia laboral mínima de 2 meses nas categorías da administración de xustiza: Xestión Procesual, Tramitación Procesual ou Auxilio Xudicial (Código 40). Estes requisitos/códigos deben constar na demanda de emprego para incorporar a súa candidatura ás ofertas. No caso de que non consten, deberá pedir cita na súa oficina de emprego para acreditar estes datos. Enviaranse 5 candidaturas que cumpran todos os requisitos por orde da súa data de inscrición en Emprego Galicia. De non existir suficientes candidaturas con todos os requisitos, comple

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet a Resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado  de 12 de abril, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. Podedes comprobar tamén dita adxudicación na ligazón que vos deixamos abaixo.  A incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución.  Para a formalización desta incorporación expedirase dilixencia de constancia asinada polo/a superior funcional e pola persoa adxudicataria, dilixencia que deberá ser remitida á Dirección Xeral de Xustiza por correo electrónico ao enderezo servicio.persoal.xustiza@xunta.gal nesa mesma data.  A renuncia á substitución adxudicada pola presente Resolución, será penalizada coa imposibilidade de obter unha nova substitución durante o período dun ano.  Ligazón:  https://drive.google.com/file/d/1nf6ngeuXeE4Uk12sYxL9awXegwUS61AF/view?usp=sharing

LISTAXES PROVISIONAIS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS REALIZACIÓN PROBAS CELGA 1, 2, 3 E 4

Publicáronse na páxina web do "Portal da Lingua Galega" as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas nas probas de maio-xuño de 2022 para a obtención dos niveis Celga 1, 2, 3 e 4. Remate do prazo de presentación de emendas: 3 de maio de 2022. Ligazón: https://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias?content=/Portal-Lingua/Contido/convocatoria/Probas/convocatoria_0025.html&utm_source=news_gal&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_lingua_gal

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet o 19/04/2022 o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 20, 21 e 22 de abril. A solicitude poderase cubrir dixitalmente no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario que vos deixamos na ligazón e que teredes que enviar asinado por calquera un dos seguintes medios:  Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal  Fax: 981546222  Ligazón substitucións: https://drive.google.com/file/d/1ODAI4NiuTx2PZ4EhTe9kfBt7h0AB-4Ag/view?usp=sharing Ligazón formulario Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL COMISIÓNS DE SERVIZO - CORPOS DE TRAMITACIÓN E XESTIÓN

Publicouse a Resolución do 19 de abril de 2022 , da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos dos corpos de XESTIÓN E TRAMITACIÓN anunciados na Resolución do 30 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se  convoca a provisión en comisión de servizo de determinados postos de traballo, entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza. Poderán formularse alegacións as listaxes e puntuacións no prazo de tres días hábiles seguintes ao da publicación realizada. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1_XEP2mUM_c04veX9TR-1CcyxIMLFGUGv/view?usp=sharing

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet a Resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado  de 7 de abril, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. Podedes comprobar tamén dita adxudicación na ligazón que vos deixamos abaixo.  A incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución.  Para a formalización desta incorporación expedirase dilixencia de constancia asinada polo/a superior funcional e pola persoa adxudicataria, dilixencia que deberá ser remitida á Dirección Xeral de Xustiza por correo electrónico ao enderezo servicio.persoal.xustiza@xunta.gal nesa mesma data.  A renuncia á substitución adxudicada pola presente Resolución, será penalizada coa imposibilidade de obter unha nova substitución durante o período dun ano.  Ligazón:  https://drive.google.com/file/d/1eyFnUoyA2xWfeM-5MjwbcWin2lIxVybs/view?usp=sharing  

RESOLUCIÓN DEFINITIVA COMISIÓNS DE SERVIZO - CORPO DE AUXILIO

Colgouse na intranet e na páxina web da consellería a Resolución do 19 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos do corpo de Auxilio Xudicial convocados pola Resolución do 30 de marzo de 2022. Ligazón adxudicacións: https://drive.google.com/file/d/1iObqWD7NcE_qRyf-p_Wck0o2BPp1Wii6/view?usp=sharing

AÍNDA NON É VIABLE A RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS DIXITAIS EN REMOTO

Ante a solicitude formulada no seu día pola CIG e, aínda que nalgunhas ocasións (sobre todo en plena pandemia) se consentiu a renovación de certificados en remoto, a administración autonómica contestou que, na actualidade non é posible pero que no Departamento  de Interoperabilidade e Servizos Dixitais do AMTEGA se está a traballar para o desenvolvemento de procedementos de identificación remota por vídeo, tal e como establece a Orde ETD/465/2021, do 6 de maio. En tanto estes  desenvolvementos non sexan aprobados polo Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, é preciso seguir traballando no proceso de identificación, de conformidade coa lei, como se está a facer na actualidade, é dicir, de xeito presencial nos puntos de acreditación electrónica.

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet o 12/04/2022 o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 13, 18 e 19 de abril. A solicitude poderase cubrir dixitalmente no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario que vos deixamos na ligazón e que teredes que enviar asinado por calquera un dos seguintes medios:  Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal  Fax: 981546222  Ligazón substitucións: https://drive.google.com/file/d/1jlv0WqPz_c8W5OOS1S8h-v6PzgA94coe/view?usp=sharing Ligazón formulario Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing  

ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS COMISIÓNS DE SERVIZO - CORPO DE AUXILIO XUDICIAL

Publicouse na intranet a Resolución do 11 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos do corpo de AUXILIO XUDICIAL convocados pola Resolución do 30 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se  convoca a provisión en comisión de servizo de determinados postos de traballo, entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza. Poderán formularse alegacións as listaxes e puntuacións no prazo de tres días hábiles seguintes ao da publicación realizada. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/13IBry-Jg0IJnu9wLxlkgrcDxILgGa3HA/view?usp=sharing

