Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Setembro, 2021

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - A CORUÑA

iDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2021/9793 DETALLES: REQUIRESE 1 TRAMITADOR/A PROCESUAL (C1) PARA A LOCALIDADE DA CORUÑA. REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: BACHARELATO OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS,

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - LUGO

IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2021/9723 DETALLES: PRECÍSASE CUBRIR TRES POSTOS DE TRAMITADOR/A PROCESUAL EN LUGO. ---- NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: BACHARELATO OU EQUIVALENTE ---- TER ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS DOUS SEGUINTES REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DALGÚN EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL ---- ESTES REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON FIGUREN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ---- ENVIARÁNSE 5 CANDIDATOS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS E POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ---- DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENADAS POLA SÚA DATA DE INSCRICIÓN N

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - VIGO

Detalles da oferta 12/2021/9705 DETALLES: CINCO PRAZAS DE AUXILIO XUDICIAL (C2) AS LOCALIDADES DAS PRAZAS CONVOCADAS SON: - XULGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3 DE VIGO - XULGADO DE VIOLENCIA DE VIGO - XULGADO DE PENAL Nº 2 DE VIGO - AUDIENCIA SECCIÓN 4º DE PONTEVEDRA - XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº2 DE VILAGARCIA REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO:ESO OU EQUIVALENTE. TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁN

SOBRECARGA DE TRABALLO NO XULGADO DE CLAÚSULAS HIPOTECARIAS DA CORUÑA

A CIG ven de presentar un escrito ante a Dirección Xeral e outro ante a Secretaría de Goberno do TSXG solicitando que se tomen medidas urxentes ante a situación de sobrecarga na que se atopa o Xulgado de Primeira Instancia nº 7 da Coruña con competencia exclusiva en cláusulas hipotecarias. Ligazón folla informativa: https://drive.google.com/file/d/1KwAupqfbyYykkU10DznjJvAWwn2otra1/view?usp=sharing

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet a Resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado 22 de setembro, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. Podedes tamén comprobar dita adxudicación na ligazón que vos deixamos abaixo. A incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución. Para a formalización desta incorporación expedirase dilixencia de constancia asinada polo/a superior funcional e pola persoa adxudicataria, dilixencia que deberá ser remitida á Dirección Xeral de Xustiza por correo electrónico servicio.persoal.xustiza@xunta.gal nesa mesma data. A renuncia á substitución adxudicada pola presente Resolución, será penalizada coa imposibilidade de obter unha nova substitución durante o período dun ano.   Ligazón:   https://drive.google.com/file/d/1fa9tPb_2mTZ-Ge04GbJ6Vuuc_ePFAqn2/view?usp=sharing

IMPLANTACIÓN LIÑA TELEFÓNICA NAS SALAS DE VISTA E PROTOCOLO PARA VIDEOCONFERENCIAS FORA DE GALIZA

Por parte da CIG solicitamos tanto á Dirección Xeral de Xustiza como ao Servizo de Xustiza de Vigo que se autorizara a instalación, nas salas de vista, de liñas telefónicas propias a fin de facilitar a comunicación con outros órganos xudiciais, sobre todo cando se vai a realizar unha videoconferencia. Por parte do Servizo de Xustiza xa se nos indicou (escrito de contestación que se achega) que se están atendendo todas as solicitudes que se están efectuando e que debe ser a Letrada/o o que realice a petición correspondente. Supoñemos que no resto de servizos de xustiza serán atendidas igualmente as solicitudes de liñas novas para as salas de vista. Así mesmo, solicitouse que se publique na intranet un protocolo de funcionamento, para cando as videoconferencias se teñen que realizar con outra comunidade autónoma fora de Galiza. Xa non é o problema das distintas plataformas empregadas polas respetivas CCAA se non que, en moitos casos, as funcionarias/os do órgano aos que se lles está a so

