Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Maio, 2018

ELECCIÓNS COMPROMISARIOS MUXEXU GALICIA

Deixámosvos aquí  a información e resultados sobre o proceso de eleccións de compromisarios para a MUXEXU, en representacion de Galicia, que se se celebrou a pasada semana e na que a CIG presentou candidatura para intentar estar presente na Asemblea Xeral da MUXEXU. Ligazón nota informativa: https://drive.google.com/file/d/19c_WbA8YC53efsVfV1q7VA1NI8TTQeto/view?usp=sharing

POSIBILIDADE DE RATEO DOS DESCONTOS POLA FOLGA

Segundo a intranet , p onse á disposición das traballador@s o modelo de solicitude para aquelas/es q ue NON DESEXEN acollerse ao rateo dos descontos por xornadas de folga pendentes de aplicar na nómina. A dita solicitude deberá remitirse ao enderezo electrónico que figura no propio impreso antes das 14:00 horas do vindeiro xoves 31 maio de 2018.   Ligazón modelo de solicitude: https://drive.google.com/file/d/1O0Qv9LG1xsOBvba9uZxhlS5GMDExf1Dx/view?usp=sharing

PLAN ANUAL DE VACACIÓNS 2018

A Dirección Xeral de Xustiza aprobou o Plan anual de vacacións 2018 para o persoal funcionario dos corpos ao servizo da Administración de xustiza (corpos de médicos forenses, de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e mais de auxilio xudicial), en servizo activo, que presten servizos na Administración de xustiza en Galicia.  As vacacións no período comprendido entre o 01/07/2018 e o 30/09/2018 deberán ser solicitadas antes do 31 de maio. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1lhk7IMVBeJUEqfJYAWMlvk4_NYhhWBUY/view?usp=sharing

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

O  23 de maio s aí u a resolución coas adxudicacións das últimas prazas publicadas o pasado 15 de maio, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial ou na seguinte ligazón: https://drive.google.com/file/d/1Nc5j2KVmeYuOUsTZY5BHldNCLBBT3LF4/view?usp=sharing

AUXILIO XUDICIAL - LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS - DATA DE EXAME - OEP2016

Publicouse na páxina web do Ministeiro e no BOE a Orde JUS/488/2018, de 7 de maio, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos ás probas seletivas para acceso ao corpo de Auxilio Xudicial e se fixa como data de exame a do Sábado 26 de maio, as 10:00 horas (9:00 horas en Canarias). Ligazóns listaxes definitivas: De A a G https://drive.google.com/file/d/1oc3BRGUT8whbH1pT3_SIuGWehE0YsLJ9/view?usp=sharing De G a P https://drive.google.com/file/d/1Ow0ou6-aZgoMeywgGD9cfAcQ2DXCin9n/view?usp=sharing De P a Z https://drive.google.com/file/d/1VBYmvKGB-GV01JCvSac4eR5i8r9W7Y0J/view?usp=sharing

TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA - OEP2016 - LISTAXES DEFINITIVOS ADMITIDOS E DATA DE EXAME

No BOE do 30 de abril publicouse a Orde JUS/434/2018, de 25 de abril, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos para acceso ao Corpo de Tramitacón Procesual e Administrativa e se fixa o día 12 de mayo de 2018, ás 9:30 horas (8:30 horas en Canarias) para a realización das duas probas do primeiro exercicio de evaluación.  Ligazón BOE:  http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/30/pdfs/BOE-A-2018-5857.pdf   Ligazón listaxes defintiva admitidos: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428770917?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DRelaci%C3%B3n_definitiva_admitidos_y_excluidos_Tramitacion_libre_2016.pdf