Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Setembro, 2009

RESOLUCION DEFINITIVA CONCURSO DE TRASLADOS

 O Ministerio nos remite os listados definitivos do Concurso de Traslados, informandonos tamén de que se publicarán do BOE do dia 15 de outubro. Os ceses seran de forma escalonada o día 19 de outubro os do corpo de Tramitación, e o día 26 os dos corpos de Xestión e Auxilio.     Listado definitivo corpo de Xestión Listado definitivo corpo de Tramitación   Listado definitivo corpo de Auxilio Os ceses do funcionariado producirase da seguinte forma :   Para os do Corpo de Tramitación os ceses serán o 19 de outubro Para os dos Corpos de Xestión e Auxilio serán o dia 26 de outubro   As tomas de posesión do novo destino serán no prazo de 3 días naturais seguintes ao cese se non conleva cambio de localidade, 8 días se implica cambio de localidade, 20 días naturais se implica cambio de Comunidade Autónoma, salvo que sexa Canarias, Illes Balears, Ceuta ou Melilla o prazo será de 1 mes.   Os ceses do funcionariado que comporte reingreso ao servizo activo, por atoparse activos noutro Corpo ou Esca

FORMACION CONTINUA

Esa publiada a convocatoria de cursos de Formación para o ano 2009 (2ª Convocatoria) para empregados e empregadas da Administración de Xustiza de Galicia, o prazo de matricula será entre o 22 de setembro e o 2 de outubro, para formalizar a matricula faisa a traves da paxima da Escola Galega de Administración Pública, https://egap.xunta.es/matricula/ .   os cursos ofertados son Estatuto Xurídico do persoal ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia. Especial atención ao poder de autoorganización da CCAA nesta materia.     100 prazas, de 30 horas a celebrar entro o 3-30 de novembro. Modificacións procesuais para a efectiva implantación da nova oficina xudicial.-  100 prazas de 30 horas a celebrar entro o 3-30 de novembro. Curso de Xurisdición Penal. Principais guías de tramitación procesual.- 100 prazas de 40 horas a celebrar entre 30 outubro-30 novembro. A Execución civil aplicación supletoria nas demais ordes xurisdicionais.- 100 prazas.- 35 horas a celebrar entre 30 outubro-30

PLAN DE INFRAESTRUTURAS XUDICIAL DE GALICIA

      O Consello da Xunta do pasado 27 de agosto aprobou un Plan de infraestruturas xudiciais con previsión de execución en duas fases unha primeira que se desenrrolará nos anos 2010-2013 e unha segunda nos anos 2014-2015, esta plan preve unha inversión de 97.678.173 Euros.   Proxecto completo aprobado pola Xunta    

SENTENCIA SOBRE COMPLEMENTO XERAL DE POSTO

  Ante a Sentencia dictada pola Sala do Contencioso Administrativo da Tribunal Supremo con data 17 de xullo de 2007, polo que se declara a nulidade do apartado primeiro da Disposición Transitoria Única do Real Decreto 1033/2007 de 20 de xullo, do Ministerio da Presidencia, polo que se determinan os postos tipo das unidades que integran a oficina xudicial e outros servicios non xurisdiccionais e as súas correspondentes valoracións, a efecto do complemento xeral de posto dos funcionarios ao Servicio da Administración de Xustiza. Anulación que conleva a actualización das nóminas de todos e cada un dos funcionarios e funcionarias da Administración de Xustiza de Galicia, sustituindo o Complemento Transitorio, polo Complemento Xeral de Posto fixado na Lei de Orzamentos do Estado para o ano 2007 así como para os anos 2008 e 2009. Así mesmo tamén supón  o pago de atrasos, dende xaneiro de 2007, a os  funcionarios e funcionarias destinados nos Xulgados do Contencioso-Administrativo, do Social,