TOMAS DE POSESIÓN E NOMEAMENTO DE TRAMITADORES E AUXILIOS OEP 2017-2018

Segundo as previsións comunicadas polo Ministerio de Xustiza a adxudicación de destinos para as opositoras/es do Corpo de Tramitación Procesual e Administrativo da OEP 2017-2018 e, en consecuencia,  o seu nomeamento como funcionarias/os de carreira, está prevista para a primeira quincena de outubro, previsiblemente sobre o 6 ou o 7. En canto as opositoras/es do Corpo de Auxilio Xudicial, entenden desde o ministerio que poderán tomar posesión en xaneiro de 2022. A CIG solicitou que foran nomeados funcionarias/os de carreira con data anterior ao 31 de decembro de 2021, a fin de que para xaneiro de 2023 xa puideran participar no concurso de traslados. 

PRÓXIMA CONVOCATORIA CONCURSO DE TRASLADOS DOS CORPOS XERAIS

O Ministerio ven de informarnos que a publicación da resolución de convocatoria do concurso de traslados dos corpos xerais será publicada no BOE do 13 de outubro próximo. Estímase que a resolución do dito concurso podería ser a finais de febreiro, tendo en conta que a gravación de datos se fai de xeito informático.

REXISTRO CIVIL - COMEZA A ANDAINA PARA A IMPLANTACIÓN DE "DICIREG"

Hoxe tivo lugar unha xuntanza co Ministerio de Xustiza, onde se informou dos seguintes pasos a dar na implantación da nova aplicación DICIREG nos rexistros civís de toda España. Despois da primeira implantación no rexistro civil central, agora tócalle ao rexistro civil exclusivo de Madrid, a partir do luns 27, e en Barcelona será en novembro. O CAU para DICIREG vai atender tanto as incidencias informáticas como as dúbidas de como proceder, segundo os casos. En canto ao idioma galego na aplicación, o ministerio indicou que está contemplada a súa implementación e que, concretamente, o catalán xa estará listo para novembro de 2021, que será cando DICIREG se implante en Barcelona. En Galiza están aínda pendentes de negociación as novas RPT's destes órganos. O ministerio ten contemplado facer un acordo coas CCAA para establecer unha dotación mínima. Ligazón informe: https://drive.google.com/file/d/1bHWM400D8ztx8pAD7kJ4wTlegJdzMIbj/view?usp=sharing

IMPLANTACIÓN DUNHA NOVA VERSIÓN DE MINERVA (6.4.4.0)

Segundo unha nova publicada na INTRANET , estase a implantar a nova versión de Minerva nos xulgados de toda Galicia de xeito progresivo. A versión 6.4.4.0 introduce novas funcionalidades na consulta, na xestión e nas oficinas de rexistro e repartición. Poderás ver estas novidades cando a versión estea actualizada no teu órgano. Aínda seguimos sen a versión en galego nin do programa nin dos modelos a pesares do compromiso do Director Xeral de Xustiza. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1b1ernXROPxNcfd9qhq_hx5J0MpM-68aa/view?usp=sharing Ligazón vídeo explicativo: https://intranet.xustiza.gal/documents/20182/300700/video+Minerva+novidades/d432ed67-5ecd-4a06-b8ff-26474bc36405   

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - A CORUÑA - CARBALLO

Identificador de la oferta: 12/2021/9335 Detalles: REQUIRENSE 2 TRAMITADORES/AS PROCESUAIS (C1) PARA AS LOCALIDADES DA CORUÑA E CARBALLO REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: BACHARELATO OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CAND

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - BETANZOS

Identificador de la oferta: 12/2021/9332 Detalles: REQUIRESE 1 AUXILIO XUDICIAL (C2) PARA A LOCALIDADE DE BETANZOS REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: ESO OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITO

XUNTANZA CO NOVO XERENTE DA MUXEXU

Hoxe, o novo xerente da MUXEXU, Juan José Tomás, mantivo un primeiro encontro con delegadas da CIG para presentarse como tal, tras ter recibido o seu  nomeamento en dito cargo. Aînda que so se trataba dun primeiro contacto, desde a CIG aprov eitamos para trasladarlle as principais reivindicacións do noso sindicato: - Implantación da receita electrónica para os/as mutualistas con entidades privadas; neste sentido, o xerente manifestou que se está desenvolvendo unha experiencia piloto nunha comunidade con resultado satisfactorio e que tería unha doada implantación no resto de España. - Creación do historial clínico para os/as mutualistas con entidades privadas, vinculado á tarxeta sanitaria; - Incremento da contía das prestacións sanitarias e recuperación dalgunhas das perdidas nestes últimos anos. - Equiparación co resto de pensionistas con respeto ao pagamento da medicación trala xubilación. O xerente manifestou a súa plena disposición a afrontar estes temas por entendelos lóxicos e ne

NEGOCIACIÓN DECRETO DOS INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL

Onte celebrouse por videoconferencia a segunda reunión co Ministerio para tratar a modificación do RD que regula os IML. Non vai supoñer unha modificación do status quo actual senón que ven a dar amparo normativo á multiplicidade de estruturas organizativas existentes na actualidade. Para a CIG, os piares básicos desta negociación son:  - Denunciar o uso abusivo da figura das libres designacións para cargos de responsabilidade. - Asegurar a prestación de servizos de carácter administrativo por parte de persoal dos corpos xerais da Administración de Xustiza. - Que o persoal que compoña as unidades de valoración forense integral estea formado en materia de violencia de xénero e que se faciliten os trámites coas vítimas, incluíndo a posibilidade do desprazamento da unidade fóra da sede do Instituto.

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - OURENSE

Identificador de la oferta: 12/2021/9274 Detalles: XESTIÓN PROCESUAL (A2) PARA A LOCALIDADE DE OURENSE REQUISITOS NIVEL FORMATIVO: DIPLOMATURA UNIVERSITARIA OU SUPERIOR TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 5 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENADAS

INSTRUCIÓN SOBRE CRITERIOS PARA A APLICACIÓN EFECTIVA DE DICIREG NOS REXISTOS CIVÍS

No BOE de hoxe publicouse a Instrución do 16 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Seguridade Xurídica e Fe Pública, pola que se acordan as pautas e criterios para apoiar a entrada en servizo efectiva da aplicación informática  Dicireg, a partir da entrada en funcionamento da primeira oficina conforme ás previsións contidas na Lei 20/2011, do 21 de xullo, do Rexistro Civil.  A reforma operada pola Lei 6/2021, do 28 de abril, ten na súa finalidade principal este obxectivo de implantación progresiva mediante unha estratexia  posibilista; de tal forma que o xogo das disposicións transitorias cuarta, oitava e décima, máis a adicional segunda, permita a implantación progresiva aludida, con tres escenarios: – Disposición transitoria cuarta. Non se iniciou a transformación, segue o mesmo réxime actual. – Disposición transitoria oitava e décima. Implantar  DICIREG, comezan as Oficinas a aplicar a Lei 20/2011. – Disposición adicional segunda e transitorias cuarta, oitava e décima. Apróbans

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - LUGO

Identificador de la oferta: 12/2021/9244 Detalles: AUXILIO XUDICIAL  PARA LUGO ------ NIVEL FORMATIVO: GRADUADO EN ESO OU EQUIVALENTE ------ TER ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS DOUS SEGUINTES REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DALGÚN EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL ------ ESTES REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON FIGUREN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ------ ENVIARÁNSE 5 CANDIDATOS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS E POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO. ------ DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENADAS POLA SÚA DATA DE INSCRIPCIÓN NO SE

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet o 22/09/2021, o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 23, 24 e 27 de setembro. A solicitude poderase cubrir e asinar dixitalmente no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do  Anexo II bis  que aparece abaixo na ligazón, e que teredes que enviar asinado, a través de calquera  un  dos seguintes medios:   Correo electrónico:  servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222 Ligazón   prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/1YFPUDZ8fgHBlCRuJ_RdZcynL5RnCEct8/view?usp=sharing   Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

