Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Xullo, 2022

LISTAXES RESULTANTES DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS DAS BOLSAS DE PERSOAL INTERINO

Publicouse a Resolución de 28 de xullo de 2022 , pola que se  aproban as listaxes resultantes de persoas admitidas e excluídas das bolsas de traballo de pesoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de Xustiza convocadas pola resolución da Dirección Xeral de Xustiza do 28 de xaneiro de 2022.  Aquelas persoas que estean incluídas en bolsas de distintos corpos ou, en varias provincias da mesma bolsa, deberán seleccionar aquela única na que desexen quedar. O prazo para dita elección será de 10 días hábiles, do 29 de agosto ao 9 de setembro . A elección da bolsa definitiva terá que realizarse a través da OPAX: https://www.xunta.es/sxpa/AIX/ Listaxes  admitidos Auxilio Xudicial: A Coruña: https://cpxt.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/conselleria-3/non-indexar/interinos/2022/definitivas/listaxe-persoas-admitidas-cax-a-coruna.pdf Lugo:  https://cpxt.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/conselleria-3/non-indexar/interinos/2022/definitivas/listaxe

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS - TRAMITACIÓN PROCESUAL - PROMOCIÓN INTERNA

Publicouse no BOE a Orde JUS/732/2022, do 22 de xullo, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as do proceso selectivo para acceso, por promoción interna, no Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, convocado por Orde JUS/242/2022, do 24 de marzo. Ligazón BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12671.pdf

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS - XESTIÓN PROCESUAL - PROMOCIÓN INTERNA

Publicouse no BOE a Orde JUS/731/2022, do 22 de xullo, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as do proceso selectivo para acceso, por promoción interna, no Corpo de Xestión Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, convocado por Orde JUS/241/2022, do 24 de marzo.  Ligazón BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12670.pdf

LISTAXES PROVISIONAIS DE APTOS E NON APTOS PARA A OBTENCIÓN DO CELGA 1, 2, 3 E 4

Publicouse no "Portal da Lingua Galega" as listaxes provisionais dos resultados obtidos nas probas de obtención do Celga 1, 2, 3 e 4. As persoas interesadas, mediante un escrito dirixido á Secretaría Xeral de Política Lingüística ou á conta de correo electrónico sxpl.probascelga@xunta.gal, poderán solicitar, no prazo de 10 días naturais, a revisión das probas por parte da Comisión Central de Avaliación, que adoptará a resolución que corresponda e comunicaralles os criterios que determinaron a cualificación obtida. O prazo finaliza o día 26 de xullo de 2022. Resolución publicacion Celga 1: https://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=6994418&name=DLFE-24611.pdf Listaxes Celga 1 Santiago de Compostela: https://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=6994418&name=DLFE-24612.pdf   Resolución publicación Celga 2: https://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=6994419&name=DLFE-24614.pdf Listaxes Celga 2 Santiago de Compo

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AXULIO - A CORUÑA

Identificador da oferta: 12/2022/8545 Detalles: REQUIRESE 3 POSTOS DE AUXILIO XUDICIAL (C2) PARA A LOCALIDADE DE A CORUÑA. REQUISITOS: NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: ESO OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS

MANTENSE DE MOMENTO A DATA DE EXAME PROMOCIÓN INTERNA TRAMITACIÓN E XESTIÓN - OEP 2019-2020-2021

O Ministerio segue a prever que o vindeiro 8 de outubro examinaranse os dous corpos de Xestión e Tramitación, polo sistema de promoción interna. Sacarán as listaxes definitivas nestes días e a orde coa data de exame en setembro, por se houbera cambios.

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - BUEU E CAMBADOS

Identificador da oferta: 12/2022/8520 Detalles: DOUS POSTOS DE AUXILIO XUDICIAL (C2) PARA AS LOCALIDADES DE BUEU E CAMBADOS. REQUISITOS: NIVEL FORMATIVO:GRADUADO ESCOLAR/ESO TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 10 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, O

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - VIGO

Identificador da oferta: 12/2022/8511 Detalles: UN POSTO DE TRAMITACIÓN PROCESUAL (C1) PARA A LOCALIDADE DE VIGO REQUISITOS: NIVEL FORMATIVO: BACHARELATO OU SUPERIOR TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 5 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENADAS

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - CHANTADA

Identificador de la oferta: 12/2022/8501 Detalles: AUXILIO XUDICIAL PARA CHANTADA -------- NIVEL FORMATIVO: GRADUADO EN ESO OU EQUIVALENTE -------- TER ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS DOUS SEGUINTES REQUISITOS: (A) SUPERACIÓN DALGÚN EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL -------- ESTES REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON FIGUREN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. -------- ENVIARÁNSE 5 CANDIDATOS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS E POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO. -------- DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENADAS POLA SÚA DATA DE INSC

NOVA CONVOCATORIA DE PRAZAS EN COMISIÓN DE SERVIZO

P ublicouse a Resolución do 20 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza. O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria na intranet da Administración de Xustiza ( http://intranet.xustiza.gal ) e mais na web da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo ( https://cpxt.xunta.gal/xustiza/persoal/comisions-servizo ), e dicir, o prazo remata o   28 de xullo. Para realizar a solicitude debe facerse clic na opción do menú da OPAX que figura baixo a epígrafe "Provisión de postos-Comisións de servizo". A seguir elixirase como tipo de solicitude "Solicitude de comisións de servizo" e, finalmente, elixirase a data da convocatoria para logo facer clic no botón "Crear" para que

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet a resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado de 14 xullo, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. Podedes comprobar tamén dita adxudicación na ligazón que vos deixamos abaixo. A incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución. Para a formalización desta incorporación expedirase dilixencia de constancia asinada polo/a superior funcional e pola persoa adxudicataria, dilixencia que deberá ser remitida á Dirección Xeral de Xustiza por correo electrónico ao enderezo: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal nesa mesma data. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1B8Sd1w8QactTS3P1sRXXdYPsQMHjtVAe/view?usp=drivesdk

CONCURSO ESPECÍFICO - PRAZA DE XESTIÓN NA FISCALÍA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Publicouse no DOG a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de Xestión na Fiscalía de Área de Santiago de Compostela. Ligazón DOG:  https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220719/AnuncioV0654-080722-0001_gl.pdf

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - O BARCO DE VALDEORRAS

Identificador da oferta: 12/2022/8231 Detalles: AUXILIO XUDICIAL (C2) PARA A LOCALIDADE DE O BARCO DE VALDEORRAS REQUISITOS: 1. NIVEL FORMATIVO: GRADUADO ESCOLAR/ESO OU SUPERIOR. 2. TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES 2 REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 5 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLET

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - A CORUÑA, FERROL E ORTIGUEIRA

Identificador da oferta: 12/2022/8227 Detalles: REQUIRESE 8 POSTOS DE TRAMITADOR/A PROCESUAL (C1) PARA AS LOCALIDADES DE: A CORUÑA (5), FERROL (2) E ORTIGUEIRA (1). REQUISITOS: NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: BACHARELATO OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO - AUXILIO - A CORUÑA, COMPOSTELA E MAZARICOS

Identificador da oferta: 12/2022/8222 Detalles: REQUIRESE 4 POSTOS DE AUXILIO XUDICIAL (C2) PARA AS LOCALIDADES DE: A CORUÑA (2), SANTIAGO (1) E MAZARICOS (1). REQUISITOS: NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: ESO OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXIST

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - XESTIÓN - A CORUÑA

Identificador da oferta: 12/2022/8219 Detalles: REQUIRESE 1 XESTOR/A PROCESUAL (A2) PARA A LOCALIDADE DE A CORUÑA. REQUISITOS: NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: DIPLOMATURA UNIVERSITARIA OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet o 14/07/2022 o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 15, 18 e 19 de xullo. A solicitude poderase cubrir dixitalmente no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II da Resolución do 18 de maio de 2022 que vos deixamos na segunda ligazón e que, unha vez asinado tamén de xeito dixital a cal, mentres non se habilite a opción de solicitude por medio da OPAX, a teredes que remitir a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, empregando o modelo de solicitude xenérica PR004A. Ligazón oferta prazas substitución: https://drive.google.com/file/d/1nrAEF-BhCzMhHLOqrQ5ZecnXfUGRkrBV/view?usp=sharing Ligazón Anexo II: https://drive.google.com/file/d/1h5GLlqe8AEjFH-FWZ_VmyD0QPMEoR3ZK/view?usp=sharing Ligazón solicitude xenérica PR004A: https://sed

