Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Xaneiro, 2008

OFERTA DE EMPREGO PUBLICO ANO 2008

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO ano 2008 No BOE do día 30 de xaneiro publicouse a oferta de emprego público para este ano. No caso de Xustiza, aparecen acumuladas as ofertas de emprego público do 2007 e o 2008. Persoal da Administacion de Xustiza Xerais Discapacitados Total Secretarios Xudiciais 427 23 450 Médicos Forenses 123 6 129 Facultativos do Instituto Nacional de Toxicoloxia e Ciencias forenses 129 7 136 Técnicos Especialistas dol Instituto Nacional de T. e C. Forenses 49 3 52 Axudantes de Laboratorio do Instituto Nacional de T. e C. Forenses 95 5 100 Corpo de Xestión Procesual e Administrativa 1.275 67 1.342 Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa 2.130 112 2.242 Corpo de Auxilio Xudicial 1.579 83 1.662 TOTAL 5.807 306 6113 Destas prazas corresponden ao Territorio Ministerio de Xustiza: Persoal da Administacion de Xustiza Corpo Xeral Discapacitados Total Secretarios Xudiciais 427 23 450 Médicos Forenses 38 2 40 Facultativos do

OPOSICIONS CORPO DE AUXILIO

O Ministerio de Xustiza publica a relación de aprobados no corpo de Auxilio Xudicial para ver os listados clicar en: http://www.mjusticia.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1057821035147&lang=es_es&menu_activo=1135609698390&p=1057821035147&pagename=Portal_del_ciudadano%2FPage%2FEmpleoPublico&iden=ShM_Opo_Opo&subseccion=ListadoConvocatoriasPerfil&idperfil=1072773576388&idoposicion=1160580424427&titulopag=Oposiciones
CALENDARIO LABORAL NA ADMINISTRACION DE XUSTIZA ANO 2008 FESTAS LABORAIS DE CARÁCTER XERAL 1 de xaneiro aninovo 19 marzo San Xosé 20 marzo Xoves Santo 21 marzo Venres Santo 1 maio Festa do Traballo 17 maio Letras Galegas 25 xullo día nacional da Galiza 15 agosto Asunción 1 novembro Todos os Santos 6 decembro Constitución 8 decembro Inmaculada 25 decembro Nadal FESTAS DE CARÁCTER LOCAL E SEMANAS CON XORNADA REDUCIDA EN XUSTIZA con horario de traballo de 9:00 horas a 14:00, tamen rexerá o mesmo horario os 4 días da Semana Santa ( 17, 18, 24 e 25 de marzo) PROVINCIA DA CORUÑA ARZÚA.- 5 de febreiro (martes de Entroido) e 16 de xullo ( o Carme). Horario reducido o 1,4,6,7 e 8 de febreiro BETANZOS.- 5 de febreiro (martes de Entroido) e 16 de agosto (San Roque). Horario reducido o 1,4,6,7 e 8 de febreiro CARBALLO.- 24 e 25 de xuño (San Xoán). Horario reducido o 20,23,26,27 e 30 de xuño CORCUBIÓN.- 25 de abril e 24 de setembro. Horario reducido o 19,22,23,25 e 26 de setembro A CORUÑA

NOVAS PRESTACIÓNS DA MUTUALIDAD XERAL XUDICIAL

No BOE do 18 de xaneiro de 2008 ven de publicarse as novas prestacións da Mutualidade Xeral Xudicial que resumidas son: Axudas dentarias Aparello dental completo (superior e inferior).- 721,00 euros, cada 3 anos. Aparello dental parcial (superior ou inferior).-361,00 euros, cada 3 anos. Pezas dentarias (máximo total de 15)sen control da situación piezonumérica.-60,00 euros, cada 3 anos. Empaste,obturación (excluídos os menores de 15 anos, adscritos a entidades médicas privadás)(máximo total de 30 euros ). Sen control da situación piezonumérica .- 30,00 euros, cada 3 anos. Endodoncia ou desvitalización 1 peza (dente ou muela).- 54,00 euros, unha vez na vida. Emplante osteointegrado (máximo total de 15 pezas) ,(son compatibles con peza ou dentadura. Sen control da situación piezonumérica).- 150,00 euros, cada 3 anos. Ortodoncia .- 100 % do importe da factura cun máximo de 600,00 euros, (admitíndose a posibilidade de pagos parciais), unha vez na vida. Periodoncia (só mutualistas a

RECOÑECIMENTO DOS TRIENIOS AOS INTERINOS

RECOÑECEMENTO DE TRIENIOS A INTERINOS No día de hoxe a Dirección Xeral remitiunos a resolución que posiblemente se publique mañán día 15 na intranet e pola que se regula a petición do recoñecemento de trienios por parte do persoal interino. O prazo para a reclamación remata o día 15 de febreiro e farase conforme ao modelo do Anexo II . Nela hai que relacionar os servizos prestados, pero só se precisará certificación no caso de que estes sexan anteriores ao ano 1997 ou fosen para unha Administración diferente. As solicitudes recibidas antes da publicación desta resolución non serán tidas en conta.

RETRIBUCIONS ANO 2008

O anterior cadro son as retribucións dos funcionarios e funcionarias da Administración de Xustiza destinados en Galiza

ALEGACION FORMULADAS POLA CIG AO BORRADOR DE RESOLUCION SOBRE SUSTITUCIONS

A CIG formulou as seguintes Alegacións ao: “BORRADOR DE RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA, POLA QUE SE REGULAran AS SUBSTITUCIÓNS ENTRE FUNCIONARIOS Ó SERVIZO DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA EN GALICIA” ( que figura anteriormente ) ao artg. Segundo.- Definicións Centro de destino: os centros de destino definidos no artigo 39 do Regulamento ao que se refire o ”seguinte parágrafo”. Ten que ser o “último parágrafo”, pois entre a definición de “Centro de destino” e a de “Regulamento” hai un novo parágrafo. Terceiro.- Clases Entendemos que debe engadirse un novo parágrafo 3 no que se indique que todas as substitucións, tanto as verticais como as horizontais levan aparellado a relegación de funcións no destino de orixe, do mesmo xeito que no apartado noveno (páxina 5) se establece o contrario para as atribucións de funcións. no punto 3º.2: Suprimir “con carácter excepcional”. ao artg. Cuarto.- Requisitos dos aspirantes.- No apartado 2 a) e b) entendemos que debe figurar tamén o de “esca

ALEGACIONS FORMULADAS POLA CIG A ORDEN DE PAGO DE TRIENIOS AOS INTERINOS

A CIG formulou as seguintes Alegacións a “Instruccións para o recoñecemento de trienios aos funcionarios interinos dos corpos ao servizo da Administración de xustiza de Galicia, en aplicación da disposición final primeira da Lei orgánica 13/2007, de 19 de novembro de modificación da Lei orgánica 6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial (BOE do 20/11/2007).” (o borrador de instrucción e o publicado arriba) Respecto do apartado “6ª.- Os trienios recoñecidos ao persoal funcionario interino terán efectos retributivos do 1 de xuño de 2007, para aqueles que prestaran servizos entre o 13 de maio e 20 de novembro de 2007 e sempre que a súa solicitude sexa anterior ao 21 de xaneiro de 2008.” Consideramos que o requisito que se pide para poder cobrar a retroactividade en concreto que a solicitude sexa anterior ao 21 de xaneiro de 2008, non existe ningunha disposición legal que limite temporalmente dito dereito polo que habería que acudir a lei xeral Tributaria no artigo 25 que manifesta a impre