Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Xaneiro, 2019

NOMEAMENTOS, DESTINOS E NOTA ACLARATORIA SOBRE A TOMA DE POSESIÓN AUXILIOS XUDICIAIS - OEP2016

O Ministerio de Xustiza ven de publicar na súa páxina web unha nota informativa en relación coa toma de posesión das opositoras/es do corpo de Auxilio Xudicial da oferta de emprego público de 2016. Ligazón nota informativa: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429089987?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DNOTA_ACLARATORIA_POSESION_Y_CESE.pdf Nomeamentos: https://boe.es/boe/dias/2019/ 01/31/pdfs/BOE-A-2019-1157.pdf Destinos:   MINISTERIO https://www.boe.es/boe/dias/ 2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019- 1156.pdf EUSKADI https://www.boe.es/boe/dias/ 2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019- 1181.pdf ANDALUCÍA https://www.boe.es/boe/dias/ 2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019- 1182.pdf LA RIOJA https://www.boe.es/boe/dias/ 2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019- 1183.pdf VALENCIA https://www.boe.es/boe/dias/ 2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019- 1184.pdf CANARIAS https://www.boe.es/boe/dias/ 2019/0

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Public ou se na INT RANET o día 24/ 01/2019 o aviso d e prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes compro bar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de sol icitudes será o 25, 28  e 29 de xaneiro . A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222 Ligazón prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/1PvbcMbUyXTNWbuG5zguaOfXYUfTvSGDi/view?usp=sharin g Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwG

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Onte,  24 de xaneiro, s aí u a resolución coas adxudicacións das últimas prazas publicadas o pasado 17 de xanei r o, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial ou na seguinte ligazón: https://drive.google.com/file/d/1HbzSji6K-1xvMw_JPJz8lSQZMaUQ7-Jx/view?usp=sharing

MESA MUXEXU MADRID - XANEIRO 2019 - APROBACIÓN RPT

Onte asistimos unha reunión na sede da Mutualidade, congratulándonos de que por fin se fixese a luz sobre un organismo que leva todos estes anos de democracia desenvolvéndose de xeito escuro; situación esta á que non se lle quere poñer remedio. Iniciada a reunión, con apenas documentación, esperabamos que se entrara nunha negociación da RPT das prazas da MUGEJU abertas ao persoal da Admón. de Xustiza. Se partimos da base de que no preámbulo do proxecto de Orde que nos foi entregado fálase da “especial cualificación das tarefas profesionais do persoal ao seu servizo”... e que “co devir do tempo deu lugar a un cadro de persoal conformado por persoal interino altamente cualificado”, temos o primeiro dato do que foi a reunión.   O proxecto de Orde, contempla o 100% das prazas singularizadas e para seren cubertas por concurso específico cuns requisitos e méritos que só posúen os que alí traballan, que practicamente ningún traballador da Admón. de xustiza posúe e, o que é máis grave

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Public ou se na INT RANET o día 17/ 01/2019 o aviso d e prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes compro bar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de sol icitudes será o 18, 21  e 22 de xaneiro . A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222 Ligazón prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/1MRYIkTF1g3975gM9A_HF4TFy_C6jB8b7/view?usp=sharing Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwG

CONCENTRACIÓN EN APOIO DE CHELO, DELEGADA SINDICAL DE CIG

Despois de máis de oito meses de rematar a folga da Xustiza, hai delegadas e delegados sindicais que están a sufrir REPRESIÓN SINDICAL por exercer o seu labor durante a folga.  É o caso da nosa compañeira Chelo Rodríguez, que está pendente dun expediente disciplinario e dun xuízo que se segue en Instrución nº 1, por mor dunha denuncia da letrada de Penal 6, que elevou ao xulgado a Fiscalía. Nestas dilixencias previas, tamén está sendo investigado o noso compañeiro Javier Fernández Castro, que naquel momento era delegado sindical.  Por este motivo, a CIG fai un chamamento para unha concentración na defensa da liberdade e o traballo sindical e en apoio aos compañeir@s investigados.  CONCENTRACIÓN VENRES 18 DE XANEIRO ÁS 11.30 H. DIANTE DOS XULGADOS NA RÚA MONFORTE

SOLICITUDE DE DIAS ADICIONAIS DOS ANOS 2017 E 2018

En relación co gozo dos días adicionais correspondentes aos anos 2017 e 2018 a que fai referencia a disposición transitoria segunda da Lei orgánica 4/2018, do 28 de decembro, de reforma da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, o persoal funcionario deberá solicitar eses días adicionais cubrindo a solicitude de permiso de asuntos propios dispoñible na aplicación informática OPAX, indicando no campo "A cargo do ano administrativo" o ano 2018 e debendo facer constar no campo "Observacións" o ano ao que corresponden os días solicitados (2017 ou 2018). A solicitude dos referidos días será posible facela na OPAX a partir do 31/01/2019. Se algún funcionario, tendo esgotados os días pendentes de 2018, desexa gozar destes días ao longo do mes de xaneiro, deberá facer a solicitude por medio de escrito que enviará, vía fax, á delegación correspondente. Lembramos que tanto os tres días adicionais correspondentes ao ano 2017 coma os tres días do ano 2018 p

ADXUDICACIÓN DESTINOS AUXILIO XUDICIAL - OEP2016

O Ministerio comunica que a resolución de adxudicación de destinos as funcionarias/os do Corpo de Auxilio Xudicial, aprobadas/os na convocatoria de oposicións da Orde JUS/1164/2017, de 24 de novembro, saira publicada no BOE do día 31-1-2019. O Anexo I coa adxudicación de destinos colgarase na páxina web do Ministerio.

RECLAMACIÓN Á XUNTA DAS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO DE XUSTIZA 2017-2018

A CIG ven de reclamar a administración autonómica a negociación das ofertas de emprego público en Galicia dos anos 2017-2018, das que se están a prantexar en Madrid as novas bases de convocatoria, xa que ao parecer (existen prazas desertas nos corpos de Tramitación e Xestión). Ligazón escrito presentado: https://drive.google.com/file/d/1PfCiGLohVlSY-DTeohQibAtGvaJUP7Y1/view?usp=sharing

RECLAMACIÓN IRPF MATERNIDADE-PATERNIDADE

No BOE do 29 de decembro publicouse a resolución para poder solicitar a devolución do IRPF do período de paternidade e/ou maternidade nos últimos anos, para as persoas afiliadas a réxime de seguridade social distinto do xeral. O impreso está dispoñible na páxina WEB da axencia tributaria e é o mesmo para o réxime xeral e para os mutualistas. Ligazón modelo: https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/Prestacion_maternidad/Formulario_maternidad.pdf Ligazón trámite on-line: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Prestacion_maternidad/Prestacion_maternidad.shtml