OFERTA DE PRAZAS DE PESOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - LUGO

Identificador da oferta: 12/2022/8187 Detalles: 2 POSTOS DE TRAMITACIÓN PROCESUAL PARA LUGO -------- NIVEL FORMATIVO: BACHARELATO OU EQUIVALENTE -------- TER ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS DOUS SEGUINTES REQUISITOS: (A) SUPERACIÓN DALGÚN EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL -------- ESTES REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON FIGUREN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. -------- ENVIARÁNSE 5 CANDIDATOS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS E POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO. -------- DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENADAS POLA SÚA DATA D

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - VIGO

Identificador da oferta: 12/2022/8184 Detalles: DOUS POSTOS DE AUXILIO XUDICIAL (C2) PARA A LOCALIDADE DE VIGO. REQUISITOS: NIVEL FORMATIVO: GRADUADO ESCOLAR/ESO OU SUPERIOR TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 5 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORD

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - LUGO E MONDOÑEDO

Identificador da oferta: 12/2022/8185 Detalles: UN POSTO DE AUXILIO XUDICIAL PARA LUGO E OUTRO PARA MONDOÑEDO -------- NIVEL FORMATIVO: GRADUADO EN ESO OU EQUIVALENTE -------- TER ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS DOUS SEGUINTES REQUISITOS: (A) SUPERACIÓN DALGÚN EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL -------- ESTES REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON FIGUREN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. -------- ENVIARÁNSE 5 CANDIDATOS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS E POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO. -------- DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDE

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - VIGO, PONTEAREAS, PONTEVEDRA E O PORRIÑO

Identificador da oferta: 12/2022/8183 Detalles: CATRO POSTOS DE TRAMITACIÓN PROCESUAL (C1) PARA AS LOCALIDADES DE VIGO, PONTEVEDRA, PONTEAREAS E O PORRIÑO. REQUISITOS NIVEL FORMATIVO: BACHARELATO OU SUPERIOR. TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 20 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TOD

ASPECTOS SALIENTABLES E NOVIDADES DA NOVA BOLSA DE LAX

Como xa vos informamos onte, o Ministerio remitiunos o texto da que será a nova convocatoria de bolsa de traballo para letrad @ s substitut @ s. Publicación prevista para o 29 de agosto.  Nesta bolsa perpetúase o sistema actual se ben o Ministerio si nalo u que a súa intención é de que se cumpra a duración de dous anos establecido nela e mentres configurar un sistema distinto de provisión temporal dos postos. Polo tanto, mantéñense as liñas xerais pero con novidades impor tantes. Pasamos a sinalar algúns aspectos a destacar:   - A solicitude será telemática por medio dun asistente de inscrición e haberá que autovalidar os méritos. - P oderase solicitar a inclusión nunha ou varias provincias, pero só se poderá figurar nunha delas, polo que de oficio se incluirá na primeira da orde de pre ferencia na que resulte seleccionada. - As Secretaría s de Gober no verificarán os méritos alegados e validarán a autoval idación da persoa aspirante . - Os chamamentos efectuados serán obx

VACANTES DEFINITIVAS DE GALIZA PARA O VINDEIRO CONCURSO DE TRASLADOS

A Dirección Xeral de Xustiza ven de enviarnos a listaxe de prazas que foron remitidas a última hora de onte ao Ministerio para a súa inclusión no próximo concurso de traslados. Listaxes Auxilio: https://drive.google.com/file/d/1VUIRz7CfbJRihby6R5VQBU9WYL-xLP5a/view?usp=sharing Listaxes Tramitación: https://drive.google.com/file/d/1Vl_CPxhx-bud0vaSWI4Kl7eSKVnE6mbo/view?usp=sharing Listaxes Xestión: https://drive.google.com/file/d/1V32Ty7Aqf8Ulggh0FO4pT74RreZsGClG/view?usp=sharing

ÚLTIMA HORA APROBACIÓN LISTAXES BOLSA DE INTERINOS

Informóusenos, desde a Dirección Xeral de Xustiza, que se están a ultimar as listaxes definitivas correspondentes ás bolsas de persoal interino. A publicación desta listaxe definitiva de admitidos e excluidos, se non existen problemas técnicos de última hora, está prevista para a última semana do mes de xullo. Ao obxecto de favorecer o proceso para elección das bolsas, o prazo para elixir bolsa (10 días hábiles), habilitarase entre o 29 de agosto e o 9 de setembro.

