Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Xullo, 2021

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO A TRAVÉS DO SPEG - A CORUÑA-FERROL

  IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2021/7139 DETALLES: SE REQUIERE 2 GESTORES PROCESALES (A2) PARA LAS LOCALIDADES DE A CORUÑA (1) Y FERROL (1). REQUISITOS: NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: DIPLOMATURA UNIVERSITARIA OU EQUIVALENTE Y TENER ACREDITADO EN SU DEMANDA DE EMPLEO LOS SIGUIENTES DOS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXÁMEN EN LAS OPOSICIONES A LAS CATEGORÍAS DE GESTIÓN PROCESAL, TRAMITACIÓN PROCESAL O AUXILIO JUDICIAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DESDE EL AÑO 2008 (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES EN LAS CATEGORÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: GESTIÓN PROCESAL, TRAMITADOR PROCESAL O AUXILIO JUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTOS REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR EN LA DEMANDA DE EMPLEO PARA INCORPORAR SU CANDIDATURA A LAS OFERTAS . EN EL CASO DE QUE NO CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA EN SU OFICINA DE EMPLEO PARA ACREDITAR ESTOS DATOS. SE ENVIARÁN 5 CANDIDATURAS POR PUESTO QUE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS POR ORDEN DE SU FECHA DE INSCRIPCIÓN EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO. DE

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO A TRAVÉS DO SPEG - A CORUÑA-SANTIAGO-RIBEIRA

  IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2021/7123  DETALLES: SE REQUIEREN TRAMITADORES PROCESALES ( C1) PARA LAS LOCALIDADES DE A CORUÑA (3), SANTIAGO (2) Y RIBEIRA (1). REQUISITOS: NIVEL FORMATIVO: BACHILLERATO O EQUIVALENTE Y HABER ACREDITADO EN SU DEMANDA DE EMPLEO LOS SIGUIENTES DOS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAMEN EN LAS OPOSICIONES A LAS CATEGORÍAS DE GESTIÓN PROCESAL, TRAMITACIÓN PROCESAL O AUXILIO JUDICIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DESDE El AÑO 2008. ( CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES EN Las CATEGORÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: GESTIÓN PROCESAL, TRAMITACIÓN PROCESAL O AUXILIO JUDICIAL ( CODIGO 40). ESTOS REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR EN LA DEMANDA DE EMPLEO PARA INCORPORAR SU CANDIDATURA A LAS OFERTAS. EN CASO DE QUE NO CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA EN SU OFICINA DE EMPLEO PARA ACREDITAR ESTOS DATOS. SE ENVIARÁN 5 CANDIDATURAS POR PUESTO QUE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS POR ORDEN DE SU FECHA DE INSCRIPCIÓN EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DE EMPLEO. DE N

PUBLICACIÓN DE APROBADAS/OS DE TRAMITACIÓN E OFERTA DE PRAZAS - QUENDA LIBRE - OEP 2017-2018

No BOE de hoxe publicáronse as ordes polas que se publican as listaxes definitivas de aprobados do proceso seletivo para ingreso, polo sistema xeral da quenda libre, ao Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, convocado por Orden JUS/903/2019, de 9 de agosto, así como a oferta de prazas. Ligazón relación de prazas:  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-12851   Ligazón de aprobadas/os: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-12852

XUNTANZA COA NOVA MINISTRA PILAR LLOP

Como xa vos informaramos o pasado 24 de xullo, hoxe mantivemos unha xuntanza coa nova Ministra de Xustiza, Pilar Llop, na que aproveitamos para trasladarlle determinadas peticións relacionadas co persoal ao servizo da Administración de Xustiza destinado en Galiza.    Entre outras cuestións lle trasladamos a nova ministra as seguintes:   - Revisión da Lei de Demarcación e Planta para a creación de Xulgados comarcalizados exclusivos de Violencia sobre a Muller . Mantemento tamén de todos os partidos xudiciais existentes en Galiza.   - Apertura do proceso de negociación das modificacións da Lei Orgánica do Poder Xudicial contidas no Anteproxecto de "Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia".   - Instauración da carreira profesional na Administración de Xustiza. -  Unificación do complemento xeral do puesto , eliminando os criterios de poboación. -  Modificación da Orde de gardas , adecuando os horarios e tempos de descanso á nor