BAREMACIÓN PROVISIONAL C.E.POSTO DE ESTATÍSTICA FISCALÍA DA CORUÑA

Saíu publicada a Resolución do 15 de setembro de 2021, pola que se aproba a listaxe e baremación provisional das persoas admitidas no concurso específico para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial da Coruña. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1w34G5Z1FBihn-cBu7Bj8qloPR-CNQzlc/view?usp=sharing

OFERTA DE PRAZAS OPOSICIÓNS MÉDICOS FORENSES - OEP 2017-2018

O Ministerio de Xutiza ven de trasladarnos a relación de prazas, do seu ámbito territorial, que se ofertan ás/aos aspirantes que superaron o proceso selectivo de acceso ao corpo de Médicos Forense convocado pola Orde JUS/626/2019, de 28 de maio relativa a OEP 2017-2018. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1yTfiJUqnoMeJDmshkgjRp794e98zjS0C/view?usp=sharing  

BAREMACIÓN PROVISIONAL CONCURSO ESPECÍFICO FISCALÍA DA CORUÑA

Saíu publicada na intranet a Resolución do 15 de setembro de 2021 , da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproba a listaxe e baremación provisional das persoas admitidas no concurso específico para a provisión , polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial da Coruña , que se pode consultar na seguinte ligazón. Ligazón: https://cpxt.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/conselleria-3/non-indexar/concursos-traslados/listaxes-baremacion-provisional-20210917.pdf 

CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS EN PRAZAS DO IMELGA DA CORUÑA E OURENSE

Publicouse no DOG do 15 de setembro a RESOLUCIÓN do 1 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso específico de méritos as prazas vacantes de cadansúa xefatura de sección da Área de Patoloxía Forense e da Área de Clínica Médico-Forense na Subdirección Territorial da Coruña, e de xefatura de sección da Área de Clínica Médico-Forense na Subdirección Territorial de Ourense, todas elas do Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga). Prazo de solicitude 10 días hábiles (ata o 29 de setembro).   Ligazón DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210915/AnuncioG0595-070921-0003_gl.pdf

PROVISIÓN DE PRAZAS DE LIBRE DESIGNACIÓN NO IMELGA

Saíu publicada no DOG a Resolución do 1 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan, para a provisión polo sistema de libre designación , postos de traballo no Instituto de Medicina Legal de Galiza. O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles. Ligazón DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210915/AnuncioG0595-030921-0002_gl.pdf

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - SANTIAGO DE COMPOSTELA E CORUÑA

Identificador de la oferta: 12/2021/8896 Detalles: REQUIRENSE 3 AUXILIOS XUDICIAIS (C2) PARA AS LOCALIDADES DE SANTIAGO (2) E A CORUÑA (1). REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: ESO OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATU

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - LUGO

Identificador da oferta: 12/2021/8878 Detalles: AUXILIO XUDICIAL  PARA LUGO ---- NIVEL FORMATIVO: GRADUADO EN ESO OU EQUIVALENTE ---- TER ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS DOUS SEGUINTES REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DALGÚN EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL ---- ESTES REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON FIGUREN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ---- ENVIARÁNSE 5 CANDIDATOS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS E POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO. ---- DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENADAS POLA SÚA DATA DE INSCRIPCIÓN NO SERVIZO PÚ