PRÓXIMA REGULACIÓN E CONVOCATORIA DAS BOLSAS DE LAX SUBSTITUTAS/OS

Onte, martes 12 de xullo, o Ministerio remitiunos o texto definitivo das novas bolsas de persoal substituto do corpo de LAX que publicará próximamente. Neste se recolle algunha das nosas propostas, como a eliminación do procedemento de inidoneidade, unha maior transparencia nos chamamentos (dándolle publicidade no territorio), a inclusión de causas de suspensión e a creación dunhas bolsas de urxencia no caso de esgotamento. Sen embargo, non recolle outras reivindicacións importantes,  como a elección entre bolsas ou a pertenza simultánea a varias delas.  O número de integrantes das bolsas, que a CIG solicitou que se aumentara (de feito, a proposta aminora en 10 as de 2014 en Lugo e Ourense e mantén as de A Coruña e Pontevedra, sen ter en conta as modificacións nestes oito anos con respecto ao número de órganos e aos cadros de persoal), agora está pendente do informe do Secretario de Goberno.  Seguimos a negociar un cambio profundo neste sistema de substitucións que priorice o seu desen

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓNS

Publicouse na intranet a resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado de 6 xullo, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. Podedes comprobar tamén dita adxudicación na ligazón que vos deixamos abaixo. A incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución. Para a formalización desta incorporación expedirase dilixencia de constancia asinada polo/a superior funcional e pola persoa adxudicataria, dilixencia que deberá ser remitida á Dirección Xeral de Xustiza por correo electrónico ao enderezo: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal nesa mesma data. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/147hbbPXtJctaFO1aMVkilglNBGcG0SES/view?usp=drivesdk

CIG-ADMINISTRACIÓN MOBILIZASE POLA RECUPERACIÓN REAL DOS SALARIOS

Dentro da campaña a prol da recuperación real e efectiva do poder adquisitivo do persoal empregado público, a CIG-Administración ten convocada unha concentración o vindeiro 12 de xullo, ás 12:00 horas, diante da Delegación do Goberno na Coruña. O obxectivo desta campaña, que se desenvolverá ao longo de todo o ano, é que nos orzamentos da Xunta e do Estado para 2023 se contemplen toda unha serie de medidas para facer fronte á carestía da vida. Ligazón: https://www.cig.gal/nova/cig-administracion-mobilizarase-na-delegacion-do-goberno-pola-recuperacion-real-dos-salarios-no-sector-publico.html

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - LUGO

Identificador da oferta: 12/2022/7942 Detalles: AUXILIO XUDICIAL PARA LUGO -------- NIVEL FORMATIVO: GRADUADO EN ESO OU EQUIVALENTE -------- TER ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS DOUS SEGUINTES REQUISITOS: (A) SUPERACIÓN DALGÚN EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL -------- ESTES REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON FIGUREN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. -------- ENVIARÁNSE 5 CANDIDATOS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS E POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO. -------- DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENADAS POLA SÚA DATA DE INSCRIPCIÓN

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - XESTIÓN - LUGO

Identificador de la oferta: 12/2022/7939 Detalles: XESTIÓN PROCESUAL PARA LUGO -------- NIVEL FORMATIVO: GRADUADO, LICENCIADO, DIPLOMADO OU EQUIVALENTE -------- TER ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS DOUS SEGUINTES REQUISITOS: (A) SUPERACIÓN DALGÚN EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL -------- ESTES REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON FIGUREN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. -------- ENVIARÁNSE 5 CANDIDATOS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS E POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO. -------- DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENADAS POLA S

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - VIGO E MOS

Identificador da oferta: 12/2022/7940 Detalles: DOUS POSTOS DE AUXILIO XUDICIAL (C2) PARA AS LOCALIDADES DE VIGO E MOS. REQUISITOS NIVEL FORMATIVO: GRADUADO ESCOLAR/ESO OU SUPERIOR. TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 10 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETAR

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - LUGO

Identificador da oferta: 12/2022/7936 Detalles: TRAMITADOR PROCESUAL PARA LUGO -------- NIVEL FORMATIVO: BACHARELATO OU EQUIVALENTE -------- TER ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS DOUS SEGUINTES REQUISITOS: (A) SUPERACIÓN DALGÚN EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL -------- ESTES REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON FIGUREN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. -------- ENVIARÁNSE 5 CANDIDATOS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS E POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO. -------- DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENADAS POLA SÚA DATA DE INSCRIPCIÓN

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - XESTIÓN - A CORUÑA E FERROL

Identificador da oferta: 12/2022/7935 Detalles: REQUIRESE 2 POSTOS DE XESTOR/A PROCESUAL (A2) PARA AS LOCALIDADES DE A CORUÑA E FERROL REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: DIPLOMATURA UNIVERSITARIA OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SUFIC

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet o 06/07/2022 o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 7, 8 e 11 de xullo. A solicitude poderase cubrir dixitalmente no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II da Resolución do 18 de maio de 2022 que vos deixamos na segunda ligazón e que, unha vez asinado tamén de xeito dixital a cal, mentres non se habilite a opción de solicitude por medio da OPAX, a teredes que remitir a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, empregando o modelo de solicitude xenérica PR004A. Ligazón oferta prazas substitución: https://drive.google.com/file/d/1ViF1_8Zn5bVOSKNKR6k7Hyy5LQIqfjaA/view?usp=sharing Ligazón Anexo II: https://drive.google.com/file/d/1h5GLlqe8AEjFH-FWZ_VmyD0QPMEoR3ZK/view?usp=sharing Ligazón solicitude xenérica PR004A: https://sede.

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet a resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado  27 de xuño, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. Podedes comprobar tamén dita adxudicación na ligazón que vos deixamos abaixo.   A incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución. Para a formalización desta incorporación expedirase dilixencia de constancia asinada polo/a superior funcional e pola persoa adxudicataria, dilixencia que deberá ser remitida á Dirección Xeral de Xustiza por correo electrónico ao enderezo servicio.persoal.xustiza@xunta.gal nesa mesma data.   A renuncia á substitución adxudicada pola presente Resolución, será penalizada coa imposibilidade de obter unha nova substitución durante o período dun ano.  Ligazón: https://drive.google.com/file/d/17jN2DzZPGvbxaxAPm51tgBm-wRr0cSgK/view?usp=sharing  

POSIBLES PRAZAS VACANTES DO CONCURSO DE TRASLADOS 2022

A Dirección Xeral de Xustiza ven de trasladarnos as vacantes provisionais existentes en Galiza nesta data. Agora habera que verificar se falta algunha praza por incluir ou se por erro incluiuse algunha praza que non deberia sair a concurso. Ligazón prazas Auxilio: https://drive.google.com/file/d/1yElseFfZIcCkMR4ROkEwnEcQOcFzdizj/view?usp=drivesdk Ligazón prazas Tramitación: https://drive.google.com/file/d/1xVnnhpky74-CR04B3IFiJ99BT0hwsRnc/view?usp=drivesdk Ligazón prazas Xestión: https://drive.google.com/file/d/1xvHhwB0Cq447GTrtrXF1_1H1HOSDxL0b/view?usp=drivesdk

O TXUE ANULA EN PARTE A LEI 20/2021 SOBRE TRABALLADORES INTERINOS

Bruxelas non acaba coa norma no seu conxunto, pero anula un dos apartados máis controvertidos da normativa que permite a empregados públicos eventuais entrar na carreira do funcionariado sen tomar parte nunha oposición. A Xustiza europea responde así a unha cuestión prexudicial do Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León respecto ao caso dun traballador que, durante sete anos, ocupou como interino o posto de veterinario coordinador na comunidade autónoma, con nivel de grao persoal 24 pero que, ao obter praza de funcionario de carreira nun proceso de consolidación, obtivo un posto de nivel 22. O novo funcionario reclamou máis tarde a consolidación do grao obtido como interino pero a autoridade rexional denegou tal solicitude ao considerar que non era posible consolidar o nivel de postos desempeñados de maneira provisional, razón pola que o traballador acudiu aos Tribunais. A corte castelán leonesa pregunta agora á Xustiza europea como interpretar a norma no marco comunitario, dado