Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Decembro, 2021

TRAXECTORIA PROFESIONAL E AMPLIACIÓN DO PRAZO DE DESFRUTE DE VACACIÓNS E ASUNTOS PARTICULARES

Na mesa sectorial deste 29 de decembro, dentro do punto de varios da orde do día da xuntanza, o Director Xeral respondeu o seguinte sobre as duas cuestións que se lle prantexarón sobre eses temas: TRAXECTORIA PROFESIONAL O Director Xeral manifestou que Función Pública veu confirmar o que a CIG ven dicindo dende a publicación da nosa sentenza: “ O Acordo non se ve afectado pola mesma salvo na cuestión do persoal interino ”. A ver se agora que o di o Director Xeral, Juan Jose Martín,  se enteran os alarmistas mentireiros de UGT, que non escatimaron en descalificacións hacia a nosa central sindical, acusándonos de quebrar a traxectoria profesional e non se sabe de cantas cousas máis... AMPLIACIÓN DO PRAZO PARA DESFRUTE DE PERMISOS O Director Xeral afirmou tamén que non ten previsto publicar unha ampliación do prazo de petición de vacacións e de días de asuntos particulares pero que se poderá estudar a concesión en situacións concretas e motivadas.

NEGOCIACIÓN DO NÚMERO DE INTEGRANTES DAS VINDEIRAS BOLSAS DE INTERINOS

Onte, 29 de decembro, celebrouse unha mesa sectorial para determinar o número de integrantes das respectivas bolsas de persoal interino. A proposta que previamente nos trasladou a Administración supuña un enorme aumento do mesmo, chegando ao 100% nalgún caso, o que suporía, de levarse a cabo, unha diminución da calidade do servizo e unha xeración falsa de expectativas de traballo para moita xente.  Ademais, non é preciso, dado que a día de hoxe non está a traballar nin sequera un número de xente igual ao ofertado na convocatoria de 2019. Ante a oposición xeralizada pola parte sindical, a DX comprometeuse a volver estudar as cifras e facer unha proposta máis axeitada. A CIG prantexou  un aumento razoable do número de integrantes, así como a  configuración dunha bolsa de reserva co mesmo número ca de traballo. A Administración ten a intención de rematar a negociación na semana do día 10 para poder publicar a convocatoria a finais de xaneiro. Ligazón folla informativa: https://drive.googl

PLAN FORMACIÓN CONTINUA EGAP 2022

No DOG do 27 de decembro publicouse a Resolución do 17 de decembro de 2021, pola que se da a coñecer o plan de formación continua da EGAP e no que se recollen as actividades formativas dirixidas ao persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, ao persoal das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, ao persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia, ao persoal ao servizo das entidades locais de Galicia e ao persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo). Ligazón DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211227/AnuncioO150-171221-0001_gl.pdf Ligazón cursos Admón. de Xustiza: https://drive.google.com/file/d/1uCMZA2HqAsITWWpHx08sCsLUOl4EwNVM/view?usp=sharing

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - A CORUÑA, ARZÚA, CARBALLO, FERROL E COMPOSTELA

Identificador da oferta: 12/2021/12933 Detalles: REQUÍRESE 6 POSTOS DE TRAMITADOR/A PROCESUAL (C1) PARA AS LOCALIDADES DE A CORUÑA, ARZÚA, CARBALLO, FERROL E SANTIAGO REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: BACHARELATO OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. D

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - XESTIÓN - A CORUÑA E FERROL

Identificador da oferta: 12/2021/12929 Detalles: REQUÍRENSE 2 POSTOS DE XESTOR/A PROCESUAL (A2) PARA AS LOCALIDADES DE A CORUÑA E FERROL REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: DIPLOMATURA UNIVERSITARIA OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SU

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - ORDES

Identificador da oferta: 12/2021/12926 Detalles: REQUÍRESE 1 POSTO DE AUXILIO XUDICIAL (C2) PARA A LOCALIDADE DE ORDES REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: ESO OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQU

RECOÑECEMENTO DE OFICIO DO SUBSIDIO POR INCAPACIDADE TEMPORAL NA MUXEXU

Actualmente, o procedemento para o recoñecemento do dereito ao subsidio por incapacidade temporal tras os seis primeiros meses na devandita situación iníciase, con carácter xeral, a instancia do interesado en base ao disposto no artigo 49.2 do Regulamento do  Mutualismo Xudicial, sendo o Xerente da Mutualidade Xeral Xudicial o encargado de levar a cabo, con posterioridade, o recoñecemento do devandito dereito en base ao disposto no artigo 49.1 do  meritado corpo legal. Con todo, detectouse que co sistema actual de retribución prodúcense atrasos na cobranza do subsidio por parte dos  mutualistas afectados, podendo incluso, a falta de petición de inicio do procedemento por parte dos mesmos, xerar a non percepción do dito subsidio, atopándonos ante un dereito dos  mutualistas que se pode ver afectado pola excesiva existencia de trámites burocráticos. Polo tanto a MUXEXU acordou: Primeiro.- Recoñecer de oficio o dereito dos e as  mutualistas ao subsidio por incapacidade temporal previsto n