APROBADOS DEFINITIVOS DE AUXILIO E OFERTA DE PRAZAS - OPE 2017-2018

Orde JUS/285/2022, de 1 de abril, pola que se publica a relación de aprobados/as do proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de X ustiza, convocado por Orde JUS/60/2020, de 15 de xeneiro. Ligazón BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-A-2022-5711.pdf Resolución de 1 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, pola que se publica a relación de prazas correspondientes ao ámbito territorial de Galicia, que se ofrecen ás/aos aspirantes aprobadas/os no proceso selectivo para ingreso no Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, quenda libre, convocado por Orde JUS/60/2020, de 15 de xaneiro. Ligazón DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220408/AnuncioG0595-060422-0004_gl.pdf

CONVOCATORIA DE COMISIÓNS DE SERVIZOS - SUBDIRECCIÓNS IMELGA A CORUÑA E LUGO

Publicouse na intranet a Resolución de 8 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión, en comisión de servizo, de postos de traballo existentes nas subdirecció ns do IMELGA da Coruña e Lugo,  entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de Xustiza.  Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1w41oA_oB3r475TafriWYrej5lpfXg9Jd/view?usp=sharing

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet o 07/04/2022 o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 8, 11 e 12 de abril. A solicitude poderase cubrir dixitalmente no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario que vos deixamos na ligazón e que teredes que enviar asinado por calquera un dos seguintes medios:  Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal  Fax: 981546222  Ligazón substitucións: https://drive.google.com/file/d/1tXLTy9-BfVZRQBAqtLhlR832OmZrN8Qf/view?usp=sharing Ligazón formulario Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing  

DISPARATE DE CESAMENTO EN PONTEAREAS NÚM. 2

Non se sabe moi ben porque intereses espúreos unha praza de Tramitación de Ponteareas 2 ten que cubrise, si ou si, a través de comisión de servizos. Non queremos ser mal pensados, pero e que a decisión da administración autonómica esta cargada dunha parcialidade inaudita, que case está a rozar o tipo delictivo. Ata este momento e, como consecuencia deste último concurso de traslados, en Ponteareas 2  había unha vacante no cadro de persoal. Dita praza saiu a comisión de servizos o pasado 30 de marzo de 2022. Ata aquí todo correcto e dentro da lexislación vixente. O que ocorre e que no día de hoxe retorna ao órgano unha Tramitadora titular que estaba en substitución no xulgado da Cañiza  e, no canto de que dita Tramitadora ocupe a praza vacante existente e quede xa o cadro de persoal ao completo, a administración autonómica teima en manter a praza que sacou en comisión de servizos e forza o cesamento dunha das interinas existentes no órgano. No canto de dictar unha nova resolución quitan

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - GONDOMAR E A CAÑIZA

Identificador de la oferta: 12/2022/3743 Detalles: DOUS POSTOS DE AUXILIO XUDICIAL (C2) PARA AS LOCALIDADES DE GONDOMAR E A CAÑIZA. REQUISITOS NIVEL FORMATIVO: GRADUADO ESCOLAR/ESO OU SUPERIOR. TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 10 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITO

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - PROV.PONTEVEDRA

Identificador de la oferta: 12/2022/3740 Detalles: UN POSTO DE TRAMITACIÓN PROCESUAL (C1) PARA A PROVINCIA DE PONTEVEDRA. REQUISITOS NIVEL FORMATIVO: BACHARELATO OU SUPERIOR. TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 5 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORD

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - XESTIÓN - VIGO

Identificador da oferta: 12/2022/3739 Detalles: UN POSTO DE XESTIÓN PROCESUAL (A2) PARA A LOCALIDADE DE VIGO. REQUISITOS NIVEL FORMATIVO: DIPLOMATURA UNIVERSITARIA OU SUPERIOR. TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 5 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, O

A XUSTIZA VOLVE A DAR A RAZÓN Á CIG SOBRE A TRAXECTORIA PROFESIONAL

Por un lado, o Tribunal Superior de Galiza confirmou en varias sentenzas, tanto de Xustiza como da Administración autonómica, ditadas unhas en primeira e outras en segunda instancia, o criterio defendido pola CIG sobre a carreira e a traxectoria profesional, polo que en breve as compañeiras e compañeiros interinos demandantes poderán pedir a execución das mesmas e participar, desde o primeiro momento (xaneiro 2020), no procedemento extraordinario do grao I,  ao contrario do que algunhas centrais sindicais estan a vender como un gran logro, a partir de xaneiro de 2022. Que lles expliquen aos seus afiliados e ao resto de traballadores interinos que non recurriron, porque van a perder, gracias a eles, as retribucións de dous anos de traxectoria profesional. Por outra banda, o Tribunal Supremo ditou un Auto polo que REXEITA o recurso de casación interposto pola Xunta de Galiza contra a sentenza gañada pola CIG contra a Orde da carreira profesional da Administración autonómica, polo que é s

PROGRAMA DE AUTOFORMACIÓN 2022 - EGAP

A Escola convoca o programa de autoformación correspondente ao ano 2022, dirixido ao persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da comunidade autónoma, así como ao persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG). Prazo de matrícula para o acceso aos contidos: do 6 de abril ao 20 de decembro. (Agás para os contidos sobre a Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, que estarán dispoñibles a partir do 1 de xullo de 2022, e os contidos sobre acción exterior das administracións públicas galegas: Lei 10/2021, do 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da cooperación para o desenvolvemento de Galicia, e sobre a Lei 5/2021, do 2 de febreiro, de impulso demográfico de Galicia, que estarán dispoñibles a partir do día 1 de outubro de 20