INCLUSIÓN DE NOVAS VACANTES NO CONCURSO DE TRASLADOS

Á vista da tardanza na publicación do concurso de traslados deste ano 2021, solicitámoslle a Xunta que se incluiran as vacantes que se produciran por xubilación ata o 30 de setembro cando menos. A Dirección Xeral ven de contestarnos que, en base ao solicitado por nós, no vindeiro concurso se incluirán tamén as seguintes prazas: XESTIÓN XDO.PR.INST.E INSTR. N. 2 VERIN XESTIÓN XDO. INSTRUCIÓN N.2 PONTEVEDRA XESTIÓN XDO. DO PENAL N.1 FERROL TRAMITACIÓN AUD.PROV. SECCION N. 1 A CORUÑA TRAMITACIÓN XDO. INSTRUCIÓN N. 3 LUGO TRAMITACIÓN XDO.PR.INST.E INSTR. N. 1 SARRIA TRAMITACIÓN SERV. COMÚN DE ACTOS  DE COMUNIC. E EXECUCIÓN VIGO TRAMITACIÓN DECANATO VIGO AUXILIO XUDICIAL XDO.PRIM.INST.N. 3 FERROL AUXILIO XUDICIAL XDO. DE PAZ MONTERROSO

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet a Resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado 8 de setembro, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución. Para a formalización desta incorporación expedirase dilixencia de constancia asinada polo/a superior funcional e pola persoa adxudicataria, dilixencia que deberá ser remitida á Dirección Xeral de Xustiza por correo electrónico servicio.persoal.xustiza@xunta.gal nesa mesma data. A CORUÑA.  Audiencia Provincial Sección 1 --  A Coruña.  Motivo da desocupación: Vacante. Corpo: CTPA.  Adxudicatario/a: S.B.M .  Data de inicio da substitución: 22/09/2021 Xdo. Instrucción nº 1 --- Santiago de Compostela (A Coruña). Motivo da desocupación:  Vacante. Corpo: CXPA. Adxudicatario/a:  E.D.L , Data de inicio da substitución: 22/09/2021 LUGO.  Audiencia Provincial Sección 2 – Lugo. Mot

A CIG ASINA UN ACORDO CO MINISTERIO DE XUSTIZA

Despois do proceso de negociación mantido na Mesa Sectorial, a CIG chega a un acordo co Ministerio de Xustiza xunto co sindicato estatal UGT e os corporativos CSIF e STAJ. No acordo, que se asinará nos vindeiros días, recóllense gran parte das peticións feitas pola CIG na reunión mantida o pasado mes de xullo coa nova ministra de xustiza. Tedes máis detalles sobre os puntos do acordo na folla informativa que vos deixamos na ligazón. Ligazón folla informativa: https://drive.google.com/file/d/1P4hIKGWvTUGKgnK6R8DO5fAXPXjHL-8t/view?usp=drivesdk

VALIDACIÓNS E EQUIVALENCIAS CURSOS CELGA

Para información xeral e, a fin de completar a nova publicada o pasado 13 de setembro, en relación co sinalamento de novas datas para a realización das probas para a obtención dos niveis Celga 2, 3 e 4 de Galego, na ligazón de abaixo vos deixamos as validacións e equivalencias dos distintos niveis Celga.  Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1ntXwuAGhBjeqXxuIP4-xsL99GhyD28Ud/view?usp=sharing

WEBINARIO: "AS LIÑAS VERMELLAS DA REFORMA DA FUNCIÓN PÚBLICA"

No DOG de hoxe publicouse a RESOLUCIÓN do 6 de setembro de 2021 pola que se convoca o webinario "As liñas vermellas da reforma da función pública". Data: martes 21 de setembro de 2021. Modo de impartición: telepresenza. Horario: das 12.00 ás 14.00 horas. Duración: 2 horas lectivas. As solicitudes de participación nesta actividade formativa só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/ matricula>. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación. As persoas interesadas deberán seleccionar primeiro a área en que está integrada esta actividade (Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas) e despois seleccionar en nome do curso: Webinario As liñas vermellas da reforma da función pública. O prazo para a inscrición estará aberto desde as 8.00 horas do 14 de setembro de 2021 ata as 23.55 horas do día 16 de setembro de 2021. Lig