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO A TRAVÉS DO SPEG - FERROL

Identificador de la oferta: FERROL 12/2021/7112 Detalles: AUXILIO XUDICIAL PARA FERROL NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: ESO OU EQUIVALENTE. TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS:1) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL,TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008 (CÓDIGO 39). 2) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORIAS ANTERIORES (CÓDIGO 40). ESTOS REQUISITOS DEBEN DE CONSTAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO.NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRIPCIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO.DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS, COMPLETÁRASE, ORDENADAS POR SÚA DATA DE INSCRIPCIÓN , COAS CANDIDATURAS QUE TEÑAN ACREDITADO O REQUISITO DE EXPERIENCIA (40) E POSTERIORMENTE COAS CANDIDATURAS QUE TEÑAN ACREDITADO A SUPERACIÓN DE EX

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet o 29/07/2021, o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 30 de xullo, 2 e 3 de agosto. A solicitude poderase cubrir e asinar dixitalmente no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do  Anexo II bis  que aparece abaixo na ligazón, e que teredes que enviar asinado, a través de calquera  un  dos seguintes medios:   Correo electrónico:  servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222 Ligazón   prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/1IKhw0cW6NiyWoN-Fafo8ShlHy5z-aNlk/view?usp=sharing   Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS E MÉRITOS TRAMITACIÓN - QUENDA LIBRE - OEP 2017-2018

CORPO DE TRAMITACION PROCESUAL E ADMINISTRATIVA, ACCESO LIBRE, OPE XUSTIZA 2017/2018: RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS E DE MÉRITOS TRAMITACIÓN, QUENDA LIBRE. Ligazón: https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/empleo-publico/acceso-libre/tramitacion-procesal18

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO A TRAVÉS DO SPEG - VILAGARCÍA DE AROUSA

Identificador de la oferta: Vilagarcía de Arousa (2 PRAZAS) 12/2021/7058 Detalles: TRAMITACIÓN PROCESUAL (C1) PARA A LOCALIDADE DE VILAGARCÍA DE AROUSA REQUISITOS NIVEL FORMATIVO: BACHARELATO OU SUPERIOR TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 10 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS R

A NOVA MINISTRA DE XUSTIZA CONVOCA Á CIG A UNHA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN

Representantes de CIG- Xustiza, como integrante da Mesa Sectorial de Xustiza,  manterán o xoves día 29 unha entrevista de presentación coa nova Ministra Pilar Llop.   Correo recibido: _"Siguiendo indicaciones de la Ministra de_ _Justicia, Dª Pilar Llop y, con el fin de establecer un primer contacto, que será el primero de otros que se irán celebrando, les convoco a una reunión en la sede de este Ministerio (San Bernardo, 45) el día 29 de julio a las 13:30 horas._  _Esperamos su confirmación, así como los nombres de las personas que asistirán._ _Atentamente,_ _Jefa de Secretaría de la Ministra de Justicia" Desde a CIG-  Xustiza trasladarémoslle á Ministra todas as reivindicacións das traballadoras/es    e as  carencias da Administración de Xustiza en Galiza.

ADIANTO DO NÚMERO DE PRAZAS DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2021

O Ministerio de Xustiza ven de adiantarnos unha aproximación do número de prazas que se prantexa convocar para a OEP 2021. En principio o Ministerio prantexaría unha OEP de 1.080 prazas de M.Forenses, Xestores, Tramitadores e Auxilios na quenda libre e 259 prazas na promoción interna.

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - LALÍN

Identificador de la oferta: Lalín 12/2021/6777 Detalles: TRAMITADOR PROCESUAL: NIVEL FORMATIVO: BACHARELATO OU SUPERIOR. ACREDITAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO ALGÚN DOS SEGUINTES REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DALGÚN EXAME NAS OPOSICIÓNS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA, ACREDITABLE CON CERTIFICACIÓN DAS UNIDADES DE PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA. Cargo: TÉCNICOS DE SERVIZOS XURÍDICOS E/OU SIMILARES

PUBLICACIÓN NO DOG DA RESOLUCIÓN PROVISIONAL DA ACCIÓN SOCIAL 2021

Publicada no DOG a RESOLUCIÓN do 13 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes provisionais das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2021 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.     O prazo de reclamación será de dez días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación (4 de agosto). Ligazón:                                                    https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210722/AnuncioG0595-140721-0001_gl.pdf

OFERTA DE PRAZAS APROBADOS DE TRAMITACIÓN - QUENDA LIBRE - OEP 2017-2018

O Ministerio ven de  remitir o Anexo I coa relación de prazas a ofrecer no "Resto de peninsula e Baleares" as funcionarias/os de novo ingreso de Tramitación Procesual e Administrativa, quenda libre, correspondentes á OEP 2017-2018. Data de publicación prevista no BOE: 30-7-2021. Presentación de solicitudes: Desde 2-8-2021 a 3-9-2021.

COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL - 16-07-2021

Neste venres celebrouse unha nova xuntanza do Comité de Seguridade e Saúde Laboral onde, desde a CIG, voltamos a trasladar ao Director Xeral de Xustiza varias peticións feitas con anterioridade e que non foron atendidas pola adminstración, así como outras novas que foron xurdindo desde a última xuntanza do comite. Na ligazón de abaixo vos deixamos a folla informativa sobre o acontecido na xuntanza. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1b3Y2rEcEwLMDCmw98UjuLZLsIA1T9UX_/view?usp=sharing

ÚLTIMA VERSIÓN DA MODIFICACIÓN DA BOLSA DE PERSOAL INTERINO

A Dirección Xeral ven de trasladarnos a última modificación da Orde do 4 de outubro de 2018 sobre selección e nomeamento de persoal interino para cubrir postos de persoal funcionario dos corpos xerais ao Servizo da Administración de xustiza en Galicia. Achégase  na ligazón de abaixo o texto de referencia, coas últimas modificacións introducidas trala última mesa sectorial, que será sometido aos preceptivos informes para a súa aprobación e posterior publicación. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1UaCnrjKF-Qe-VCeOXNdmbonosCpaiZtZ/view?usp=sharing

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na  intranet  a Resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado 9 de xullo, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información a tedes dispoñible ademais na seguinte ligazón:  https://drive.google.com/file/d/1xuQMg8eWu2Kb9S-vk0OHRojq11CgoidI/view?usp=sharing

CRITERIOS DE REPARTICIÓN DA COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 2021

Na xuntanza da Comisión de Acción Social 2021 celebrada no día de hoxe, a administración comunicou  todos os datos relativos as solicitudes formuladas, o reparto definitivo das respectivas axudas, así como as incidencias producidas.  Por mor do carácter persoal dos datos vinculados a este tipo de axudas, o acceso por parte da persoa interesada á información relativa á admisión ou exclusión definitiva da súa solicitude realizarase a través da OPAX. Ligazón folla informativa: https://drive.google.com/file/d/1XWyG7VuPMZkN6vddaOYX1d6sVjd_Nnzw/view?usp=sharing

FIRMEZA SENTENZA TRAXECTORIA PROFESIONAL PERSOAL INTERINO

A asesoría xurídica da CIG ven de confirmar a notificación da firmeza dunha das primeiras sentenzas acadadas por este sindicato en xuño de 2021, estimando o dereito dun interino de Xustiza a cobrar a traxectoria profesional polo que, nun prazo máximo de tres meses, a Xunta deberá abonarlle ese complemento, sendo o primeiro caso no noso sector.   Ligazón folla informativa: https://drive.google.com/file/d/1KI-lbYQ_7c6jgl_pW24uhPvdnMAvndXg/view?usp=sharing

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - VIGO E PONTEVEDRA

Identificador de la oferta: VIGO 12/2021/6105 Detalles: TRAMITADOR PROCESUAL: NIVEL FORMATIVO: BACHARELATO OU SUPERIOR. ACREDITAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO ALGÚN DOS SEGUINTES REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DALGÚN EXAME NAS OPOSICIÓNS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA, ACREDITABLE CON CERTIFICACIÓN DAS UNIDADES DE PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA. Cargo: TÉCNICOS DE SERVIZOS XURÍDICOS E/OU SIMILARES     Identificador de la oferta: PONTEVEDRA 12/2021/6109 Detalles: TRAMITADOR PROCESUAL: NIVEL FORMATIVO: BACHARELATO OU SUPERIOR. ACREDITAR NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO ALGÚN DOS SEGUINTES REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DALGÚN EXAME NAS OPOSICIÓNS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA, ACREDITABLE CON CERTIFICACIÓN DAS UNIDADES DE PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA. Cargo: TÉCNICOS DE SERVIZOS XURÍDICOS E/OU SIMILARES    

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet o 09/07/2021, o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 12, 13 e 14 de xullo. A solicitude poderase cubrir e asinar dixitalmente no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do  Anexo II bis  que aparece abaixo na ligazón, e que teredes que enviar asinado, a través de calquera  un  dos seguintes medios:   Correo electrónico:  servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222 Ligazón   prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/1_ZDK-_hQ-Uezmd17Z9Vcn0Ux-O1PgcBe/view?usp=sharing   Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

OBTENCIÓN CERTIFICADO DE NOTAS CORPO DE AUXILIO XUDICIAL

Na  Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza está dispoñible a descarga dos certificados de notas dos opositores presentados aos exercicios de Auxilio Xudicial As  *URLs para consultar* as notas son: Ligazon accseso  sen Cl@ve (sen certificado dixital):* https://sede.mjusticia.gob.es/oaj/InicioSede?lang=es_es&idtramite=1288789174812&idpagina=1215197884559 Ligazón acceso  a través de Cl@ve (con certificado dixital):* https://sede.mjusticia.gob.es/oaj/clave/InicioSede?lang=es_es&idtramite=1288789174812&idpagina=1215197884559

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - A CORUÑA

IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: A CORUÑA 12/2021/6073 DETALLES: SE REQUIERE TRAMITADOR PROCESAL CON EXAMENES SUPERADOS Y/O EXPERIENCIA EN LOS CUERPOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEBIDAMENTE ACREDITADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO. TITULACIÓN MÍNIMA: BACHILLERATO O EQUIVALENTE. CONOCIMIENTOS DE INFORMATICA NIVEL USUARIO CARGO: TÉCNICOS DE SERVICIOS JURÍDICOS Y/O SIMILARES

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - LUGO E VIVEIRO

IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: XESTIÓN 12/2021/6016 DETALLES: XESTOR PROCESUAL PARA LUGO -- DOUS MESES DE EXPERIENCIA OU TER APROBADO ALGÚN EXAME DA OPOSICIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008 -- DIPLOMADO, LICENCIADO OU GRADUADO CARGO: TÉCNICOS DE SERVIZOS XURÍDICOS E/OU SIMILARES IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: TRAMITADOR  12/2021/6026 DETALLES: TRAMITADOR PROCESUAL PARA VIVEIRO -- EXPERIENCIA DE DOUS MESES OU TER APROBADO ALGÚN EXAME DA OPOSICIÓN DE XUSTICIA DENDE O ANO 2008 -- BACHARELATO OU EQUIVALENTE CARGO: TÉCNICOS DE SERVIZOS XURÍDICOS E/OU SIMILARES

POSIBLES PRAZAS VACANTES CONCURSO DE TRASLADOS 2021 - LISTAXES PROVISIONAIS

A Xunta de Galiza acaba de comunicarnos as prazas provisionais que a administración autonómica considera que deben ser convocadas no vindeiro concurso de traslados para o seu análise e posibilidade de engádega doutras que por algún motivo a propia a adminsitración non se percatara de incluir. Ligazón prazas Xestión: https://drive.google.com/file/d/1XEeaNYzVqtJd60XTtPDuOsewXDapTPNi/view?usp=sharing Ligazón prazas Tramitación: https://drive.google.com/file/d/13jXih_XDf6NLUiR1v00lW4SOfacS1BCa/view?usp=sharing Ligazón prazas Auxilio: https://drive.google.com/file/d/1arA7N7Ue4geuuJJ-XSSq0dlzCViGQrD8/view?usp=sharing

CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA - EGAP

A EGAP convoca, xunto coa Amtega e o CPEIG, unha nova edición do curso superior de Administración electrónica que terá lugar entre o 14 de setembro e o 26 de outubro en modalidade semipresencial. Prazas: 50 Duración: 114 horas (30 horas de clases prácticas presenciais e 84 de teleformación) Inscrición: desde as 8 horas do 3 de xullo ata as 23.55 horas do día 31 de xullo en https://egap.xunta.gal/matricula Máis información en https://egap.xunta.gal/fichanova/id/3714

AUXILIO XUDICIAL - QUENDA LIBRE - INICIO FASE DE CONCURSO - OEP 2017/2018

Ven de publicarse o acordo do  TCU, polo que se dá inicio á fase de concurso do proceso selectivo do corpo de Auxilio Xudicial correspondente a OEP 2017-2018. "Acuerdo del Tribunal Calificador, por el que se da inicio a la fase de concurso del proceso selectivo para acceso al Cuerpo de Auxilio Judicial, según los establecido en el Anexo I-B de la convocatoria, a los aspirantes que figuran en el Anexo III del Acuerdo de 24 de junio, del Tribunal Calificador, por el que se publicaba la relación de aprobados de la fase de oposición. Se publica Manual de Instrucciones para la presentación de la documentación acreditativa, únicamente de los méritos indicados en el apartado B (Historial Profesional, apartados B-1 y B-2) del baremo contenido en el Anexo I-B de la Orden de convocatoria, así como el enlace que les llevará al asistente para la aportación telemática de dichos méritos". O prazo de presentación de méritos será do 5 ao 30 de xullo . Ligazón: https://www.mjusticia

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - MUXÍA E BETANZOS

Identificador de la oferta: MUXÍA 12/2021/5707 Detalles: REQUÍRESE AUXILIAR XUDICIAL CON ALGÚN EXAME SUPERADO E/OU EXPERIENCIA PROFESIONAL NOS CORPOS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA, DEBIDAMENTE ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO. TITULACIÓN MÍNIMA DE GRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA OU EQUIVALENTE. Cargo: AXENTES XUDICIAIS E/OU ALGUACÍS     Identificador de la oferta: BETANZOS 12/2021/5726 Detalles: REQUÍRESE TRAMITADOR PROCESUAL CON EXAMES SUPERADOS E/OU EXPERIENCIA PROFESIONAL NOS CORPOS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIXZA DEBIDAMENTE ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA. TITULACIÓN MÍNIMA BACHARELATO OU EQUIVALENTE. COÑECEMENTOS DE INFORMÁTICA NIVEL USUARIO. Cargo: TÉCNICOS DE SERVIZOS XURÍDICOS E/OU SIMILARES  

AXUDAS DE CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL

Publicouse no DOG a RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade. Lembrade que poden ser beneficiarias das axudas previstas nesta convocatoria as persoas físicas que no período comprendido entre o 1 de xullo de 2020 e o 30 de xuño de 2021, ambos os dous inclusive, se acollan á medida de redución de xornada para o coidado dun fillo ou filla menor de tres anos, ou menor de 12 anos no suposto de que padeza unha discapacidade recoñecida de porcentaxe igual ou superior ao 33 %. As axudas están destinada aos homes ou familias monoparentais, entendo por esta as seguintes situacións:                         a) Os homes ou as mulleres que afrontan a paternidade ou a maternidade en solitario. b) As familias formadas por unha ou un cónxuxe viúvo e os fillos e fillas. c) A

AS CENTRAIS SINDICAIS PRESENTES NA MESA SECTORIAL EN MADRID SOLICITAMOS A NEGOCIACIÓN DAS NOVAS REFORMAS ORGANIZATIVAS

Os seis sindicatos con representación na mesa sectorial da administración de xustiza solicitamos ao ministerio o comezo das negociacións do anteproxecto de lei de eficiencia organizativa do servio público de xustiza. CSIF,  STAJ, CCOO, UXT, CIG e  ELA non imos permitir que estas importantes reformas organizativas (Tribunais de Instancia, Oficinas de Xustiza nos municipios e implantación xeneralizada da  NOJ) que afectan directamente e de forma moi importante ás nosas condicións de traballo sexan levadas a cabo de forma unilateral e sen negociación colectiva que, ademais, é unha obrigación legal recollida no Estatuto Básico do Empregado Público. Dado que o Ministerio de Xustiza negouse ata o de agora a convocar a mesa de negociación a pesar dos requirimentos sindicais, os seis sindicatos remitimos de forma conxunta un escrito instando dita negociación. Ligazón escrito presentado: https://drive.google.com/file/d/1cmRP64EMDFzhG-E1Vi5pqGzPorhJv982/view?usp=sharing

OFERTA DE PRAZAS PERSOAL INTERINO SPEG - OURENSE

Identificador de la oferta: OURENSE 12/2021/5678 Detalles: PRECÍSASE TRAMITADOR/A PROCESUAL PARA O XULGADO DO PENAL Nº 2 E O SERV. COMÚN DE NOTIFICACIÓNS E EMBARGOS DE OURENSE. REQUISITOS: 1. NIVEL FORMATIVO DE BACHARELATO OU SUPERIOR, 2. SUPERACIÓN DALGÚN EXAME NAS OPOSICIÓNS Á ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008 OU EXPERIENCIA LABORAL ACREDITADA NA ADMON. DE XUSTIZA DE POLO MENOS 2 MESES. 3. COÑECEMENTOS DE INFORMÁTICA A NIVEL DE PROCESADOR DE TEXTOS. Cargo: TÉCNICOS DE SERVIZOS XURÍDICOS E/OU SIMILARES    

OFERTA DE PRAZAS PERSOAL INTERINO SPEG - RIBADEO

Identificador de la oferta: RIBADEO 12/2021/5589 Detalles: PRECÍSASE XESTOR/A PROCESUAL E ADMINISTRATIVO/A PARA O XULGADO DE PAZ DE RIBADEO. REQUISITOS: - NIVEL FORMATIVO MÍNIMO DE DIPLOMATURA UNIVERSITARIA OU SUPERIOR. - SUPERACIÓN DALGÚN EXAME NAS OPOSICIÓNS Á ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008 OU EXPERIENCIA LABORAL ACREDITADA DE POLO MENOS 2 MESES NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA. - COÑECEMENTOS DE INFORMÁTICA A NIVEL DE PROCESADOR DE TEXTOS Cargo: TÉCNICOS DE SERVIZOS XURÍDICOS E/OU SIMILARES  

XUNTANZA PRESIDENTE TSXG - SITUACIÓN XULGADOS DE VIOLENCIA DE XÉNERO

O pasado martes, 29  de xuño, mativemos co Presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, José María Gómez y Díaz-Castroverde, a reunión solicitada días atrás, para comentar a situación dos xulgados con competencia en materia de violencia de xénero.    Este sindicato trasladoulle a preocupación pola situación caótica que se vive en moitos destes órganos, o que redunda nun servizo de mala calidade, unha deficiente atención á vítima e unhas condicións de traballo intolerables que se traducen en xornadas maratonianas que impiden a conciliación da vida laboral e familiar. A situación nos xulgados mixtos é ben coñecida: falta de persoal, xuíces/xuízas substitutos/as ou de recente acceso á carreira xudicial que permanecen pouco tempo e que compaxinan a violencia coa materia civil e o resto de penal, instalacións que non permiten a separación de vítima e agresor, etc, etc... A dos exclusivos non é mellor: falta de persoal e unha sistemática de traballo que semella unha garda sen selo

MESA SECTORIAL MINISTERIO DE XUSTIZA - 30-06-2021 - EMPREGO DOS FONDOS EUROPEOS - LEI DE EFICIENCIA ORGANIZATIVA

Esta mañá tivo lugar unha reunión na que o Ministerio informou acerca do destino dos fondos europeos que se adicarán á Administración de Xustiza e sobre o Anteproxecto de Lei de Eficiencia Organizativa que, entre outras cousas, instaurará os Tribunais de Instancia e creará as oficinas de xustiza dos municipios, substitutas dos actuais xulgados de paz.  Tedes a información de todo o tratado na citada xuntanza na ligazón que vos deixamos a continuación. Ligazón folla informativa: https://drive.google.com/file/d/1jNRCfh_JM0toitKNYAKm9pJA8N08YDIC/view?usp=sharing