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - LUGO

Identificador da oferta: 12/2021/12907 Detalles: PRECÍSASE UN AXENTE XUDICIAL PARA O XULGADO DO SOCIAL Nº2 DE LUGO. ------ NIVEL FORMATIVO: GRADUADO ESCOLAR/ESO OU SUPERIOR ------ TER ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS DOUS SEGUINTES REQUISITOS: (A) SUPERACIÓN DALGÚN EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL ------ ESTES REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON FIGUREN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ------ ENVIARÁNSE 5 CANDIDATOS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS E POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO. ------ DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDEN

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - LUGO

Identificador da oferta: 12/2021/12904 Detalles: PRECÍSANSE DOUS TRAMITADORES PROCESUAIS. UN PARA O DECANATO E OUTRO PARA O XULGADO DE INSTRUCIÓN Nº3 DE LUGO. NIVEL FORMATIVO: BACHARELATO OU SUPERIOR ------ TER ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS DOUS SEGUINTES REQUISITOS: (A) SUPERACIÓN DALGÚN EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL ------ ESTES REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON FIGUREN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ------ ENVIARÁNSE 5 CANDIDATOS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS E POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO. ------ DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQ

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet o 22/12/2021 o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 23, 27 e 28 de decembro. A solicitude poderase cubrir e asinar dixitalmente no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do  Anexo II bis  que aparece abaixo na ligazón, e que teredes que enviar asinado, a través de calquera  un  dos seguintes medios:   Correo electrónico:  servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222 Ligazón   prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/1EHXdzI-A2n_KBMMZPp990g5TwtL23nld/view?usp=sharing Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing  

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

P ublicouse na intranet  a Resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado 15 de decembro, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. Podedes tamén comprobar dita adxudicación na ligazón que vos deixamos abaixo. A  incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución. Para a formalización desta incorporación expedirase dilixencia de constancia asinada polo/a superior funcional e pola persoa adxudicataria, dilixencia que deberá ser remitida á Dirección Xeral de Xustiza por correo electrónico servicio.persoal.xustiza@xunta.gal nesa mesma data.   A renuncia á substitución adxudicada pola presente Resolución, será penalizada coa imposibilidade de obter unha nova substitución durante o período dun ano   Ligazón   prazas adxudicadas : https://drive.google.com/file/d/1SDYj23LK4HyoV2zsRWTY-1lNEqL1WgV0/view?usp=drivesdk Ligazón corrección erros: https://drive.goo

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - COMPOSTELA

I dentIFICADOR DA OFERTA: 12/2021/12726 DETALLES: REQUIRESE 1 POSTO DE AUXILIO XUDICIAL (C2) PARA A LOCALIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: ESO OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQ

NOVA REGULAMENTACIÓN DA BOLSA DO PERSOAL INTERINO

Hoxe publicouse no DOG a nova regulacion da bolsa do peroal interino da Administración de Xustiza en Galiza. O mais triste de todo este proceso negociador e que, alo menos ata dentro de 6 meses, como mínimo, non se poran en funcionamento as novas bolsas agora reguladas e, mentras tanto, a administracion facendo nomeamentos a traves do Servizo Público de Emprego, posiblememte non irregulares pero si moi cuestionables no proceso de seleccion levado a cabo. Ligazón DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211217/AnuncioG0595-011221-0003_gl.pdf Ligazón texto refundido: https://drive.google.com/file/d/1Sgs2CQnc1g5_WumkPg0Je2dQnwcoUASw/view?usp=drivesdk

NOVA OFERTA DE PRAZAS PARA SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet o 15/12/2021 o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 16, 17 e 20 de decembro. A solicitude poderase cubrir e asinar dixitalmente no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do  Anexo II bis  que aparece abaixo na ligazón, e que teredes que enviar asinado, a través de calquera  un  dos seguintes medios:   Correo electrónico:  servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222 Ligazón   prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/1PlzcQATAVtLPeUCbqaVNTtYjd6XwEJ51/view?usp=drivesdk Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

XUNTANZA DA MESA DE FORMACIÓN - 10-12-2021

O venres, 10 de decembro, mantivemos co responsable de formación da Dirección Xeral de Xustiza unha xuntanza por videconferencia a fin de analizar os cursos realizados neste ano 2021 e programar os novos cursos do ano 2022. Como era de esperar a administración pouco vai mudar da súa proposta de formación, que nos foi trasladada con anterioridade e que, teimadamente, volve a ser continuista e cunha formación simplemente teórica que promove nas traballadoras/es un afan de "titulitis". Pasamos unha pandemia, un estado de alarma, unha "reclusión" domiciliaria con obrigación de realizar teletraballo e, de todo isto, non aprendemos nada e seguimos sen invertir na formación que nos capacite plenamente para manexar as ferramentas informáticas que temos ao noso dispor. Constantemente existen problemas nos xulgados sobre o manexo das distintas aplicacións que temos, en moitos casos non só por eivas das propias aplicacións, se non por unha mala ou nula formación sobre as utili

RESOLUCIÓN DAS AXUDAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL POR REDUCIÓN DE XORNADA

No DOG do 7 de decembro publicouse a RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, POLA QUE SE RESOLVEN AS AXUDAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL POR REDUCIÓN DA XORNADA DE TRABALLO como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, susceptible de ser financiada con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 Ligazón DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211207/AnuncioG0599-301121-0001_gl.pdf

RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN DA ADXUDICACIÓN DE SUBSTITUCIÓNS

Hoxe, 9 de decembro, publicouse na intranet a modificación da  resolución de adxudicación das últimas prazas ofertadas o 24 de novembro pasado, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. Ligazón resolución modificación: https://drive.google.com/file/d/1MKjZJLSQqr8iLHP0Jrc8F86pLhPD5Agu/view?usp=drivesdk

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

P ublicouse na intranet a Resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado 24 de novembro, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. Podedes tamén comprobar dita adxudicación na ligazón que vos deixamos abaixo. A  incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución. Para a formalización desta incorporación expedirase dilixencia de constancia asinada polo/a superior funcional e pola persoa adxudicataria, dilixencia que deberá ser remitida á Dirección Xeral de Xustiza por correo electrónico servicio.persoal.xustiza@xunta.gal nesa mesma data.   A renuncia á substitución adxudicada pola presente Resolución, será penalizada coa imposibilidade de obter unha nova substitución durante o período dun ano   Ligazón   prazas adxudicadas :   https://drive.google.com/file/d/1Tt5JaMygTnCa4TMe18Fyo9-C3CX6Pvv5/view?usp=sharing

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - XESTIÓN - GUITIRIZ

Identificador da oferta: 12/2021/11943 Detalles: XESTOR PROCESUAL PARA GUITIRIZ ------ NIVEL FORMATIVO: DIPLOMADO, LICENCIADO OU GRADUADO UNIVERSITARIO ------ TER ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS DOUS SEGUINTES REQUISITOS: (A) SUPERACIÓN DALGÚN EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL ------ ESTES REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON FIGUREN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ------ ENVIARANSE 5 CANDIDATOS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS E POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO. ------ DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENADAS POLA SÚA DATA D

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - CAMBADOS - REDONDELA - SALCEDA DE CASELAS.

Identificador da oferta: 12/2021/11945 Detalles: TRES POSTOS DE AUXILIO XUDICIAL (C2) PARA AS LOCALIDADES DE CAMBADOS, REDONDELA E SALCEDA DE CASELAS. REQUISITOS NIVEL FORMATIVO: GRADUADO ESCOLAR/ESO OU SUPERIOR. TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 15 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - VIGO

Identificador da oferta: 12/2021/11951 Detalles: UN POSTO DE TRAMITACIÓN PROCESUAL (C1)  PARA A LOCALIDADE DE VIGO. REQUISITOS NIVEL FORMATIVO: BACHARELATO OU SUPERIOR. TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENADAS

CREACIÓN DE NOVOS ÓRGANOS XUDICIAIS PARA GALIZA

Publicouse no BOE do 1 de decembro o Real Decreto 1052/2021, do 30 de novembro, de creación de cincuenta e seis unidades xudiciais correspondentes á programación de 2021 e de catro prazas de Xuíz de Adscrición Territorial. No caso de Galiza as prazas de maxistrada/o e a creación de órganos sería a seguinte: Xulgado do Mercantil número 3 da Coruña. Unha praza de maxistrada/o para a Sección 1.ª da Audiencia Provincial de Lugo, correspondente á orde civil. Unha praza de maxistrada/o para a Sección 1.ª da Audiencia Provincial de Ourense, correspondente á orde civil. Establécese como data de efectividade para a constitución das prazas de maxistrada/o das Audiencias Provinciais o 31 de decembro de 2021 e, o día 1 de marzo de 2022, para a entrada en funcionamento do Xulgado do Mercantil. Ligazón BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19797.pdf