AMPLIACIÓN DAS DATAS DE EXAMEN CURSOS CELGA 2, 3 E 4

No DOG de hoxe publicouse a RESOLUCIÓN do 26 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan novas probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2021 (código de procedemento PL500C). Mediante a Resolución do 8 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, convocáronse as probas para a obtención dos certificados de lingua galega (Celga) dos niveis 1, 2, 3 e 4, que tiveron lugar en maio e xuño de 2021. Dado o elevado número de persoas que se matricularon nelas, considérase necesario efectuar unha segunda convocatoria en 2021, co fin de satisfacer a demanda cidadá.  Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210913/AnuncioG0598-260821-0001_gl.pdf

NOMEAMENTO FUNCIONARIAS/OS DE CARREIRA E ADXUDICACIÓN DE DESTINO - XESTION - QUENDA LIBRE - OEP 2017-2018

Tal e como vos informaramos anteriormente, hoxe saen publicadas no BOE as ordes de nomeamento e adxudicación de destinos as xestoras/es que aprobaron as últimas oposicións, pola quenda libre, da oferta de emprego público 2017-2018.  Ligazón Orde nomeamento: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14827.pdf   Ligazón Orde adxudicación destinos territorio Ministerio: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14828.pdf Ligazón Orde adxudicación destinos Euskadi: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14830.pdf Ligazón Orde adxudicación destinos Catalunya: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14831.pdf Ligazón Orde adxudicación destinos Andalucia: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14832.pdf Ligazón Orde adxudicación Asturias: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14833.pdf Ligazón Orde adxudicación destinos Cantabria: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14834.pdf   Ligazó

COMISIÓN DE SERVIZOS DA PRAZA DE DIRECTOR/A DO IMELGA

Publicouse hoxe na intranet a Resolución do 9 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión temporal, mediante comisión de servizos, do posto de Director/a do Instituto de Medicina Legal de Galicia. As solicitudes xunto coa documentación xustificativa do curriculum vitae, dirixiranse á Dirección Xeral de Xustiza (Rúa Madrid 2-4, 15781 Santiago de Compostela) e poderán presentarse nos rexistros administrativos da Xunta de Galicia ou en calquera das formas previstas no artigo 38 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. O prazo de presentación de solicitudes será de dez (10) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria na intranet de xustiza (http://intranet.xustiza.gal) e mais na web da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo (https://cpapx.xunta.gal/comisions-de-servizo). Tendo en conta que a publicación se fixo o 10/09/2021

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - A CORUÑA - CARBALLO

Identificador de la oferta: 12/2021/8612 Detalles: REQUIRENSE 3 AUXILIOS XUDICIAIS (C2) PARA AS LOCALIDADES DA CORUÑA (2) E CARBALLO (1) REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: ESO OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet o 08/09/2021, o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 9, 10 e 13 de setembro. A solicitude poderase cubrir e asinar dixitalmente no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do  Anexo II bis  que aparece abaixo na ligazón, e que teredes que enviar asinado, a través de calquera  un  dos seguintes medios:   Correo electrónico:  servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222 Ligazón   prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/1Ujs_oXmai99T4Sf_PN-taxcUDlESbId1/view?usp=sharing   Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing  

PUBLICADAS NO DOG A CONCESIÓN DAS AXUDAS DE ACCIÓN SOCIAL 2021

No DOG de hoxe saíu publicada a Resolución do 30 de agosto de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes definitivas das solicitudes admitidas e excluídas, correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2021, outorgadas ao persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia. A consulta da concesión, como xa se indicara anteriormente, debe de facerse a través da OPAX. Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210907/AnuncioG0595-310821-0001_gl.pdf

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - FERROL E ORTIGUEIRA

Identificador da oferta: FERROL - ORTIGUEIRA 12/2021/8302 Detalles: REQUIRENSE 2 TRAMITADORES/AS PROCESUAIS (C1) PARA AS LOCALIDADES DE FERROL E ORTIGUEIRA. REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: BACHARELATO OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXIS